Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 122
 

  Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Publisert av: Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Emner: Offentlige organer, Liechtenstein, Fagområder generelt, Regjeringer
Beskrivelse: Hjemmesiden til regjeringen i Liechtenstein
Språk: Tysk

  Juristisches Internetprojekt Saarbrucken
Publisert av: Universität des Saarlandes
Emner: Fagområder generelt, Tyskland, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Lenkesamling fra Institut für Rechtsinformatik ved Universität des Saarlandes.
Språk: Tysk

  Bundesverfassungsgericht (BVerfG) - Entscheidungen
Publisert av: Bundesverfassungsgericht
Emner: Statsforfatningsrett, Rettspraksis, Tyskland
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst siden 1998 fra forfatningsdomstolen i Tyskland, utvalgte avgjørelser også i engelsk oversettelse.
Språk: Engelsk, Tysk

  EU-kommisjonens "Hvitbøker"
Publisert av: European Commission
Emner: Fagområder generelt, EU, Andre offentlige dokumenter, Forarbeider
Beskrivelse: Dokument som presenterer detaljert forslag for diskusjon og eventuell beslutning.
Språk: Svensk, Engelsk, Finsk, Fransk, Nederlandsk, Dansk, Portugisisk, Spansk, Italiensk, Polsk, Tysk

  Regionsutvalget
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU, EU-institusjoner og organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Regionsutvalget (The Committee of the Regions) er et rådgivende organ, som representerer lokale og regionale myndigheter i EU. Utvalget har til oppgave å fremme lokale og regionale synspunkter på EU-lovgivningen. Kommisjonen, Rådet og Parlamentet skal høre Regionsutvalget før det blir truffet avgjørelser om saker vedrørende lokale og regionale myndigheter.
Språk: Estisk, Tysk, Nederlandsk, Fransk, Slovakisk, Spansk, Portugisisk, Engelsk, Dansk, Italiensk, Finsk, Svensk, Litauisk, Islandsk, Polsk

  Max-Planck-institut für ausländisches und internationales Privatrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Emner: Komparativ rett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Andre jurisdiksjoner, Internasjonal privatrett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Max Planck Intitute for Comparative and International Private Law.
Språk: Engelsk, Tysk

  Forberedende arbejde
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: Forarbeider, EU- og EØS-rett, EU
Beskrivelse: Forarbeider fra Kommisjonen og andre institusjoner innen EU.
Språk: Tysk, Fransk, Finsk, Engelsk, Svensk, Dansk

  Deutsche Nationalbibliothek
Publisert av: Deutsche Nationalbibliothek
Emner: Tyskland, Bibliotek, Fagområder generelt
Beskrivelse: Tysklands nasjonalbibliotek.
Språk: Tysk, Engelsk

  Bundestags-Drucksache
Publisert av: Deutscher Bundestag
Emner: Fagområder generelt, Forarbeider, Tyskland
Beskrivelse: Søkeverktøy for å finne Bundestagspublikasjoner -en type lovforarbeid. Fra Deutscher Bundestag.
Språk: Engelsk, Tysk

  Eurovoc
Publisert av: Europa.eu
Emner: Juridiske ordbøker, EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Flerspråklig tesaurus som dekker alle aktiviterer innen EU. Alle EUs offisielle språk er dekket.
Språk: Tysk, Svensk, Engelsk, Finsk, Fransk, Dansk

  Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration)
Publisert av: Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration)
Emner: Voldgift, Annen praksis, Danmark
Beskrivelse: Siden inneholder lenker til bl.a. statutter og regler på dansk, engelsk og tysk.
Språk: Tysk, Fransk, Dansk, Engelsk

  Rechtsinformationssystem
Publisert av: Bundeskartellamt
Emner: Rettspraksis, Annen praksis, Østerrike, Fagområder generelt, Lover, Juridiske lenkesamlinger, Uttalelser
Beskrivelse: Østerrikes juridiske online informasjonssystem. Søkefunksjon.
Språk: Tysk

  Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Publisert av: Schweizerischen Eidgenossenschaft
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Sveits, Oversatte lover, Annen praksis
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra regjering, forbundskansler og underlagte føderale organer i Sveits, med lenker til myndighetene i kantonene. Tekst på tysk, fransk og italiensk. Utvalgt stoff på retoromansk og engelsk.
Språk: Italiensk, Engelsk, Fransk, Tysk

  Parlamentsspiegel
Publisert av: Landtags NRW
Emner: Fagområder generelt, Forvaltning, Forarbeider, Uttalelser, Lover, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger, Tyskland
Beskrivelse: Integrert juridisk informasjonssystem for de tyske delstatene (Länder). For oppdatert informasjon fra delstatene, klikk "Links zu den Parlamentsdokumentationen".
Språk: Tysk

  Institut für Seerecht und Seehandelsrecht
Publisert av: Universität Hamburg
Emner: Havrett, Tyskland, Sjørett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Tilknyttet universitet i Hamburg. Tysklands ledende senter for sjørett. Bindeledd mellom Universitetet i Hamburg og FNs internasjonale havrettsdomstol (ITLOS).
Språk: Tysk

  Skattespørsmål
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: Lover, EU- og EØS-rett, EU, Skatterett
Beskrivelse: EU’s skattelovgivning.
Språk: Svensk, Fransk, Engelsk, Dansk, Tysk, Finsk

  Portal belgium.be - official information and services
Publisert av: Belgian Federal Government
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Rettssystem, Fagområder generelt, Belgia
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra Belgia, på nederlandsk, fransk, tysk og engelsk.
Språk: Tysk, Engelsk, Nederlandsk, Fransk

  Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen
Emner: Skatterett, Tyskland, Offentlige organer, Rundskriv, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Det tyske finansdepartmentet. Med bl.a.BMF-Schreiben, rundskriv fra finansdepartementet til skattemyndighetene. Under "glossar" ligger forklaringer til en rekke skatterelaterte begrep.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  Peter Lang Publishing Group
Publisert av: Peter Lang Publishing Group
Emner: Fagområder generelt, Andre jurisdiksjoner, Forlag
Beskrivelse: Flerfaglig forlag med noe jus.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk

  Bundeskartellamt
Emner: Konkurranserett, Offentlige organer, Forvaltning, Tyskland, Annen praksis
Beskrivelse: Konkurransetilsynet i Tyskland. Noen sammendrag av avgjørelser på engelsk.
Språk: Tysk, Engelsk

  Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society
Publisert av: Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society
Emner: Tyskland, Rettsinformatikk, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Tverrvitenskaplig institutt for forskning på internett og informasjonssamfunnet. Etablert i samarbeid mellom Humboldt-Universitetet i Berlin, Universität der Künste i Berlin, Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung og Hans-Bredow-Instituttet i Hamburg.
Språk: Engelsk, Tysk

  Fürstentum Liechtenstein
Publisert av: Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Emner: Liechtenstein, Forvaltning, Offentlige organer, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Nettsted med offentlig informasjon og lenker til offentlige tjenester.
Språk: Tysk, Engelsk

  EUs aktiviteter - Transport
Publisert av: Europa.eu
Emner: Lover, EU, EU- og EØS-rett, Litteratur i fulltekst, Transportrett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler angående transport.
Språk: Tysk, Dansk, Svensk, Spansk, Engelsk, Fransk

  European Environment Agency - EEA
Publisert av: Europa.eu
Emner: Litteratur i fulltekst, EU-institusjoner og organer, Miljørett, EU- og EØS-rett, EU
Beskrivelse: Hjemmesiden til EEA. Det europeiske miljøbyrået (EEA) er et av Den europeiske unions såkalte byråer. Inneholder b.l.a. rapporter. Mulighet for å velge språk.
Språk: Engelsk, Fransk, Islandsk, Finsk, Svensk, Norsk, Dansk, Tysk

  Rådet for den europeiske union
Publisert av: Rådet for den europeiske union
Emner: EU-institusjoner og organer, EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Rådet for den europeiske union.
Språk: Finsk, Fransk, Dansk, Engelsk, Tysk, Svensk

  Verlag C.H. Beck oHG, München
Publisert av: C. H. Beck
Emner: Forlag, Fagområder generelt, Andre jurisdiksjoner
Beskrivelse: Tysk juridisk forlag
Språk: Tysk

  Conseil Constitutionnel
Publisert av: Conseil constitutionnel
Emner: Annen praksis, Grunnlover, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Frankrike, Offentlige organer, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Offisielt nettsted for Det konstitusjonelle råd, som kan prøve lovgivnings- og forvaltningsvedtak i forhold til forfatningen. Forfatningsdomstolen i Frankrike. Avgjørelser i fulltekst 1958-. (Nesten komplett arkiv over avgjørelser i fulltekst) Utvalgte avgjørelser oversatt til andre språk.
Språk: Spansk, Tysk, Fransk, Engelsk, Italiensk

  Deutscher Bundestag
Publisert av: Deutscher Bundestag
Emner: Offentlige organer, Tyskland, Fagområder generelt, Parlamenter
Beskrivelse: Forbundsdagen, førstekammeret i den tyske nasjonalforsamlingen. Med database for dokumenter fra 1998-.
Språk: Fransk, Tysk, Engelsk

  Bundesverwaltungsgericht
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Emner: Forvaltningsrett, Tyskland, Domstoler
Beskrivelse: Hjemmesiden til forvaltningsdomstolen i Tyskland.
Språk: Tysk

  TED- Tenders Electronic Daily
Publisert av: Europa.eu
Emner: Offentlige anskaffelser, EU
Beskrivelse: Onlinetilgang til alle annonseringer om europeiske offentlige innkjøp, som er offentliggjort i ”Supplement til Den Europæiske Unions Tidende”.
Språk: Italiensk, Spansk, Tysk, Portugisisk, Finsk, Polsk, Nederlandsk, Gresk, Engelsk, Dansk, Svensk, Fransk

  European Patent Office (EPO)
Publisert av: European Patent Office - EPO
Emner: Internasjonalt samarbeid, Offentlige organer, Immaterialrett, Europa, Traktater
Beskrivelse: EPO er Det europeiske patentkontoret. Informasjon om kontoret og dets arbeid. Lenker til regelverk, bl.a. Den europeiske patentkonvensjonen (European Patent Convention, EPC).
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  Bundesverfassungsgericht - BVerfG
Publisert av: Bundesverfassungsgericht
Emner: Statsforfatningsrett, Tyskland, Domstoler
Beskrivelse: Forfatningsdomstolen i Tyskland. Avgjørelser i fulltekst fra 1998-.
Språk: Tysk, Engelsk

  N-lex
Publisert av: Europa.eu
Emner: Tsjekkia, Kroatia, Oversatte lover, Østerrike, Storbritannia, Hellas, Ungarn, Kypros, Portugal, Finland, Sverige, Spania, Frankrike, Latvia, Lover, Polen, Belgia, Slovenia, Slovakia, Danmark, Juridiske lenkesamlinger, Bulgaria, Luxembourg, Litauen, Estland, Tyskland, Nederland, EU, Italia, Romania, Malta, Irland
Beskrivelse: EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

Språk: Engelsk, Dansk, Svensk, Tysk, Spansk, Finsk

  Compensation for crime victims in the EU
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Voldsofre, Erstatningsrett, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Erstatning til ofre for forbrytelser innen EU. The European Judicial Network in civil and commercial matters under European Commission står bak nettstedet. Egne undersider for nasjonal voldoffererstatning i EU-land.
Språk: Dansk, Tysk, Engelsk, Svensk, Fransk, Finsk

  Official documents system of the United Nations - ODS
Publisert av: FN - United Nations
Emner: FN-resolusjoner, Internasjonalt, FN-dokumenter, Folkerett, FN
Beskrivelse: Database som innholder FN-dokumenter fra 1993.
Språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Russisk

  Jusshjelpa i Nord-Norge, Tromsø
Publisert av: Jusshjelpa i Nord-Norge
Emner: Advokater, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Gratis rettshjelp av studenter ved Juridisk Fakultet – Universitetet i Tromsø.
Språk: Fransk, Portugisisk, Italiensk, Engelsk, Tysk, Norsk, Spansk

  Grundlagen
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Grunnlover, Finland, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Om Finlands grunnlov og statsforfatning. Lenker til grunnlovstekst og annen informasjon på flere språk. Fra Justitieministeriet.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk, Finsk, Spansk, Svensk, Samisk, Russisk

  Der Bundespräsident
Publisert av: Bundespräsidialamt
Emner: Presidenter, Statsoverhoder, Tyskland
Beskrivelse: Presidenten i Tyskland.
Språk: Engelsk, Tysk

  Copyright and Neighbouring Rights
Publisert av: Europa.eu
Emner: Immaterialrett, Direktiver, Medierett, EU-lovgivning, EU
Beskrivelse: EU-kommisjonens nettsted for opphavsrett og relaterte rettsområder. Lenker bl.a. til direktiver og forslag, nyheter og andre aktuelle nettsteder.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk

  UNRIC - United Nations Regional Information Centre for Western Europe
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Fagområder generelt, Bibliotek, FN
Beskrivelse: De Forente Nasjoners regionale informasjonskontor for Vest-Europa. Referansebibliotek som inneholder dokumenter og publikasjoner fra FN på engelsk, fransk og spansk. Biblioteket tar imot referanseforespørsler fra alle.
Språk: Norsk, Italiensk, Svensk, Spansk, Islandsk, Dansk, Engelsk, Tysk, Portugisisk, Finsk, Fransk, Nederlandsk

  Bundesfinanzhof (BFH)
Publisert av: Bundesfinanzhof
Emner: Skatterett, Domstoler, Tyskland, Fagområder generelt
Beskrivelse: Bundesfinanzhof er siste instanse domstol i skattesaker. Søkefunksjon i rettspraksis fra de siste fire årene.
Språk: Tysk

  Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Emner: Domstoler, Tyskland, Rettspraksis, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Tysklands sisteinstans-domstol i offentligrettslige saker utenom forfatningsrett, sosialrett og skatterett. Utvalgte avgjørelser fra 2002- i fulltekst. Andre og eldre avgjørelser fra domstolen kan bestilles via nettsiden.
Språk: Tysk

  Statkraft
Publisert av: Statkraft
Emner: Energirett, Sverige, Norge, Bedrifter
Beskrivelse: Statkraft SF er Norges største kraftprodusent.
Språk: Engelsk, Tysk, Norsk, Svensk, Fransk

  European Commission's Central Library
Publisert av: Europa.eu, European Commission
Emner: Bibliotek, EU
Beskrivelse: Europakommisjonens sentralbibliotek, bibliotekkataloger og avdelingsbibliotek.
Språk: Fransk, Tysk, Finsk, Engelsk, Svensk, Dansk

  EU-bookshop
Publisert av: Europa.eu
Emner: Litteratur i fulltekst, EU, Forlag, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Nettside med EU-litteratur i fulltekst. Lansert høsten 2009.
Språk: Engelsk, Fransk, Svensk, Tysk, Dansk, Finsk

  Bundesarbeitsgericht (BAG)
Publisert av: Bundesarbeitsgericht
Emner: Arbeidsrett, Rettspraksis, Domstoler, Tyskland
Beskrivelse: Bundesarbeitsgericht er siste instans domstol i arbeidsrettslige saker i Tyskland. Avgjørelser f.o.m. 2007.
Språk: Tysk

  Bundesrat
Publisert av: Bundesrat
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Parlamenter, Tyskland
Beskrivelse: Forbundsrådet, andrekammeret i den tyske nasjonalforsamlingen.
Språk: Tysk, Engelsk, Fransk

  Den europeiske revisjonsrett
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer, Domstoler
Beskrivelse: Den europeiske revisjonsrett (the European Court of Auditors) kontrollerer EUs finanser. Oppgaven er å forbedre EUs finansielle forvaltning og rapportere om anvendelsen av offentlige midler. Institusjonen ble opprettet i 1975 og holder til i Luxembourg.
Språk: Engelsk, Litauisk, Finsk, Portugisisk, Svensk, Tysk, Dansk, Estisk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Spansk, Slovakisk, Polsk

  ESA European surveillance authority-/ EFTAs overvåkningsorgan
Publisert av: EFTA
Emner: EFTA, EU- og EØS-rett, EØS
Beskrivelse: EFTAs overvåkningsorgan påser at EFTA-landene følger EØS-reglene i EFTA-området. ESA har i så måte tilsvarende overvåkningsoppgaver som Kommisjonen har i EU. ESA ledes av et kollegium med tre medlemmer, ett fra hvert av de tre EFTA-landene i EØS.
Språk: Norsk, Islandsk, Tysk

  Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Emner: Tyskland, Bibliotek, Rettshistorie, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Tysk rettshistorisk forskningsinstitusjon. Sammendrag av avhandlinger, katalog for instituttets spesialbibliotek, lenker til andre institusjoner og nettsteder.
Språk: Tysk, Engelsk

  Deutsche Gesellschart für Recht und Informatik e.V.(DGRI)
Publisert av: Deutsche Gesellschart für Recht und Informatik e.V.(DGRI)
Emner: Rettsinformatikk, Tyskland, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Tysk forening for jus og informatikk.
Språk: Tysk

  Bundessozialgericht (BSG)
Publisert av: Bundessozialgericht
Emner: Sosialrett, Domstoler, Tyskland, Velferdsrett
Beskrivelse: Tysklands sisteinstans domstol i sosialrettslige saker.
Språk: Tysk

  Institut für Rechtsinformatik
Publisert av: Universität Hannover
Emner: Tyskland, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Rettsinformatikk
Beskrivelse: Institutt for rettsinformatikk ved Leibniz Universität Hannover
Språk: Tysk, Engelsk

  Systematische Sammlung des Bundesrechts
Publisert av: Schweizerischen Eidgenossenschaft
Emner: Fagområder generelt, Lover, Sveits
Beskrivelse: Føderale sveitsiske lover og forskrifter. Tysk, fransk og italiensk tekst. Noe oversettelser til engelsk.
Språk: Italiensk, Engelsk, Fransk, Tysk

  Lissabontraktaten
Publisert av: Rådet for den europeiske union
Emner: EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Lissabontraktaten m.m.
Språk: Svensk, Finsk, Tysk, Dansk, Engelsk, Fransk

  beck-online
Publisert av: Verlag C.H. Beck
Emner: Kommentarer til regelverk, Selskapsrett, Privatrett generelt, Handelsrett, Litteratur i fulltekst, Lover, Tyskland
Beskrivelse: Fullteksttilgang til mange av Verlag C. H. Becks juridiske standardverk, håndbøker, leksika, mange av de førende juridiske tyske tidsskrift innen juss, formularer m.m. Utvalg av avgjørelser i fulltekst. Basen inneholder også 4500 lover.

Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang.

Språk: Tysk

  Europakommisjonen
Publisert av: European Commission
Emner: EU- og EØS-rett, EU, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Europakommisjonen
Språk: Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Svensk, Dansk

  Personal data protection and privacy
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Europa, Personvern
Beskrivelse: Informasjonsside om personvern. Lenker til sentrale dokumenter. Fra Council of Europe
Språk: Russisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk

  LILEX - Liechtensteinische Gesetze
Publisert av: Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Emner: Fagområder generelt, Liechtenstein, Lover
Beskrivelse: Søkbar database for Liechtensteins lover samlet av Rechtsdienst der Regierung.
Språk: Tysk

  Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH)
Publisert av: Der Bundesgerichtshof
Emner: Fagområder generelt, Tyskland, Rettspraksis
Beskrivelse: Avgjørelser fra Tysklands sisteinstans-domstol i privatrettslige og strafferettslige saker siden 2000.
Språk: Tysk

  Schweizerische Bundesgericht
Publisert av: Schweizerische Bundesgericht
Emner: Sveits, Rettspraksis, Domstoler, Høyesterett, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den sveitsiske høyesterett. Tysk, fransk og italiensk tekst. Avgjørelser (enspråklige) fra 1954-. Har fem deler: I: Offentlig rett. II: Privatrett. III: Tvangsfullbyrdelse og konkurs. IV: Strafferett. V: Trygderett.
Språk: Italiensk, Fransk, Tysk

  Politiets hjemmeside
Publisert av: Rigspolitiet
Emner: Fagområder generelt, Danmark, Politi
Beskrivelse: Hjemmesiden til politiet i Danmark. Rapporter, skjemaer m.m.
Språk: Fransk, Dansk, Engelsk, Tysk

  Österreichisches Parlament
Publisert av: Republik Österreich Parlament
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Østerrike, Parlamenter
Beskrivelse: Østerrikes parlament. Informasjon på tysk og engelsk. Parlamentsdokumenter fra 1996-.
Språk: Engelsk, Tysk

  Den Europeiske investeringsbank - The European Investment Bank (EIB)
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Banker, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Den Europeiske investeringsbank eies av alle EU-landene. Banken låner penger på kapitalmarkedet og låner dem ut til en lav rente til prosjekter som kan forbedre infrastrukturen, energiforsyningen eller miljøstandarden bde i EU og i naboland eller utviklingsland.
Språk: Tysk, Engelsk, Fransk

  Council of Europe
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Mellomstatlige organisasjoner, Menneskerettigheter, Europa, Organisasjoner og foreninger, Folkerett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Europarådet
Språk: Engelsk, Russisk, Italiensk, Tysk, Fransk

  Der Bundesgerichthof
Publisert av: Der Bundesgerichtshof
Emner: Tyskland, Domstoler, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til BGH, Tysklands sisteinstans-domstol i privatrettslige og strafferettslige saker.
Språk: Tysk, Engelsk, Fransk

  DIP - Dokumentations- und Informationssystem
Publisert av: Deutscher Bundestag
Emner: Forarbeider, Fagområder generelt, Tyskland
Beskrivelse: Søkeverktøy for å finne tyske lovforarbeider.
Språk: Tysk

  Gesetze im Internet
Publisert av: Juris, Bundesministerium der Justiz
Emner: Fagområder generelt, Lover, Tyskland
Beskrivelse: Tyske lover og regler. Tilnærmet komplett samling av Bundesrecht. Noen lover er oversatt til engelsk.
Språk: Engelsk, Tysk

  Traktater om De europeiske fellesskap og Den europeiske Union
Publisert av: EUR-Lex
Emner: EU, Europa, Traktater
Beskrivelse: Traktater om Det europeiske fellesskap og Den europeiske union, ajourført med de endringer som er foretatt ved Amsterdam-traktaten. Har også med Nice-traktaten som endrer de tidligere traktater. Dansk tekst, lenker til andre språk.
Språk: Italiensk, Finsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Fransk, Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Polsk, Spansk

  Institut für Rechtsinformatik, Universität des Saarlandes
Publisert av: Universität des Saarlandes
Emner: Rettsinformatikk, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Tyskland
Beskrivelse: Side med lenker til informasjon om forskningsprosjekter og til tidsskriftet JurPC : Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik
Språk: Engelsk, Tysk

  Gesetze im Internet
Publisert av: Die Bundesregierung, Juris
Emner: Fagområder generelt, Lover, Tyskland
Beskrivelse: Tyske lover. Fra justisdepartementet, Bundesministerium der Justiz.
Språk: Tysk

  Utlendingsdirektoratet (UDI)
Publisert av: Utlendingsdirektoratet
Emner: Norge, Statsforfatningsrett, Forvaltning, Offentlige organer, Utlendingsrett
Beskrivelse: Oversikt over lover og regler som gjelder asyl, oppholdtillatelse, statsborgerskap og visum, statistikk, tilskuddsordninger med mer.
Om utgiver: UDI
Språk: Polsk, Fransk, Engelsk, Tysk, Norsk, Spansk

  Konkurrance - EUs aktiviteter.
Publisert av: Europa.eu
Emner: Lover, EU, EU- og EØS-rett, Rettspraksis
Beskrivelse: Europa-Kommissionen arbeider for å sikre at virksomheter og regjeringer overholder EU’s regler om loyal konkurranse. Nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler. Samt institusjoner og organer.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Svensk, Dansk, Finsk

  Academy of European Law
Publisert av: Academy of European Law
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: The Academy of European Law i Trier i Tyskland er et internasjonal senter som driver utdanning i EU lovgivning til praktikerer.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk, Italiensk

  Den europeiske union
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU, Rettskilder generelt, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Den europeiske unions hjemmeside.
Språk: Tysk, Fransk, Finsk, Dansk, Engelsk

  Abteilung Informationsrecht und Immaterialgüterrecht - Wirtschaftsuniversität Wien
Publisert av: Wirtschafts Universität Wien
Emner: Rettsinformatikk, Østerrike, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Avdeling under Department für Unternehmensrecht, Arbeits- und Sozialrecht
Språk: Tysk

  Et grænseløst Europa (det indre marked)
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Markeder, Markedsrett, Lover, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om lover, rettspraksis og artikler angående det indre marked innen EU og personer, varer, tjenester og pengers frie muligheter til å bevege seg mellom land.
Språk: Portugisisk, Italiensk, Fransk, Tysk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Polsk, Engelsk

  Eur-Lex nasjonal rettspraksis
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU, Rettspraksis - register
Beskrivelse: Bibliografiske opplysninger over agjørelser truffet av EU-landenes nasjonale domstoler innenfor EU-retten.
Språk: Dansk, Finsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Svensk

  Landesverwaltung Fürstenum Liechtenstein
Publisert av: Liechtensteinische Landesverwaltung
Emner: Fagområder generelt, Forvaltning, Liechtenstein, Offentlige organer
Beskrivelse: Hjemmesiden til forvaltningen i Liechtenstein.
Språk: Tysk

  Retspraksis fra Domstolen og Retten i første instans
Publisert av: EU-domstolen, EUR-Lex
Emner: Rettspraksis, EU- og EØS-rett, EU
Beskrivelse: Database over avgjørelser av EU-domstolen og førsteinstansretten. Søkbar tilbake til 1954.
Språk: Svensk, Engelsk, Tysk, Dansk, Finsk, Fransk

  Folketingets Ombudsmand
Publisert av: Folketingets Ombudsmand
Emner: Danmark, Uttalelser, Offentlige organer, Annen praksis, Forvaltningsrett, Litteratur i fulltekst, Forvaltning
Beskrivelse: Folketingets Ombudsmand i Danmark skal kontrollere statlige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.
Språk: Tysk, Dansk, Russisk, Engelsk, Spansk, Fransk

  Det europeiske miljøbyrået - EEA
Publisert av: Europa.eu
Emner: Miljørett, EU, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Nettsiden til Det europeiske miljøbyrået (EEA) på norsk. Også tilgjengelig på andre europeiske språk.
Språk: Fransk, Dansk, Spansk, Svensk, Polsk, Italiensk, Engelsk, Norsk, Tysk, Finsk, Nederlandsk

  Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Emner: Strafferett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Internasjonal strafferett, Tyskland
Beskrivelse: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law
Språk: Tysk, Engelsk

  Der Schweizerische Bundesrat
Publisert av: Schweizerischen Eidgenossenschaft
Emner: Fagområder generelt, Regjeringer, Sveits, Offentlige organer
Beskrivelse: Regjeringen i Sveits
Språk: Fransk, Tysk, Italiensk, Engelsk

  Resuméer af EU-lovgivningen
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU, EU-lovgivning
Beskrivelse: Resyméer av EU-lovgivningen og bakgrunnsopplysninger om EUs politikk. Nettstedet omfatter ca. 3.000 resyméer av EU-lovgivning fordelt på 32 temaområder, som tilsvarer Den Europeiske Unions aktivitetsområder.
Språk: Fransk, Finsk, Svensk, Engelsk, Tysk, Dansk

  Virtuelle Fachbibliothek Recht
Publisert av: Staatsbibliothek zu Berlin
Emner: Internasjonalt, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt, Referansedatabaser, Tyskland
Beskrivelse: Juridisk emneportal og bibliotekskatalog.
Språk: Tysk

  Pre-lex
Publisert av: European Commission
Emner: EU, Forarbeider, EU-lovgivning, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: PreLex er en database med opplysninger om de interinstitutionelle prosedyrer. Den gir en oversikt over saksgangen i EU-systemet, med henvisninger til de ulike beslutningene i systemet og henvisninger til dokumentene, så som Kommisjonenes forarbeider.
Språk: Italiensk, Slovakisk, Nederlandsk, Fransk, Litauisk, Svensk, Dansk, Portugisisk, Engelsk, Estisk, Tysk, Finsk, Polsk, Spansk

  Lovteknikk i EU
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: EU-lovgivning, Håndbøker og oppslagsverk, EU
Beskrivelse: Veiledning i lovteknikk i EU
Språk: Finsk, Fransk, Dansk, Engelsk, Tysk, Svensk

  Bundesverwaltungsgericht - Entscheidungen (BVerwG)
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Emner: Rettspraksis, Tyskland, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Utvalgte avgjørelser i fulltekst av forvaltningsdomstolen i Tyskland.
Språk: Tysk

  Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Immaterialrett, Tyskland, Konkurranserett
Beskrivelse: Hjemmesiden til instituttet. Noe kilder innen konkurranse- og immaterialrett.
Språk: Engelsk, Tysk

  Institut für Kriminologische Sozialforschung
Publisert av: Universität Hamburg
Emner: Kriminologi, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Tyskland
Beskrivelse: Hjemmesiden til Institutt for kriminologi ved universitetet i Hamburg.
Språk: Tysk

  Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament
Publisert av: Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament
Emner: Parlamenter, Fagområder generelt, Sveits, Offentlige organer
Beskrivelse: Hjemmesiden til det sveitsiske parlament.
Språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk

  Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medierecht, Westfählische Wilhelms Unversität, Münster, Tyskland
Publisert av: Universität Münster
Emner: Rettsinformatikk, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Tyskland
Beskrivelse: Rettsinformatisk institutt ved Universitetet i Münster.
Språk: Tysk

  The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
Publisert av: The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
Emner: Interesseorganisasjoner, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger, Transportrett
Beskrivelse: Etablert 1. mai 1985 i henhold til Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk av 9. mai 1980 (COTIF). Hovedkontor i Bern. Språk: fransk og tysk, subsidiært engelsk. Konvensjonstekst med vedlegg og oppdateringer er tilgjengelige i fulltekst.
Om utgiver: OTIF
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk

  Rechtpraktisch.de
Publisert av: Rechtpraktisch Informationsdienste Stefan Schicker
Emner: Lover, Tyskland, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt, Offentlige organer, Rettspraksis, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Startside for tysk jus: rettspraksis, lover, myndigheter, læresteder, juridiske artikler. Etablert av advokatene Stefan Schicker og Stefan Fritz.
Språk: Tysk

  Peace Palace Library
Publisert av: Peace Palace
Emner: Folkerett, Nederland, Bibliotek
Beskrivelse: Biblioteket ved Fredspalasset i Haag.
Språk: Engelsk, Fransk, Nederlandsk, Tysk, Spansk

  Den europeiske ombudsmann
Publisert av: European Ombudsman
Emner: EU-institusjoner og organer, EU- og EØS-rett, Sivilombudsmenn, EU
Beskrivelse: Den europeiske ombudsmannen behandler klager om tilfeller av feil og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretatt av EUs institusjoner og organer.
Språk: Svensk, Tysk, Fransk, Engelsk, Finsk, Dansk

  EU Whoiswho
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU-institusjoner og organer, EU
Beskrivelse: EU's offisielle veiviser for å finne kontaktinformasjon.
Språk: Engelsk, Fransk, Dansk, Tysk, Spansk, Finsk, Svensk

  EU-domstolen - CURIA
Publisert av: EU-domstolen
Emner: EU, Domstoler, EU-institusjoner og organer, EU- og EØS-rett, Rettspraksis
Beskrivelse: Hjemmesiden til EU-domstolen. Inneholder utfyllende informasjon om domstolen, samt søkemulighet etter avgjørelser i fulltekst.

(Domstolen fra 1953- og førsteinstansretten fra 1989-)

Språk: Finsk, Engelsk, Fransk, Dansk, Spansk, Tysk, Svensk

  Senat
Publisert av: Sénat
Emner: Frankrike, Parlamenter, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Senatet i Frankrikes parlament. Dokumenter fra 1997- på fransk.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk

  Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Internasjonal privatrett, Tyskland
Beskrivelse: Institutt for Internasjonal privatrett og utenlandsk rett.
Språk: Tysk

  Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Emner: Folkerett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Offentlig rett, Internasjonalt, Komparativ rett
Beskrivelse: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
Språk: Engelsk, Tysk

  Bundespräsident der Republik Österreich
Publisert av: Präsidentschaftskanzlei
Emner: Presidenter, Statsoverhoder, Østerrike
Beskrivelse: Østerrikes president. Tysk og engelsk versjon.
Språk: Tysk, Engelsk

  Om lovgivningsprosessen i EU
Publisert av: Europa.eu, EUR-Lex
Emner: Lovgivningsprosess, Rettskildelære, EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Oversikt over lovgivningsprosessen i EU, herunder dokumentene, prosessen og aktørene
Språk: Engelsk, Dansk, Nederlandsk, Svensk, Fransk, Tysk, Spansk, Finsk

  Det Europeiske økonomiske og sosiale utvalg
Publisert av: Europa.eu
Emner: Interesseorganisasjoner, EU- og EØS-rett
Beskrivelse:
Språk: Spansk, Fransk, Tysk, Polsk, Estisk, Litauisk, Svensk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Dansk, Italiensk, Portugisisk, Slovakisk

  IATE
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Fagområder generelt, Juridiske ordbøker
Beskrivelse: Flerspråklig terminologi-database fra EU-kommisjonens oversettelsestjeneste. Het tidligere Eurodicautom.

I tillegg til språkene som er lagt på er følge språk tilgjengelig:
bulgarsk
tsjekkisk
estisk
kroatisk
gælisk
ungarsk
latin
maltesisk
rumensk
slovensk

Språk: Litauisk, Nederlandsk, Estisk, Polsk, Finsk, Engelsk, Slovakisk, Dansk, Gresk, Tysk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Italiensk

  Die Bundesregierung
Publisert av: Die Bundesregierung
Emner: Regjeringer, Grunnlover, Offentlige organer, Tyskland, Lover, Fagområder generelt
Beskrivelse: Regjeringen i Tyskland, departementene, lover, samfunnsinformasjon.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk

  Avgjørelser - Bundessozialgericht (BSG)
Publisert av: Bundessozialgericht
Emner: Velferdsrett, Tyskland, Sosialrett, Rettspraksis
Beskrivelse: Avgjørelser fra 2006 og nyere, med søkefunksjon.
Språk: Tysk

  Det Europæiske Råd
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Fagområder generelt, EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Det Europæiske Råd fastlegger Den Europeiske Unions overordnede politiske retningslinjer og prioriteter. Med Lisboatraktatens ikrafttredelse den 1. desember 2009 blev Det Europeiske Råd en institusjon.
Språk: Engelsk, Tysk, Dansk, Estisk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Svensk

  Bundesministerium der Justiz
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Justiz
Emner: Forvaltning, Fagområder generelt, Offentlige organer, Tyskland, Lover
Beskrivelse: Det tyske justisdepartementet. Lenker til lover og lovforslag, informasjon om sentrale rettsområder.
Språk: Tysk, Engelsk

  Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR)
Publisert av: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Emner: Rettsinformatikk, Tyskland, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Senter ved Karlsruhe Institut für Technologie (KIT). Lenker til bl.a. løpende forskningsprosjekter.
Språk: Tysk

  Europaparlamentet - European Parliament
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU-lovgivning, EU-institusjoner og organer, EU
Beskrivelse: Europaparlamentet er den lovgivende institusjon i Den europeiske union (EU) som er direkte valgt av Unionens innbyggere. Hjemmesiden inneholder blant annet en kort innføring i hvordan parlamentet fungerer.
Språk: Dansk, Svensk, Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Finsk, Fransk, Polsk, Spansk

  Forschungsstelle für Informationsrecht (FIR-HSG)
Publisert av: Universität St.Gallen
Emner: Sveits, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Rettsinformatikk
Beskrivelse: Forskningssenter for informasjonsrett ved Universitetet i St.Gallen, Sveits
Språk: Tysk

  Taxation and Customs Union
Publisert av: European Commission
Emner: Skatterett, Rettspraksis, Fagområder generelt, EU
Beskrivelse: Skatterett og skattepolitikk i EU.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  Europa-Parlamentet
Publisert av: Europa-Parlamentet
Emner: Europa, EU, EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Medlemmene av Europa-Parlamentet velges ved direktevalg i EUs medlemsland hvert femte år. Parlamentet er sammen med Rådet en av Eus viktigste institusjoner.
Om utgiver: Den Europeiske Unions eneste direkte valgte institution
Språk: Slovakisk, Portugisisk, Svensk, Nederlandsk, Litauisk, Polsk, Engelsk, Finsk, Dansk, Fransk, Tysk, Estisk, Italiensk

  Eur-Lex - adgang til EU-lovgivningen
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: Direktiver, EU-lovgivning, Forarbeider, Forordninger, EU, Rettspraksis, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EF-Tidende (både L og C serien) i pdf-format tilbake til 1968 - alle avgjørelser fra domstolen, samt traktater, konsoliderte versjoner av eksisterende lovgivning, nye avgjørelser av domstolen, forberedende EF-rettsakter og nye avgjørelser.
Språk: Dansk, Svensk, Finsk, Fransk, Engelsk, Tysk

  The Hague Conventions on Private International Law
Publisert av: Hague Conference on Private International Law
Emner: Traktater, Internasjonalt, Internasjonal privatrett
Beskrivelse: Haag-konvensjonene vedrørende internasjonal privatrett.
Språk: Engelsk, Tysk

  Register over gældende EU-retsforskrifter
Publisert av: Europa.eu, EUR-Lex
Emner: EU, EU- og EØS-rett, Lover
Beskrivelse: Gjeldende lovgivning i EU sortert systematisk.
Språk: Engelsk, Dansk, Tysk, Svensk, Fransk

  Bundesgesetzblatt
Publisert av: Bundesanzeiger Verlag
Emner: Fagområder generelt, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Tyskland
Beskrivelse: Kunngjøringsblad for tyske lover og forskrifter fra forbundet.
Språk: Tysk

  Udenrikshandel - EUs aktiviteter
Publisert av: Europa.eu
Emner: Handelsrett, EU, Internasjonalt, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om lover, rettspraksis og artikler angående handel over landegrensene.
Språk: Tysk, Dansk, Engelsk, Svensk, Finsk, Fransk

  Human Rights Watch
Publisert av: Human Rights Watch
Emner: Rapporter, Ikke-statlige organisasjoner, Uttalelser, Forskningspublikasjoner, Årsmeldinger, Menneskerettigheter, Internasjonalt
Beskrivelse: Nettsted for Human Rights Watch, en internasjonal ikke-statlig organisasjon (NGO) som driver med forskning og beslutningspåvirkning vedrørende menneskerettigheter. På nettstedet finnes bl.a. landbaserte rapporter i fulltekst.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk, Spansk, Arabisk, Kinesisk, Japansk, Russisk

  Raad van State - Conseil d'Etat - Staatsrat
Publisert av: Council of State - Belgium
Emner: Domstoler, Belgia, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Belgias øverste domstol i forvaltningssaker. Nettsiden har en database med avgjørelser fra 1994-. Samt lenker til RefLex og JuriDict.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Nederlandsk