Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Fagområder

open/close topic
 

Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 83
 

  Convention on the Rights of the Child
Publisert av: FN - United Nations, unicef
Emner: Barnerett, FN
Beskrivelse: FNs barnekonvensjon: tekst, kommentarer, lenker til nettsteder om barns rettigheter
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  Bibliothèque nationale de France
Publisert av: Bibliothèque nationale de France
Emner: Fagområder generelt, Bibliotek, Frankrike
Beskrivelse: Frankrikes nasjonalbibliotek
Språk: Fransk, Spansk, Engelsk

  International committee of the Red Cross
Publisert av: International Committee of the Red Cross
Emner: Menneskerettigheter, Ikke-statlige organisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Andre jurisdiksjoner, Humanitærrett
Beskrivelse: Offisiell hjemmeside for det internasjonale Røde Kors.
Om utgiver: ICRC, Røde kors.
Språk: Portugisisk, Engelsk, Russisk, Fransk, Spansk

  EU-kommisjonens "Hvitbøker"
Publisert av: European Commission
Emner: Fagområder generelt, EU, Andre offentlige dokumenter, Forarbeider
Beskrivelse: Dokument som presenterer detaljert forslag for diskusjon og eventuell beslutning.
Språk: Svensk, Engelsk, Finsk, Fransk, Nederlandsk, Dansk, Portugisisk, Spansk, Italiensk, Polsk, Tysk

  Regionsutvalget
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU, EU-institusjoner og organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Regionsutvalget (The Committee of the Regions) er et rådgivende organ, som representerer lokale og regionale myndigheter i EU. Utvalget har til oppgave å fremme lokale og regionale synspunkter på EU-lovgivningen. Kommisjonen, Rådet og Parlamentet skal høre Regionsutvalget før det blir truffet avgjørelser om saker vedrørende lokale og regionale myndigheter.
Språk: Estisk, Tysk, Nederlandsk, Fransk, Slovakisk, Spansk, Portugisisk, Engelsk, Dansk, Italiensk, Finsk, Svensk, Litauisk, Islandsk, Polsk

  Forbruker Europa
Publisert av: European Consumer Centres' Network (ECC)
Emner: Litteratur i fulltekst, Rapporter, Brosjyrer, Norge, EØS, Tvisteløsning, Forbrukerrett, EU
Beskrivelse: Forbrukerkontor for alle typer tvister knyttet til kjøp av varer og tjenester fra næringsdrivende over grensen i alle EU-/EØS-land. Yter bistand ved klager mot næringsdrivende. Siden inneholder temasider samt publikasjoner.
Språk: Spansk, Norsk, Engelsk, Fransk

  Inter-American Court of Human Rights
Publisert av: Inter-American Court of Human Rights
Emner: Domstoler, Menneskerettigheter, Amerika, Rettspraksis
Beskrivelse: Den mellomstatlige amerikanske menneskerettighetsdomstolen. Avgjørelser i fulltekst 1987-. Tekst på engelsk og spansk.
Språk: Engelsk, Spansk

  Amnesty International
Publisert av: Amnesty International
Emner: Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter, Internasjonalt
Beskrivelse: Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Her finnes bl.a. landbaserte rapporter i fulltekst.
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  World Intellectual Property Organization (WIPO)
Publisert av: World Intellectual Property Organization
Emner: FN-organer og institusjoner, FN, Immaterialrett
Beskrivelse: FN-organisasjon som jobber med immaterialrettslige spørsmål. Siden inneholder bl.a. konvensjoner forvaltet av WIPO (fulltekst)
Språk: Arabisk, Engelsk, Spansk, Kinesisk, Russisk, Fransk

  Derechos Human Rights
Publisert av: Derechos Human Rights
Emner: Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Andre jurisdiksjoner
Beskrivelse: Internettbasert organisasjon som jobber med menneskerettigheter, spesielt rettet mot Latin-Amerika. Tekst på engelsk og spansk.
Språk: Spansk, Engelsk

  United Nations (UN)
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, FN, FN-organer og institusjoner, Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner
Beskrivelse: De Forente Nasjoners (FNs) hjemmesider med mye nyttig stoff om organisasjonens struktur, dagsorden, resolusjoner og dokumenter.
Språk: Russisk, Fransk, Engelsk, Spansk

  Traktater om De europeiske fellesskap og Den europeiske Union
Publisert av: EUR-Lex
Emner: EU, Europa, Traktater
Beskrivelse: Traktater om Det europeiske fellesskap og Den europeiske union, ajourført med de endringer som er foretatt ved Amsterdam-traktaten. Har også med Nice-traktaten som endrer de tidligere traktater. Dansk tekst, lenker til andre språk.
Språk: Italiensk, Finsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Fransk, Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Polsk, Spansk

  Utlendingsdirektoratet (UDI)
Publisert av: Utlendingsdirektoratet
Emner: Norge, Statsforfatningsrett, Forvaltning, Offentlige organer, Utlendingsrett
Beskrivelse: Oversikt over lover og regler som gjelder asyl, oppholdtillatelse, statsborgerskap og visum, statistikk, tilskuddsordninger med mer.
Om utgiver: UDI
Språk: Polsk, Fransk, Engelsk, Tysk, Norsk, Spansk

  ECOLEX - the gateway to international law
Publisert av: ECOLEX
Emner: Miljørett, Rettspraksis, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Lover, Referansedatabaser
Beskrivelse: Samling av databaser om internasjonal miljørett, bl.a. traktater, nasjonal lovgivning, litteratur (34000 referanser), rettsavgjørelser. Utarbeidet av FNs miljøprogram UNEP og miljøorganisasjonen IUCN.
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  WTO dispute settlement
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Annen praksis, Internasjonalt, Tvisteløsning, Handelsrett
Beskrivelse: Prosedyrer for løsning av handelstvister mellom medlemsland i Verdens handelsorganisasjon, dokumenter fra løpende og avsluttede saker.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  USA.gov
Publisert av: U.S. Government
Emner: Offentlige organer, USA
Beskrivelse: Regjeringens veiviser til føderale og delstatsmyndigheter i USA, med søkemuligheter.
Språk: Engelsk, Spansk

  WIPO Lex
Publisert av: World Intellectual Property Organization
Emner: Internasjonal rett, Immaterialrett, Lover, Internasjonalt, Traktater
Beskrivelse: Bibliografisk og fulltekst-base som inneholder immaterialrettslig nasjonal lovgivning fra 35 land, samt immaterialrettslige traktater.
Språk: Fransk, Spansk, Arabisk, Engelsk, Kinesisk

  Buscador jurisprudencia - Tribunal Supremo
Publisert av: Consejo General del Poder Judicial
Emner: Spania, Rettspraksis, Fagområder generelt
Beskrivelse: Søkemotor for rettspraksis fra Spanias Høyesterett
Språk: Spansk

  United States Department of Justice
Publisert av: U.S. Government
Emner: Forvaltning, USA, Fagområder generelt, Offentlige organer
Beskrivelse: Justisdepartementet i USA.
Språk: Engelsk, Spansk

  Folketingets Ombudsmand
Publisert av: Folketingets Ombudsmand
Emner: Danmark, Uttalelser, Offentlige organer, Annen praksis, Forvaltningsrett, Litteratur i fulltekst, Forvaltning
Beskrivelse: Folketingets Ombudsmand i Danmark skal kontrollere statlige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.
Språk: Tysk, Dansk, Russisk, Engelsk, Spansk, Fransk

  Labordoc - ILO Library
Publisert av: International Labour Organization
Emner: Arbeidsrett, FN, Litteratur i fulltekst, Referansedatabaser
Beskrivelse: ILO Librarys database med veier til trykte og elektroniske publikasjoner angående arbeidsrett og beslektede temaer.
Om utgiver: ILO
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk

  Det europeiske miljøbyrået - EEA
Publisert av: Europa.eu
Emner: Miljørett, EU, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Nettsiden til Det europeiske miljøbyrået (EEA) på norsk. Også tilgjengelig på andre europeiske språk.
Språk: Fransk, Dansk, Spansk, Svensk, Polsk, Italiensk, Engelsk, Norsk, Tysk, Finsk, Nederlandsk

  EUs aktiviteter - Transport
Publisert av: Europa.eu
Emner: Lover, EU, EU- og EØS-rett, Litteratur i fulltekst, Transportrett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler angående transport.
Språk: Tysk, Dansk, Svensk, Spansk, Engelsk, Fransk

  KS
Publisert av: KS
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: KS,tidligere Kommunenes sentralforbund, er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner og fylkeskommuner.
Språk: Norsk, Spansk, Engelsk

  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Publisert av: Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC
Emner: Miljørett, Rapporter, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid
Beskrivelse: FNs klimapanel er et samarbeid mellom FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon.
Språk: Fransk, Russisk, Spansk, Arabisk, Engelsk, Kinesisk

  United States Department of the Treasury
Publisert av: U.S. Government
Emner: Forvaltning, Fagområder generelt, USA, Offentlige organer, Skatterett
Beskrivelse: Det Amerikanske skattedepartementet. Informasjon, introduksjon og nyheter om det amerikanske skattesystemet. Veiledninger og andre dokumenter. Bl.a. om økonomisk kriminalitet.
Språk: Engelsk, Spansk

  IDT - Institute of Law and Technology
Publisert av: Universitat Autònoma de Barcelona
Emner: Spania, Rettsinformatikk, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Rettsinformatisk institutt ved Universitat Autònoma de Barcelona.
Språk: Spansk, Engelsk

  Conseil Constitutionnel
Publisert av: Conseil constitutionnel
Emner: Annen praksis, Grunnlover, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Frankrike, Offentlige organer, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Offisielt nettsted for Det konstitusjonelle råd, som kan prøve lovgivnings- og forvaltningsvedtak i forhold til forfatningen. Forfatningsdomstolen i Frankrike. Avgjørelser i fulltekst 1958-. (Nesten komplett arkiv over avgjørelser i fulltekst) Utvalgte avgjørelser oversatt til andre språk.
Språk: Spansk, Tysk, Fransk, Engelsk, Italiensk

  TED- Tenders Electronic Daily
Publisert av: Europa.eu
Emner: Offentlige anskaffelser, EU
Beskrivelse: Onlinetilgang til alle annonseringer om europeiske offentlige innkjøp, som er offentliggjort i ”Supplement til Den Europæiske Unions Tidende”.
Språk: Italiensk, Spansk, Tysk, Portugisisk, Finsk, Polsk, Nederlandsk, Gresk, Engelsk, Dansk, Svensk, Fransk

  Pre-lex
Publisert av: European Commission
Emner: EU, Forarbeider, EU-lovgivning, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: PreLex er en database med opplysninger om de interinstitutionelle prosedyrer. Den gir en oversikt over saksgangen i EU-systemet, med henvisninger til de ulike beslutningene i systemet og henvisninger til dokumentene, så som Kommisjonenes forarbeider.
Språk: Italiensk, Slovakisk, Nederlandsk, Fransk, Litauisk, Svensk, Dansk, Portugisisk, Engelsk, Estisk, Tysk, Finsk, Polsk, Spansk

  International Labour Organization (ILO)
Publisert av: FN - United Nations, International Labour Organization
Emner: FN, Organisasjoner og foreninger, Arbeidsrett, Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner, Interesseorganisasjoner, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Den internasjonale arbeidsorganisasjonen er et fagorgan under FN som arbeider for mest mulig ensartet arbeidslovgivning i medlemslandene. Database med søkefunksjon.
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  N-lex
Publisert av: Europa.eu
Emner: Tsjekkia, Kroatia, Oversatte lover, Østerrike, Storbritannia, Hellas, Ungarn, Kypros, Portugal, Finland, Sverige, Spania, Frankrike, Latvia, Lover, Polen, Belgia, Slovenia, Slovakia, Danmark, Juridiske lenkesamlinger, Bulgaria, Luxembourg, Litauen, Estland, Tyskland, Nederland, EU, Italia, Romania, Malta, Irland
Beskrivelse: EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

Språk: Engelsk, Dansk, Svensk, Tysk, Spansk, Finsk

  Organization of American States (OAS)
Publisert av: Organization of American States
Emner: Fagområder generelt, Amerika, Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner
Beskrivelse: Organisasjonen av amerikanske stater.
Om utgiver: OAS
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk, Portugisisk

  UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law.
Publisert av: FN - United Nations, UNICTRAL
Emner: Voldgift, FN-resolusjoner, Kjøpsrett, FN-dokumenter, Annen praksis, Model law, FN-organer og institusjoner, Handelsrett, FN, Rettspraksis, Internasjonalt
Beskrivelse: Her finnes konvensjoner og andre tekster, samt oversikt over ratifikasjoner. Organisasjonen har en egen arbeidsgruppe for voldgift.
Om utgiver: United Nations Commission on International Trade Law
Språk: Russisk, Engelsk, Fransk, Spansk

  Internal Revenue Services - IRS
Publisert av: United States Department of the Treasury
Emner: Offentlige organer, USA, Skatterett
Beskrivelse: Nettstedet til Internal Revenue Service (IRS), det føderale skattedirektoratet i USA. Direktoratet krever inn skatter og håndhever den amerikanske skatteloven.
Språk: Kinesisk, Russisk, Engelsk, Spansk

  Tribunal Supremo
Publisert av: Consejo General del Poder Judicial
Emner: Høyesterett, Spania, Fagområder generelt, Domstoler
Beskrivelse: Hjemmesiden til Spanias høyesterett.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  Jusshjelpa i Nord-Norge, Tromsø
Publisert av: Jusshjelpa i Nord-Norge
Emner: Advokater, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Gratis rettshjelp av studenter ved Juridisk Fakultet – Universitetet i Tromsø.
Språk: Fransk, Portugisisk, Italiensk, Engelsk, Tysk, Norsk, Spansk

  Official documents system of the United Nations - ODS
Publisert av: FN - United Nations
Emner: FN-resolusjoner, Internasjonalt, FN-dokumenter, Folkerett, FN
Beskrivelse: Database som innholder FN-dokumenter fra 1993.
Språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Russisk

  Grundlagen
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Grunnlover, Finland, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Om Finlands grunnlov og statsforfatning. Lenker til grunnlovstekst og annen informasjon på flere språk. Fra Justitieministeriet.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk, Finsk, Spansk, Svensk, Samisk, Russisk

  The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
Publisert av: FNs høykommissær for menneskerettigheter, FN - United Nations
Emner: FN-organer og institusjoner, Menneskerettigheter, FN, Tolkningsuttalelser, Traktater, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har ansvar for konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR). Her finnes informasjon om komiteens arbeid, tolkningsveiledning til konvensjonen m.m.
Språk: Engelsk, Kinesisk, Fransk, Arabisk, Russisk, Spansk

  Forum on Minority Issues
Publisert av: FNs høykommissær for menneskerettigheter, FN - United Nations
Emner: FN, Menneskerettigheter, Urbefolkningsrett, FN-organer og institusjoner, Minioritetsrett
Beskrivelse: Forum etablert for å fremme dialog og samarbeid om spørsmål knyttet til minioriteter
Språk: Russisk, Spansk, Fransk, Engelsk

  NATLEX
Publisert av: International Labour Organization
Emner: Lover, Forarbeider, Menneskerettigheter, Arbeidsrett, Andre jurisdiksjoner, Sosialrett
Beskrivelse: ILOs database for nasjonal lovgiving om arbeidsforhold, sosiale rettigheter og relaterte menneskerettighetsregelverk. 55 000 referanser, over 300 lover i fulltekst. Sortering etter land eller emne, eller søking.
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  UNRIC - United Nations Regional Information Centre for Western Europe
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Fagområder generelt, Bibliotek, FN
Beskrivelse: De Forente Nasjoners regionale informasjonskontor for Vest-Europa. Referansebibliotek som inneholder dokumenter og publikasjoner fra FN på engelsk, fransk og spansk. Biblioteket tar imot referanseforespørsler fra alle.
Språk: Norsk, Italiensk, Svensk, Spansk, Islandsk, Dansk, Engelsk, Tysk, Portugisisk, Finsk, Fransk, Nederlandsk

  Faolex
Publisert av: Food and Agriculture Organization of the United Nations
Emner: FN, Landbruksrett, Miljøvern, Energirett, Rettskilder, Andre jurisdiksjoner, Lover
Beskrivelse: Database over nasjonal lovgivning og regulering, samt traktater om natur- og miljøvern, landbruk og fornybare ressurser.
Språk: Fransk, Spansk, Engelsk, Arabisk

  World Trade Organization (WTO)
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Organisasjoner og foreninger, Handelsrett, Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt
Beskrivelse: Verdens handelsorganisasjon
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Peace Palace Library
Publisert av: Peace Palace
Emner: Folkerett, Nederland, Bibliotek
Beskrivelse: Biblioteket ved Fredspalasset i Haag.
Språk: Engelsk, Fransk, Nederlandsk, Tysk, Spansk

  EU Whoiswho
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU-institusjoner og organer, EU
Beskrivelse: EU's offisielle veiviser for å finne kontaktinformasjon.
Språk: Engelsk, Fransk, Dansk, Tysk, Spansk, Finsk, Svensk

  EU-domstolen - CURIA
Publisert av: EU-domstolen
Emner: EU, Domstoler, EU-institusjoner og organer, EU- og EØS-rett, Rettspraksis
Beskrivelse: Hjemmesiden til EU-domstolen. Inneholder utfyllende informasjon om domstolen, samt søkemulighet etter avgjørelser i fulltekst.

(Domstolen fra 1953- og førsteinstansretten fra 1989-)

Språk: Finsk, Engelsk, Fransk, Dansk, Spansk, Tysk, Svensk

  Senat
Publisert av: Sénat
Emner: Frankrike, Parlamenter, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Senatet i Frankrikes parlament. Dokumenter fra 1997- på fransk.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk

  Inter-American Court of Human Rights, jurisprudence
Publisert av: Inter-American Court of Human Rights
Emner: Rettspraksis, Menneskerettigheter, Amerika
Beskrivelse: Avgjørelser fra Den interamerikanske domstolen for menneskerettigheter.
Språk: Spansk

  The International Tax Dialogue - ITD
Publisert av: The International Tax Dialogue - ITD
Emner: Internasjonalt, Skatterett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: The International Tax Dialogue (ITD) er et samarbeidsprosjekt mellom EU, Interamerikanske utviklingsbank (IDB), OECD, Pengefondet og Verdensbanken. ITDs hensikt er å oppfordre til og tilrettelegge for diskusjoner om skattetema mellom ulike lands skatteetatsansatte, internasjonale organisasjoner og en rekke andre sentrale parter.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  IFEX - the global network defending and promoting free expression
Publisert av: IFEX
Emner: Internasjonalt, Interesseorganisasjoner, Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Ytringsfrihet
Beskrivelse: IFEX er et samarbeidsorgan for ytringsfrihets-organisasjoner over hele verden. Her finnes bl.a. oversikt over rapporterte brudd på ytringsfriheten.
Språk: Spansk, Fransk, Arabisk, Engelsk

  Om lovgivningsprosessen i EU
Publisert av: Europa.eu, EUR-Lex
Emner: Lovgivningsprosess, Rettskildelære, EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Oversikt over lovgivningsprosessen i EU, herunder dokumentene, prosessen og aktørene
Språk: Engelsk, Dansk, Nederlandsk, Svensk, Fransk, Tysk, Spansk, Finsk

  The World Bank
Publisert av: The World Bank Group
Emner: Internasjonalt, Folkerett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Hjemmesiden til Verdensbanken, hvor du finner informasjon om og fra Verdensbanken. En del materiale tilgjengelig i fulltekst.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk, Russisk

  Det Europeiske økonomiske og sosiale utvalg
Publisert av: Europa.eu
Emner: Interesseorganisasjoner, EU- og EØS-rett
Beskrivelse:
Språk: Spansk, Fransk, Tysk, Polsk, Estisk, Litauisk, Svensk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Dansk, Italiensk, Portugisisk, Slovakisk

  IATE
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Fagområder generelt, Juridiske ordbøker
Beskrivelse: Flerspråklig terminologi-database fra EU-kommisjonens oversettelsestjeneste. Het tidligere Eurodicautom.

I tillegg til språkene som er lagt på er følge språk tilgjengelig:
bulgarsk
tsjekkisk
estisk
kroatisk
gælisk
ungarsk
latin
maltesisk
rumensk
slovensk

Språk: Litauisk, Nederlandsk, Estisk, Polsk, Finsk, Engelsk, Slovakisk, Dansk, Gresk, Tysk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Italiensk

  Iberlex
Publisert av: Official State Gazette Agency - Spain
Emner: Lover, Rettspraksis, Andre offentlige dokumenter, Forarbeider, Fagområder generelt, Spania
Beskrivelse: Det spanske offisielle nettstedet for rettsinformasjon. Inneholder databaser med lover, lovforslag, tekster fra parlamentet, Cortes Generales, dommer og Boletin Oficial del Estado(BOE).
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Det Europæiske Råd
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Fagområder generelt, EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Det Europæiske Råd fastlegger Den Europeiske Unions overordnede politiske retningslinjer og prioriteter. Med Lisboatraktatens ikrafttredelse den 1. desember 2009 blev Det Europeiske Råd en institusjon.
Språk: Engelsk, Tysk, Dansk, Estisk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Svensk

  United Nations High Commissioner for Human Rights
Publisert av: FNs høykommissær for flyktninger
Emner: FN-organer og institusjoner, Litteratur, Menneskerettigheter, Internasjonalt, FN
Beskrivelse: FNs høykommissær for menneskerettigheter.
Om utgiver: United Nations High Commissioner for Refugees
Språk: Russisk, Fransk, Engelsk, Spansk

  Europaparlamentet - European Parliament
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU-lovgivning, EU-institusjoner og organer, EU
Beskrivelse: Europaparlamentet er den lovgivende institusjon i Den europeiske union (EU) som er direkte valgt av Unionens innbyggere. Hjemmesiden inneholder blant annet en kort innføring i hvordan parlamentet fungerer.
Språk: Dansk, Svensk, Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Finsk, Fransk, Polsk, Spansk

  Human Rights Links
Publisert av: Derechos Human Rights
Emner: Menneskerettigheter, Juridiske lenkesamlinger, Andre jurisdiksjoner
Beskrivelse: Lenkesamling innen menneskerettigheter.
Språk: Spansk, Engelsk

  International Monetary Fund
Emner: Bankrett, Rapporter, Finansrett, Litteratur i fulltekst, Statistikk, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Det internasjonale pengefond. Publikasjoner i fulltekst fra 1997- .
Språk: Spansk, Arabisk, Engelsk, Fransk, Russisk, Kinesisk, Japansk

  UNICEF
Publisert av: unicef, FN - United Nations
Emner: FN-organer og institusjoner, FN, Barnerett, Internasjonalt
Beskrivelse: FNs barnefond
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk

  NAFTA Secretariat
Publisert av: NAFTA - North American Free Trade Agreement
Emner: USA, Mexico, Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Canada, Handelsrett
Beskrivelse: NAFTAs (North American Free Trade Agreement) sekretariat. Den nordamerikanske frihandelsavtalen i fulltekst, regler og avgjørelser.
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  WTO documents online
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Internasjonalt samarbeid, Litteratur i fulltekst, Handelsrett, Rettskilder
Beskrivelse: Dokumenter, inkludert juridiske, fra verdens handelsorganisasjon(WTO).
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  Den europeiske revisjonsrett
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer, Domstoler
Beskrivelse: Den europeiske revisjonsrett (the European Court of Auditors) kontrollerer EUs finanser. Oppgaven er å forbedre EUs finansielle forvaltning og rapportere om anvendelsen av offentlige midler. Institusjonen ble opprettet i 1975 og holder til i Luxembourg.
Språk: Engelsk, Litauisk, Finsk, Portugisisk, Svensk, Tysk, Dansk, Estisk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Spansk, Slovakisk, Polsk

  ICANN - Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
Publisert av: ICANN
Emner: Internasjonalt samarbeid, Immaterialrett, Tvisteløsning
Beskrivelse: Side fra ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) med deres regler for tvisteløsning i domenenavnsaker. Database over avgjørelser.
Språk: Fransk, Engelsk, Russisk, Spansk

  Trademark Database Portal
Publisert av: World Intellectual Property Organization
Emner: Immaterialrett, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt
Beskrivelse: Informasjon om varemerker og oversikt over og veier til varemerkebaser i forskjellige land (Trademark Database Portal).
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  ICC - International Court of Arbitration
Publisert av: International Chamber of Commerce
Emner: Internasjonalt, Domstoler, Voldgift, Tvisteløsning, Handelsrett
Beskrivelse: Det internasjonale handelskammers voldgiftsinstitutt behandler tvister som gjelder internasjonal handel, skipsfart o.l. ved voldgift og alternativ tvisteløsning.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  El Senado de España
Emner: Parlamenter, Spania, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemesiden til Spanias nasjonalforsamling - senatet.
Språk: Spansk, Engelsk

  Presidencia del Gobierno
Publisert av: Gobierno de Espãna
Emner: Spania, Offentlige organer, Regjeringer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til den Spanias regjering. med lenker til departementene og regionene (Autonomias).
Språk: Spansk, Engelsk

  The Human Rights Council
Publisert av: FN - United Nations
Emner: FN-organer og institusjoner, FN, Menneskerettigheter
Beskrivelse: FNs menneskerettighetsråd.
Språk: Fransk, Engelsk, Russisk, Spansk

  Centro de Estudios en Derecho Informatico
Publisert av: Universidad de Chile
Emner: Chile, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Rettsinformatikk
Beskrivelse: Senter for rettsinformatikk ved Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Santiago
Språk: Spansk

  WHO
Publisert av: World Health Organization
Emner: FN, Internasjonalt, FN-organer og institusjoner, Helserett
Beskrivelse: Verdens helseorganisasjon er FNs særorganisasjon for helse.
Språk: Fransk, Spansk, Engelsk, Russisk

  TRIPS material on the WTO website
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Direktiver, Immaterialrett, Handelsrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Informasjon fra Verdens handelsorganisasjon om handel med immaterielle rettigheter (TRIPS: trade-related aspects of intellectual property rights). Lenker til TRIPS-avtalen og andre konvensjoner og direktiver innen immaterialrett.
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  Human Rights Watch
Publisert av: Human Rights Watch
Emner: Rapporter, Ikke-statlige organisasjoner, Uttalelser, Forskningspublikasjoner, Årsmeldinger, Menneskerettigheter, Internasjonalt
Beskrivelse: Nettsted for Human Rights Watch, en internasjonal ikke-statlig organisasjon (NGO) som driver med forskning og beslutningspåvirkning vedrørende menneskerettigheter. På nettstedet finnes bl.a. landbaserte rapporter i fulltekst.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk, Spansk, Arabisk, Kinesisk, Japansk, Russisk

  GATT documents
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Handelsrett, Fagområder generelt, Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid
Beskrivelse: WTO’s dokumentbase, elektroniske og scannede offisielle dokumenter angående GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  Congreso de los Diputados
Emner: Parlamenter, Offentlige organer, Spania, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til Spanias nasjonalforsamling - kongressen.

Språk: Engelsk, Spansk

  United Nations Environment Programme
Publisert av: FNs miljøprogram (UNEP)
Emner: Miljørett, FN-organer og institusjoner, FN, Internasjonalt
Beskrivelse: Offisiell hjemmeside for FNs miljøprogram.
Språk: Kinesisk, Engelsk, Spansk, Fransk

  WTO - Legal texts
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid, Traktater, Handelsrett
Beskrivelse: Inneholder de fleste avtaler som ble resultat av 1986–94 Uruguay Round forhandlingene.
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk

  Webster's dictionary
Publisert av: Merriam-Webster
Emner: Håndbøker og oppslagsverk, Andre jurisdiksjoner, Fagområder generelt
Beskrivelse: Engelsk- engelsk ordbok og tesaurus.
Språk: Spansk, Engelsk

  Den internasjonale domstolen i Haag
Publisert av: International Court of Justice
Emner: Domstoler, FN, Internasjonalt, Folkerett, FN-organer og institusjoner
Beskrivelse: Hjemmesiden til ICJ.
Om utgiver: ICJ
Språk: Fransk, Engelsk, Russisk, Spansk

  Inter-American Treaties approved within the framework of the OAS
Publisert av: Organization of American States
Emner: Fagområder generelt, Amerika
Beskrivelse: Traktater fra Organization of American States. Inkludert signaturer og ratifikasjoner. Driftes av Secretariat for Legal Affairs.
Språk: Spansk, Engelsk