Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Fagområder

open/close topic
 

Jurisdiksjon

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 183
 

  Canadian Bar Association
Publisert av: The Canadian Bar Association
Emner: Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Canada
Beskrivelse: Canadas juristforbund.
Språk: Engelsk, Fransk

  International Civil Aviation Organization (ICAO)
Publisert av: International Civil Aviation Organization
Emner: Internasjonalt samarbeid, Luftrett
Beskrivelse: Interstatlig luftfartsorganisasjon under FN. Arbeider med internasjonale konvensjoner og regler for lufttrafikk, flyplasser, navigering osv. Sekretariat i Montreal.
Språk: Kinesisk, Engelsk, Fransk

  Permanent Court of Arbitration
Publisert av: Permanent Court of Arbitration
Emner: Domstoler, Voldgift
Beskrivelse: Den permanente voldgiftsdomstolen i Haag behandler tvister mellom stater, tvister mellom stater og privatpersoner og tvister som involverer mellomstatlige organisasjoner. Nettstedet inneholder bl.a. relevante konvensjoner, prosedyreregler og enkelte saker i fulltekst.
Språk: Fransk, Engelsk

  Justice Laws Website
Publisert av: Government of Canada
Emner: Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Canada, Fagområder generelt
Beskrivelse: Føderale kanadiske lover og forskrifter. Registre og søkemuligheter. Fra Canadas justisdepartement
Språk: Fransk, Engelsk

  EU-kommisjonens "Hvitbøker"
Publisert av: European Commission
Emner: Fagområder generelt, EU, Andre offentlige dokumenter, Forarbeider
Beskrivelse: Dokument som presenterer detaljert forslag for diskusjon og eventuell beslutning.
Språk: Svensk, Engelsk, Finsk, Fransk, Nederlandsk, Dansk, Portugisisk, Spansk, Italiensk, Polsk, Tysk

  International committee of the Red Cross
Publisert av: International Committee of the Red Cross
Emner: Menneskerettigheter, Ikke-statlige organisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Andre jurisdiksjoner, Humanitærrett
Beskrivelse: Offisiell hjemmeside for det internasjonale Røde Kors.
Om utgiver: ICRC, Røde kors.
Språk: Portugisisk, Engelsk, Russisk, Fransk, Spansk

  Regionsutvalget
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU, EU-institusjoner og organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Regionsutvalget (The Committee of the Regions) er et rådgivende organ, som representerer lokale og regionale myndigheter i EU. Utvalget har til oppgave å fremme lokale og regionale synspunkter på EU-lovgivningen. Kommisjonen, Rådet og Parlamentet skal høre Regionsutvalget før det blir truffet avgjørelser om saker vedrørende lokale og regionale myndigheter.
Språk: Estisk, Tysk, Nederlandsk, Fransk, Slovakisk, Spansk, Portugisisk, Engelsk, Dansk, Italiensk, Finsk, Svensk, Litauisk, Islandsk, Polsk

  Forbruker Europa
Publisert av: European Consumer Centres' Network (ECC)
Emner: Litteratur i fulltekst, Rapporter, Brosjyrer, Norge, EØS, Tvisteløsning, Forbrukerrett, EU
Beskrivelse: Forbrukerkontor for alle typer tvister knyttet til kjøp av varer og tjenester fra næringsdrivende over grensen i alle EU-/EØS-land. Yter bistand ved klager mot næringsdrivende. Siden inneholder temasider samt publikasjoner.
Språk: Spansk, Norsk, Engelsk, Fransk

  Amnesty International
Publisert av: Amnesty International
Emner: Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter, Internasjonalt
Beskrivelse: Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Her finnes bl.a. landbaserte rapporter i fulltekst.
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Forberedende arbejde
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: Forarbeider, EU- og EØS-rett, EU
Beskrivelse: Forarbeider fra Kommisjonen og andre institusjoner innen EU.
Språk: Tysk, Fransk, Finsk, Engelsk, Svensk, Dansk

  European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Rapporter, Europarådet - organer, Tortur, Europa
Beskrivelse: Europarådets torturkomité. Alle besøksrapportene er tilgjengelige i fulltekst og søkbare i en database.
Språk: Engelsk, Fransk

  World Intellectual Property Organization (WIPO)
Publisert av: World Intellectual Property Organization
Emner: FN-organer og institusjoner, FN, Immaterialrett
Beskrivelse: FN-organisasjon som jobber med immaterialrettslige spørsmål. Siden inneholder bl.a. konvensjoner forvaltet av WIPO (fulltekst)
Språk: Arabisk, Engelsk, Spansk, Kinesisk, Russisk, Fransk

  Højesteret
Publisert av: Danmarks domstole
Emner: Høyesterett, Fagområder generelt, Domstoler, Danmark, Rettspraksis
Beskrivelse: Danmarks høyesterett. Resymé av avgjørelser fra de siste 6 måneder.
Språk: Dansk, Engelsk, Fransk

  European Court of Human Rights - Case law
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen, Rettspraksis, Europa, Domstoler, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Avgjørelser av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Komplett samling av dommer og andre dokumenter i fulltekst fra domstolen, kommisjonen og ministerkomitéen, søkbare i databasen HUDOC.
Språk: Fransk, Engelsk

  United Nations (UN)
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, FN, FN-organer og institusjoner, Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner
Beskrivelse: De Forente Nasjoners (FNs) hjemmesider med mye nyttig stoff om organisasjonens struktur, dagsorden, resolusjoner og dokumenter.
Språk: Russisk, Fransk, Engelsk, Spansk

  European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Diskriminering, Europarådet - organer, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Organ under Europarådet som jobber mot diskriminering og rasisme.
Språk: Engelsk, Fransk

  Federal Court
Publisert av: The Federal Court - Canada
Emner: Canada, Domstoler, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Canadas øverste forvaltningsdomstol.
Språk: Engelsk, Fransk

  Eurovoc
Publisert av: Europa.eu
Emner: Juridiske ordbøker, EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Flerspråklig tesaurus som dekker alle aktiviterer innen EU. Alle EUs offisielle språk er dekket.
Språk: Tysk, Svensk, Engelsk, Finsk, Fransk, Dansk

  Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration)
Publisert av: Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration)
Emner: Voldgift, Annen praksis, Danmark
Beskrivelse: Siden inneholder lenker til bl.a. statutter og regler på dansk, engelsk og tysk.
Språk: Tysk, Fransk, Dansk, Engelsk

  Cour des Comptes
Publisert av: Cour de comptes
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Revisjon, Frankrike
Beskrivelse: Frankrikes riksrevisjon.
Språk: Fransk

  ECOLEX - the gateway to international law
Publisert av: ECOLEX
Emner: Miljørett, Rettspraksis, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Lover, Referansedatabaser
Beskrivelse: Samling av databaser om internasjonal miljørett, bl.a. traktater, nasjonal lovgivning, litteratur (34000 referanser), rettsavgjørelser. Utarbeidet av FNs miljøprogram UNEP og miljøorganisasjonen IUCN.
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  WTO dispute settlement
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Annen praksis, Internasjonalt, Tvisteløsning, Handelsrett
Beskrivelse: Prosedyrer for løsning av handelstvister mellom medlemsland i Verdens handelsorganisasjon, dokumenter fra løpende og avsluttede saker.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Publisert av: Schweizerischen Eidgenossenschaft
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Sveits, Oversatte lover, Annen praksis
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra regjering, forbundskansler og underlagte føderale organer i Sveits, med lenker til myndighetene i kantonene. Tekst på tysk, fransk og italiensk. Utvalgt stoff på retoromansk og engelsk.
Språk: Italiensk, Engelsk, Fransk, Tysk

  The Legislative Observatory
Publisert av: Europa-Parlamentet
Emner: EU- og EØS-rett, Lovgivningsprosess, EU
Beskrivelse: Database som følger et forslag til direktiv/forordning gjennom behandlingen i de ulike institusjonene.
Om utgiver: Den Europeiske Unions eneste direkte valgte institution
Språk: Engelsk, Fransk

  Skattespørsmål
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: Lover, EU- og EØS-rett, EU, Skatterett
Beskrivelse: EU’s skattelovgivning.
Språk: Svensk, Fransk, Engelsk, Dansk, Tysk, Finsk

  Portal belgium.be - official information and services
Publisert av: Belgian Federal Government
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Rettssystem, Fagområder generelt, Belgia
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra Belgia, på nederlandsk, fransk, tysk og engelsk.
Språk: Tysk, Engelsk, Nederlandsk, Fransk

  Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen
Emner: Skatterett, Tyskland, Offentlige organer, Rundskriv, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Det tyske finansdepartmentet. Med bl.a.BMF-Schreiben, rundskriv fra finansdepartementet til skattemyndighetene. Under "glossar" ligger forklaringer til en rekke skatterelaterte begrep.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  Peter Lang Publishing Group
Publisert av: Peter Lang Publishing Group
Emner: Fagområder generelt, Andre jurisdiksjoner, Forlag
Beskrivelse: Flerfaglig forlag med noe jus.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk

  European Trade Union Confederation - ETUC
Publisert av: The European Trade Union Confederation - ETUC
Emner: Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett, EU, Litteratur i fulltekst, Resolusjoner
Beskrivelse: Hjemmesiden til ETUC, som ble etablert i 1973 for å ivareta arbeidsfolks interesser i Europa og for å representere dem i EU. Inneholder bl.a. resolusjoner, publikasjoner, m.m.
Språk: Engelsk, Fransk

  CRID Centre de Recherches Informatique et Droit Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Faculté de droit
Publisert av: Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP, Namur)
Emner: Belgia, Rettsinformatikk, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Research Center for Computer and Law, Faculty of Law, University of Namur, Belgia. Mange artikler i fulltekst innenfor sine spesialområder.
Språk: Fransk, Engelsk

  Justice and the Law in Canada
Publisert av: Government of Canada
Emner: Canada, Fagområder generelt, Rettssystem
Beskrivelse: Oversikt over Canadas rettssystem.
Språk: Engelsk, Fransk

  Supreme Court of Estonia
Publisert av: Rigiikohus
Emner: Estland, Rettspraksis, Domstoler, Rettskilder, Høyesterett
Beskrivelse: Estlands høyesterett. Engelskspråklige sider med oversikt over rettssystemet, avgjørelser i grunnlovsspørsmål fra 1993-.
Språk: Estisk, Engelsk, Russisk, Fransk

  EUs aktiviteter - Transport
Publisert av: Europa.eu
Emner: Lover, EU, EU- og EØS-rett, Litteratur i fulltekst, Transportrett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler angående transport.
Språk: Tysk, Dansk, Svensk, Spansk, Engelsk, Fransk

  European Environment Agency - EEA
Publisert av: Europa.eu
Emner: Litteratur i fulltekst, EU-institusjoner og organer, Miljørett, EU- og EØS-rett, EU
Beskrivelse: Hjemmesiden til EEA. Det europeiske miljøbyrået (EEA) er et av Den europeiske unions såkalte byråer. Inneholder b.l.a. rapporter. Mulighet for å velge språk.
Språk: Engelsk, Fransk, Islandsk, Finsk, Svensk, Norsk, Dansk, Tysk

  Saker fra Haagdomstolen - ICJ
Publisert av: International Court of Justice
Emner: Folkerett, Internasjonalt, Rettspraksis, FN
Beskrivelse: Domstolens avgjørelser og uttalelser siden 1946.
Om utgiver: ICJ
Språk: Engelsk, Fransk

  Rådet for den europeiske union
Publisert av: Rådet for den europeiske union
Emner: EU-institusjoner og organer, EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Rådet for den europeiske union.
Språk: Finsk, Fransk, Dansk, Engelsk, Tysk, Svensk

  Conseil Constitutionnel
Publisert av: Conseil constitutionnel
Emner: Annen praksis, Grunnlover, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Frankrike, Offentlige organer, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Offisielt nettsted for Det konstitusjonelle råd, som kan prøve lovgivnings- og forvaltningsvedtak i forhold til forfatningen. Forfatningsdomstolen i Frankrike. Avgjørelser i fulltekst 1958-. (Nesten komplett arkiv over avgjørelser i fulltekst) Utvalgte avgjørelser oversatt til andre språk.
Språk: Spansk, Tysk, Fransk, Engelsk, Italiensk

  Deutscher Bundestag
Publisert av: Deutscher Bundestag
Emner: Offentlige organer, Tyskland, Fagområder generelt, Parlamenter
Beskrivelse: Forbundsdagen, førstekammeret i den tyske nasjonalforsamlingen. Med database for dokumenter fra 1998-.
Språk: Fransk, Tysk, Engelsk

  TED- Tenders Electronic Daily
Publisert av: Europa.eu
Emner: Offentlige anskaffelser, EU
Beskrivelse: Onlinetilgang til alle annonseringer om europeiske offentlige innkjøp, som er offentliggjort i ”Supplement til Den Europæiske Unions Tidende”.
Språk: Italiensk, Spansk, Tysk, Portugisisk, Finsk, Polsk, Nederlandsk, Gresk, Engelsk, Dansk, Svensk, Fransk

  European Patent Office (EPO)
Publisert av: European Patent Office - EPO
Emner: Internasjonalt samarbeid, Offentlige organer, Immaterialrett, Europa, Traktater
Beskrivelse: EPO er Det europeiske patentkontoret. Informasjon om kontoret og dets arbeid. Lenker til regelverk, bl.a. Den europeiske patentkonvensjonen (European Patent Convention, EPC).
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  Legifrance - Recherche experte
Publisert av: Republique Francaise
Emner: Lover, EU, Frankrike, Rettspraksis, Fagområder generelt, Internasjonalt, Grunnlover
Beskrivelse: Database med fransk rettspraksis, lover og konvensjoner. Fra Legifrance. Noen lover overstt til engelsk og spansk.
Språk: Fransk

  Receuil des cours
Publisert av: Hague Academy of International Law
Emner: Internasjonalt, Folkerett, Bibliografier
Beskrivelse: Bibliografisk database med henvisninger til artikler basert på forelesninger ved The Hague Academy of International Law, publisert i serien Recueil des cours.
Språk: Engelsk, Fransk

  Organization of American States (OAS)
Publisert av: Organization of American States
Emner: Fagområder generelt, Amerika, Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner
Beskrivelse: Organisasjonen av amerikanske stater.
Om utgiver: OAS
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk, Portugisisk

  Tribunal Supremo
Publisert av: Consejo General del Poder Judicial
Emner: Høyesterett, Spania, Fagområder generelt, Domstoler
Beskrivelse: Hjemmesiden til Spanias høyesterett.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  Compensation for crime victims in the EU
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Voldsofre, Erstatningsrett, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Erstatning til ofre for forbrytelser innen EU. The European Judicial Network in civil and commercial matters under European Commission står bak nettstedet. Egne undersider for nasjonal voldoffererstatning i EU-land.
Språk: Dansk, Tysk, Engelsk, Svensk, Fransk, Finsk

  Canada site
Publisert av: Government of Canada
Emner: Canada, Offentlige organer, Forvaltningsrett, Forvaltning, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra Canadas regjering: statsministeren, departementene, statsetater, publikasjoner. Lenker til provinser og territorier.
Språk: Engelsk, Fransk

  Jusshjelpa i Nord-Norge, Tromsø
Publisert av: Jusshjelpa i Nord-Norge
Emner: Advokater, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Gratis rettshjelp av studenter ved Juridisk Fakultet – Universitetet i Tromsø.
Språk: Fransk, Portugisisk, Italiensk, Engelsk, Tysk, Norsk, Spansk

  Official documents system of the United Nations - ODS
Publisert av: FN - United Nations
Emner: FN-resolusjoner, Internasjonalt, FN-dokumenter, Folkerett, FN
Beskrivelse: Database som innholder FN-dokumenter fra 1993.
Språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Russisk

  Grundlagen
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Grunnlover, Finland, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Om Finlands grunnlov og statsforfatning. Lenker til grunnlovstekst og annen informasjon på flere språk. Fra Justitieministeriet.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk, Finsk, Spansk, Svensk, Samisk, Russisk

  Copyright and Neighbouring Rights
Publisert av: Europa.eu
Emner: Immaterialrett, Direktiver, Medierett, EU-lovgivning, EU
Beskrivelse: EU-kommisjonens nettsted for opphavsrett og relaterte rettsområder. Lenker bl.a. til direktiver og forslag, nyheter og andre aktuelle nettsteder.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk

  Forum on Minority Issues
Publisert av: FNs høykommissær for menneskerettigheter, FN - United Nations
Emner: FN, Menneskerettigheter, Urbefolkningsrett, FN-organer og institusjoner, Minioritetsrett
Beskrivelse: Forum etablert for å fremme dialog og samarbeid om spørsmål knyttet til minioriteter
Språk: Russisk, Spansk, Fransk, Engelsk

  UNRIC - United Nations Regional Information Centre for Western Europe
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Fagområder generelt, Bibliotek, FN
Beskrivelse: De Forente Nasjoners regionale informasjonskontor for Vest-Europa. Referansebibliotek som inneholder dokumenter og publikasjoner fra FN på engelsk, fransk og spansk. Biblioteket tar imot referanseforespørsler fra alle.
Språk: Norsk, Italiensk, Svensk, Spansk, Islandsk, Dansk, Engelsk, Tysk, Portugisisk, Finsk, Fransk, Nederlandsk

  ECLAS
Publisert av: European Commission
Emner: EU, Referansedatabaser, Fagområder generelt
Beskrivelse: ECLAS er Kommisjonens bibliotek-katalog. ECLAS er en bibliografisk database som inneholder referanser til publikasjoner.
Språk: Fransk, Engelsk

  World Trade Organization (WTO)
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Organisasjoner og foreninger, Handelsrett, Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt
Beskrivelse: Verdens handelsorganisasjon
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Statkraft
Publisert av: Statkraft
Emner: Energirett, Sverige, Norge, Bedrifter
Beskrivelse: Statkraft SF er Norges største kraftprodusent.
Språk: Engelsk, Tysk, Norsk, Svensk, Fransk

  African Charter on Human and Peoples' Rights
Publisert av: African Commission on Human and Peoples Rights
Emner: Erklæringer, Afrika, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Charter om menneskerettigheter i Afrika. Banjul-charter.
Språk: Engelsk, Fransk

  Judgments of the Supreme Court of Canada
Publisert av: Supreme Court of Canada
Emner: Rettspraksis, Fagområder generelt, Canada
Beskrivelse: Avgjørelser av Canadas høyesterett, på engelsk og fransk.
Språk: Engelsk, Fransk

  Portail du Gouvernement
Publisert av: Republique Francaise
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Frankrike, Regjeringer
Beskrivelse: Frankrikes statsminister og regjering.
Språk: Fransk

  The International Tax Dialogue - ITD
Publisert av: The International Tax Dialogue - ITD
Emner: Internasjonalt, Skatterett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: The International Tax Dialogue (ITD) er et samarbeidsprosjekt mellom EU, Interamerikanske utviklingsbank (IDB), OECD, Pengefondet og Verdensbanken. ITDs hensikt er å oppfordre til og tilrettelegge for diskusjoner om skattetema mellom ulike lands skatteetatsansatte, internasjonale organisasjoner og en rekke andre sentrale parter.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  European Commission's Central Library
Publisert av: Europa.eu, European Commission
Emner: Bibliotek, EU
Beskrivelse: Europakommisjonens sentralbibliotek, bibliotekkataloger og avdelingsbibliotek.
Språk: Fransk, Tysk, Finsk, Engelsk, Svensk, Dansk

  Suomen Eduskunta - Finlands riksdag
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Forarbeider, Parlamenter, Finland
Beskrivelse: Beskrivelse av den finske nasjonalforsamlingen og dens virksomhet. Søkbart arkiv for forarbeider og andre dokumenter i fulltekst fra 1991-, debatter fra 1999-.
Språk: Finsk, Engelsk, Svensk, Fransk

  United Nations High Commissioner for Human Rights
Publisert av: FNs høykommissær for flyktninger
Emner: FN-organer og institusjoner, Litteratur, Menneskerettigheter, Internasjonalt, FN
Beskrivelse: FNs høykommissær for menneskerettigheter.
Om utgiver: United Nations High Commissioner for Refugees
Språk: Russisk, Fransk, Engelsk, Spansk

  International Tribunal for the Law of the Sea
Publisert av: ITLOS
Emner: Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt, Domstoler, Havrett, FN, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Den internasjonale havrettsdomstolen i Hamburg.
Språk: Fransk, Engelsk

  EU-bookshop
Publisert av: Europa.eu
Emner: Litteratur i fulltekst, EU, Forlag, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Nettside med EU-litteratur i fulltekst. Lansert høsten 2009.
Språk: Engelsk, Fransk, Svensk, Tysk, Dansk, Finsk

  Department of justice
Publisert av: Government of Canada
Emner: Forvaltning, Canada
Beskrivelse:
Språk: Fransk, Engelsk

  NAFTA Secretariat
Publisert av: NAFTA - North American Free Trade Agreement
Emner: USA, Mexico, Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Canada, Handelsrett
Beskrivelse: NAFTAs (North American Free Trade Agreement) sekretariat. Den nordamerikanske frihandelsavtalen i fulltekst, regler og avgjørelser.
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  The Portuguese Supreme Court of Justice
Publisert av: Supremo Tribunal de Justiça
Emner: Fagområder generelt, Domstoler, Portugal
Beskrivelse: Hjemmesiden til Portugals høyesterett.
Språk: Portugisisk, Engelsk, Fransk

  Bundesrat
Publisert av: Bundesrat
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Parlamenter, Tyskland
Beskrivelse: Forbundsrådet, andrekammeret i den tyske nasjonalforsamlingen.
Språk: Tysk, Engelsk, Fransk

  WTO documents online
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Internasjonalt samarbeid, Litteratur i fulltekst, Handelsrett, Rettskilder
Beskrivelse: Dokumenter, inkludert juridiske, fra verdens handelsorganisasjon(WTO).
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  Den europeiske revisjonsrett
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer, Domstoler
Beskrivelse: Den europeiske revisjonsrett (the European Court of Auditors) kontrollerer EUs finanser. Oppgaven er å forbedre EUs finansielle forvaltning og rapportere om anvendelsen av offentlige midler. Institusjonen ble opprettet i 1975 og holder til i Luxembourg.
Språk: Engelsk, Litauisk, Finsk, Portugisisk, Svensk, Tysk, Dansk, Estisk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Spansk, Slovakisk, Polsk

  Cour de Cassation
Publisert av: Cour de Cassation
Emner: Høyesterett, Rettspraksis, Fagområder generelt, Domstoler, Frankrike
Beskrivelse: Frankrikes høyesterett. Avgjørelser i sammendrag eller fulltekst: BICC (domstolens bulletin, 1995-), Grands arrêts (utvalgte eldre og nyere avgjørelser), Actualité jurisprudence (nyere avgjørelser, 2001-). Uttalelser (Avis, 1992-). Utvalgte dokumenter oversatt til andre språk.
Språk: Fransk

  ICC - International Court of Arbitration
Publisert av: International Chamber of Commerce
Emner: Internasjonalt, Domstoler, Voldgift, Tvisteløsning, Handelsrett
Beskrivelse: Det internasjonale handelskammers voldgiftsinstitutt behandler tvister som gjelder internasjonal handel, skipsfart o.l. ved voldgift og alternativ tvisteløsning.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  IRU - International Road Transport Union
Publisert av: International Road Transport Union
Emner: Organisasjoner og foreninger, Andre jurisdiksjoner, Transportrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Etablert 1948. Internasjonal paraplyorganisasjon for veitransportindustrien. Hovedkontor i Geneve. Arbeider bl.a. med sikkerhetsproblemer. Administrerer TIR -systemet. Nettstedet har IRUs resolusjoner m.m. i fulltekst og lenker til de nasjonale medlemsorganisasjonene.
Om utgiver: IRU
Språk: Engelsk, Fransk

  Travaux Prépatoires of the convention (ECHR)
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Forarbeider, Menneskerettigheter, Europa
Beskrivelse: Forarbeider til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, EMK. Tilgjengeliggjort av biblioteket ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Språk: Fransk, Engelsk

  Systematische Sammlung des Bundesrechts
Publisert av: Schweizerischen Eidgenossenschaft
Emner: Fagområder generelt, Lover, Sveits
Beskrivelse: Føderale sveitsiske lover og forskrifter. Tysk, fransk og italiensk tekst. Noe oversettelser til engelsk.
Språk: Italiensk, Engelsk, Fransk, Tysk

  Lissabontraktaten
Publisert av: Rådet for den europeiske union
Emner: EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Lissabontraktaten m.m.
Språk: Svensk, Finsk, Tysk, Dansk, Engelsk, Fransk

  Europakommisjonen
Publisert av: European Commission
Emner: EU- og EØS-rett, EU, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Europakommisjonen
Språk: Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Svensk, Dansk

  Personal data protection and privacy
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Europa, Personvern
Beskrivelse: Informasjonsside om personvern. Lenker til sentrale dokumenter. Fra Council of Europe
Språk: Russisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk

  OEIL - Legislative Observatory
Publisert av: Europa-Parlamentet
Emner: Forarbeider, EU-lovgivning, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Parlamentets forarbeidsbase.
Språk: Engelsk, Fransk

  GATT documents
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Handelsrett, Fagområder generelt, Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid
Beskrivelse: WTO’s dokumentbase, elektroniske og scannede offisielle dokumenter angående GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  Schweizerische Bundesgericht
Publisert av: Schweizerische Bundesgericht
Emner: Sveits, Rettspraksis, Domstoler, Høyesterett, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den sveitsiske høyesterett. Tysk, fransk og italiensk tekst. Avgjørelser (enspråklige) fra 1954-. Har fem deler: I: Offentlig rett. II: Privatrett. III: Tvangsfullbyrdelse og konkurs. IV: Strafferett. V: Trygderett.
Språk: Italiensk, Fransk, Tysk

  Politiets hjemmeside
Publisert av: Rigspolitiet
Emner: Fagområder generelt, Danmark, Politi
Beskrivelse: Hjemmesiden til politiet i Danmark. Rapporter, skjemaer m.m.
Språk: Fransk, Dansk, Engelsk, Tysk

  Den internasjonale domstolen i Haag
Publisert av: International Court of Justice
Emner: Domstoler, FN, Internasjonalt, Folkerett, FN-organer og institusjoner
Beskrivelse: Hjemmesiden til ICJ.
Språk: Fransk, Engelsk, Russisk, Spansk

  Convention on the Rights of the Child
Publisert av: FN - United Nations, unicef
Emner: Barnerett, FN
Beskrivelse: FNs barnekonvensjon: tekst, kommentarer, lenker til nettsteder om barns rettigheter
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  Bibliothèque nationale de France
Publisert av: Bibliothèque nationale de France
Emner: Fagområder generelt, Bibliotek, Frankrike
Beskrivelse: Frankrikes nasjonalbibliotek
Språk: Fransk, Spansk, Engelsk

  Den Europeiske investeringsbank - The European Investment Bank (EIB)
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Banker, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Den Europeiske investeringsbank eies av alle EU-landene. Banken låner penger på kapitalmarkedet og låner dem ut til en lav rente til prosjekter som kan forbedre infrastrukturen, energiforsyningen eller miljøstandarden bde i EU og i naboland eller utviklingsland.
Språk: Tysk, Engelsk, Fransk

  Council of Europe
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Mellomstatlige organisasjoner, Menneskerettigheter, Europa, Organisasjoner og foreninger, Folkerett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Europarådet
Språk: Engelsk, Russisk, Italiensk, Tysk, Fransk

  Der Bundesgerichthof
Publisert av: Der Bundesgerichtshof
Emner: Tyskland, Domstoler, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til BGH, Tysklands sisteinstans-domstol i privatrettslige og strafferettslige saker.
Språk: Tysk, Engelsk, Fransk

  Juridat
Publisert av: Service Public Fédéral Belge
Emner: Fagområder generelt, Belgia, Forvaltning, Rettsvesen
Beskrivelse: Offentlig portal for belgisk rettsvesen. Databaser for rettspraksis, lover og forskrifter. Lenker til belgiske domstoler.
Språk: Nederlandsk, Fransk

  UNOG Library
Publisert av: FN - United Nations
Emner: FN, Bibliotek, Fagområder generelt
Beskrivelse: FN-biblioteket i Geneve
Språk: Fransk, Engelsk

  Traktater om De europeiske fellesskap og Den europeiske Union
Publisert av: EUR-Lex
Emner: EU, Europa, Traktater
Beskrivelse: Traktater om Det europeiske fellesskap og Den europeiske union, ajourført med de endringer som er foretatt ved Amsterdam-traktaten. Har også med Nice-traktaten som endrer de tidligere traktater. Dansk tekst, lenker til andre språk.
Språk: Italiensk, Finsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Fransk, Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Polsk, Spansk

  European Court of Human Rights
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen, Menneskerettigheter, Europa, Domstoler
Beskrivelse: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, i Strasbourg. Informasjon om domstolen, lenker til dommer og informasjon for personer som ønsker å klage inn saker.
Språk: Engelsk, Fransk

  DORIE - dokumentasjon og forskning om spørsmål vedrørende EU-institusjonene
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU-institusjoner og organer, EU- og EØS-rett, Andre dokumenter, EU
Beskrivelse: DORIE står for "dokumentasjon og forskning om spørsmål vedrørende EU-institusjonene". Databasen skal gi fagfolk som interesserer seg for spørsmål vedrørende EU-institusjonene, adgang til den dokumentsamling som Europa-Kommissionen har bygget opp gjennom årene til eget bruk. Samlingen er ikke uttømmende, men inneholder utvalgte dokumenter eller utdrag av dokumenter om institusjonene, EUs beslutningsgang og de forskjellige regjeringskonferanser (og konventet i 2002-2003), som hadde ansvaret for å revidere de opprinnelige traktater. Søkespråk på engelsk og fransk.
Språk: Dansk, Fransk, Engelsk

  Ministère de la Justice
Publisert av: Ministère de la Justice et des Libertés
Emner: Offentlige organer, Frankrike, Fagområder generelt, Forvaltning
Beskrivelse: Det franske justisdepartementet. Informasjon om rettsvesenet, adresser, rapporter, skjemaer, juridisk ordliste, kriminalstatistikk.
Språk: Fransk

  North Atlantic Treaty Organisation
Publisert av: NATO
Emner: Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt samarbeid, Europa, USA
Beskrivelse: Forsvarsallianse av 19 uavhengige nasjoner.
Språk: Engelsk, Russisk, Fransk

  Cour de cassation - Hof van Cassatie
Publisert av: Belgische Federale Overheidsdiensten, Service Public Fédéral Belge
Emner: Belgia, Høyesterett, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til Belgias høyesterett.
Språk: Fransk, Nederlandsk

  International Criminal Tribunal for Rwanda
Publisert av: FN - United Nations, ICTR
Emner: Rettspraksis, FN, FN-resolusjoner, Internasjonal strafferett, Rwanda, Statutter, FN-organer og institusjoner, Domstoler
Beskrivelse: FNs krigsforbryterdomstol for Rwanda. Avgjørelser i fulltekst.
Språk: Engelsk, Fransk

  Guide to Nigerian legal information
Publisert av: GlobaLex
Emner: Nigeria, Rettssystem, Fagområder generelt, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Oversikt over Nigerias rettssystem med lenker til rettskilder og institusjoner. Av Yemisi Dina, John Akintayo og Funke Ekundayo for GlobaLex.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Fransk

  International Telecommunication Union (ITU)
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Telekommunikasjonsrett, FN-organer og institusjoner, Andre jurisdiksjoner
Beskrivelse: FN-organisasjon hvor offentlig og privat sektor koordinerer teletjenester
Språk: Arabisk, Fransk, Engelsk, Kinesisk, Russisk

  African commission on Human & People's rights
Publisert av: African Commission on Human and Peoples Rights
Emner: Afrika, Mellomstatlige organisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Organ som har til oppgave å sikre gjennomføringen av African Charter on Human and Peoples' Rights i de afrikanske land.
Språk: Engelsk, Fransk

  Dalloz
Publisert av: Dalloz
Emner: Andre jurisdiksjoner, Forlag, Frankrike
Beskrivelse: Fransk juridisk forlag.
Språk: Fransk

  Utlendingsdirektoratet (UDI)
Publisert av: Utlendingsdirektoratet
Emner: Norge, Statsforfatningsrett, Forvaltning, Offentlige organer, Utlendingsrett
Beskrivelse: Oversikt over lover og regler som gjelder asyl, oppholdtillatelse, statsborgerskap og visum, statistikk, tilskuddsordninger med mer.
Om utgiver: UDI
Språk: Polsk, Fransk, Engelsk, Tysk, Norsk, Spansk

  Conseil d'Etat - Et la Juridiction Administrative
Publisert av: Conseil d'État
Emner: Litteratur, Frankrike, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Domstoler, Rapporter
Beskrivelse: Frankrikes øverste domstol i forvaltningssaker. Avgjørelser i fulltekst 1999-, kommenterte sammendrag av ca. 50 utvalgte avgjørelser 1873-1995. Informasjon på en rekke språk b.l.a. engelsk og tysk.
Språk: Fransk

  World Customs Organization (WCO)
Publisert av: World Customs Organization
Emner: Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner, Tollrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Verdens tollorganisasjon. Tekst til internasjonale tollkonvensjoner og rekommendasjoner. Lenker til tollmyndigheter i de fleste land.
Språk: Fransk, Engelsk

  United Nations treaty collection
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Traktater, Internasjonalt, FN, Folkerett
Beskrivelse: FNs trakatsamling. Traktater og internasjonale avtaler undertegnet av minst ett av FNs medlemsland.
Språk: Fransk, Engelsk

  Konkurrance - EUs aktiviteter.
Publisert av: Europa.eu
Emner: Lover, EU, EU- og EØS-rett, Rettspraksis
Beskrivelse: Europa-Kommissionen arbeider for å sikre at virksomheter og regjeringer overholder EU’s regler om loyal konkurranse. Nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler. Samt institusjoner og organer.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Svensk, Dansk, Finsk

  WIPO Lex
Publisert av: World Intellectual Property Organization
Emner: Internasjonal rett, Immaterialrett, Lover, Internasjonalt, Traktater
Beskrivelse: Bibliografisk og fulltekst-base som inneholder immaterialrettslig nasjonal lovgivning fra 35 land, samt immaterialrettslige traktater.
Språk: Fransk, Spansk, Arabisk, Engelsk, Kinesisk

  Unidroit
Publisert av: UNIDROIT
Emner: Internasjonal privatrett, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner
Beskrivelse: Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) er en uavhengig, mellomstatlig organisasjon der Norge er medlem, og som arbeider for å harmonisere lovgivningen på privatrettens område.
Om utgiver: The International Institute for the Unification of Private Law
Språk: Fransk, Engelsk

  Academy of European Law
Publisert av: Academy of European Law
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: The Academy of European Law i Trier i Tyskland er et internasjonal senter som driver utdanning i EU lovgivning til praktikerer.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk, Italiensk

  Service-Public
Publisert av: Direktoratet for Juridisk og administrativ informasjon
Emner: Forvaltningsrett, Offentlige organer, Forvaltning, Frankrike
Beskrivelse: Veiviser til fransk forvaltning. Informasjon også på engelsk og tysk,
Språk: Fransk

  Den europeiske union
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU, Rettskilder generelt, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Den europeiske unions hjemmeside.
Språk: Tysk, Fransk, Finsk, Dansk, Engelsk

  International Criminal Court - ICC
Publisert av: International Criminal Court
Emner: Internasjonalt, Internasjonal strafferett, Folkerett, Domstoler
Beskrivelse: Den internasjonale straffedomstolen i Haag.
Om utgiver: ICC
Språk: Fransk, Engelsk

  Et grænseløst Europa (det indre marked)
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Markeder, Markedsrett, Lover, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om lover, rettspraksis og artikler angående det indre marked innen EU og personer, varer, tjenester og pengers frie muligheter til å bevege seg mellom land.
Språk: Portugisisk, Italiensk, Fransk, Tysk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Polsk, Engelsk

  Eur-Lex nasjonal rettspraksis
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU, Rettspraksis - register
Beskrivelse: Bibliografiske opplysninger over agjørelser truffet av EU-landenes nasjonale domstoler innenfor EU-retten.
Språk: Dansk, Finsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Svensk

  Assemblée nationale
Publisert av: Assemblée National
Emner: Parlamenter, Offentlige organer, Fagområder generelt, Statistikk, Grunnlover, Frankrike
Beskrivelse: Frankrikes nasjonalforsamling. Dokumenter tilbake til 1998 (spørretime fra 1993-). Informasjon også på engelsk, tysk, italiensk og spansk.
Språk: Fransk

  Retspraksis fra Domstolen og Retten i første instans
Publisert av: EU-domstolen, EUR-Lex
Emner: Rettspraksis, EU- og EØS-rett, EU
Beskrivelse: Database over avgjørelser av EU-domstolen og førsteinstansretten. Søkbar tilbake til 1954.
Språk: Svensk, Engelsk, Tysk, Dansk, Finsk, Fransk

  Folketingets Ombudsmand
Publisert av: Folketingets Ombudsmand
Emner: Danmark, Uttalelser, Offentlige organer, Annen praksis, Forvaltningsrett, Litteratur i fulltekst, Forvaltning
Beskrivelse: Folketingets Ombudsmand i Danmark skal kontrollere statlige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.
Språk: Tysk, Dansk, Russisk, Engelsk, Spansk, Fransk

  Labordoc - ILO Library
Publisert av: International Labour Organization
Emner: Arbeidsrett, FN, Litteratur i fulltekst, Referansedatabaser
Beskrivelse: ILO Librarys database med veier til trykte og elektroniske publikasjoner angående arbeidsrett og beslektede temaer.
Om utgiver: ILO
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk

  Det europeiske miljøbyrået - EEA
Publisert av: Europa.eu
Emner: Miljørett, EU, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Nettsiden til Det europeiske miljøbyrået (EEA) på norsk. Også tilgjengelig på andre europeiske språk.
Språk: Fransk, Dansk, Spansk, Svensk, Polsk, Italiensk, Engelsk, Norsk, Tysk, Finsk, Nederlandsk

  Press releases database
Publisert av: Europa.eu
Emner: Nyhetstjenester, EU, Pressemeldinger
Beskrivelse: Inneholder pressemeldinger fra Kommisjonen, taler og artikler med bakgrunnsstoff.
Språk: Engelsk, Fransk

  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Publisert av: Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC
Emner: Miljørett, Rapporter, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid
Beskrivelse: FNs klimapanel er et samarbeid mellom FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon.
Språk: Fransk, Russisk, Spansk, Arabisk, Engelsk, Kinesisk

  Der Schweizerische Bundesrat
Publisert av: Schweizerischen Eidgenossenschaft
Emner: Fagområder generelt, Regjeringer, Sveits, Offentlige organer
Beskrivelse: Regjeringen i Sveits
Språk: Fransk, Tysk, Italiensk, Engelsk

  Internet economy
Publisert av: OECD
Emner: E-handel, Internasjonalt, Rettsinformatikk, Telekommunikasjonsrett, Forbrukerrett
Beskrivelse: Side med rapporter, statistikk m.m. fra OECD angående elektronisk handel.
Om utgiver: Organisation for Economic Co-operation and Development
Språk: Fransk, Engelsk

  Resuméer af EU-lovgivningen
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU, EU-lovgivning
Beskrivelse: Resyméer av EU-lovgivningen og bakgrunnsopplysninger om EUs politikk. Nettstedet omfatter ca. 3.000 resyméer av EU-lovgivning fordelt på 32 temaområder, som tilsvarer Den Europeiske Unions aktivitetsområder.
Språk: Fransk, Finsk, Svensk, Engelsk, Tysk, Dansk

  Jure Juridat - Jurisprudence
Publisert av: Service Public Fédéral Belge, Belgische Federale Overheidsdiensten
Emner: Belgia, Rettspraksis, Høyesterett
Beskrivelse: Avgjørelser fra Belgias Høyesterett. Søk i Jurisprudence:
Juridat - Arrêts de la Cour de cassation
Juridat - Décisions des cours et tribunaux
Språk: Fransk

  het Parlement - le Parlement
Publisert av: het Parlement - Belgia
Emner: Fagområder generelt, Belgia, Parlamenter, Offentlige organer
Beskrivelse: Belgias parlament. Noe informasjon på tysk og engelsk.
Om utgiver: le Parlement
Språk: Fransk, Nederlandsk

  Pre-lex
Publisert av: European Commission
Emner: EU, Forarbeider, EU-lovgivning, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: PreLex er en database med opplysninger om de interinstitutionelle prosedyrer. Den gir en oversikt over saksgangen i EU-systemet, med henvisninger til de ulike beslutningene i systemet og henvisninger til dokumentene, så som Kommisjonenes forarbeider.
Språk: Italiensk, Slovakisk, Nederlandsk, Fransk, Litauisk, Svensk, Dansk, Portugisisk, Engelsk, Estisk, Tysk, Finsk, Polsk, Spansk

  Lovteknikk i EU
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: EU-lovgivning, Håndbøker og oppslagsverk, EU
Beskrivelse: Veiledning i lovteknikk i EU
Språk: Finsk, Fransk, Dansk, Engelsk, Tysk, Svensk

  International Labour Organization (ILO)
Publisert av: FN - United Nations, International Labour Organization
Emner: FN, Organisasjoner og foreninger, Arbeidsrett, Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner, Interesseorganisasjoner, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Den internasjonale arbeidsorganisasjonen er et fagorgan under FN som arbeider for mest mulig ensartet arbeidslovgivning i medlemslandene. Database med søkefunksjon.
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  Högsta förvaltningsdomstolen
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Emner: Forvaltningsrett, Domstoler, Finland
Beskrivelse: Finlands øverste instans i forvaltningsrettslige saker.
Språk: Samisk, Svensk, Fransk, Finsk, Engelsk

  Library of the Court of Justice of the European Union
Publisert av: Library of the Court of Justice of the European Union
Emner: EU, Referansedatabaser, Bibliotek
Beskrivelse: EU-domstolens bibliotek Oversikt over bøker og tidsskriftartikler i EU-domstolens bibliotek.
Språk: Fransk, Engelsk

  Sites Internet Justice
Publisert av: Ministère de la Justice et des Libertés
Emner: Rettsvesen, Domstoler, Offentlige organer, Frankrike, Fagområder generelt
Beskrivelse: Justisdepartementets samling av lenker til franske domstoler og andre organer innen rettsvesenet.
Språk: Fransk

  UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law.
Publisert av: FN - United Nations, UNICTRAL
Emner: Voldgift, FN-resolusjoner, Kjøpsrett, FN-dokumenter, Annen praksis, Model law, FN-organer og institusjoner, Handelsrett, FN, Rettspraksis, Internasjonalt
Beskrivelse: Her finnes konvensjoner og andre tekster, samt oversikt over ratifikasjoner. Organisasjonen har en egen arbeidsgruppe for voldgift.
Om utgiver: United Nations Commission on International Trade Law
Språk: Russisk, Engelsk, Fransk, Spansk

  Directorate General Human Rights and Rule of Law(DGII)
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Menneskerettigheter, Europa, Organer og institusjoner - Europarådet
Beskrivelse: Nyheter og annen informasjon fra Europarådets generaldirektorat for menneskerettigheter.
Språk: Fransk, Engelsk

  OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Publisert av: OECD
Emner: Internasjonalt samarbeid, Internasjonalt, Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Her finnes rapporter i fulltekst, statistikk om medlemslandene mm.
Språk: Engelsk, Fransk

  Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament
Publisert av: Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament
Emner: Parlamenter, Fagområder generelt, Sveits, Offentlige organer
Beskrivelse: Hjemmesiden til det sveitsiske parlament.
Språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk

  Assembleia da República
Publisert av: Assembly of the Republic of Portugal
Emner: Portugal, Parlamenter, Andre dokumenter, Offentlige organer, Statsforfatningsrett, Lover
Beskrivelse: Portugals parlament, også engelsk og fransk tekst.Database over moderne og historiske parlamentsdokumenter. Forfatningsrettslige lover m.m.
Språk: Engelsk, Fransk, Portugisisk

  The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
Publisert av: The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
Emner: Interesseorganisasjoner, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger, Transportrett
Beskrivelse: Etablert 1. mai 1985 i henhold til Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk av 9. mai 1980 (COTIF). Hovedkontor i Bern. Språk: fransk og tysk, subsidiært engelsk. Konvensjonstekst med vedlegg og oppdateringer er tilgjengelige i fulltekst.
Om utgiver: OTIF
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk

  The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
Publisert av: FNs høykommissær for menneskerettigheter, FN - United Nations
Emner: FN-organer og institusjoner, Menneskerettigheter, FN, Tolkningsuttalelser, Traktater, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har ansvar for konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR). Her finnes informasjon om komiteens arbeid, tolkningsveiledning til konvensjonen m.m.
Språk: Engelsk, Kinesisk, Fransk, Arabisk, Russisk, Spansk

  NATLEX
Publisert av: International Labour Organization
Emner: Lover, Forarbeider, Menneskerettigheter, Arbeidsrett, Andre jurisdiksjoner, Sosialrett
Beskrivelse: ILOs database for nasjonal lovgiving om arbeidsforhold, sosiale rettigheter og relaterte menneskerettighetsregelverk. 55 000 referanser, over 300 lover i fulltekst. Sortering etter land eller emne, eller søking.
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Faolex
Publisert av: Food and Agriculture Organization of the United Nations
Emner: FN, Landbruksrett, Miljøvern, Energirett, Rettskilder, Andre jurisdiksjoner, Lover
Beskrivelse: Database over nasjonal lovgivning og regulering, samt traktater om natur- og miljøvern, landbruk og fornybare ressurser.
Språk: Fransk, Spansk, Engelsk, Arabisk

  Peace Palace Library
Publisert av: Peace Palace
Emner: Folkerett, Nederland, Bibliotek
Beskrivelse: Biblioteket ved Fredspalasset i Haag.
Språk: Engelsk, Fransk, Nederlandsk, Tysk, Spansk

  Correctional Service of Canada
Publisert av: Correctional Service of Canada
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Kriminalomsorg, Canada
Beskrivelse: Kriminalomsorgen i Canada
Språk: Fransk, Engelsk

  Den europeiske ombudsmann
Publisert av: European Ombudsman
Emner: EU-institusjoner og organer, EU- og EØS-rett, Sivilombudsmenn, EU
Beskrivelse: Den europeiske ombudsmannen behandler klager om tilfeller av feil og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretatt av EUs institusjoner og organer.
Språk: Svensk, Tysk, Fransk, Engelsk, Finsk, Dansk

  EU Whoiswho
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU-institusjoner og organer, EU
Beskrivelse: EU's offisielle veiviser for å finne kontaktinformasjon.
Språk: Engelsk, Fransk, Dansk, Tysk, Spansk, Finsk, Svensk

  EU-domstolen - CURIA
Publisert av: EU-domstolen
Emner: EU, Domstoler, EU-institusjoner og organer, EU- og EØS-rett, Rettspraksis
Beskrivelse: Hjemmesiden til EU-domstolen. Inneholder utfyllende informasjon om domstolen, samt søkemulighet etter avgjørelser i fulltekst.

(Domstolen fra 1953- og førsteinstansretten fra 1989-)

Språk: Finsk, Engelsk, Fransk, Dansk, Spansk, Tysk, Svensk

  Senat
Publisert av: Sénat
Emner: Frankrike, Parlamenter, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Senatet i Frankrikes parlament. Dokumenter fra 1997- på fransk.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk

  Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia - ECCC
Publisert av: Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
Emner: Domstoler, Rettspraksis, Fagområder generelt, Kambodsja, Regler og statutter, Lover
Beskrivelse: Ad-hoc domstol som etterforsker og straffeforfølger de ansvarlige for forbrytelser begått av Røde Khmer-regimet i Kambodsja. Opprettet etter avtale mellom FN og regjeringen.
Om utgiver: ECCC
Språk: Fransk, Engelsk

  Federal Court of Canada decisions
Publisert av: The Federal Court - Canada
Emner: Canada, Rettspraksis, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Avgjørelser av Canadas øverste forvaltningsdomstol.
Språk: Engelsk, Fransk

  Collection des constitutions françaises
Publisert av: Digithèque MJP - France
Emner: Frankrike, Rettshistorie, Grunnlover
Beskrivelse: Samling av franske forfatninger gjennom tidene.
Språk: Fransk

  IFEX - the global network defending and promoting free expression
Publisert av: IFEX
Emner: Internasjonalt, Interesseorganisasjoner, Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Ytringsfrihet
Beskrivelse: IFEX er et samarbeidsorgan for ytringsfrihets-organisasjoner over hele verden. Her finnes bl.a. oversikt over rapporterte brudd på ytringsfriheten.
Språk: Spansk, Fransk, Arabisk, Engelsk

  Om lovgivningsprosessen i EU
Publisert av: Europa.eu, EUR-Lex
Emner: Lovgivningsprosess, Rettskildelære, EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Oversikt over lovgivningsprosessen i EU, herunder dokumentene, prosessen og aktørene
Språk: Engelsk, Dansk, Nederlandsk, Svensk, Fransk, Tysk, Spansk, Finsk

  The World Bank
Publisert av: The World Bank Group
Emner: Internasjonalt, Folkerett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Hjemmesiden til Verdensbanken, hvor du finner informasjon om og fra Verdensbanken. En del materiale tilgjengelig i fulltekst.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk, Russisk

  Det Europeiske økonomiske og sosiale utvalg
Publisert av: Europa.eu
Emner: Interesseorganisasjoner, EU- og EØS-rett
Beskrivelse:
Språk: Spansk, Fransk, Tysk, Polsk, Estisk, Litauisk, Svensk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Dansk, Italiensk, Portugisisk, Slovakisk

  IATE
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Fagområder generelt, Juridiske ordbøker
Beskrivelse: Flerspråklig terminologi-database fra EU-kommisjonens oversettelsestjeneste. Het tidligere Eurodicautom.

I tillegg til språkene som er lagt på er følge språk tilgjengelig:
bulgarsk
tsjekkisk
estisk
kroatisk
gælisk
ungarsk
latin
maltesisk
rumensk
slovensk

Språk: Litauisk, Nederlandsk, Estisk, Polsk, Finsk, Engelsk, Slovakisk, Dansk, Gresk, Tysk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Italiensk

  Die Bundesregierung
Publisert av: Die Bundesregierung
Emner: Regjeringer, Grunnlover, Offentlige organer, Tyskland, Lover, Fagområder generelt
Beskrivelse: Regjeringen i Tyskland, departementene, lover, samfunnsinformasjon.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk

  Iberlex
Publisert av: Official State Gazette Agency - Spain
Emner: Lover, Rettspraksis, Andre offentlige dokumenter, Forarbeider, Fagområder generelt, Spania
Beskrivelse: Det spanske offisielle nettstedet for rettsinformasjon. Inneholder databaser med lover, lovforslag, tekster fra parlamentet, Cortes Generales, dommer og Boletin Oficial del Estado(BOE).
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Supreme Court of Canada
Publisert av: Cour suprême du Canada
Emner: Høyesterett, Domstoler, Canada, Fagområder generelt
Beskrivelse: Canadas høyesterett sin hjemmeside.
Språk: Fransk, Engelsk

  Det Europæiske Råd
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Fagområder generelt, EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Det Europæiske Råd fastlegger Den Europeiske Unions overordnede politiske retningslinjer og prioriteter. Med Lisboatraktatens ikrafttredelse den 1. desember 2009 blev Det Europeiske Råd en institusjon.
Språk: Engelsk, Tysk, Dansk, Estisk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Svensk

  Europaparlamentet - European Parliament
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU-lovgivning, EU-institusjoner og organer, EU
Beskrivelse: Europaparlamentet er den lovgivende institusjon i Den europeiske union (EU) som er direkte valgt av Unionens innbyggere. Hjemmesiden inneholder blant annet en kort innføring i hvordan parlamentet fungerer.
Språk: Dansk, Svensk, Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Finsk, Fransk, Polsk, Spansk

  International Monetary Fund
Emner: Bankrett, Rapporter, Finansrett, Litteratur i fulltekst, Statistikk, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Det internasjonale pengefond. Publikasjoner i fulltekst fra 1997- .
Språk: Spansk, Arabisk, Engelsk, Fransk, Russisk, Kinesisk, Japansk

  UNICEF
Publisert av: unicef, FN - United Nations
Emner: FN-organer og institusjoner, FN, Barnerett, Internasjonalt
Beskrivelse: FNs barnefond
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk

  Présidence de la République
Publisert av: Présidence de la République
Emner: Presidenter, Statsoverhoder, Frankrike
Beskrivelse:
Språk: Fransk

  Taxation and Customs Union
Publisert av: European Commission
Emner: Skatterett, Rettspraksis, Fagområder generelt, EU
Beskrivelse: Skatterett og skattepolitikk i EU.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  United Nations Office On Drugs and Crime
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Kriminalitet, Narkotika, FN-organer og institusjoner
Beskrivelse: FN-organ som arbeider med narkotikabekjempelse og internasjonal kriminalitet.
Språk: Russisk, Engelsk, Fransk

  Belgiske lover
Publisert av: Justel
Emner: Fagområder generelt, Belgia, Lover
Beskrivelse: Database for belgiske lover, regionale og lokale forskrifter, søkbar på nederlandsk og fransk.
Språk: Fransk, Nederlandsk

  ICANN - Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
Publisert av: ICANN
Emner: Internasjonalt samarbeid, Immaterialrett, Tvisteløsning
Beskrivelse: Side fra ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) med deres regler for tvisteløsning i domenenavnsaker. Database over avgjørelser.
Språk: Fransk, Engelsk, Russisk, Spansk

  Data Protection
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Lover, Personvern, Europa
Beskrivelse: Lenker til traktater i fulltekst, samt en oversikt over europeiske lands personvernlover. Fra Council of Europe.
Språk: Engelsk, Fransk

  Trademark Database Portal
Publisert av: World Intellectual Property Organization
Emner: Immaterialrett, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt
Beskrivelse: Informasjon om varemerker og oversikt over og veier til varemerkebaser i forskjellige land (Trademark Database Portal).
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  Europa-Parlamentet
Publisert av: Europa-Parlamentet
Emner: Europa, EU, EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Medlemmene av Europa-Parlamentet velges ved direktevalg i EUs medlemsland hvert femte år. Parlamentet er sammen med Rådet en av Eus viktigste institusjoner.
Språk: Slovakisk, Portugisisk, Svensk, Nederlandsk, Litauisk, Polsk, Engelsk, Finsk, Dansk, Fransk, Tysk, Estisk, Italiensk

  Eur-Lex - adgang til EU-lovgivningen
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: Direktiver, EU-lovgivning, Forarbeider, Forordninger, EU, Rettspraksis, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EF-Tidende (både L og C serien) i pdf-format tilbake til 1968 - alle avgjørelser fra domstolen, samt traktater, konsoliderte versjoner av eksisterende lovgivning, nye avgjørelser av domstolen, forberedende EF-rettsakter og nye avgjørelser.
Språk: Dansk, Svensk, Finsk, Fransk, Engelsk, Tysk

  The Human Rights Council
Publisert av: FN - United Nations
Emner: FN-organer og institusjoner, FN, Menneskerettigheter
Beskrivelse: FNs menneskerettighetsråd.
Språk: Fransk, Engelsk, Russisk, Spansk

  Register over gældende EU-retsforskrifter
Publisert av: Europa.eu, EUR-Lex
Emner: EU, EU- og EØS-rett, Lover
Beskrivelse: Gjeldende lovgivning i EU sortert systematisk.
Språk: Engelsk, Dansk, Tysk, Svensk, Fransk

  Udenrikshandel - EUs aktiviteter
Publisert av: Europa.eu
Emner: Handelsrett, EU, Internasjonalt, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om lover, rettspraksis og artikler angående handel over landegrensene.
Språk: Tysk, Dansk, Engelsk, Svensk, Finsk, Fransk

  Judgements of the Supreme Court of Canada
Publisert av: Supreme Court of Canada
Emner: Rettspraksis, Fagområder generelt, Canada
Beskrivelse: Avgjørelser fra Canadas Høyesterett. dekning tilbake til 1948 samt utvalgte tilbake til 1876. Avgjørelser publisert etter 1970 finnes både på engelsk og fransk. Avgjørelser publisert før 1970 finnes kun på språket de opprinnelig ble publisert.
Språk: Fransk, Engelsk

  WHO
Publisert av: World Health Organization
Emner: FN, Internasjonalt, FN-organer og institusjoner, Helserett
Beskrivelse: Verdens helseorganisasjon er FNs særorganisasjon for helse.
Språk: Fransk, Spansk, Engelsk, Russisk

  TRIPS material on the WTO website
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Direktiver, Immaterialrett, Handelsrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Informasjon fra Verdens handelsorganisasjon om handel med immaterielle rettigheter (TRIPS: trade-related aspects of intellectual property rights). Lenker til TRIPS-avtalen og andre konvensjoner og direktiver innen immaterialrett.
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  Canada's Parliament
Publisert av: Parliament of Canada
Emner: Offentlige organer, Parlamenter, Fagområder generelt, Canada
Beskrivelse: Canadas nasjonalforsamling.
Om utgiver: Parlement du Canada
Språk: Fransk, Engelsk

  Human Rights Watch
Publisert av: Human Rights Watch
Emner: Rapporter, Ikke-statlige organisasjoner, Uttalelser, Forskningspublikasjoner, Årsmeldinger, Menneskerettigheter, Internasjonalt
Beskrivelse: Nettsted for Human Rights Watch, en internasjonal ikke-statlig organisasjon (NGO) som driver med forskning og beslutningspåvirkning vedrørende menneskerettigheter. På nettstedet finnes bl.a. landbaserte rapporter i fulltekst.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk, Spansk, Arabisk, Kinesisk, Japansk, Russisk

  Recent case-law relating to the Brussels and Lugano Conventions
Publisert av: EU-domstolen, Universität des Saarlandes
Emner: Sveits, Internasjonal privatrett, Rettspraksis, Traktater, EU, Island, Danmark, Norge, EU-lovgivning
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst fra fra EF-domstolen og nasjonale domstoler angående Brusselkonvensjonen og Luganokonvensjonen om verneting og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker. Samt andre rettskilder

Kronologiske og artikkelsorterte registre.

Språk: Fransk, Engelsk

  Raad van State - Conseil d'Etat - Staatsrat
Publisert av: Council of State - Belgium
Emner: Domstoler, Belgia, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Belgias øverste domstol i forvaltningssaker. Nettsiden har en database med avgjørelser fra 1994-. Samt lenker til RefLex og JuriDict.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Nederlandsk

  WTO - Legal texts
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid, Traktater, Handelsrett
Beskrivelse: Inneholder de fleste avtaler som ble resultat av 1986–94 Uruguay Round forhandlingene.
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk

  United Nations Environment Programme
Publisert av: FNs miljøprogram (UNEP)
Emner: Miljørett, FN-organer og institusjoner, FN, Internasjonalt
Beskrivelse: Offisiell hjemmeside for FNs miljøprogram.
Språk: Kinesisk, Engelsk, Spansk, Fransk