Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Emne

open/close topic
 
 • Forvaltning (1)
 • Offentlige organer (1)

Fagområde

open/close topic
 
 • Arverett (1)
 • Barnerett (1) Fjern
 • Erstatningsrett (1)
 • Fast eiendom (1)
 • Fri rettshjelp (1)
 • Siktede (1)
 • Voldsofre (1) Fjern

Jurisdiksjon

open/close topic
 
 • Norge (1)

Rettskilder

open/close topic
 
 • Rettskilder generelt (1)

Utgiver

open/close publisher
 
 • Statens sivilrettsforvaltning (1)

Språk

open/close publisher
 
 • Engelsk (1)
 
RSSAntall treff: 1
 

  Statens sivilrettsforvaltning
Publisert av: Statens sivilrettsforvaltning
Emner: Forvaltning, Barnerett, Voldsofre, Offentlige organer, Fri rettshjelp, Erstatningsrett, Arverett, Siktede, Fast eiendom, Rettskilder generelt, Norge
Beskrivelse: Statens sivilrettsforvaltning fatter vedtak på flere sivilrettslige felt: rettshjelp, erstatning etter straffeforfølging, tomtefeste og stadfestelse av testamenter. De utøver også sekretariatsfunksjoner for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets rettferdsvederlagsutvalg, Den rettsmedisinske kommisjon og for Barnesakkyndig kommisjon. Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter og er premissleverandør i forhold til lovarbeid på fagområdene. Oversikt over og noen lenker til rettskilder innefor fagområdene.
Om utgiver: Tidligere Justissekretariatene
Språk: Engelsk