Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 13
 

  ASIL Electronic Resource Guide
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Humanitærrett, Voldgift, Havrett, Immaterialrett, EU- og EØS-rett, Miljørett, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, FN, Internasjonal strafferett, Krigens rett, Internasjonal privatrett, Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter, EU, Internasjonalt, Strafferett, Mellomstatlige organisasjoner, Ikke-statlige organisasjoner
Beskrivelse: Veiviser til folkerett på nettet: databaser, rettskilder, organisasjoner og institusjoner. Emneinndelt.
Språk: Engelsk

  Permanent Court of Arbitration
Publisert av: Permanent Court of Arbitration
Emner: Domstoler, Voldgift
Beskrivelse: Den permanente voldgiftsdomstolen i Haag behandler tvister mellom stater, tvister mellom stater og privatpersoner og tvister som involverer mellomstatlige organisasjoner. Nettstedet inneholder bl.a. relevante konvensjoner, prosedyreregler og enkelte saker i fulltekst.
Språk: Fransk, Engelsk

  ASIL Electronic Resource Guide: International Commercial Arbitration
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Internasjonalt, Voldgift, Internasjonal rett
Beskrivelse: Veiviser til internasjonal voldgiftsrett, med lenker til institusjoner og rettskilder. Av Gloria Miccioli for American Society of International Law.
Språk: Engelsk

  Oslo Handelskammers institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning
Publisert av: Oslo Handelskammer
Emner: Voldgift, Tvisteløsning, Norge, Handelsrett
Beskrivelse: Organ innen Oslo Handelskammer for privat behandling av forretningstvister. Dette gjelder for nasjonale og internasjonale konflikter innen områdene industri, handel, skipsfart og annen forretningsvirksomhet.
Språk: Norsk

  UNILEX
Publisert av: UNIDROIT
Emner: Kjøpsrett, Annen praksis, Voldgift, Internasjonalt, Rettspraksis, Bibliografier, Handelsrett, Kontraktsrett
Beskrivelse: Base med rettspraksis og bibliografi omkring United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) og UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.
Om utgiver: The International Institute for the Unification of Private Law
Språk: Engelsk

  ASIL Guide to electronic resources - Private international law
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Handelsrett, Internasjonal privatrett, Kjøpsrett, Voldgift, Internasjonalt
Beskrivelse: ASILs Guide til internasjonal privatrett, bl.a. kilder angående CISG og International Commercial Arbitration. Av Don Ford for American Society of International Law
Språk: Engelsk

  Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut - SCC
Publisert av: Stockholms Handelskammare
Emner: Tvisteløsning, Klausuler, Sverige, Voldgift
Beskrivelse: Instituttet er en selvstendig enhet under Stockholms Handelskammare, og behandler voldgiftssaker, saker etter forenklet behandling, forsikringstvister etc.
Språk: Engelsk, Svensk, Kinesisk, Russisk

  Zimmerman's Research Guide - Arbitration, Mediation and Alternative Dispute Resolution
Publisert av: LexisNexis
Emner: Voldgift, Megling, Tvisteløsning, Internasjonalt, USA, Forskningsveiledninger
Beskrivelse: Amerikansk forskningsveiledning med lenker til ressurser. Noe internsajonal rett.
Språk: Engelsk

  ICC - International Court of Arbitration
Publisert av: International Chamber of Commerce
Emner: Internasjonalt, Domstoler, Voldgift, Tvisteløsning, Handelsrett
Beskrivelse: Det internasjonale handelskammers voldgiftsinstitutt behandler tvister som gjelder internasjonal handel, skipsfart o.l. ved voldgift og alternativ tvisteløsning.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration)
Publisert av: Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration)
Emner: Voldgift, Annen praksis, Danmark
Beskrivelse: Siden inneholder lenker til bl.a. statutter og regler på dansk, engelsk og tysk.
Språk: Tysk, Fransk, Dansk, Engelsk

  Update to International Commercial Arbitration - Locating the Resources
Publisert av: LLRX
Emner: Forskningsveiledninger, Internasjonalt, Voldgift, Handelsrett
Beskrivelse: Veiviser til trykte og digitale kilder om voldgift i internasjonal handelsrett. Av Jean M. Wenger for LLRX.
Om utgiver: Law Library Resource Xchange
Språk: Engelsk

  UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law.
Publisert av: FN - United Nations, UNICTRAL
Emner: Voldgift, FN-resolusjoner, Kjøpsrett, FN-dokumenter, Annen praksis, Model law, FN-organer og institusjoner, Handelsrett, FN, Rettspraksis, Internasjonalt
Beskrivelse: Her finnes konvensjoner og andre tekster, samt oversikt over ratifikasjoner. Organisasjonen har en egen arbeidsgruppe for voldgift.
Om utgiver: United Nations Commission on International Trade Law
Språk: Russisk, Engelsk, Fransk, Spansk

  Reports of International Arbitral Awards -RIAA
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Internasjonalt, Voldgift, Rettspraksis, FN
Beskrivelse: Samling av internasjonale voldgiftsavgjørelser i fulltekst. Søkefunksjon.
Språk: Engelsk