Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 73
 
Statens offentliga utredninger(SOU)
Publisert av: Kungliga biblioteket
Svenske offentlige utredninger digitalisert fra og med 1922. Dette er et pågående prosjekt som ennå ikke er fullført. (Mer informasjon...)

Patent- och registreringsverket
Publisert av: Patent- och registreringsverket (Sverige)
Det svenske patentstyret. Lenker til lovverk og litteratur innenfor de forskjellige områdene (patent, design, varemerke). Tilgang til de enkelte registrene. Tilgang til Svensk Patentdatabas, Svensk Varumärkesdatabas og Svensk Designdatabas. (Mer informasjon...)

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law
Publisert av: Raoul Wallenberg Institute
Det svenske menneskerettighetsinstituttet. (Mer informasjon...)

Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen
Særdomstol for markedsførings- og konkurranserett i Sverige. Avgjørelser i fulltekst 2000-. (Mer informasjon...)

Juridiska fakulteten i Lund
Publisert av: Universitetet i Lund
Juridisk fakultet, Universitetet i Lund. (Mer informasjon...)

Energimyndigheten
Publisert av: Energimyndigheten
Statens energimyndighet er den sentrale forvaltningsmyndighet i Sverige for spørsmål om anvendelse og tilførsel av energi. Beskrivelser om Energimyndigheten på en rekke språk. (Mer informasjon...)

Atekst
Publisert av: Retriever AS
Mediearkiv som inneholder b.l.a. alle 48 aviser, tidligere kjent som A-presseavisene. Norsk TV/radio og Web, samt Engelske, svenske og finsksvenske kilder. Tilgang for UiO-, UiB- og UiTØ-brukere. (Mer informasjon...)

Copyswede
Publisert av: Copyswede
Paraplyorganisasjon for 14 svenske opphavsrettsorganisasjoner. Lenker til lover, direktiver og avtaler. (Mer informasjon...)

Raoul Wallenberg Institute - library
Publisert av: Raoul Wallenberg Institute
Biblioteket ved det svenske instituttet for menneskerettigheter. (Mer informasjon...)

Arbetsdomstolen
Publisert av: Arbetsdomstolen
Den svenske særdomstolen for arbeidsrettslige tvister. Utvalgte avgjørelser i fulltekst, kort referat av de øvrige, fra 2003-. (Mer informasjon...)

Sveriges Domstolar
Publisert av: Sveriges Domstolar
(Mer informasjon...)

Juridiska institutionen
Publisert av: Umeå universitet
Hjemmesiden til Juridiska institutionen ved universitetet i Umeå. (Mer informasjon...)

Riksdagen
Publisert av: Sveriges riksdag
Hjemmesiden til Sveriges parlament (Mer informasjon...)

Ordbok - Riksdagen
Publisert av: Sveriges riksdag
Parlamentarisk ordbok (Mer informasjon...)

World Maritime University
Publisert av: World Maritime University
Ligger i Malmö. Etablert av IMO i 1983. Utdanningen gir tittel Master of Science in Maritime Affairs. (Mer informasjon...)

Lagrummet
Publisert av: Sveriges Domstolar
Samlenettside med rettsinformasjon fra den svenske forvaltningen. Samleside for svenske rettskilder. (Mer informasjon...)

Barnombudsmannen
Publisert av: Barnombudsmannen
Barneombudet i Sverige. Endel informasjon på andre språk. Lenker til barnekonvensjonen på en rekke språk, samt andre lenker. (Mer informasjon...)

Norden
Publisert av: Nordisk ministerråd, Nordisk råd
Nordisk råd er et samarbeidsorgan for nasjonalforsamlingene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ministerrådet er regjeringenes samarbeidsorgan. Nettstedet inneholder generell informasjon om de nordiske land og nordisk samarbeid. (Mer informasjon...)

Diskrimineringsombudsmannen
Publisert av: Diskrimineringsombudsmannen
Statlig myndighet som overvåker den svenske likestillingsloven. (Mer informasjon...)

Lagrådet
Publisert av: Lagrådet
Lagrådet har som oppgave å kommentere lovforslag og vurdere hvordan nye lover forholder seg til andre rettskilder, etter pålegg fra regjeringen eller riksdagsforslag. Uttalelser fra og med 2002. (Mer informasjon...)

Vägledande avgöranden
Publisert av: Sveriges Domstolar
Veiledende praksis fra høyere domstoler i Sverige. Fulltekst fra: Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), hovrätterna, Migrationsöverdomstolen, Miljööverdomstolen, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen och Kammarrätten i Stockholm (mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK). (Mer informasjon...)

Rättshjälpsmyndigheten
Publisert av: Sveriges Domstolar
Organ som behandler saker etter Rättshjälpslagen. Referat av nemnds- og domstolsavgjørelser angående innvilging av rettshjelp. (Mer informasjon...)

Juridicum - Juridiska fakulteten
Publisert av: Stockholms Universitet
Hjemmesiden til det juridiske fakutet ved Universitetet i Stockholm (Mer informasjon...)

RBsök - Riksdagsbibliotekets söktjänst
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Sveriges Riksdag
Riksdagsbiblioteket i Sverige sin katalog. (Mer informasjon...)

Libris
Publisert av: LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
Felleskatalogen for de svenske fag- og forskningsbibliotekene. (Mer informasjon...)

Socialstyrelsen
Publisert av: Socialstyrelsen
Ivaretar tilsyn og oppfølging av helse- og sosialsektoren i Sverige. Inneholder bl.a. regelverk og publikasjoner i fulltekst. Søkbar database. (Mer informasjon...)

Svenska föreningen för IT och juridik
Publisert av: Svenska föreningen för IT och juridik
Svenska föreningen för IT och juridik (ADBJ) er en uavhengig, ideell organisasjon for fagområdene informasjonsteknologi og jus. (Mer informasjon...)

N-lex
Publisert av: Europa.eu
EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

(Mer informasjon...)

Juridisk ordlista
Publisert av: Sveriges Domstolar
Juridisk ordliste fra de svenske domstolene. (Mer informasjon...)

Stockholms universitetsbibliotek
Publisert av: Stockholms Universitet
Sveriges nasjonale ansvarsbibliotek for jus. (Mer informasjon...)

Konkurrensverket  beslut och diarium
Publisert av: Konkurrensverket
Database for det svenske Konkurrensverkets avgjørelser i fulltekst og registre (Mer informasjon...)

Riksbanken
Publisert av: Sveriges Riksbank
Riksbanken er Sveriges sentralbank som har ansvar for pengepolitikken, inflasjon, sikker og effektiv betaling. Utarbeider forskrifter angående pengepolitkk, betalingssytem o.a. (Mer informasjon...)

Familjerätt
Publisert av: Regeringskansliet
Informasjon om svensk familierett med lenker til proposisjoner, utredninger m.m. Fra Justitiedepartementet. (Mer informasjon...)

Åklagarmyndigheten
Publisert av: Åklagarmyndigheten
Hjemmesiden til påtalemyndigheten i Sverige. Informasjon om påtalemyndigheten på engelsk. (Mer informasjon...)

Sveriges advokatsamfund
Publisert av: Sveriges advokatsamfund
Hjemmesiden til advokatforeningen i Sverige. (Mer informasjon...)

Kriminologiska institutionen
Publisert av: Stockholms Universitet
Institutt under Samhällsvetenskapliga fakulteten (Mer informasjon...)

Avgöranden - Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen
Avgjørelser i fulltekst f.o.m. 2000 til 2016 fra den svenske Marknadsdomstolen. (Mer informasjon...)

Rättsnätet
Publisert av: Notisum AB
Svenske lover, forarbeider og forskrifter (gratis). Avgjørelser av Högsta domstolen, hovrettene, Regeringsrätten, og Arbetsdomstolen fra 1994- er betalingstjenste, men korte sammendrag fritt tilgjengelige. (Mer informasjon...)

Statens offentliga utredningar (SOU)
Publisert av: Regeringskansliet
Pågående og avsluttede utredninger i SOU-serien fra 1994, direktiv fra de to siste år samt til pågående utredninger. (Mer informasjon...)

Vägledande avgöranden från Högsta domstolen
Publisert av: Sveriges Domstolar
Utvalgte avgjørelser fra Sveriges høyesterett i fulltekst 2003-. Samt europarettslige avgjørelser. (Mer informasjon...)

Personuppgiftslagen
Publisert av: Regeringskansliet
Informasjon om den svenske personopplysningsloven med lenker til utredninger og annet bakgrunnsstoff. Fra Justitiedepartementet. (Mer informasjon...)

Statkraft
Publisert av: Statkraft
Statkraft SF er Norges største kraftprodusent. (Mer informasjon...)

Juridiska institusjonen - Göteborg
Publisert av: Göteborgs Universitetet - Handelshögskolan
Hjemmesiden til Juridiska institusjonen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. (Mer informasjon...)

Regeringskansliet Publikationer
Publisert av: Regeringskansliet
Inneholder rettsinformasjonsdokumenter som kommitédirektiv, Departementsserien, proposisjoner, skrivelser, SOU og svenske internasjonale overenskomster (Mer informasjon...)

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut - SCC
Publisert av: Stockholms Handelskammare
Instituttet er en selvstendig enhet under Stockholms Handelskammare, og behandler voldgiftssaker, saker etter forenklet behandling, forsikringstvister etc. (Mer informasjon...)

InfoTorg Juridik
Publisert av: Bisnode Information AB
Svensk leverandør av databaser innenfor jus og andre fag, herunder betaltjenesten Rättsbanken.

Betalingsdatabase, (Mer informasjon...)

Rättsinformation - Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Skatterettslige rettskilder m.m. fra Skatteverkets hjemmesider (Mer informasjon...)

Polisen
Publisert av: Polisen i Sverige
Hjemmesiden til politiet i Sverige. Temasider, skjemaer, brosjyrer. (Mer informasjon...)

Dokument & Lagar
Publisert av: Sveriges riksdag
Riksdagens database for lover, forarbeider m.v. Samt andre dokumenter fra riksdagen. (Mer informasjon...)

Konkurrensverket
Publisert av: Konkurrensverket
Etat under Näringsdepartementet i Sverige. Lover og forskrifter, rapporter i fulltekst. Avgjørelser i fulltekst sept. 1998-. Sammendrag av ankesaker pådømt av Stockholms tingsrätt og Marknadsdomstolen 1997-. Nyhetsbrevet Konkurrensnytt 2000-. (Mer informasjon...)

Domstolsverket
Publisert av: Domstolsverket
Den sentrale forvaltningsmyndighet for de svenske domstolene. Informasjon om domstolene, statistikk, rapporter, publikasjoner, lenker. (Mer informasjon...)

Högsta domstolen
Publisert av: Sveriges Domstolar
Sveriges Høyesteretts hjemmeside. (Mer informasjon...)

Regeringskanseliet
Publisert av: Regeringskansliet
Sveriges regjering. Pekere til departementene, regjeringens publikasjoner m.m. (Mer informasjon...)

Swedish Law and Legal Materials
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over Sveriges rettssystem med lenker til rettskilder og institusjoner. Av Ingrid Kabir og Sofia Sternberg for GlobaLex. (Mer informasjon...)

Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Sveriges Riksdag
Offentlig bibliotek for samfunnsfag og jus. (Mer informasjon...)

Juridiska fakulteten i Uppsala
Publisert av: Uppsala Universitet
Hjemmesiden til juridiske fakultetet ved universitetet i Uppsala. (Mer informasjon...)

Justitiedepartementet
Publisert av: Regeringskansliet
Justisdepartementet i Sverige. (Mer informasjon...)

Brottsoffermyndigheten
Publisert av: Brottsoffermyndigheten
Svenske myndigheters organ som behandler søknad om voldsoffererstatning (Mer informasjon...)

Uppsala universitetsbibliotek
Publisert av: Uppsala Universitet
Hjemmesiden til Universitetsbiblioteket i Uppsala. (Mer informasjon...)

Datainspektionen
Publisert av: Datainspektionen
Datatilsynet i Sverige. Lover, rapporter m.m. angående personvern. Informasjon om datainspektionen finnes på en rekke språk. (Mer informasjon...)

Svenske lovforarbeider: en kortfattet veiledning
Publisert av: Universitetet i Bergen
Introduksjon med ordforklaringer på og pekere mot svenske lovforarbeider. Utarbeidet av Jørn W. Ruud, Bibliotek for juridiske fag. (Mer informasjon...)

CISG Nordic
Publisert av: CISG Nordic
Forskningsdatabase som tilbyr nordiske dommer o.a. på orginalspråket vedrørende den internasjonale kjøpsloven, Convention for the Intenational Sales og Goods. (Mer informasjon...)

Kriminalvården - Svensk statistikk
Publisert av: Kriminalvården
Kriminalvårdens kilder til statistikk angående svenske forhold innen kriminalvård og kriminalitet. (Mer informasjon...)

Indigenous Peoples
Publisert av: WorldLII
Startside for urfolksrett fra Australasian Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

Sametinget
Publisert av: Sámediggi – Sametinget - Sverige
(Mer informasjon...)

BRÅ
Publisert av: Brottsförebyggande rådet
Brå er ett sentrum for forsknings- og utviklingsvirksomhet innenfor rettsvesen. Er ansvarlig for den offisielle kriminalstatistikken i Sverige. Brå skal bidra til kunnskapsutvikling på det krimanlpolitiske området samt fremme arbeidet med kriminalprevansjon. (Mer informasjon...)

Kriminalvården i Sverige
Publisert av: Kriminalvården
Kriminalomsorgen i Sverige (Mer informasjon...)

Lagar och regler
Publisert av: Datainspektionen
Side fra det svenske datatilsynet med informasjon om lover, forskrifter m.v. innenfor personvern. Fulltekstlenker til lover og regler. (Mer informasjon...)

Grundlagarna
Publisert av: Regeringskansliet
Informasjon om Sveriges forfatning med lenker til de 4 grunnlovene, proposisjoner og utredninger. Fra Justitiedepartementet. (Mer informasjon...)

Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Skatteetaten i Sverige. (Mer informasjon...)

Stiftelsen för rättsinformation
Publisert av: Stiftelsen för rättsinformation
Stiftelse som arbeider for at svenske rettskilder og annet juridisk materiale skal samordnes og gjøres elektronisk tilgjengelig. (Mer informasjon...)

Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet
Publisert av: Stockholms Universitet
(Mer informasjon...)

Myndigheten för radio och tv
Publisert av: Myndigheten för radio och tv
Sveriges medietilsyn. Publikasjoner i fulltekst. (Mer informasjon...)