Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 14
 
Nations of the World - Spain
Publisert av: Library of Congress
Lenker til rettskilder, sentrale myndigheter og til andre lenkesamlinger, samlet av Kongressbiblioteket i USA. (Mer informasjon...)

European Environmental Law Homepage
Publisert av: T.M.C. Asser Instituut
(Mer informasjon...)

Iberlex
Publisert av: Official State Gazette Agency - Spain
Det spanske offisielle nettstedet for rettsinformasjon. Inneholder databaser med lover, lovforslag, tekster fra parlamentet, Cortes Generales, dommer og Boletin Oficial del Estado(BOE). (Mer informasjon...)

Guide to legal research in Spain
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over rettssystemet i Spania. Lenker til rettskilder og myndigheter. Av Olga Cabrero for Globalex oppdatert av Vanessa Casado. (Mer informasjon...)

Ankestyrelsen
Publisert av: Ankestyrelsen
Ankestyrelsen i Danmark er landets øverste klageinstans på velfærdsområdet der borgernes rettssikkerhed er utgangspunktet. Har egen database over Principafgørelser eller antatte prinsippsaker. (Mer informasjon...)

Buscador jurisprudencia - Tribunal Supremo
Publisert av: Consejo General del Poder Judicial
Søkemotor for rettspraksis fra Spanias Høyesterett (Mer informasjon...)

Constitution - Spanias Grunnlov
Publisert av: Gobierno de Espãna
Engelsk oversettelse av Spanias grunnlov. (Mer informasjon...)

Indigenous Peoples
Publisert av: WorldLII
Startside for urfolksrett fra Australasian Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

El Senado de España
Hjemesiden til Spanias nasjonalforsamling - senatet. (Mer informasjon...)

Presidencia del Gobierno
Publisert av: Gobierno de Espãna
Hjemmesiden til den Spanias regjering. med lenker til departementene og regionene (Autonomias). (Mer informasjon...)

IDT - Institute of Law and Technology
Publisert av: Universitat Autònoma de Barcelona
Rettsinformatisk institutt ved Universitat Autònoma de Barcelona. (Mer informasjon...)

N-lex
Publisert av: Europa.eu
EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

(Mer informasjon...)

Congreso de los Diputados
Hjemmesiden til Spanias nasjonalforsamling - kongressen.

(Mer informasjon...)

Tribunal Supremo
Publisert av: Consejo General del Poder Judicial
Hjemmesiden til Spanias høyesterett. (Mer informasjon...)