Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 23
 
Nordisk skibsrederforening - Northern Shipowners’ Defence Club (Nordisk)
Etablert 1889 i København. Siden 1893 med hovedkontor i Oslo. Nordisk Skibsrederforening er en gjensidig forening hvis formål er å yte sine medlemmer råd og bistand i forbindelse med spørsmål av juridisk art. Foreningen har siden 1900 vært utgiver av domssamlingen Nordiske domme i sjøfartsanliggender som nå er tilgjengelig via Lovdata. Foreningen gir ut Nordisk Medlemsblad. (Mer informasjon...)

INTERCARGO - International Association of Dry Cargo Shipowners
Publisert av: Intercargo
Etablert 1980. Internasjonal medlemsorganisasjon for skipsredere. Hovedkontor i London. (Mer informasjon...)

Norges Rederiforbund
Publisert av: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverorganisasjon for utenriksfart og offshore. Etablert 1909. Hovedkontor i Oslo. Forbundets kvartalsvise statistikkoversikt er tilgjengelig i PDF-format. Nettstedet har ordliste for shipping- og offshoretermer. (Mer informasjon...)

Institute of Maritime Law, University of Southampton
Publisert av: University of Southampton
Etablert 1982. Storbritannias ledende senter for forskning og undervisning i sjørett. Internettsiden har en stor lenkesamling ordnet etter tema. Den juridiske delen har i tillegg geografisk inndeling. (Mer informasjon...)

FONASBA - Federation of national associations of ship brokers and agents
Publisert av: Federation of national associations of ship brokers & agents
Etablert 1969. Sekretariat i London. Internasjonal organisasjon for skipsmeglere og agenter åpen for nasjonale medlemsorganisasjoner. Den norske skipsmegler organisasjonen Norwegian Shipbrokers' Association er blant medlemmene. ECASBA (European Community Association of Ship Brokers and Agents) ble etablert som underkomite i 1990. Lenke til standarder og kontrakter (Mer informasjon...)

MLA - Maritime Law Association of the United States
Publisert av: The Maritime Law Association of the United States
(Mer informasjon...)

The Maritime Law and Admiralty Law Page
Publisert av: Giaschi & Margolis
Kanadisk startside for sjørett og havrett, med mest fokus på kanadisk sjørett. Lenker til avgjørelser i fulltekst samt lenker til lovgivning. (Mer informasjon...)

International Northern Sea Route Programme - INSROP
Publisert av: Fridtjof Nansens Institutt
Forskningsprosjekt juni 1993 – mars 1999. (Mer informasjon...)

International Maritime Organisation
Publisert av: International Maritime Organization
FN-organisasjon med hovedkontor i London. Formelt etablert 1948, men møtte første gang i 1959. Arbeider med internasjonale standarder og konvensjoner knyttet til sikkerhet og forurensing. Stort bibliotek med søkbar, systematisk ordnet bibliografi. Tidsskriftet IMO News ligger i fulltekst. (Mer informasjon...)

Admiralty - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Lenkesamling for amerikansk og internasjonal sjørett: lover, rettspraksis, konvensjoner, myndigheter, organisasjoner. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School. (Mer informasjon...)

World Maritime University
Publisert av: World Maritime University
Ligger i Malmö. Etablert av IMO i 1983. Utdanningen gir tittel Master of Science in Maritime Affairs. (Mer informasjon...)

ITOPF - International Tanker Owners Pollution Federation
Publisert av: The International Tanker Owners Pollution Federation
Etablert 1968. Administrerer TOVALOP (Tanker Owners Voluntary Agreement concerning Liability for Oil Pollution). Hovedkontor i London. Yter medlemmene assistanse ved oljesølkatastrofer. Ocean Orbit og ITOPF Handbook er tilgjengelige i PDF-format. Siden har statistisk oversikt over hendelser med oljeutslipp fra tankskip. (Mer informasjon...)

Det Norske Veritas
Publisert av: Det Norske Veritas
Klassifikasjonsselskap, etablert 1864. Hovedkontor på Høvik utenfor Oslo. (Mer informasjon...)

Institut für Seerecht und Seehandelsrecht
Publisert av: Universität Hamburg
Tilknyttet universitet i Hamburg. Tysklands ledende senter for sjørett. Bindeledd mellom Universitetet i Hamburg og FNs internasjonale havrettsdomstol (ITLOS). (Mer informasjon...)

Comite Maritime International - CMI
Publisert av: Comite Maritime International
Etablert 1897. Hovedkontor i Antwerpen. Verden eldste internasjonale organisasjon innen sjørett. Arbeider med internasjonale standarder og konvensjoner. Nettsiden har oversikt over Brussel-, IMO- og FN-konvensjoner med ratifikasjoner. (Mer informasjon...)

INTERTANKO - The International Association of Independent Tanker Owners
Publisert av: Intertanko
Etablert 1970. Internasjonal medlemsorganisasjon for skipsredere innen tankfart. Hovedkontor i Oslo. Book Shop-siden gir tilgang til publikasjoner og kommentarer til certepartier. Noen av certepartiene er i PDF-format og kan lastes ned gratis. (Mer informasjon...)

Baltic and International Maritime Council (BIMCO)
Publisert av: BIMCO
Etablert 1905. Hovedkontor i København. Verdens største private skipsfartsorganisasjon. Utgir bl.a. Forms of Approved Documents og Bimco Bulletin. Deler av nettstedet er kun for medlemmer. (Mer informasjon...)

International Association of Classification Societies (IACS)
Publisert av: International Association of Classification Societies Ltd - IACS
Etablert 1992. Hovedkontor i London. Arbeider med sikkerhet og forurensning. Alle de største klassifikasjonsselskapene er medlemmer. Nettsiden har lenker direkte til selskapene. (Mer informasjon...)

Nordisk institutt for sjørett
Publisert av: Universitetet i Oslo
Nordisk institutt for sjørett ble opprettet 1963 etter anbefaling fra Nordisk råd. Det er tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og er Nordens ledende kompetansesenter for forskning og undervisning i sjørett, petroleumsrett og tilgrensende fagområder. Instituttet består i dag av Avdeling for sjørett, Avdeling for petroleumsrett og Senter for Europarett. Forskningsområdene inkluderer skipsfart, transport, forsikring, sjøforsikring, petroleum, energi, naturressurser, alminnelige formuerettslige fag, EU- og EØS-rett. Instituttet har et utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid og er vertskap for forskergruppene i Internasjonal kontraktsrett og Naturressursrett. Instituttet har et internasjonalt masterprogram i sjørett og underviser i flere emner på masternivå. Det arrangerer årlig rundt 18 åpne fagseminarer, de fleste godkjent som videreutdanning for jurister. Instituttet utgir skriftserien MarIus (nivå 1 som vitenskapelig publiseringskanal). Skriftserien PetrIus, knyttet til Avdeling for petroleumsrett, har opphørt og avdelinga publiserer nå i MarIus. Senter for europarett utgir skriftserien IUSEF og tidsskriftet EuroRett i samarbeid med LovData. (Mer informasjon...)

International Association of Ports and Harbours (IAPH)
Publisert av: International Association of Ports and Harbours (IAPH)
Etablert 7. november 1955 i Los Angeles. Hovedkontor i Tokyo. Medlemsorganisasjon for både offentlige og private havner verden over. Har lenker til medlemshavnenes Internettsider, bl.a. Oslo havnevesen (http://www.ohv.oslo.no/). Deler av siden er forbeholdt medlemmene. (Mer informasjon...)

Marine and shipping law unit (MASLU) - TC Beirne School of Law
Publisert av: The University of Queensland
Australia. Etablert 1999. Driver forskning og undervisning innen sjørett og beslektede emner. Vil arrangere prosedyrekonkurranse i voldgift annet hvert år (første gang i juli 2000). (Mer informasjon...)

University of Cape Town - Shipping Law
Publisert av: University of Cape Town
Sør-Afrikas ledende senter for forskning og undervisning i sjørett. (Mer informasjon...)

Admirality and Maritime Law Guide
Publisert av: Betancourt, Van Hemmen, Greco & Kenyon
Amerikansk sjørettsside med annoterte lenker til internasjonale og nasjonale rettskilder, litteratur osv. (Mer informasjon...)