Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 7
 

  Sametingets bibliotek - Sámediggi girjerádju
Publisert av: Sámediggi – Sametinget
Emner: Referansedatabaser, Samerett, Bibliotek, Norge
Beskrivelse: Samisk spesialbibliotek. Biblioteket har Norges største samling av bøker og annet materiell på samisk språk og om samiske forhold.
Språk: Norsk, Samisk

  Sametinget
Publisert av: Sámediggi – Sametinget - Sverige
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Samerett, Sverige
Beskrivelse:
Språk: Svensk

  Samerettsutvalget
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Forarbeider, Samerett
Beskrivelse: Utvalgets egen hjemmeside med informasjon om bakgrunn, mandat og innstilling. Samerettsutvalget ble oppnevnt i 1980, og har avgitt tre delutredninger. Samerettsutvalget ble gjenoppnevnt i 2001 og hadde sitt første møte 23. august 2001. Utvalget avsluttet sitt arbeid 3. desember 2007.
Språk: Norsk

  Lover, forskrifter og regelverk i samepolitikken
Publisert av: Regjeringen
Emner: Lover, Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Instrukser, Samerett
Beskrivelse: Lover, forskrifter og regelverk knyttet til temaet samepolitikk
Språk: Norsk

  Samediggi (Sametinget)
Publisert av: Sámediggi – Sametinget
Emner: Norge, Offentlige organer, Samerett, Forvaltning
Beskrivelse: Hjememsiden til Sametinget.
Språk: Norsk, Samisk

  Sámediggi - Saamelaiskäräjät
Publisert av: Sámediggi – Sametinget - Finland
Emner: Finland, Samerett, Forvaltning, Offentlige organer
Beskrivelse: Sametinget i Finland.
Språk: Samisk, Finsk, Engelsk

  Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Publisert av: Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Urbefolkningsrett, Lover, Rettspraksis, Samerett, Norge, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Senteret har til formål å øke kunnskapen og forståelsen om urfolksrett og samiske rettigheter. Sidene inneholder blant annet artikler, utredninger, lenker til sentrale lover og dommer. Tekst på samisk, norsk, engelsk og finsk. Tidsskrift for urfolks rettigheter i fulltekst.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk