Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Fagområder

open/close topic
 

Jurisdiksjon

open/close topic
 

Rettskilde

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 133
 

  German Law in English Literature
Publisert av: Gerhard Dannemann
Emner: Litteratur, Rettspraksis, Fagområder generelt, Lover, Bibliografier, Tyskland
Beskrivelse: Tyske dommer, lover, litteratur og bibliografier oversatt fra tysk til engelsk.
Språk: Engelsk

  Bundesverfassungsgericht (BVerfG) - Entscheidungen
Publisert av: Bundesverfassungsgericht
Emner: Statsforfatningsrett, Rettspraksis, Tyskland
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst siden 1998 fra forfatningsdomstolen i Tyskland, utvalgte avgjørelser også i engelsk oversettelse.
Språk: Engelsk, Tysk

  Contracts - overview - sources
Publisert av: Cornell University
Emner: Internasjonalt, Folkerett, Juridiske lenkesamlinger, Lover, Grunnlover, Rettspraksis, Kontraktsrett, USA
Beskrivelse: Lenkesamling for amerikansk og internasjonal kontraktsrett. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Westlaw
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Litteratur i fulltekst, Hong Kong, Rettspraksis, Rettskilder generelt, Lover, EU, Internasjonalt, Australia, Anglo-Amerika, Fagområder generelt
Beskrivelse: Amerikansk rettskildedatabase med hovedvekt på på anglo-amerikanske rettskilder og tidsskrifter, omfatter også rettskilder og tidsskrifter fra andre regioner.
Språk: Engelsk

  Inter-American Court of Human Rights
Publisert av: Inter-American Court of Human Rights
Emner: Domstoler, Menneskerettigheter, Amerika, Rettspraksis
Beskrivelse: Den mellomstatlige amerikanske menneskerettighetsdomstolen. Avgjørelser i fulltekst 1987-. Tekst på engelsk og spansk.
Språk: Engelsk, Spansk

  African commission on Human & People's rights - Decicions
Publisert av: University of Minnesota
Emner: Domstoler, Menneskerettigheter, Rettspraksis, Afrika
Beskrivelse: Avgjørelser fra African Commission on Human & People's rights. Fra University of Minnesota Human Rights Library.
Språk: Engelsk

  Højesteret
Publisert av: Danmarks domstole
Emner: Høyesterett, Fagområder generelt, Domstoler, Danmark, Rettspraksis
Beskrivelse: Danmarks høyesterett. Resymé av avgjørelser fra de siste 6 måneder.
Språk: Dansk, Engelsk, Fransk

  European Court of Human Rights - Case law
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen, Rettspraksis, Europa, Domstoler, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Avgjørelser av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Komplett samling av dommer og andre dokumenter i fulltekst fra domstolen, kommisjonen og ministerkomitéen, søkbare i databasen HUDOC.
Språk: Fransk, Engelsk

  House of Lords judgments
Publisert av: UK Parliament
Emner: Storbritannia, Fagområder generelt, Rettspraksis
Beskrivelse: Alle dommer og kjennelser avsagt av House of Lords siden 14.11.96.
Språk: Engelsk

  Global Courts - Supreme courts decisions - Europed
Publisert av: Global Courts
Emner: Europa, Rettspraksis, Fagområder generelt
Beskrivelse: Høyesterettsavgjørelser fra land i Europa. Sammenstilt av sorenskriver Stein Schjølberg.
Språk: Engelsk

  EF-domstolen, rettpraksis 1953-1988
Publisert av: EU-domstolen
Emner: EU, Rettspraksis, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Kronologisk oversikt over avgjørelser i fulltekst. Lenker til EUR-LEX hvor dommene foreligger i ulike språkversjoner.
Språk: Engelsk

  ECOLEX - the gateway to international law
Publisert av: ECOLEX
Emner: Miljørett, Rettspraksis, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Lover, Referansedatabaser
Beskrivelse: Samling av databaser om internasjonal miljørett, bl.a. traktater, nasjonal lovgivning, litteratur (34000 referanser), rettsavgjørelser. Utarbeidet av FNs miljøprogram UNEP og miljøorganisasjonen IUCN.
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  Rechtsinformationssystem
Publisert av: Bundeskartellamt
Emner: Rettspraksis, Annen praksis, Østerrike, Fagområder generelt, Lover, Juridiske lenkesamlinger, Uttalelser
Beskrivelse: Østerrikes juridiske online informasjonssystem. Søkefunksjon.
Språk: Tysk

  Reports of International Arbitral Awards -RIAA
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Internasjonalt, Voldgift, Rettspraksis, FN
Beskrivelse: Samling av internasjonale voldgiftsavgjørelser i fulltekst. Søkefunksjon.
Språk: Engelsk

  Lagrummet
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Sverige, Juridiske lenkesamlinger, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Fagområder generelt, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Samlenettside med rettsinformasjon fra den svenske forvaltningen. Samleside for svenske rettskilder.
Språk: Svensk

  Dommers populærnavn
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Norge, Fagområder generelt, Rettspraksis, Referansedatabaser
Beskrivelse: Basen gir referanser til Norsk retstidende og Rettens Gang m.v. Populærnavnene er funnet i den juridiske litteraturen og i domsavsigelser hvor avgjørelsene er omtalt. Utvikles av Juridisk bibliotek, Universitetetsbiblioteket i Oslo.
Språk: Norsk

  West Bengal
Publisert av: LII of India
Emner: Regjeringer, Fagområder generelt, Menneskerettigheter, Domstoler, Lover, Rettspraksis, Advokater, India, Parlamenter, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Juridisk lenkesamling med rettspraksis og lovgivning til delstaten Vest-Bengal i India. Samt lenker til Regjeringen, parlamentet, advokater, utdannigsinstitusjoner og menneskerettighetskommisjonen i vest-Bengal.
Språk: Engelsk

  Buscador jurisprudencia - Tribunal Supremo
Publisert av: Consejo General del Poder Judicial
Emner: Spania, Rettspraksis, Fagområder generelt
Beskrivelse: Søkemotor for rettspraksis fra Spanias Høyesterett
Språk: Spansk

  WorldLII - Human Rights
Publisert av: WorldLII
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Litteratur, Internasjonalt, Rettspraksis, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Omfattende startside innen menneskerettigheter.
Språk: Engelsk

  Högsta domstolen - Korkein Oikeus
Publisert av: Korkein Oikeus - Högsta domstolen
Emner: Rettspraksis, Finland, Domstoler, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til Finlands Høyesterett. Beskrivelse av domstolen og dens virksomhet, sammendrag av de nyeste avgjørelsene.
Språk: Finsk, Samisk, Svensk, Engelsk

  Supreme Court of Estonia
Publisert av: Rigiikohus
Emner: Estland, Rettspraksis, Domstoler, Rettskilder, Høyesterett
Beskrivelse: Estlands høyesterett. Engelskspråklige sider med oversikt over rettssystemet, avgjørelser i grunnlovsspørsmål fra 1993-.
Språk: Estisk, Engelsk, Russisk, Fransk

  Jurisprudence - The United Nations Human Rights Treaties
Publisert av: Bayefsky.com
Emner: FN, Menneskerettigheter, Rettspraksis, Internasjonalt
Beskrivelse: Rettpraksis fra FNs trakatorganer. Gir oversikt etter land, traktat og artikkel.
Språk: Engelsk

  Saker fra Haagdomstolen - ICJ
Publisert av: International Court of Justice
Emner: Folkerett, Internasjonalt, Rettspraksis, FN
Beskrivelse: Domstolens avgjørelser og uttalelser siden 1946.
Om utgiver: ICJ
Språk: Engelsk, Fransk

  Conseil Constitutionnel
Publisert av: Conseil constitutionnel
Emner: Annen praksis, Grunnlover, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Frankrike, Offentlige organer, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Offisielt nettsted for Det konstitusjonelle råd, som kan prøve lovgivnings- og forvaltningsvedtak i forhold til forfatningen. Forfatningsdomstolen i Frankrike. Avgjørelser i fulltekst 1958-. (Nesten komplett arkiv over avgjørelser i fulltekst) Utvalgte avgjørelser oversatt til andre språk.
Språk: Spansk, Tysk, Fransk, Engelsk, Italiensk

  Arbejdstilsynet
Publisert av: Arbejdstilsynet
Emner: EU, Danmark, Arbeidsrett, Offentlige organer, Uttalelser, Arbeidsmiljø, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Rettspraksis
Beskrivelse: Arbeidstilsynet i Danmark.
Språk: Dansk

  Legifrance - Recherche experte
Publisert av: Republique Francaise
Emner: Lover, EU, Frankrike, Rettspraksis, Fagområder generelt, Internasjonalt, Grunnlover
Beskrivelse: Database med fransk rettspraksis, lover og konvensjoner. Fra Legifrance. Noen lover overstt til engelsk og spansk.
Språk: Fransk

  Decided Cases
Publisert av: The Supreme Court - UK
Emner: Storbritannia, Rettspraksis, Fagområder generelt
Beskrivelse: Rettspraksis fra Høyesterett i Storbritannia fra 31.juli 2009 og fremover. For eldre avgjørelser, se BaiLII.
Språk: Engelsk

  Casetrack
Emner: Fagområder generelt, Storbritannia, Betalingsdatabase, Rettspraksis
Beskrivelse: Britiske rettsavgjørelser i fulltekst. Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang.
Språk: Engelsk

  offentlighet.no
Publisert av: Offentlighetsutvalget
Emner: Nyhetstjenester, Tolkningsuttalelser, Norge, Lover, Forvaltningsrett, Rettspraksis
Beskrivelse: Nettsted som opplyser om offentlighet. Har med bl.a. avgjørelser, lover og regler.
Språk: Norsk

  International Criminal Law Database & Commentary
Publisert av: International Criminal Law Database & Commentary
Emner: Internasjonalt, Internasjonal strafferett, Rettspraksis, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: Database med fulltekst og kommentarer til Den internasjonal straffedomstolens (International Criminal Court) vedtekter og avgjørelser. Av Mark Klamberg.
Språk: Engelsk

  Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Emner: Domstoler, Tyskland, Rettspraksis, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Tysklands sisteinstans-domstol i offentligrettslige saker utenom forfatningsrett, sosialrett og skatterett. Utvalgte avgjørelser fra 2002- i fulltekst. Andre og eldre avgjørelser fra domstolen kan bestilles via nettsiden.
Språk: Tysk

  Vägledande avgöranden från Högsta domstolen
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Høyesterett, EU- og EØS-rett, EU, Menneskerettigheter, Rettspraksis, Sverige
Beskrivelse: Utvalgte avgjørelser fra Sveriges høyesterett i fulltekst 2003-. Samt europarettslige avgjørelser.
Språk: Svensk

  European Environmental Law Homepage
Publisert av: T.M.C. Asser Instituut
Emner: Belgia, Nederland, Latvia, EU, Rettspraksis, Bosnia-Hercegovina, Sveits, Finland, Tsjekkia, Polen, Østerrike, Slovakia, Ungarn, Tyrkia, Russland, Tyskland, Storbritannia, Direktiver, Frankrike, Kroatia, Portugal, Europa, Miljørett, Spania, Litauen, Estland, Italia, Lover
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  Antitrust - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Emner: Konkurranserett, USA, Lover, Rettspraksis, Juridiske lenkesamlinger, Grunnlover
Beskrivelse: Kildesamling angående antitrust og monopolisering i amerikansk rett.
Språk: Engelsk

  Rättsinformation - Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Emner: Rettspraksis, Skatterett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Sverige, Håndbøker og oppslagsverk, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Skatterettslige rettskilder m.m. fra Skatteverkets hjemmesider
Språk: Svensk

  Nye avgjørelser fra Høyesterett
Publisert av: Lovdata
Emner: Fagområder generelt, Rettspraksis, Norge
Beskrivelse: Høyesterettsavgjørelser fra de fire siste månedene.
Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. http://lovdata.no/info/fakta.html
Språk: Norsk

  Hæstiréttur Islands
Publisert av: Hæstiréttur Islands
Emner: Fagområder generelt, Domstoler, Island, Rettspraksis, Høyesterett
Beskrivelse: Islands høyesterett. Nyere avgjørelser i fulltekst. Utvalgte dommer på dansk, informasjon om domstolen på engelsk.
Språk: Dansk, Islandsk, Engelsk

  Nye lagmannsrettsavgjørelser
Publisert av: Lovdata
Emner: Norge, Rettspraksis, Fagområder generelt
Beskrivelse: Avgjørelser av lagmannsrettene fra de fire siste månedene.
Språk: Norsk

  Trademark - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Emner: Lover, Immaterialrett, Folkerett, USA, Internasjonalt, Rettspraksis
Beskrivelse: Lenkesamling for amerikansk og internasjonal varemerkerett. Lover, rettspraksis, konvensjoner, myndigheter, organisasjoner. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Global Courts - Supreme courts decisions - Oceania
Publisert av: Global Courts
Emner: Rettspraksis, Oseania, Fagområder generelt
Beskrivelse: Høyesterettsavgjørelser fra land i Oseania. Sammenstilt av sorenskriver Stein Schjølberg.
Språk: Engelsk

  Judgments of the Supreme Court of Canada
Publisert av: Supreme Court of Canada
Emner: Rettspraksis, Fagområder generelt, Canada
Beskrivelse: Avgjørelser av Canadas høyesterett, på engelsk og fransk.
Språk: Engelsk, Fransk

  Lovstof - Socialministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Rettspraksis, Danmark, Sosialrett, Lover
Beskrivelse: Det danske Socialministeriets inngang til bl.a. lovstoff og avgjørelser, samt information om innenriks og sociale forhold i Danmark.
Språk: Engelsk, Dansk

  The Maritime Law and Admiralty Law Page
Publisert av: Giaschi & Margolis
Emner: Lover, Rettspraksis, Canada, Havrett, Transportrett, Sjørett
Beskrivelse: Kanadisk startside for sjørett og havrett, med mest fokus på kanadisk sjørett. Lenker til avgjørelser i fulltekst samt lenker til lovgivning.
Språk: Engelsk

  Forbrukerombudet
Publisert av: Forbrukerombudet
Emner: Lover, Offentlige organer, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Annen praksis, Rettspraksis, Norge, Standarder, Forbrukerrett
Beskrivelse: Forbrukerombudet, et forvaltningsorgan som bl.a. skal medvirke til å beskytte forbrukerne mot urimelig markedsføring, presenterer her sin virksomhet samt aktuelle lover og forskrifter. Noe på engelsk.
Språk: Norsk

  Global Courts - Supreme courts decisions - South America
Publisert av: Global Courts
Emner: Amerika, Fagområder generelt, Rettspraksis
Beskrivelse: Høyesterettsavgjørelser fra land i Sør-Amerika. Sammenstilt av sorenskriver Stein Schjølberg.
Språk: Engelsk

  Husleietvistutvalget (for Oslo)
Publisert av: Husleietvistutvalget
Emner: Husleierett, Lover, Brosjyrer, Rettspraksis, Norge, Annen praksis, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim med hjemmel i husleieloven av 26.03.99 nr. 17 (husll.) § 12-5. Opprettet av Kommunal- og regionaldepartementet som et alternativ til forliksrådet og domstolene for å løse tvister mellom utleier og leier av bolig. Inneholder vedtak fra utvalget.
Språk: Norsk

  Nye avgjørelser fra Høyesterett
Publisert av: Lovdata
Emner: Rettspraksis, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse:
Språk: Norsk

  Global Sales Law (CISG)
Publisert av: University of Basel
Emner: Kommentarer til regelverk, Rettspraksis, FN, Internasjonalt, Kjøpsrett, Handelsrett, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, veier til dommer og annet internasjonalt rettslig materiale angående CISG
Språk: Engelsk

  Menneskerettighetsdomstolen -norske sammendrag
Publisert av: Lovdata, Universitetet i Oslo
Emner: Menneskerettigheter, Rettspraksis, Domstoler, Europa, Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen
Beskrivelse: Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Sammendragene er utarbeidet av Senter for menneskerettigheter. Sammendragene fra før 2006 er laget av ulike personer over lang tid, hvor det ofte ble stilt andre krav til innhold, omfang og oppbygning. Et sammendrag vil være tilgjengelig på denne siden i ett år fra den legges ut.
Språk: Norsk

  European Environmental Law - dommer
Publisert av: Asser Institute
Emner: Internasjonalt, Rettspraksis, Miljørett
Beskrivelse: Miljørettsdommer fra EF-domstolen og førsteinstansretten, Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, Den internasjonale domstolen i Haag og andre domstoler.

  International Privacy Law Library
Publisert av: WorldLII
Emner: Lover, Litteratur, Rettspraksis, Personvern, Internasjonalt
Beskrivelse: Tilgang til en rekke databaser med rettspraksis innen personvern, i tillegg til tidsskrifter, lovgivning og andre rettskilder. Fra WorldLII.
Språk: Engelsk

  ICC Legal Tools database
Publisert av: International Criminal Court
Emner: Rettskilder generelt, FN, Rettspraksis, Internasjonal strafferett, Internasjonalt
Beskrivelse: Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC)s rettskildedatabase med dokumenter relatert til krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Basen inneholder en samling av dommer og tiltalebeslutninger fra internasjonale og internasjonaliserte straffedomstoler, traktater, publikasjoner og saker fra nasjonal strafferettspleie. I tillegg finnes forarbeidene til opprettelsen av ICC og domstolens egne avgjørelser. Basen har muligheter for å bla seg fram til relevante dokumenter og dokumenttyper samt å søke seg fram via både enkelt og avansert søkeskjema. Basen lages av ICC med bistand fra med flere eksterne samarbeidspartnere hvorav den største er Senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo.
Om utgiver: ICC
Språk: Engelsk

  Bundesarbeitsgericht (BAG)
Publisert av: Bundesarbeitsgericht
Emner: Arbeidsrett, Rettspraksis, Domstoler, Tyskland
Beskrivelse: Bundesarbeitsgericht er siste instans domstol i arbeidsrettslige saker i Tyskland. Avgjørelser f.o.m. 2007.
Språk: Tysk

  British and Irish legal information institute
Publisert av: BAILII
Emner: Irland, EU, Menneskerettigheter, Europa, EU- og EØS-rett, England, Fagområder generelt, Rettspraksis, Storbritannia, Lover, Nord-Irland, Wales, Skottland, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Lover, forskrifter og rettsavgjørelser fra England, Wales, Skottland, Nord-Irland og Irland. Samt avgjørelser fra ECJ og EMD
Språk: Engelsk

  Global Courts - Supreme courts decisions - Asia
Publisert av: Global Courts
Emner: Asia, Rettspraksis, Fagområder generelt
Beskrivelse: Høyesterettsavgjørelser fra land i Asia. Sammenstilt av sorenskriver Stein Schjølberg.
Språk: Engelsk

  Cour de Cassation
Publisert av: Cour de Cassation
Emner: Høyesterett, Rettspraksis, Fagområder generelt, Domstoler, Frankrike
Beskrivelse: Frankrikes høyesterett. Avgjørelser i sammendrag eller fulltekst: BICC (domstolens bulletin, 1995-), Grands arrêts (utvalgte eldre og nyere avgjørelser), Actualité jurisprudence (nyere avgjørelser, 2001-). Uttalelser (Avis, 1992-). Utvalgte dokumenter oversatt til andre språk.
Språk: Fransk

  Courts service
Publisert av: The Courts Service of Ireland
Emner: Irland, Rettspraksis, Domstoler, Fagområder generelt
Beskrivelse: Informasjon om domstolene i Irland, rettspraksis tilbake til 2001
Språk: Engelsk

  German Law Archive
Publisert av: University of Oxford
Emner: Bibliografier, Tyskland, Rettspraksis, Fagområder generelt, Oversatte lover, Litteratur i fulltekst, Lover
Beskrivelse: Oversatte dommer og lover. Engelskspråklige artikler og bibliografier om tysk jus.
Språk: Engelsk

  Rechtspraak.nl
Publisert av: Netherlands Council for the Judiciary
Emner: Rettspraksis, Domstoler, Nederland
Beskrivelse: Offisielt nettsted for nederlandsk rettsvesen, lenker til domstoler, database for rettspraksis. Engelske sider med generell informasjon.
Språk: Nederlandsk, Engelsk

  Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH)
Publisert av: Der Bundesgerichtshof
Emner: Fagområder generelt, Tyskland, Rettspraksis
Beskrivelse: Avgjørelser fra Tysklands sisteinstans-domstol i privatrettslige og strafferettslige saker siden 2000.
Språk: Tysk

  Schweizerische Bundesgericht
Publisert av: Schweizerische Bundesgericht
Emner: Sveits, Rettspraksis, Domstoler, Høyesterett, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den sveitsiske høyesterett. Tysk, fransk og italiensk tekst. Avgjørelser (enspråklige) fra 1954-. Har fem deler: I: Offentlig rett. II: Privatrett. III: Tvangsfullbyrdelse og konkurs. IV: Strafferett. V: Trygderett.
Språk: Italiensk, Fransk, Tysk

  Death penalty
Publisert av: Cornell University
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Rettspraksis, Strafferett, USA, Lover
Beskrivelse: Dødsstraff i USA: lover, rettspraksis, organisasjoner m.m. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Rigsadvokaten
Publisert av: Rigsadvokaten
Emner: Fagområder generelt, Litteratur i fulltekst, Danmark, Rettspraksis, Påtalemyndigheter, Rettsvesen
Beskrivelse: Påtalemyndigheten i Danmark. Organisasjon, adresser. Rigsadvokatens Meddelelser og Rigsadvokaten Informerer fra 2000-, årsberetninger fra 1997-.
Språk: Dansk, Engelsk

  Special Court for Sierra Leone
Publisert av: The Special Court for Sierra Leone
Emner: Regler og statutter, Sierra Leone, Folkerett, Domstoler, Rettspraksis
Beskrivelse: Domstol for brudd på folkeretten og andre alvorlige forbrytelser begått i Sierra Leone, opprettet i samarbeid mellom regjeringen og FN. Oversikt over domstolens sammensetning og regler, pressemeldinger, saksdokumenter m.m.
Språk: Engelsk

  Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen
Emner: Konkurranserett, Domstoler, Rettspraksis, Sverige, Markedsrett
Beskrivelse: Særdomstol for markedsførings- og konkurranserett i Sverige. Avgjørelser i fulltekst 2000-.
Språk: Svensk

  US Supreme Court Opinions
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Fagområder generelt, USA, Rettspraksis
Beskrivelse: Høyesterettsavgjørelser tilbake til 1893, ordnet etter årstall. Fra FindLaw.
Språk: Engelsk

  Arbeidsretten
Publisert av: Arbeidsretten
Emner: Lover, Rettspraksis, Arbeidsrett, Norge, Domstoler
Beskrivelse: Behandler tvister rundt tariffavtaler, fredsplikt og tvister om erstatningsansvar for tariffbrudd og ulovlig arbeidskamp. Nyeste avgjørelser gjengitt.
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk

  International Criminal Tribunal for Rwanda
Publisert av: FN - United Nations, ICTR
Emner: Rettspraksis, FN, FN-resolusjoner, Internasjonal strafferett, Rwanda, Statutter, FN-organer og institusjoner, Domstoler
Beskrivelse: FNs krigsforbryterdomstol for Rwanda. Avgjørelser i fulltekst.
Språk: Engelsk, Fransk

  EU - competition
Publisert av: Europa.eu, European Commission
Emner: Rettspraksis, EU- og EØS-rett, EU, Litteratur i fulltekst, Direktiver, Konkurranserett
Beskrivelse: Oversikt over konkurranserett i EU, med lenker til lovgivning, dommer og andre dokumenter.
Språk: Engelsk

  Northern Ireland Court Service
Publisert av: Northern Ireland Courts and Tribunals Service
Emner: Prosessrett, Brosjyrer, Nord-Irland, Domstoler, Lover, Rettspraksis
Beskrivelse: Offisiell informasjon om domstolsvesenet i Nord-Irland. Avgjørelser i utvalg fra 1999-, lover og litteratur.
Språk: Engelsk

  Arbetsdomstolen
Publisert av: Arbetsdomstolen
Emner: Arbeidsrett, Rettspraksis, Sverige, Domstoler
Beskrivelse: Den svenske særdomstolen for arbeidsrettslige tvister. Utvalgte avgjørelser i fulltekst, kort referat av de øvrige, fra 2003-.
Språk: Svensk

  Judgements - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - ICTY
Publisert av: FN - United Nations, ICTY
Emner: Internasjonal strafferett, Internasjonalt, Rettspraksis, FN
Beskrivelse: Avgjørelser fra FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia.
Språk: Engelsk

  Conseil d'Etat - Et la Juridiction Administrative
Publisert av: Conseil d'État
Emner: Litteratur, Frankrike, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Domstoler, Rapporter
Beskrivelse: Frankrikes øverste domstol i forvaltningssaker. Avgjørelser i fulltekst 1999-, kommenterte sammendrag av ca. 50 utvalgte avgjørelser 1873-1995. Informasjon på en rekke språk b.l.a. engelsk og tysk.
Språk: Fransk

  EFTA Court - Cases
Publisert av: EFTA Court
Emner: EFTA, EU- og EØS-rett, Rettspraksis
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst av EFTA-domstolen 1994-. Avgjorte og pågående saker. Eftadommer
Språk: Engelsk

  Supreme Court collection
Publisert av: Cornell University
Emner: Fagområder generelt, USA, Rettspraksis
Beskrivelse: Avgjørelser av USAs høyesterett. Komplett fra 1990, eldre avgjørelser i utvalg. Flere registre, søkemuligheter. Fra Legal Information Institute, Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Admiralty - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Emner: Juridiske lenkesamlinger, USA, Grunnlover, Internasjonalt, Folkerett, Rettspraksis, Lover, Sjørett
Beskrivelse: Lenkesamling for amerikansk og internasjonal sjørett: lover, rettspraksis, konvensjoner, myndigheter, organisasjoner. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Konkurrance - EUs aktiviteter.
Publisert av: Europa.eu
Emner: Lover, EU, EU- og EØS-rett, Rettspraksis
Beskrivelse: Europa-Kommissionen arbeider for å sikre at virksomheter og regjeringer overholder EU’s regler om loyal konkurranse. Nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler. Samt institusjoner og organer.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Svensk, Dansk, Finsk

  Rettssaker om domenenavn
Publisert av: UNINETT Norid
Emner: Rettspraksis, Immaterialrett, Norge, Medierett
Beskrivelse: Fulltekstarkiv over rettssaker som omhandler domenenavn. Juridiske artikler om domenenavn.
Språk: Norsk, Engelsk

  Dommer - LO Danmark
Publisert av: Landsorganisationen i Danmark
Emner: EU- og EØS-rett, Rettspraksis, Danmark, EU, Arbeidsrett
Beskrivelse: Utvalgte avgørelser fra arbeidsrettslig relevante rettsinstanser i Danmark samt fra Retten i Første Instans og EF-Domstolen. Dekning frem til september 2008.
Språk: Dansk

  CISG Database
Publisert av: Pace University
Emner: Kjøpsrett, FN, Uttalelser, Rettspraksis, Handelsrett, Internasjonalt, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Databasen laget av Pace University School of Law, USA, og inneholder konvensjonstekster, rettsavgjørelser, bibliografi, osv og nyttige lenker til andre relevante nettsteder.
Språk: Engelsk

  Karnov Danmark
Publisert av: Karnov Group
Emner: Rettspraksis, Betalingsdatabase, Danmark, Lover, Litteratur i fulltekst, Kommentarer til regelverk, Fagområder generelt
Beskrivelse: Dansk lovkommentar med henvisninger til avgjørelser og litteratur hvor man også får tilgang til EU-Karnov og Ufr. Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang.
Språk: Dansk

  Retspraksis fra Domstolen og Retten i første instans
Publisert av: EU-domstolen, EUR-Lex
Emner: Rettspraksis, EU- og EØS-rett, EU
Beskrivelse: Database over avgjørelser av EU-domstolen og førsteinstansretten. Søkbar tilbake til 1954.
Språk: Svensk, Engelsk, Tysk, Dansk, Finsk, Fransk

  Vägledande avgöranden
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Rettspraksis, Fagområder generelt, Sverige
Beskrivelse: Veiledende praksis fra høyere domstoler i Sverige. Fulltekst fra: Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), hovrätterna, Migrationsöverdomstolen, Miljööverdomstolen, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen och Kammarrätten i Stockholm (mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK).
Språk: Svensk

  Globalcourts - Supreme courts decisions - Africa
Publisert av: Global Courts
Emner: Afrika, Rettspraksis, Fagområder generelt
Beskrivelse: Høyesterettsavgjørelser fra land i Afrika. Sammenstilt av sorenskriver Stein Schjølberg.
Språk: Engelsk

  Supreme courts decisions - North and Central America
Publisert av: Global Courts
Emner: Amerika, Fagområder generelt, Rettspraksis
Beskrivelse: Lenker til rettspraksis fra land i Nord- og Mellom-Amerika. Sammenstilt av sorenskriver Stein Schjølberg. NB! Sidene det lenkes til er nødvendigvis ikk epå engelsk.
Språk: Engelsk

  Jure Juridat - Jurisprudence
Publisert av: Service Public Fédéral Belge, Belgische Federale Overheidsdiensten
Emner: Belgia, Rettspraksis, Høyesterett
Beskrivelse: Avgjørelser fra Belgias Høyesterett. Søk i Jurisprudence:
Juridat - Arrêts de la Cour de cassation
Juridat - Décisions des cours et tribunaux
Språk: Fransk

  Bundesverwaltungsgericht - Entscheidungen (BVerwG)
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Emner: Rettspraksis, Tyskland, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Utvalgte avgjørelser i fulltekst av forvaltningsdomstolen i Tyskland.
Språk: Tysk

  OpenJurist
Publisert av: OpenJurist
Emner: Rettspraksis, Lover, Fagområder generelt, USA
Beskrivelse: OpenJurist har som mål å gjøre tilgangen til publiserte rettsavgjørelser gratis og enkel. Samlingen inneholder bl.a. avgjørelser fra USAs Høyesterett og avgjørelser fra lavere domstoler, bl.a. appelldomstolen.
Språk: Engelsk

  UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law.
Publisert av: FN - United Nations, UNICTRAL
Emner: Voldgift, FN-resolusjoner, Kjøpsrett, FN-dokumenter, Annen praksis, Model law, FN-organer og institusjoner, Handelsrett, FN, Rettspraksis, Internasjonalt
Beskrivelse: Her finnes konvensjoner og andre tekster, samt oversikt over ratifikasjoner. Organisasjonen har en egen arbeidsgruppe for voldgift.
Om utgiver: United Nations Commission on International Trade Law
Språk: Russisk, Engelsk, Fransk, Spansk

  Högsta förvaltningsdomstolen - beslut
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Emner: Rettspraksis, Forvaltningsrett, Finland, Menneskerettigheter, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst på finsk av den finske forvaltningsdomstolen 2002-. Europarettslige avgjørelser i fulltekst, 2005- Sammendrag på svensk av avgjørelser 1997-. For eldre avgjørelser, se FINLEX som dekker fra 1944-. Noe informasjon på engelsk og fransk.
Språk: Finsk, Svensk

  Ministerieindgang
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Forarbeider, Danmark, Fagområder generelt, Lover, Rettspraksis, Rundskriv
Beskrivelse: Gir oversikt over de enkelte ministeriers regler og lovforslag i følgende grupper: gjeldende love/lovbekendtgørelser, bekentgørelser m.v., cirkulærer, vejledninger m.v., afgørelser, lovforslag i indeværende folketingssamling, vejledninger, seneste dokumenter.
Språk: Dansk

  Anklagemyndigheden
Publisert av: Rigsadvokaten
Emner: Danmark, Kunngjøringer, Færøyene, Instrukser, Rettspraksis - register, Påtalemyndigheter, Forvaltning, Straffeprosess, Rettspraksis, Grønland, Offentlige organer
Beskrivelse: Påtalemyndighetene i Danmark. Består av Riksadvokaten, tre statsadvokater med tilhørende politidistrikt, samt politidistriktene for Grønland og Færøyene. Mulighet for søk i rettskilder og inngang via emne
Språk: Dansk

  Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen - Markkinaoikeus
Emner: Domstoler, Markedsrett, Rettspraksis, Konkurranserett, Finland
Beskrivelse: Særdomstol for markedsførings- og konkurranserett. Avgjørelser 2002- på språket de blir avgitt. FINLEX har avgjørelser fra 1979-.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Avgöranden - Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen
Emner: Rettspraksis, Konkurranserett, Markedsrett, Sverige
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst f.o.m. 2000 til 2016 fra den svenske Marknadsdomstolen.
Språk: Svensk

  Rechtpraktisch.de
Publisert av: Rechtpraktisch Informationsdienste Stefan Schicker
Emner: Lover, Tyskland, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt, Offentlige organer, Rettspraksis, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Startside for tysk jus: rettspraksis, lover, myndigheter, læresteder, juridiske artikler. Etablert av advokatene Stefan Schicker og Stefan Fritz.
Språk: Tysk

  Patent- og varemærkestyrelsen
Publisert av: Patent- og Varemærkestyrelsen (Danmark)
Emner: Offentlige organer, Skjemaer og formularer, Håndbøker og oppslagsverk, Rettspraksis, Brosjyrer, Immaterialrett, Danmark, Forvaltning, Annen praksis, Lover
Beskrivelse: Det danske patentstyret. Lenker til rettspraksis og lovverk, mye materiale i fulltekst. Egen database med tilgang til de forskjellige rettighetsregistrene.
Språk: Engelsk, Dansk

  Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Publisert av: Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Lover, Urbefolkningsrett, Rettspraksis, Samerett, Norge, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Senteret har til formål å øke kunnskapen og forståelsen om urfolksrett og samiske rettigheter. Sidene inneholder blant annet artikler, utredninger, lenker til sentrale lover og dommer. Tekst på samisk, norsk, engelsk og finsk. Tidsskrift for urfolks rettigheter i fulltekst.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk

  Kendelser, domme og bødevedtagelser
Publisert av: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Emner: Annen praksis, Rettspraksis, Danmark, Konkurranserett
Beskrivelse: Nettside fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark. Inneholder det danske Konkurrenceankenævnets kjennelser 1996-, konkurranserettslige domstolsavgjørelser m.m.
Språk: Engelsk, Dansk

  RefWorld
Publisert av: FNs høykommissær for flyktninger, FN - United Nations
Emner: FN-dokumenter, Lover, Internasjonalt, Rettspraksis, Flyktningerett, Folkerett, FN, Internasjonal rett
Beskrivelse: Database med internasjonale dokumenter, nasjonal lovgivning om flyktninger og rapporter om menneskerettighets-situasjonen i de ulike land.
Om utgiver: United Nations High Commissioner for Refugees
Språk: Engelsk

  EFTA court
Publisert av: EFTA Court
Emner: EU- og EØS-rett, Rettspraksis, Domstoler, EFTA
Beskrivelse: Hjemmesiden til EFTA-domstolen. Avgjørelser i fulltekst 1994-.
Språk: Engelsk

  EU-domstolen - CURIA
Publisert av: EU-domstolen
Emner: EU, Domstoler, EU-institusjoner og organer, EU- og EØS-rett, Rettspraksis
Beskrivelse: Hjemmesiden til EU-domstolen. Inneholder utfyllende informasjon om domstolen, samt søkemulighet etter avgjørelser i fulltekst.

(Domstolen fra 1953- og førsteinstansretten fra 1989-)

Språk: Finsk, Engelsk, Fransk, Dansk, Spansk, Tysk, Svensk

  Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia - ECCC
Publisert av: Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
Emner: Domstoler, Rettspraksis, Fagområder generelt, Kambodsja, Regler og statutter, Lover
Beskrivelse: Ad-hoc domstol som etterforsker og straffeforfølger de ansvarlige for forbrytelser begått av Røde Khmer-regimet i Kambodsja. Opprettet etter avtale mellom FN og regjeringen.
Om utgiver: ECCC
Språk: Fransk, Engelsk

  Federal Court of Canada decisions
Publisert av: The Federal Court - Canada
Emner: Canada, Rettspraksis, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Avgjørelser av Canadas øverste forvaltningsdomstol.
Språk: Engelsk, Fransk

  Court Judgments
Publisert av: Scottish Courts
Emner: Fagområder generelt, Rettspraksis, Skottland
Beskrivelse: Avgjørelser 1998- fra
•High Court
•Court of Session
•Sheriff Court
•Fatal Accident Inquiries
Språk: Engelsk

  Inter-American Court of Human Rights, jurisprudence
Publisert av: Inter-American Court of Human Rights
Emner: Rettspraksis, Menneskerettigheter, Amerika
Beskrivelse: Avgjørelser fra Den interamerikanske domstolen for menneskerettigheter.
Språk: Spansk

  Statens FÖRFATTNINGSDATA - FINLEX
Publisert av: FINLEX
Emner: Oversatte lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Finland, Andre offentlige dokumenter, Fagområder generelt, Rettspraksis, Lover, Forarbeider, Annen praksis
Beskrivelse: Finske lover og forskrifter (finsk- og svenskspråklig), avgjørelser (de fleste på finsk, enkelte på svensk) fra Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Marknadsdomstolen og Arbetsdomstolen, samling av oversatte lover, internasjonale avtaler, regjeringsproposisjoner, Finlands författningssamling (kunngjøringsblad for lover og forskrifter, fulltekst fra mai 1998-).
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  Felagsdómur
Publisert av: Rettarheimild
Emner: Island, Arbeidsrett, Rettspraksis
Beskrivelse: Islandske arbeidsrettsdommer f.o.m. 2000.
Språk: Islandsk

  Iberlex
Publisert av: Official State Gazette Agency - Spain
Emner: Lover, Rettspraksis, Andre offentlige dokumenter, Forarbeider, Fagområder generelt, Spania
Beskrivelse: Det spanske offisielle nettstedet for rettsinformasjon. Inneholder databaser med lover, lovforslag, tekster fra parlamentet, Cortes Generales, dommer og Boletin Oficial del Estado(BOE).
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Konkurrensverket
Publisert av: Konkurrensverket
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Konkurranserett, Rettspraksis, Lover, Markedsrett, Sverige
Beskrivelse: Etat under Näringsdepartementet i Sverige. Lover og forskrifter, rapporter i fulltekst. Avgjørelser i fulltekst sept. 1998-. Sammendrag av ankesaker pådømt av Stockholms tingsrätt og Marknadsdomstolen 1997-. Nyhetsbrevet Konkurrensnytt 2000-.
Språk: Svensk, Engelsk

  Héraðsdómstólarnir
Publisert av: hafðu samband
Emner: Island, Rettspraksis, Domstoler, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Førsteinstansdomstolene på Island. Samling av prosesslover. Domssamling og lenker til lover.
Språk: Islandsk

  Avgjørelser - Bundessozialgericht (BSG)
Publisert av: Bundessozialgericht
Emner: Velferdsrett, Tyskland, Sosialrett, Rettspraksis
Beskrivelse: Avgjørelser fra 2006 og nyere, med søkefunksjon.
Språk: Tysk

  Supreme Court of the Republic of Poland
Publisert av: Supreme Court of the Republic of Poland
Emner: Polen, Domstoler, Høyesterett, Rettspraksis, Fagområder generelt
Beskrivelse: Polens høyesterett. Engelskspråklig side, men avgjørelsene er bare tilgjengelige på polsk.
Språk: Polsk, Engelsk

  Høyesteretts avgjørelser
Publisert av: Norges Høyesterett
Emner: Rettspraksis, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Avgjørelser, dommer og kjennelser, fra 2000 i sammendrag og med tilgang til fulltekst f.o.m. 2008 fra Høyesteretts hjemmeside.
Språk: Norsk

  Globalcourts - Supreme courts decisions around the world
Publisert av: Stein Schjølberg
Emner: Rettspraksis, Asia, Europa, Afrika, Oseania, Fagområder generelt, Amerika
Beskrivelse: Høysterettsavgjørelser fra endel av verdens land. Sammenstilt av sorenskriver Stein Schjølberg.
Språk: Engelsk

  Skatteministeriet - Retsinformation
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Danmark, Instrukser, Fagområder generelt, Skatterett, Rundskriv, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Det danske Skatteministeriet: lover/bekendtgørelser, cirkulære, avgjørelser, lovforslag o.a.
Språk: Dansk

  China Guiding Cases Project (CGCP)
Publisert av: China Guiding Cases Project
Emner: Rettssystem, Rettspraksis, Kina
Beskrivelse: CGCP arbeider for å øke kunnskapen og forståelsen av kinesisk lovgivning, og å gjøre dommere og andre juridiske eksperter både i og utenfor Kina i stand til å bidra til utviklingen av kinesisk case-law. Stanford Law School er initiativtaker.
Språk: Engelsk, Kinesisk

  War crimes resources
Publisert av: New York University School of Law
Emner: Rettspraksis, Krigens rett, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Krigsforbrytelser
Beskrivelse: Konvensjoner om krig, dokumenter fra krigsforbryterdomstoler, lenker til andre nettsteder. Samlingen er gjort av New England School of Law Library.
Språk: Engelsk

  IRLII
Publisert av: IRLII
Emner: Irland, Lover, Rettspraksis, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Fagområder generelt, Referansedatabaser
Beskrivelse: Irish Legal Information Initiative. Søkbar database over rettspraksis fra 1997, lover 2002-2003 og artikler fra irske juridiske tidsskrifter. Støttet av BAILII, utarbeides ved University College Cork.
Språk: Engelsk

  Tort
Publisert av: Cornell University
Emner: Grunnlover, Lover, USA, Erstatningsrett, Rettspraksis
Beskrivelse: Lover og rettsavgjørelser om amerikansk erstatningsrett. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Taxation and Customs Union
Publisert av: European Commission
Emner: Skatterett, Rettspraksis, Fagområder generelt, EU
Beskrivelse: Skatterett og skattepolitikk i EU.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  Afgørelser, domme, kjendelser, meddelelser mv.
Publisert av: Regeringen
Emner: Fagområder generelt, Skatterett, Rettspraksis, Danmark, Uttalelser
Beskrivelse: Avgjørelser og uttalelser av danske domstoler og forvaltningsorganer angående skatter og avgifter fra 2000-. Fra SKAT, del av Skatteministeriets korncern.
Språk: Dansk

  UNILEX
Publisert av: UNIDROIT
Emner: Kjøpsrett, Annen praksis, Voldgift, Internasjonalt, Rettspraksis, Bibliografier, Handelsrett, Kontraktsrett
Beskrivelse: Base med rettspraksis og bibliografi omkring United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) og UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.
Om utgiver: The International Institute for the Unification of Private Law
Språk: Engelsk

  CISG Nordic
Publisert av: CISG Nordic
Emner: Danmark, Kjøpsrett, Rettspraksis, Sverige, Lover, Finland, Norge, Island
Beskrivelse: Forskningsdatabase som tilbyr nordiske dommer o.a. på orginalspråket vedrørende den internasjonale kjøpsloven, Convention for the Intenational Sales og Goods.
Språk: Engelsk

  Foreign Law Translations
Publisert av: University of Texas
Emner: Lover, Håndbøker og oppslagsverk, Kontraktsrett, Rettspraksis, Erstatningsrett, Forvaltningsrett, Israel, Statsforfatningsrett, Østerrike, Tyskland, Frankrike
Beskrivelse: Engelske oversettelse av lover og dommer fra Tyskland, Frankrike, Israel og Østerrike innen konstitusjonsrett, administrativ rett, kontraktsrett og erstatningsrett. Fra Institute for Transnational law, University of Texas at Austin. (Tidligere driftet av University College London.)
Språk: Engelsk

  Global Courts
Publisert av: Global Courts
Emner: Afrika, Oseania, Amerika, Rettspraksis, Asia, Europa, Fagområder generelt
Beskrivelse: Portalen gir tilgang til Supreme Court avgjørelser i 129 land, eller veier til dem, enten det er gratis eller betaltjenester.
Språk: Engelsk

  Eur-Lex - adgang til EU-lovgivningen
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: Direktiver, EU-lovgivning, Forarbeider, Forordninger, EU, Rettspraksis, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EF-Tidende (både L og C serien) i pdf-format tilbake til 1968 - alle avgjørelser fra domstolen, samt traktater, konsoliderte versjoner av eksisterende lovgivning, nye avgjørelser av domstolen, forberedende EF-rettsakter og nye avgjørelser.
Språk: Dansk, Svensk, Finsk, Fransk, Engelsk, Tysk

  Cases and codes
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Rettspraksis, Lover, Fagområder generelt, USA, Grunnlover
Beskrivelse: Samleside for rettskilder: USAs føderale lover, delstatslover, rettspraksis fra Høyesterett, de føderale appelldomstolene, føderale særdomstoler og delstatsdomstoler. Fra FindLaw.
Språk: Engelsk

  Judgements of the Supreme Court of Canada
Publisert av: Supreme Court of Canada
Emner: Rettspraksis, Fagområder generelt, Canada
Beskrivelse: Avgjørelser fra Canadas Høyesterett. dekning tilbake til 1948 samt utvalgte tilbake til 1876. Avgjørelser publisert etter 1970 finnes både på engelsk og fransk. Avgjørelser publisert før 1970 finnes kun på språket de opprinnelig ble publisert.
Språk: Fransk, Engelsk

  Child Rights Information Network
Publisert av: Child Rights Information Network
Emner: Standarder, Menneskerettigheter, Rettspraksis, Lover, Barnerett, Resolusjoner, Grunnlover, Uttalelser, Internasjonalt
Beskrivelse: Et nettverk av over 1100 organisasjoner i mer enn 100 land. Lenker til organisasjoner og til stoff om barns rettigheter, tematisk og geografisk ordnet.
Språk: Engelsk

  Recent case-law relating to the Brussels and Lugano Conventions
Publisert av: EU-domstolen, Universität des Saarlandes
Emner: Sveits, Internasjonal privatrett, Rettspraksis, Traktater, EU, Island, Danmark, Norge, EU-lovgivning
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst fra fra EF-domstolen og nasjonale domstoler angående Brusselkonvensjonen og Luganokonvensjonen om verneting og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker. Samt andre rettskilder

Kronologiske og artikkelsorterte registre.

Språk: Fransk, Engelsk

  Raad van State - Conseil d'Etat - Staatsrat
Publisert av: Council of State - Belgium
Emner: Domstoler, Belgia, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Belgias øverste domstol i forvaltningssaker. Nettsiden har en database med avgjørelser fra 1994-. Samt lenker til RefLex og JuriDict.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Nederlandsk

  The European Commission - Courts Judgements: Competition and State Aid
Publisert av: European Commission, Europa.eu
Emner: Rettspraksis, Konkurranserett, EU- og EØS-rett, EU
Beskrivelse: Inneholder arkiv til og med 1999 over konkurranserettslige domsavsigelser fra Europa-domstolen innen konkurranserett. Court of Justice and Court of First Instanceavgjørelser i fulltekst.
Språk: Engelsk

  Nye lagmannsrettsavgjørelser
Publisert av: Lovdata
Emner: Rettspraksis, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Fra gratisdelen av lovdata. En avgjørelse blir liggende i ca fire måneder.
Språk: Norsk