Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 47
 
LITRU Malta
Publisert av: University of Malta
Hjemmesiden til Law and Information Technology research Unit ved universitetet på Malta. Ansvar for forskning og undervisning innenfor rettsinformatikk. (Mer informasjon...)

Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medierecht, Westfählische Wilhelms Unversität, Münster, Tyskland
Publisert av: Universität Münster
Rettsinformatisk institutt ved Universitetet i Münster. (Mer informasjon...)

Julius Silver Program in Law, Science & Technology
Publisert av: Columbia University Law School
Columbia University Law School, New York (Mer informasjon...)

Berkman Center for Internet & Society
Publisert av: Harvard Law School
Forskningssenter ved Harvard Law School. Mye stoff i fulltekst, heriblant "The Filter newsletter". (Mer informasjon...)

Law and Technology Institute
Publisert av: Dalhouise University
Institutt for rettsinformatikk. Dalhousie University, Halifax, Canada (Mer informasjon...)

Cyberspace Law and Policy Centre
Publisert av: University of New South Wales
Senter ved Faculty of Law, University of New South Wales, Sydney, Australia. (Mer informasjon...)

SCL - The IT Law Community
Publisert av: Society for Computers and Law
Society for computers and law. Forening med hovedtyngden av medlemmene fra Storbritannia. Arbeider både med IT-jus og IT for jurister. (Mer informasjon...)

Dansk forum for IT-ret
Publisert av: Dansk forum for IT-ret
Forum med fokus på it-rettslige spørsmål. Lenker til dommer i fulltekst. (Mer informasjon...)

Institut für Rechtsinformatik, Universität des Saarlandes
Publisert av: Universität des Saarlandes
Side med lenker til informasjon om forskningsprosjekter og til tidsskriftet JurPC : Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik (Mer informasjon...)

Instituut voor Informatierecht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Universiteit van Amsterdam
Publisert av: Universiteit van Amsterdam
Institutt for informasjonsrett ved Det juridiske fakultet, Amsterdam Universitet. Publiserer på nettet utvalgte artikler av ansatte (f.o.m. 1998). (Mer informasjon...)

Institute for Science, Law & Technology
Publisert av: Illinois Institute of Technology
Tverrfaglig institutt ved Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. (Mer informasjon...)

ILAWS - the Institute for Law and the Web at Southampton
Publisert av: University of Southampton
Rettsinformatisk institutt ved Universitetet i Southampton (Mer informasjon...)

eJure
Publisert av: eJure
Kunnskapssenter for IKT og jus. Nyheter, kalender og database over personer og institusjoner innenfor feltet. Etablert av justisdepartementet i Nederland. (Mer informasjon...)

The Center for Intellectual Property, Information and Privacy Law
Publisert av: The John Marshall Law School
Forskningssenter ved John Marshall Law School, Chicago. (Mer informasjon...)

CBKE
Publisert av: Wroclaw Universitet
Engelsk navn: Research Centre for Legal and Economic Issues of Electronic Communication. Wroclaw Universitet, Polen (Mer informasjon...)

Norsk forening for jus og edb
Publisert av: Norsk forening for jus og edb
Nfje er et flerfaglig forum der medlemmene kan utveksle synspunkter, erfaringer, informasjon og kunnskaper om jus og informasjonsteknologi. (Mer informasjon...)

Juridisk bibliotek. Rettsinformatikk
Publisert av: Universitetet i Oslo
Biblioteket er et forskningsbibliotek for Senter for rettsinformatikk, men er også åpent for studenter og publikum. Besøkende som ikke er tilknyttet senteret, bes først henvende seg i Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca. Instituttbibliotek under Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo. (Mer informasjon...)

Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR)
Publisert av: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Senter ved Karlsruhe Institut für Technologie (KIT). Lenker til bl.a. løpende forskningsprosjekter. (Mer informasjon...)

Institute of IT-Security and Security Law
Publisert av: Universität Passau
Tverrfaglig institutt ved Universitetet i Passau med vekt på informasjonsteknologi, jus og økonomi. (Mer informasjon...)

Abteilung Informationsrecht und Immaterialgüterrecht - Wirtschaftsuniversität Wien
Publisert av: Wirtschafts Universität Wien
Avdeling under Department für Unternehmensrecht, Arbeits- und Sozialrecht (Mer informasjon...)

Forschungsstelle für Informationsrecht (FIR-HSG)
Publisert av: Universität St.Gallen
Forskningssenter for informasjonsrett ved Universitetet i St.Gallen, Sveits (Mer informasjon...)

Cyberspace
Publisert av: AustLii
Startside fra Australian Legal Information Institute med lenker til sider og artikler som angår jus og informasjonsteknologi. (Mer informasjon...)

Senter for rettsinformatikk
Publisert av: Universitetet i Oslo
(Mer informasjon...)

Information Society Project - Yale Law School´s center for the study of telecommunications, Internet and intellectual property law
Publisert av: Yale Law School
Forskningssenter ved Yale Law School, USA (Mer informasjon...)

ITECHLAW - International Technology Law Association
Publisert av: International Technology Law Association
En av verdens største foreninger for advokater som arbeider med it-spørsmål. Medlemmer fra over 60 land. (Mer informasjon...)

eLaw@Leiden
Publisert av: Universiteit Leiden
Rettsinformatisk senter ved Universitetet i Leiden (Mer informasjon...)

Berkeley Center for Law & Technology (BCLT)
Publisert av: University of California
Forskningssenter ved University of California at Berkeley School of Law. (Mer informasjon...)

Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society
Publisert av: Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society
Tverrvitenskaplig institutt for forskning på internett og informasjonssamfunnet. Etablert i samarbeid mellom Humboldt-Universitetet i Berlin, Universität der Künste i Berlin, Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung og Hans-Bredow-Instituttet i Hamburg. (Mer informasjon...)

CRID Centre de Recherches Informatique et Droit Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Faculté de droit
Publisert av: Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP, Namur)
Research Center for Computer and Law, Faculty of Law, University of Namur, Belgia. Mange artikler i fulltekst innenfor sine spesialområder. (Mer informasjon...)

Information Technology Law Research Center - Istanbul Bilgi University
Publisert av: Istanbul Bilgi University
Forskningssenter for informasjonsteknologi og jus - Istanbul, Tyrkia (Mer informasjon...)

Deutsche Gesellschart für Recht und Informatik e.V.(DGRI)
Publisert av: Deutsche Gesellschart für Recht und Informatik e.V.(DGRI)
Tysk forening for jus og informatikk. (Mer informasjon...)

Law, Technology & Arts
Publisert av: University of Washington
Forskningssenter ved University of Washington School of Law, Seattle. (Mer informasjon...)

Institute of IT-Security and Security Law
Publisert av: Universität Passau
Institutt for it-sikkerhet ved Universitetet i Passau. (Mer informasjon...)

International associaton for artificial intelligence & law (IAAIL)
Publisert av: International associaton for artificial intelligence & law (IAAIL)
Forening for alle med interesse for kunstig intelligens og jus. Newsletter og konferansepublikasjoner i fulltekst. (Mer informasjon...)

Internet economy
Publisert av: OECD
Side med rapporter, statistikk m.m. fra OECD angående elektronisk handel. (Mer informasjon...)

Institut für Rechtsinformatik
Publisert av: Universität Hannover
Institutt for rettsinformatikk ved Leibniz Universität Hannover (Mer informasjon...)

IDT - Institute of Law and Technology
Publisert av: Universitat Autònoma de Barcelona
Rettsinformatisk institutt ved Universitat Autònoma de Barcelona. (Mer informasjon...)

IT- og telestyrelsen
Publisert av: IT- og Telestyrelsen
En del av Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i Danmark. Lenker til lover og regler innen it- og teleområdet, samt til diverse publikasjoner i fulltekst. (Mer informasjon...)

Centro de Estudios en Derecho Informatico
Publisert av: Universidad de Chile
Senter for rettsinformatikk ved Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Santiago (Mer informasjon...)

L'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG)
Publisert av: Institute of Legal Information Theory and Techniques
Italiensk institutt for rettsinformatikk, Firenze. (Mer informasjon...)

Svenska föreningen för IT och juridik
Publisert av: Svenska föreningen för IT och juridik
Svenska föreningen för IT och juridik (ADBJ) er en uavhengig, ideell organisasjon for fagområdene informasjonsteknologi og jus. (Mer informasjon...)

Institute of Law and Technology
Publisert av: Masaryk University
Rettsinformatisk institutt ved Masaryk universitetet, Brno, Tsjekkia (Mer informasjon...)

Oxford Internet Institute
Publisert av: University of Oxford
Tverrfaglig forskningssenter ved University of Oxford (Mer informasjon...)

Senter for rettsinformatikk - forskningspublikasjoner
Publisert av: Universitetet i Oslo
Lenker til litteratur utgitt av medarbeidere ved Senter for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk, og til serier o.l. utgitt av senteret og avdelingen. (Mer informasjon...)

Stiftelsen för rättsinformation
Publisert av: Stiftelsen för rättsinformation
Stiftelse som arbeider for at svenske rettskilder og annet juridisk materiale skal samordnes og gjøres elektronisk tilgjengelig. (Mer informasjon...)

Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet
Publisert av: Stockholms Universitet
(Mer informasjon...)

CIRSFID
Publisert av: Università degli Studi di Bologna
Tverrfaglig forskningssenter ved Università degli Studi di Bologna, Italia. (Mer informasjon...)