Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 16
 

  The Avalon Project - documents in law, history and diplomacy
Publisert av: Yale Law School
Emner: Andre jurisdiksjoner, Rettskilder generelt, Fagområder generelt, Rettshistorie
Beskrivelse: Omfattende samling av traktater, historiske dokumenter og andre kilder innenfor jus, historie og diplomati. Søkefunksjon.
Språk: Engelsk

  Norsk rettsmuseum
Publisert av: Norsk rettsmuseum
Emner: Museer, Norge, Rettshistorie
Beskrivelse: Norsk Rettsmuseum skal ivareta det ansvaret Justis- og Politidepartementet har for museal dokumentasjon av virksomheten i justissektoren i Norge.
Språk: Norsk

  Internet Medieval Sourcebook: Medieval legal history
Publisert av: Fordham University
Emner: Rettskilder generelt, Rettshistorie, Europa, Midtøsten
Beskrivelse: Nettsted med rettshistoriske kilder fra blant annet romerriket og middelalderen. Samlet av Paul Hastall ved Fordham University.
Språk: Engelsk

  Scottish Legal History - A Research Guide
Publisert av: GlobaLex
Emner: Rettshistorie, Forskningsveiledninger, Skottland
Beskrivelse: Oversikt over Skottlands rettshistorie. Av Yasmin Morais for GlobaLex.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  English Medieval Legal Documents Wiki
Publisert av: University of Southern California - Law
Emner: Rettshistorie, Rettskilder generelt, England
Beskrivelse: Database som inneholder publiserte engelske middelalderkilder, fra 600 - 1535, samt lenker til online-kilder. Til bruk for forskere og studenter innen engelsk rettshistorie. Utgitt av ASA V. Call Law Library, University of Southern California
Språk: Engelsk

  Kristenretten i norsk middelalder
Publisert av: Universitetet i Bergen
Emner: Rettshistorie, Kirkerett, Norge
Beskrivelse: En oversikt forfattet av Dag Roar Fosnes, Det juridiske fakultetsbibliotek, Bergen.
Språk: Norsk

  Thomas - Primary Documents in American History
Publisert av: Library of Congress
Emner: Grunnlover, Statsforfatningsrett, Erklæringer, Rettshistorie, USA, Lover
Beskrivelse: Lenker til Selvstendighetserklæringen, Grunnloven, Bill of Rights, øvrige amendments og historiske grunnlovsdokumenter.
Språk: Engelsk

  Stortingsforhandlinger 1814–2005
Publisert av: Stortinget, Nasjonalbiblioteket
Emner: Rettshistorie, Fagområder generelt, Andre offentlige dokumenter, Stortingsforhandlinger, Forarbeider, Norge
Beskrivelse: Elektronisk tilgjengelige Stortingsforhandlinger på nett. Inngangen til dokumentene er hovedregistrene. Dokumentene blir gjengitt som de er i den trykte versjonen. Dette er gjort for at de skal fremstå som mest mulig autentiske.

Stortingsforhandlinger på nett omfatter trykte dokumenter fra Riksforsamlingen i 1814 og det første overordentlige storting høsten 1814 frem til vårsesjonen 2001.

Det er fire innganger til hovedregistrene:

1: Fritekstsøk

2: Søk etter emne og stikkord

3: Søk etter publikasjon

4: Talerregister

Hvis du har dokumentnummer/tittel og sesjon anbefales søk i publikasjonstitler.

Språk: Norsk

  Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Emner: Tyskland, Bibliotek, Rettshistorie, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Tysk rettshistorisk forskningsinstitusjon. Sammendrag av avhandlinger, katalog for instituttets spesialbibliotek, lenker til andre institusjoner og nettsteder.
Språk: Tysk, Engelsk

  Robbins Collection
Publisert av: University of California
Emner: Kirkerett, Rettshistorie, Komparativ rett, USA, Bibliotek
Beskrivelse: Robbins Collection er en samling av eldre og nyere litteratur ved School of Law at the University of California, Berkely. Biblioteket er et senter for forskning og undervisning nasjonalt og internasjonalt. Studier i komparativ rett og rettshistorie står sentralt, basert på omfattende samlinger av rettskilder og litteratur fra antikken, middelalder og nyere tid. Også europeisk 1800-tall er godt representert.
Språk: Engelsk

  Collection des constitutions françaises
Publisert av: Digithèque MJP - France
Emner: Frankrike, Rettshistorie, Grunnlover
Beskrivelse: Samling av franske forfatninger gjennom tidene.
Språk: Fransk

  Eldre norske rettskilder
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Rettskilder generelt, Rettshistorie, Norge
Beskrivelse: En fortegnelse over eldre norske rettskilder fra og med middelalderen frem til ca. 1900 med referanser til trykte kilder. Av Kjersti Selberg.
Språk: Norsk

  Grunnloven
Publisert av: Nasjonalbiblioteket
Emner: Rettshistorie, Grunnlover, Statsforfatningsrett, Norge
Beskrivelse: Grunnloven slik den lød i 1814 og lenke til gjeldende grunnlov.
Språk: Norsk

  Annotated Justinian Code
Publisert av: University of Wyoming
Emner: Rettshistorie, Kommentarer til regelverk, Andre jurisdiksjoner
Beskrivelse: Justinians Codex, utgitt av Fred H. Blume og redigert av Timothy Kearley, 2.utgave.
Språk: Engelsk

  CIRSFID
Publisert av: Università degli Studi di Bologna
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Italia, Rettsfilosofi, Rettsinformatikk, Rettshistorie, Rettssosiologi
Beskrivelse: Tverrfaglig forskningssenter ved Università degli Studi di Bologna, Italia.
Språk: Italiensk

  Diplomatarium Norvegicum
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Norge, Rettshistorie
Beskrivelse: I denne versjonen er det mulig å søke i bind I-XXI (1-21) av det trykte Diplomatarium Norvegicum. Hele verket består av 22 bind med noe i overkant av 20 000 brev fra norsk middelalder. Bind I-XXI inneholder om lag 18 000 brev fra perioden 1050 til 1590.
Språk: Norsk, Engelsk