Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Fagområder

open/close topic
 

Jurisdiksjon

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 115
 

  Canadian Bar Association
Publisert av: The Canadian Bar Association
Emner: Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Canada
Beskrivelse: Canadas juristforbund.
Språk: Engelsk, Fransk

  ASIL Electronic Resource Guide
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Humanitærrett, Voldgift, Havrett, Immaterialrett, EU- og EØS-rett, Miljørett, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, FN, Internasjonal strafferett, Internasjonal privatrett, Organisasjoner og foreninger, Krigens rett, Menneskerettigheter, EU, Internasjonalt, Strafferett, Mellomstatlige organisasjoner, Ikke-statlige organisasjoner
Beskrivelse: Veiviser til folkerett på nettet: databaser, rettskilder, organisasjoner og institusjoner. Emneinndelt.
Språk: Engelsk

  Dansk forening for arbeidsret
Publisert av: Dansk Forening for Arbejdsret
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett, Danmark
Beskrivelse: Arbeider for å fremme kunnskap om utviklingen av den individuelle og kollektive arbeidsrett.
Språk: Dansk

  Privacy International
Publisert av: Privacy International
Emner: Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt, Personvern
Beskrivelse: Internasjonal personvernsorganisasjon. Lenker til nyheter, artikler og lover og traktater.
Språk: Engelsk

  International committee of the Red Cross
Publisert av: International Committee of the Red Cross
Emner: Menneskerettigheter, Ikke-statlige organisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Andre jurisdiksjoner, Humanitærrett
Beskrivelse: Offisiell hjemmeside for det internasjonale Røde Kors.
Om utgiver: ICRC, Røde kors.
Språk: Portugisisk, Engelsk, Russisk, Fransk, Spansk

  The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Publisert av: Cefor
Emner: Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Standarder, Forsikringsrett, Norden, Sjøforsikring
Beskrivelse: Etablert 1911. Hovedkontor i Oslo. Medlemsorganisasjon for nordiske forsikringsselskaper engasjert i sjøforsikring. Nettsiden inneholder lenker til fulltekstversjoner på norsk og engelsk av Norsk sjøforsikringsplan, kaskovilkår og varevilkår. Informasjonsbladet CEFOR Circular er tilgjengelig i PDF-format.
Språk: Engelsk

  Human Rights Internet
Publisert av: Human Rights Internet - HRI
Emner: Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt
Beskrivelse: Organisasjon hvis formål er å støtte frivillige organisasjoners arbeid, tilgjengeliggjøre og spre informasjon om menneskerettigheter. Lenker og informasjon om FNs arbeid med menneskerettighetene.
Språk: Engelsk

  Council of Europe
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Mellomstatlige organisasjoner, Menneskerettigheter, Europa, Organisasjoner og foreninger, Folkerett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Europarådet
Språk: Engelsk, Russisk, Italiensk, Tysk, Fransk

  WorldLII - Western Europe
Publisert av: WorldLII
Emner: Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Europa, Domstoler
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Vest-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  Eforum.no
Publisert av: Standard Norge
Emner: Norge, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, E-handel
Beskrivelse: Norsk interesseorganisasjon for aktører innen elektronisk handel og forretningsdrift.
Språk: Norsk

  Update to Researching Intellectual Property Law in an International Context
Publisert av: LLRX
Emner: Lover, Organisasjoner og foreninger, Immaterialrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Oversikt over internasjonale avtaler og organisasjoner innenfor immaterialrett, samt en oversikt over 65 lands immaterialrettslovgivning (inkl. Norge). Av Stephanie Weigmann for LLRX
Om utgiver: Law Library Resource Xchange
Språk: Engelsk

  Swedish Club
Publisert av: The Swedish Club
Emner: Forsikringsrett, Sjøforsikring, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt
Beskrivelse: P&I Club etablert i 1872. Hovedkontor i Göteborg.
Språk: Engelsk

  Amnesty International
Publisert av: Amnesty International
Emner: Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter, Internasjonalt
Beskrivelse: Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Her finnes bl.a. landbaserte rapporter i fulltekst.
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Publisert av: OLF- Oljeindustriens Landsforening
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge, Rapporter, Petroleumsrett
Beskrivelse: OLF er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk sokkel.
Språk: Norsk

  Derechos Human Rights
Publisert av: Derechos Human Rights
Emner: Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Andre jurisdiksjoner
Beskrivelse: Internettbasert organisasjon som jobber med menneskerettigheter, spesielt rettet mot Latin-Amerika. Tekst på engelsk og spansk.
Språk: Spansk, Engelsk

  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Publisert av: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Emner: Norge, Interesseorganisasjoner, Helserett, Sosialrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Med sine 70 medlemsorganisasjoner som til sammen har mer enn 325.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.
Språk: Norsk

  United Nations (UN)
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, FN, FN-organer og institusjoner, Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner
Beskrivelse: De Forente Nasjoners (FNs) hjemmesider med mye nyttig stoff om organisasjonens struktur, dagsorden, resolusjoner og dokumenter.
Språk: Russisk, Fransk, Engelsk, Spansk

  SCL - The IT Law Community
Publisert av: Society for Computers and Law
Emner: Storbritannia, Rettsinformatikk, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Society for computers and law. Forening med hovedtyngden av medlemmene fra Storbritannia. Arbeider både med IT-jus og IT for jurister.
Språk: Engelsk

  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Publisert av: YS
Emner: Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, hovedorganisasjon på arbeidstakersiden
Om utgiver: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Språk: Norsk

  Dansk forum for IT-ret
Publisert av: Dansk forum for IT-ret
Emner: Danmark, Rettsinformatikk, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Forum med fokus på it-rettslige spørsmål. Lenker til dommer i fulltekst.
Språk: Dansk

  Landsforeningen for nakkeskadde - LFN
Publisert av: Landsforeningen for nakkeskadde
Emner: Erstatningsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: Landsforeningen er en interesseorganisasjon etablert i 1993 og ledes av tidligere skadde. Foreningen tilbyr bistand til folk med nakkeslengskade.
Språk: Norsk

  North Atlantic Treaty Organisation
Publisert av: NATO
Emner: Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt samarbeid, Europa, USA
Beskrivelse: Forsvarsallianse av 19 uavhengige nasjoner.
Språk: Engelsk, Russisk, Fransk

  Akademikerne
Publisert av: Akademikerne
Emner: Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Hovedorganisasjon for langtidsutdannede arbeidstakere
Språk: Norsk

  LO
Publisert av: Landsorganisasjonen i Norge
Emner: Organisasjoner og foreninger, Norge, Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett
Beskrivelse: Landsorganisasjonen i Norge, Norges største lønnstakerorganisasjon.
Språk: Norsk, Engelsk

  Copyswede
Publisert av: Copyswede
Emner: Interesseorganisasjoner, Sverige, Organisasjoner og foreninger, Immaterialrett
Beskrivelse: Paraplyorganisasjon for 14 svenske opphavsrettsorganisasjoner. Lenker til lover, direktiver og avtaler.
Språk: Engelsk, Svensk

  Norges Røde Kors
Publisert av: Røde kors
Emner: Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter, Humanitærrett, Norge, Internasjonalt, Ikke-statlige organisasjoner
Beskrivelse: Hjemmeside for Norges Røde Kors.
Språk: Norsk

  Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Publisert av: Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda)
Emner: Bioteknologi, Helserett, Organisasjoner og foreninger, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Nemnda er en uavhengig nemnd som avgjør søknader om preimplantasjonsdiagnostikk for å utelukke alvorlig, arvelig sykdom, jf. bioteknologiloven § 2A-1 annet ledd, jf. § 2A-4. Nemnda avgjør videre søknader om preimplantasjonsdiagnostikk i kombinasjon med vevstyping med sikte på at et kommende barn kan bli donor for et alvorlig sykt søsken.
Språk: Norsk

  African commission on Human & People's rights
Publisert av: African Commission on Human and Peoples Rights
Emner: Afrika, Mellomstatlige organisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Organ som har til oppgave å sikre gjennomføringen av African Charter on Human and Peoples' Rights i de afrikanske land.
Språk: Engelsk, Fransk

  Juristenes Utdanningssenter
Publisert av: Juristenes Utdanningssenter
Emner: Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Norge
Beskrivelse: Juristenes Utdanningssenter (JUS) ble opprettet 1. januar 1992 og er en selveiende ideel forening (not-for-profit) med Norges Juristforbund og Advokatforeningen som medlemmer.
Språk: Norsk

  Minority Rights Group International
Publisert av: Minority Rights Group International
Emner: Minioritetsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Urbefolkningsrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Frivillig organisasjon som arbeider med minoriteters rettigheter. Her finnes oversikt over organisasjonens arbeid, sammendarg av rapporter m.m.
Språk: Engelsk

  Huseiernes Landsforbund
Publisert av: Huseiernes landsforbund
Emner: Boligrett, Norge, Organisasjoner og foreninger, Fast eiendom, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av bolighus, eierseksjoner, sameier, borettslag og næringseiendommer.
Språk: Norsk

  World Customs Organization (WCO)
Publisert av: World Customs Organization
Emner: Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner, Tollrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Verdens tollorganisasjon. Tekst til internasjonale tollkonvensjoner og rekommendasjoner. Lenker til tollmyndigheter i de fleste land.
Språk: Fransk, Engelsk

  Unidroit
Publisert av: UNIDROIT
Emner: Internasjonal privatrett, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner
Beskrivelse: Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) er en uavhengig, mellomstatlig organisasjon der Norge er medlem, og som arbeider for å harmonisere lovgivningen på privatrettens område.
Om utgiver: The International Institute for the Unification of Private Law
Språk: Fransk, Engelsk

  Personalestyrelsen
Publisert av: Regeringen, Personalestyrelsen
Emner: Danmark, Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner, Arbeidsrett
Beskrivelse: Personalestyrelsen er den danske stats arbeidsgiverorganisasjon. Nettsiden inneholder veier til lover, regler, cirkulærer samt de statlige overenskomster og avtaler.
Språk: Dansk

  Advokatsamfundet
Publisert av: Advokatsamfundet
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Danmark, Advokater, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den danske bransjeorganisasjonen for advokater.
Språk: Dansk

  UK P&I Club
Publisert av: UK P&I Club
Emner: Organisasjoner og foreninger, Sjøforsikring, Internasjonalt, Forsikringsrett
Beskrivelse: Verdens største P&I Club. Etablert 1869. Hovedkontor i London.
Språk: Engelsk, Japansk

  WorldLII - Mexico
Publisert av: WorldLII
Emner: Mexico, Organisasjoner og foreninger, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Startside for meksikansk jus: rettskilder, myndigheter m.m. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  Fafo
Publisert av: Sivilombudsmannen
Emner: Velferdsrett, Internasjonalt, Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Norge
Beskrivelse: Fafo er en uavhengig stiftelse som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt.
Språk: Norsk

  Lögmannafélag Íslands
Publisert av: Lögmannafélag Íslands
Emner: Advokater, Organisasjoner og foreninger, Island, Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Den islandske advokatforeningen. Noe engelsk tekst.
Språk: Islandsk

  menneskerettigheter.no
Publisert av: Menneskerettighetshuset
Emner: Internasjonalt, Juridiske lenkesamlinger, Organisasjoner og foreninger, Ikke-statlige organisasjoner, Menneskerettigheter, Litteratur
Beskrivelse: Norsk menneskerettighetsportal. Her finnes lenker til en rekke artikler, konvensjoner o.a. i fulltekst. Samt lenker til domstoler ogranisasjoner m.m.
Språk: Norsk

  Finlands advokatförbund
Publisert av: Finlands advokatförbund
Emner: Advokater, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Finland, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den finske advokatforeningen. Lenker til medlemsfirmaer.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  GlobaLex : Research Guide on International Health Law
Publisert av: GlobaLex
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Helserett, Organisasjoner og foreninger, Offentlige organer
Beskrivelse: Lenkesamling og bibliografi for sentrale ressurser innen internasjonal helserett av Chenglin Liu.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  Landsorganisationen i Danmark
Publisert av: Landsorganisationen i Danmark
Emner: Interesseorganisasjoner, Danmark, Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Den danske landsorganisasjonen (LO).
Språk: Dansk, Engelsk

  International associaton for artificial intelligence & law (IAAIL)
Publisert av: International associaton for artificial intelligence & law (IAAIL)
Emner: Rettsinformatikk, Andre jurisdiksjoner, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Forening for alle med interesse for kunstig intelligens og jus. Newsletter og konferansepublikasjoner i fulltekst.
Språk: Engelsk

  KS
Publisert av: KS
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: KS,tidligere Kommunenes sentralforbund, er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner og fylkeskommuner.
Språk: Norsk, Spansk, Engelsk

  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Publisert av: Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC
Emner: Miljørett, Rapporter, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid
Beskrivelse: FNs klimapanel er et samarbeid mellom FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon.
Språk: Fransk, Russisk, Spansk, Arabisk, Engelsk, Kinesisk

  Electronic Privacy Information Center (EPIC)
Publisert av: Electronic Privacy Information Center (EPIC)
Emner: Personvern, USA, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Amerikansk personvernsorganisasjon. Har lenker til nyheter, lover og regler, andre personvernsorganisasjoner, litteratur m.m.
Språk: Engelsk

  Landsforeningen for Trafikkskadde (LTN)
Publisert av: Landsforeningen for trafikkskadde
Emner: Erstatningsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: LTN tilbyr faglig råd og veiledning samt bistand ved eventuell erstatningssak. Har oversikt over spesialister, advokater og trygdeordninger som kan være aktuelle for skadelidte.
Språk: Norsk

  Svenska föreningen för IT och juridik
Publisert av: Svenska föreningen för ADB och juridik
Emner: Rettsinformatikk, Sverige, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Svenska föreningen för IT och juridik (ADBJ) er en uavhengig, ideell organisasjon for fagområdene informasjonsteknologi og jus.
Språk: Svensk

  Norid
Publisert av: UNINETT Norid
Emner: Immaterialrett, Norge, Medierett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Registreringsenheten for .no-domenet. Regelverk, database over domenenavn, klagenemnd, lenker til dommer, juridiske artikler, internasjonale organisasjoner.
Språk: Norsk

  International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism
Publisert av: The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism
Emner: Menneskerettigheter, Diskriminering, Ikke-statlige organisasjoner, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Frivillig organisasjon som arbeider mot rasediskriminering og rasisme.
Språk: Engelsk

  International Labour Organization (ILO)
Publisert av: FN - United Nations, International Labour Organization
Emner: FN, Organisasjoner og foreninger, Arbeidsrett, Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner, Interesseorganisasjoner, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Den internasjonale arbeidsorganisasjonen er et fagorgan under FN som arbeider for mest mulig ensartet arbeidslovgivning i medlemslandene. Database med søkefunksjon.
Om utgiver: ILO
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  critcrim.org - Critical Criminology Information and Resources
Publisert av: critcrim.org
Emner: Interesseorganisasjoner, USA, Litteratur i fulltekst, Kriminologi, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Uavhengig nettsted hvor organisasjoner og privatpersoner kan legge ut publikasjoner og nyheter innen kritisk kriminologi. Lenker til tidsskrift (Critical Criminology: An International Journal), nyhetsbrev og fulltekstmateriale.
Språk: Engelsk

  Flyktninghjelpen
Publisert av: Flyktninghjelpen
Emner: Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter, Norge, Flyktningerett
Beskrivelse: Flyktninghjelpen er en humanitær organisasjon som er engasjert i flyktningspørsmål og internasjonalt flyktningarbeid.
Språk: Norsk, Engelsk

  Organization of American States (OAS)
Publisert av: Organization of American States
Emner: Fagområder generelt, Amerika, Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner
Beskrivelse: Organisasjonen av amerikanske stater.
Om utgiver: OAS
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk, Portugisisk

  African Union
Publisert av: African Union
Emner: Mellomstatlige organisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Afrika, Erklæringer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Samarbeidsorganisasjon for afrikanske stater.

  Justice
Publisert av: Justice
Emner: Rapporter, Organisasjoner og foreninger, Storbritannia, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Britisk menneskerettighetsorganisasjon. Her finnes online publikasjoner og referanser til trykte rapporter.
Språk: Engelsk

  Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa - OSSE/OSCE
Publisert av: Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE
Emner: Turkmenistan, Kirgisistan, Sikkerhet, Kasakhstan, USA, Canada, Usbekistan, Europa, Organisasjoner og foreninger, Tadsjikistan
Beskrivelse: Offisielt nettsted for OSSE. Dokumenter i fulltekst, fra 1973.
Språk: Engelsk

  OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Publisert av: OECD
Emner: Internasjonalt samarbeid, Internasjonalt, Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Her finnes rapporter i fulltekst, statistikk om medlemslandene mm.
Om utgiver: Organisation for Economic Co-operation and Development
Språk: Engelsk, Fransk

  The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
Publisert av: The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
Emner: Interesseorganisasjoner, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger, Transportrett
Beskrivelse: Etablert 1. mai 1985 i henhold til Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk av 9. mai 1980 (COTIF). Hovedkontor i Bern. Språk: fransk og tysk, subsidiært engelsk. Konvensjonstekst med vedlegg og oppdateringer er tilgjengelige i fulltekst.
Om utgiver: OTIF
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk

  Sparebankforeningen
Publisert av: Sparebankforeningen
Emner: Norge, Organisasjoner og foreninger, Bankrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Ivaretar medlemmers (121 sparebankers) interesser overfor myndighetene og er høringsinstans for lovforslag som berører selskapenes virksomhet
Språk: Norsk

  Sveriges advokatsamfund
Publisert av: Sveriges advokatsamfund
Emner: Sverige, Organisasjoner og foreninger, Advokater, Interesseorganisasjoner, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til advokatforeningen i Sverige.
Språk: Engelsk, Svensk

  Bellona
Publisert av: Bellona
Emner: Organisasjoner og foreninger, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å øke den økologiske forståelsen i samfunnet, hindre forurensning og begrense klimaendringer som rammer folks helse og naturen vår.
Språk: Engelsk, Russisk, Norsk

  Nordisk skibsrederforening - Northern Shipowners’ Defence Club (Nordisk)
Emner: Norden, Organisasjoner og foreninger, Advokater, Sjørett
Beskrivelse: Etablert 1889 i København. Siden 1893 med hovedkontor i Oslo. Nordisk Skibsrederforening er en gjensidig forening hvis formål er å yte sine medlemmer råd og bistand i forbindelse med spørsmål av juridisk art. Foreningen har siden 1900 vært utgiver av domssamlingen Nordiske domme i sjøfartsanliggender som nå er tilgjengelig via Lovdata. Foreningen gir ut Nordisk Medlemsblad.
Språk: Engelsk

  International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Publisert av: International Association for the Protection of Intellectual Property
Emner: Internasjonalt samarbeid, Organisasjoner og foreninger, Immaterialrett
Beskrivelse: AIPPI er en internasjonal organisasjon som arbeider med immaterialrettsspørsmål. Endel materiale i fulltekst.
Språk: Engelsk

  World Trade Organization (WTO)
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Organisasjoner og foreninger, Handelsrett, Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt
Beskrivelse: Verdens handelsorganisasjon
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Forbrukerrådet
Publisert av: Forbrukerrådet
Emner: Norge, Forbrukerrett, Organisasjoner og foreninger, Forvaltning, Offentlige organer, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Tematiske innganger med informasjon.
Språk: Norsk

  Den norske lægeforening
Publisert av: Den Norske Legeforening
Emner: Interesseorganisasjoner, Pasienter, Norge, Helserett, Organisasjoner og foreninger, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Nettstedet inneholder bl.a. legeforeningens etiske retningslinjer, og artikler i fulltekst fra Tidsskrift for Den norske lægeforening.
Språk: Norsk

  Skattebetalerforeningen
Publisert av: Skattebetalerforeningen
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, Norge, Interesseorganisasjoner, Skatterett
Beskrivelse: Privat interesseorganisasjon for personlige skattytere og bedrifter. Informasjon om skattespørsmål, lenker til lover og regler, skjemaer m.v.
Språk: Norsk

  Finans Norge
Publisert av: Finansnæringens Fellesorganisasjon
Emner: Bankrett, Statistikk, Norge, Finansrett, Organisasjoner og foreninger, Velferdsrett, Forsikringsrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Finans Norge representerer hele finansnæringen i Norge, og ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Organisasjonen het da Finansnæringens Fellesorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge.
Om utgiver: FNO
Språk: Engelsk, Norsk

  North America - Bar Associations
Publisert av: HG.org Worldwide Legal Directories
Emner: Fagområder generelt, Mexico, Organisasjoner og foreninger, Canada, USA, Interesseorganisasjoner, Advokater
Beskrivelse: Advokatforeninger i USA, Canada og Mexico. Fra Hieros Gamos.
Språk: Engelsk

  United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR
Publisert av: FNs høykommissær for flyktninger
Emner: Internasjonalt, Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Litteratur, FN-organer og institusjoner, Statistikk, FN, Litteratur i fulltekst, Flyktningerett
Beskrivelse: FNs høykommisær for flyktninger. Her finnes kart, statistikk og annen aktuell informasjon i fulltekst.
Om utgiver: United Nations High Commissioner for Refugees
Språk: Engelsk

  Norsk Pasientforening
Publisert av: Norsk Pasientforening
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger, Pasienter
Beskrivelse: En uavhengig organisasjon som arbeider for pasienters rettigheter
Språk: Norsk

  Den Danske Dommerforening
Publisert av: Den Danske Dommerforening
Emner: Interesseorganisasjoner, Danmark, Forarbeider, Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt
Beskrivelse: Medlemmene er dommere som er ansat ved Danmarks Domstole. Foreningen gir løpende høringssvar om lovforslag og betænkninger. Oversigt over utvalgte høringssvar i årsberetningen
Språk: Dansk

  Norges Rederiforbund
Publisert av: Norges Rederiforbund
Emner: Arbeidsrett, Norge, Interesseorganisasjoner, Petroleumsrett, Sjørett, Transportrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Arbeidsgiverorganisasjon for utenriksfart og offshore. Etablert 1909. Hovedkontor i Oslo. Forbundets kvartalsvise statistikkoversikt er tilgjengelig i PDF-format. Nettstedet har ordliste for shipping- og offshoretermer.
Språk: Norsk, Engelsk

  WorldLII - Eastern Europe
Publisert av: WorldLII
Emner: Europa, Fagområder generelt, Rettskilder generelt, Organisasjoner og foreninger, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger, Domstoler
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Øst-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Utarbeidet av Australasian Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  Unio
Publisert av: Unio
Emner: Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon.
Språk: Norsk

  The International Tax Dialogue - ITD
Publisert av: The International Tax Dialogue - ITD
Emner: Internasjonalt, Skatterett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: The International Tax Dialogue (ITD) er et samarbeidsprosjekt mellom EU, Interamerikanske utviklingsbank (IDB), OECD, Pengefondet og Verdensbanken. ITDs hensikt er å oppfordre til og tilrettelegge for diskusjoner om skattetema mellom ulike lands skatteetatsansatte, internasjonale organisasjoner og en rekke andre sentrale parter.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  Statewatch
Publisert av: Statewatch
Emner: EU, Europa, Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Frivillig organisasjon som arbeider for menneskerettigheter og informasjonsfrihet i EU. Database med over 25 000 poster.
Språk: Engelsk

  Norwegian Hull Club
Publisert av: Norwegian Hull Club
Emner: Internasjonalt, Sjøforsikring, Forsikringsrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Etablert 2001 ved en sammenslåing av Bergen Hull Club og UNITAS. En av verdens største rene sjøforsikringsselskaper. Hovedkontor i Bergen. Utgir bladet Network. Skaderapporter er tilgjengelige på nettsiden i PDF-format.
Språk: Engelsk

  IFEX - the global network defending and promoting free expression
Publisert av: IFEX
Emner: Internasjonalt, Interesseorganisasjoner, Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Ytringsfrihet
Beskrivelse: IFEX er et samarbeidsorgan for ytringsfrihets-organisasjoner over hele verden. Her finnes bl.a. oversikt over rapporterte brudd på ytringsfriheten.
Språk: Spansk, Fransk, Arabisk, Engelsk

  The World Bank
Publisert av: The World Bank Group
Emner: Internasjonalt, Folkerett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Hjemmesiden til Verdensbanken, hvor du finner informasjon om og fra Verdensbanken. En del materiale tilgjengelig i fulltekst.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk, Russisk

  Human Rights First
Publisert av: Human Rights First
Emner: Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Flyktningerett, Internasjonalt
Beskrivelse: Organisasjon, med sete i USA, som jobber med menneskerettigheter og flyktingerett over hele verden.
Språk: Engelsk

  Norsk forening for jus og edb
Publisert av: Norsk forening for jus og edb
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger, Rettsinformatikk
Beskrivelse: Nfje er et flerfaglig forum der medlemmene kan utveksle synspunkter, erfaringer, informasjon og kunnskaper om jus og informasjonsteknologi.
Språk: Norsk

  EFTA - European Free Trade Association
Publisert av: EFTA
Emner: Organisasjoner og foreninger, EU- og EØS-rett, Statistikk, Mellomstatlige organisasjoner, Handelsrett, EFTA, Rapporter
Beskrivelse: Den europeiske frihandelsorganisasjonen.
Språk: Engelsk

  The Law Society
Publisert av: The Law Society
Emner: Organisasjoner og foreninger, Storbritannia, Advokater, Interesseorganisasjoner, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den britiske advokatforeningen. Database med adresser til medlemsfirmaene.
Språk: Engelsk

  Gard P&I Club
Publisert av: Gard
Emner: Forsikringsrett, Organisasjoner og foreninger, Sjøforsikring, Internasjonalt
Beskrivelse: Assuranceforeningen Gard. Hovedkontor i Arendal.
Språk: Engelsk

  International Tribunal for the Law of the Sea
Publisert av: ITLOS
Emner: Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt, Domstoler, Havrett, FN, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Den internasjonale havrettsdomstolen i Hamburg.
Språk: Fransk, Engelsk

  International Monetary Fund
Emner: Bankrett, Rapporter, Finansrett, Litteratur i fulltekst, Statistikk, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Det internasjonale pengefond. Publikasjoner i fulltekst fra 1997- .
Språk: Spansk, Arabisk, Engelsk, Fransk, Russisk, Kinesisk, Japansk

  Norges juristforbund
Publisert av: Norges juristforbund
Emner: Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Interesse- og arbeidstakerorganisasjon for norske jurister og juridiske studenter.
Språk: Norsk

  Patientforsikringen
Publisert av: Patientforsikringen
Emner: Forsikringsrett, Offentlige organer, Organisasjoner og foreninger, Erstatningsrett, Pasienter, Danmark
Beskrivelse: Behandler søknader om erstatning fra pasienter som er påført en skade i forbindelse med behandling i danske sykehus.
Språk: Engelsk, Dansk

  Yrkesskadeforsikringsforeningen - YFF
Publisert av: Yrkesskadeforsikringsforeningen
Emner: Forsikringsrett, Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Norge, Erstatningsrett, Lover
Beskrivelse: Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) er en sammenslutning av alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring i Norge. YFF har blant annet som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Nettstedet inneholder informasjon om og lenker til lovverket.

  NAFTA Secretariat
Publisert av: NAFTA - North American Free Trade Agreement
Emner: USA, Mexico, Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Canada, Handelsrett
Beskrivelse: NAFTAs (North American Free Trade Agreement) sekretariat. Den nordamerikanske frihandelsavtalen i fulltekst, regler og avgjørelser.
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  Comite Maritime International - CMI
Publisert av: Comite Maritime International
Emner: Sjørett, Ikke-statlige organisasjoner, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Etablert 1897. Hovedkontor i Antwerpen. Verden eldste internasjonale organisasjon innen sjørett. Arbeider med internasjonale standarder og konvensjoner. Nettsiden har oversikt over Brussel-, IMO- og FN-konvensjoner med ratifikasjoner.
Om utgiver: CMI
Språk: Engelsk

  Skuld P&I Club
Publisert av: Skuld
Emner: Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt, Forsikringsrett, Sjøforsikring
Beskrivelse: Assuranceforeningen Skuld. Etablert 1897. Hovedkontor i Oslo.
Språk: Engelsk

  Det Kriminalpræventive Råd (DKR)
Publisert av: Det kriminalpræventive råd (DKR)
Emner: Kriminalitet, Kriminologi, Sikkerhet, Danmark, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: DKR består av forskjellige myndigheter, foreninger, private og offentlige organisasjoner som arbeider for forebyggelse av kriminalitet.
Språk: Dansk

  DJØF
Publisert av: Danmarks Jurist- og Økonomforbund
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, Danmark, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Danmarks Jurist- og Økonomforbund
Språk: Dansk

  Norges Naturvernforbund
Publisert av: Naturvernforbundet
Emner: Norge, Miljørett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Norges Naturvernforbund ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon.
Språk: Norsk, Engelsk

  Deutsche Gesellschart für Recht und Informatik e.V.(DGRI)
Publisert av: Deutsche Gesellschart für Recht und Informatik e.V.(DGRI)
Emner: Rettsinformatikk, Tyskland, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Tysk forening for jus og informatikk.
Språk: Tysk

  Spekter
Publisert av: Arbeidsgiverforeningen Spekter
Emner: Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett, Norge, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Arbeidsgiverforening for de statlige helseforetakene og bedrifter innenfor bl.a. transport, kultur og forskning.
Språk: Norsk

  Tort law
Publisert av: HG.org Worldwide Legal Directories
Emner: Organisasjoner og foreninger, Erstatningsrett, Lover, Advokater, Litteratur i fulltekst, USA, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Omfattende lenkesamling til erstatningsrettslige kilder, hovedsakelig fra USA, men også fra enkelte andre land. Fra Hieros Gamos.
Språk: Engelsk

  Clara
Publisert av: Clara
Emner: Immaterialrett, Norge, Rettskilder generelt, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Informasjonstjeneste fra 6 norske opphavsrettsorganisasjoner: BONO, Kopinor,Norwaco, TONO, FONO, GRAMO Informasjon om klarering av opphavsrettigheter, lenker til organisasjoner og immaterialrettslig materiale i Norge og utlandet.
Språk: Norsk

  IRU - International Road Transport Union
Publisert av: International Road Transport Union
Emner: Organisasjoner og foreninger, Andre jurisdiksjoner, Transportrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Etablert 1948. Internasjonal paraplyorganisasjon for veitransportindustrien. Hovedkontor i Geneve. Arbeider bl.a. med sikkerhetsproblemer. Administrerer TIR -systemet. Nettstedet har IRUs resolusjoner m.m. i fulltekst og lenker til de nasjonale medlemsorganisasjonene.
Om utgiver: IRU
Språk: Engelsk, Fransk

  Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Publisert av: Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Emner: Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Norge, Kriminalomsorg, Arbeidsrett
Beskrivelse: Fagforbund i kriminalomsorgen.
Språk: Norsk

  FIATA - International Federation of Freight Forwarders Associations
Publisert av: FIATA
Emner: Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Andre jurisdiksjoner, Transportrett
Beskrivelse: Etablert i Wien 31. mai 1926. Hovedkontor i Zürich. FIATA er verdens største uavhengige organisasjon innen transport. Arbeider for samordning av speditørsektoren. Organisasjonen har regionale komiteer i Afrika, Amerika, Asia og Europa og tre institutter: Airfreight Institute (AFI), Customs Affairs Institute (CAI) og Multimodal Transport Institute (MTI). Publiserer bl.a. FIATA Review.
Om utgiver: International Federation of Freight Forwarders Associations Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés Internationale Föderation der Spediteurorganisationen
Språk: Engelsk

  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Sosialrett, Helserett, Norge, Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt
Beskrivelse: NKVTS formål er å styrke kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress.
Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.
Språk: Engelsk, Norsk

  Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Publisert av: Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Emner: Kriminalitet, Kriminologi, Organisasjoner og foreninger, Norge, Kriminalomsorg, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: En uavhengig politisk organisasjon og pressgruppe innen norsk kriminal- og fengselspolitikk.
Språk: Engelsk, Norsk

  Den norske dommerforening
Publisert av: Norges juristforbund
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den norske Dommerforeningen (NJ-D) er en medlemsseksjon i Norges Juristforbund og organiserer norske dommere på alle nivåer.
Språk: Norsk

  International Chamber of Commerce - ICC
Publisert av: International Chamber of Commerce
Emner: Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger, Handelsrett
Beskrivelse: Det internasjonale handelskammer. Siden inneholder bl.a. nyhetsbrev og oversikt over publikasjoner.
Språk: Engelsk

  Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Publisert av: Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Emner: Kriminalomsorg, Arbeidsrett, Norge, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: KY organiserer fengselsbetjenter, verksbetjenter, miljøterapeuter og administrativt personell.
Om utgiver: KY
Språk: Norsk

  Norsk forening for komparativ rett
Publisert av: Norsk forening for komparativ rett
Emner: Komparativ rett, Organisasjoner og foreninger, Norge
Beskrivelse: Informasjon om komparativ forskning, undervisning og internasjonale nettverk.
Språk: Norsk

  Nordisk samarbeidsråd for kriminologi (NSfK)
Emner: Organisasjoner og foreninger, Kriminologi, Litteratur i fulltekst, Mellomstatlige organisasjoner, Norden
Beskrivelse: Organ oppnevnt av de nordiske justisdepartementene. Informasjon om konferanser og forskningsmidler. Nyhetsbrev, litteraturdatabase, database over kriminologer, lenkesamling for kriminologi i Norden.

  European Digital Rights
Publisert av: European Digital Rights
Emner: Organisasjoner og foreninger, Europa, Personvern
Beskrivelse: Sammenslutning av organisasjoner i europeiske land med formål å fremme personvern og ytringsfrihet ved kommunikasjon på internett. Siden inneholder bl.a. lenke til nyhetsbrevet EDRI-gram.
Språk: Engelsk

  Norsk forening for oljeregnskap og -skatt
Emner: Petroleumsrett, Norge, Regnskapsrett, Organisasjoner og foreninger, Annen praksis, Skatterett
Beskrivelse: Nettstedet inneholder bl.a. et "foredragsbibliotek". Publikasjoner omfatter bl.a. kjennelser fra Klagenemnda for oljeskatt (2001).
Språk: Norsk

  Industri Energi (IE)
Publisert av: Industri Energi
Emner: Energirett, Petroleumsrett, Norge, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Fagforbundet for ansatte i industri og energi på land og sokkel.
Språk: Norsk