Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 6
 

  Norsk Pasientforening
Publisert av: Norsk Pasientforening
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger, Pasienter
Beskrivelse: En uavhengig organisasjon som arbeider for pasienters rettigheter
Språk: Norsk

  Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet
Publisert av: Klagenemda for behandling i utlandet
Emner: Pasienter, Helserett, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Nemnda er en uavhengig nemnd som avgjør klager over vedtak fattet av kontorene ved de regionale helseforetakene om avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet.
Språk: Norsk

  Norsk pasientskadeerstatning - NPE
Publisert av: Norsk pasientskadeerstatning
Emner: Erstatningsrett, Offentlige organer, Norge, Pasienter, Forvaltning
Beskrivelse: Behandler krav om erstatning fra pasienter som mener seg påført skade i det offentlige helsevesenet. Informasjon, regelverk og eksempler på praksis.
Språk: Norsk

  HELFO pasientformidling
Publisert av: HELFO
Emner: Lover, Norge, Pasienter, Ressurssider for fag, Helserett
Beskrivelse: Dersom sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen, kan du ta kontakt med HELFO pasientformidling for å finne et annet behandlingstilbud. Brødtekst HELFO pasientformidling hjelper deg med å finne annet behandlingstilbud når sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen.
Språk: Norsk

  Pasient- og brukerombudet
Publisert av: Pasient- og brukerombudet
Emner: Offentlige organer, Rundskriv, Helserett, Norge, Forvaltning, Lover, Sosialrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Pasienter
Beskrivelse: Felles informasjonsside for Pasient- og brukerombudene i Norge. Lenker til lover, forskrifter og rundskriv.
Språk: Norsk

  Den norske lægeforening
Publisert av: Den Norske Legeforening
Emner: Interesseorganisasjoner, Pasienter, Norge, Helserett, Organisasjoner og foreninger, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Nettstedet inneholder bl.a. legeforeningens etiske retningslinjer, og artikler i fulltekst fra Tidsskrift for Den norske lægeforening.
Språk: Norsk