Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 

Medietype

open/close mediatype
 
 
RSSAntall treff: 170
 

  ComLaw
Publisert av: Australian Government
Emner: Australia, Lover, Fagområder generelt, Grunnlover
Beskrivelse: Søkbar database over Australienske lover og reguleringer.

Har også tematiske innganger m.m.

Språk: Engelsk

  Justice Laws Website
Publisert av: Government of Canada
Emner: Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Canada, Fagområder generelt
Beskrivelse: Føderale kanadiske lover og forskrifter. Registre og søkemuligheter. Fra Canadas justisdepartement
Språk: Fransk, Engelsk

  German Law in English Literature
Publisert av: Gerhard Dannemann
Emner: Litteratur, Rettspraksis, Fagområder generelt, Lover, Bibliografier, Tyskland
Beskrivelse: Tyske dommer, lover, litteratur og bibliografier oversatt fra tysk til engelsk.
Språk: Engelsk

  Contracts - overview - sources
Publisert av: Cornell University
Emner: Internasjonalt, Folkerett, Juridiske lenkesamlinger, Lover, Grunnlover, Rettspraksis, Kontraktsrett, USA
Beskrivelse: Lenkesamling for amerikansk og internasjonal kontraktsrett. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Patent- og registerbestyrelsen
Publisert av: Patent- och registerstyrelsen (Finland)
Emner: Offentlige organer, Registre, Immaterialrett, Lover, Finland
Beskrivelse: Nettstedet til det finske registrerings- og patentstyret, som har ansvaret for registreringen av selskaper, stiftelser og foreninger, samt registreringen av patenter, nyttemodeller, varemerker og design. Nettstedet inneholder registre og informasjon om områdenes lovverk.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Lovtidende.dk
Publisert av: lovtidende.dk
Emner: Danmark, Lover, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den danske Lovtidende har f.o.m. årgang 2008 gått over til elektronisk versjon. Danske love, anordninger, forskrifter, bekendtgørelser og overenskomster.
Språk: Dansk

  Westlaw
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Litteratur i fulltekst, Hong Kong, Rettspraksis, Rettskilder generelt, Lover, EU, Internasjonalt, Australia, Anglo-Amerika, Fagområder generelt
Beskrivelse: Amerikansk rettskildedatabase med hovedvekt på på anglo-amerikanske rettskilder og tidsskrifter, omfatter også rettskilder og tidsskrifter fra andre regioner.
Språk: Engelsk

  Update to Researching Intellectual Property Law in an International Context
Publisert av: LLRX
Emner: Lover, Organisasjoner og foreninger, Immaterialrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Oversikt over internasjonale avtaler og organisasjoner innenfor immaterialrett, samt en oversikt over 65 lands immaterialrettslovgivning (inkl. Norge). Av Stephanie Weigmann for LLRX
Om utgiver: Law Library Resource Xchange
Språk: Engelsk

  Retsinformation
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Danmark, Andre offentlige dokumenter, Annen praksis, Fagområder generelt, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover
Beskrivelse: Statens juridiske online informasjonssystem. Lover, Folketingets forhandlinger, lov- og beslutningsforslag m.v.
Språk: Dansk

  Brottspåföljdsmyndigheten
Publisert av: Brottspåföljdsmyndigheten - Finland
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Fagområder generelt, Kriminalomsorg, Finland
Beskrivelse: Kriminalomsorgen i Finland.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Medietilsynet
Publisert av: Medietilsynet
Emner: Rapporter, Klageorganer, Forvaltning, Offentlige organer, Lover, Litteratur, Medierett, Norge
Beskrivelse: Medietilsynet fører tilsyn med det omfattende området vi til daglig kaller media. Oppgavene omfatter for eksempel bevisstgjøring om barns bruk av Internett og dataspill, regler for radio- og tv-sendinger, og aldersgrensesetting for kinofilm og videogramregistrering. Tilsynet håndterer også tilskuddsordninger, og fører dessuten tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse og kringkasting. Noe lenker til relevant lovgivning under de ulike temaene.
Språk: Samisk, Norsk

  United States Code
Publisert av: OpenJurist
Emner: USA, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Lovgivningen i USA blir gjort tilgjengelig på OpenJurist.
Språk: Engelsk

  ECOLEX - the gateway to international law
Publisert av: ECOLEX
Emner: Miljørett, Rettspraksis, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Lover, Referansedatabaser
Beskrivelse: Samling av databaser om internasjonal miljørett, bl.a. traktater, nasjonal lovgivning, litteratur (34000 referanser), rettsavgjørelser. Utarbeidet av FNs miljøprogram UNEP og miljøorganisasjonen IUCN.
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  Income tax - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Emner: Lover, Skatterett, Fagområder generelt, USA, Grunnlover, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Om inntektsskatt i USA, føderal lovgivning og dommer fra U.S. Tax Court, U.S. Circuit Court of Appeals og U.S. Supreme Court. Fra The Legal Information Institute ved Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Rechtsinformationssystem
Publisert av: Bundeskartellamt
Emner: Rettspraksis, Annen praksis, Østerrike, Fagområder generelt, Lover, Juridiske lenkesamlinger, Uttalelser
Beskrivelse: Østerrikes juridiske online informasjonssystem. Søkefunksjon.
Språk: Tysk

  Arbeidstilsynet
Publisert av: Arbeidstilsynet
Emner: Norge, Brosjyrer, Arbeidsrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Direktiver, Litteratur i fulltekst, Lover, EU, Offentlige organer, Arbeidsmiljø
Beskrivelse: Statlig etat som skal føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Informasjon, regelverk og publikasjoner. Noe informasjon på engelsk og polsk.
Språk: Norsk

  Congress.gov (Thomas)
Publisert av: Library of Congress
Emner: Lover, USA, Regler og statutter, Regjeringer
Beskrivelse: Amerikanske kongressdokumenter, lovgivning tilbake til 1973-74, lovutkast, debatter, komitédokumenter. Fra Library of Congress
Språk: Engelsk

  Parlamentsspiegel
Publisert av: Landtags NRW
Emner: Fagområder generelt, Forvaltning, Forarbeider, Uttalelser, Lover, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger, Tyskland
Beskrivelse: Integrert juridisk informasjonssystem for de tyske delstatene (Länder). For oppdatert informasjon fra delstatene, klikk "Links zu den Parlamentsdokumentationen".
Språk: Tysk

  Erstatningsnævnet
Publisert av: Erstatningsnævnet
Emner: Voldsofre, Offentlige organer, Erstatningsrett, Danmark, Forvaltning, Lover
Beskrivelse: Erstatningsnævnet og dets sekretariat sørger for behandling av søknader om erstatning i henhold til offererstatningsloven i Danmark.
Språk: Dansk

  Lagrummet
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Sverige, Juridiske lenkesamlinger, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Fagområder generelt, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Samlenettside med rettsinformasjon fra den svenske forvaltningen. Samleside for svenske rettskilder.
Språk: Svensk

  Beskæftigelsesministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Forvaltning, Forarbeider, Arbeidsrett, Danmark, Offentlige organer, Lover, Arbeidsmiljø
Beskrivelse: Det danske arbeidsdepartementet. Siden innholder lenker til lover, lovforslag m.m. innenfor arbeidsrett.
Språk: Engelsk, Dansk

  West Bengal
Publisert av: LII of India
Emner: Regjeringer, Fagområder generelt, Menneskerettigheter, Domstoler, Lover, Rettspraksis, Advokater, India, Parlamenter, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Juridisk lenkesamling med rettspraksis og lovgivning til delstaten Vest-Bengal i India. Samt lenker til Regjeringen, parlamentet, advokater, utdannigsinstitusjoner og menneskerettighetskommisjonen i vest-Bengal.
Språk: Engelsk

  Norsk Lovtidend
Publisert av: Lovdata
Emner: Rettskilder generelt, Lover, Fagområder generelt, Norge, Grunnlover
Beskrivelse: Offentlig kunngjøringsblad for lover, forskrifter m.v. Fra Lovdata.
Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. http://lovdata.no/info/fakta.html
Språk: Norsk

  Skattespørsmål
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: Lover, EU- og EØS-rett, EU, Skatterett
Beskrivelse: EU’s skattelovgivning.
Språk: Svensk, Fransk, Engelsk, Dansk, Tysk, Finsk

  Finn dokument
Publisert av: Regjeringen
Emner: Tolkningsuttalelser, Norge, Forarbeider, Regler og statutter, Lover, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Andre offentlige dokumenter, Fagområder generelt
Beskrivelse: Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter. Mulighet å avgrense ut fra: Innholdstype som lover, brev høringer mm Tema Departement Tidsrom
Språk: Engelsk, Norsk

  Regelverk - Miljødirektoratet
Publisert av: Miljødirektoratet
Emner: EU, Miljørett, Forordninger, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forurensning, Lover, Norge, Direktiver
Beskrivelse: Lover, forskrifter, EU/EØS regelverk og traktater innen klima, forurensning og miljø.
Språk: Norsk

  Miljø- og Fødevareministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Fagområder generelt, Lover, Forarbeider, Offentlige organer, EU, Danmark
Beskrivelse: Miljø- og Fødevareministeriet er dannet ved en sammenlægning af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministerierne blev sammenlagt i forbindelse med udnævnelsen af Lars Løkke Rasmussens regering den 28. juni 2015. Inneholder bl.a. lenker til gjeldende miljølovgivning og lovforslag. Samt EU-lovgivning.
Språk: Engelsk, Dansk

  Althingi
Publisert av: Alþingi
Emner: Parlamenter, Offentlige organer, Fagområder generelt, Island, Lover
Beskrivelse: Islands nasjonalforsamling. Årsmeldinger 1999-, komitedokumenter 2003-, lovsamling. Sider på dansk og engelsk med generell informasjon.
Språk: Islandsk

  EUs aktiviteter - Transport
Publisert av: Europa.eu
Emner: Lover, EU, EU- og EØS-rett, Litteratur i fulltekst, Transportrett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler angående transport.
Språk: Tysk, Dansk, Svensk, Spansk, Engelsk, Fransk

  Individuell og kollektiv arbeidsrett
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Arbeidsrett, Lover, Tvisteløsning
Beskrivelse: Temaside om individuell og kollektiv arbeidsrett. Lenker til sentral lovgivning innen arbeidsrett, samt tvisteløsningsorganer.
Språk: Norsk

  IT- og telestyrelsen
Publisert av: IT- og Telestyrelsen
Emner: Lover, Forvaltning, Telekommunikasjonsrett, Statistikk, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Danmark, Litteratur, Offentlige organer, Rettsinformatikk
Beskrivelse: En del av Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i Danmark. Lenker til lover og regler innen it- og teleområdet, samt til diverse publikasjoner i fulltekst.
Språk: Dansk, Engelsk

  Arbejdstilsynet
Publisert av: Arbejdstilsynet
Emner: EU, Danmark, Arbeidsrett, Offentlige organer, Uttalelser, Arbeidsmiljø, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Rettspraksis
Beskrivelse: Arbeidstilsynet i Danmark.
Språk: Dansk

  Legifrance - Recherche experte
Publisert av: Republique Francaise
Emner: Lover, EU, Frankrike, Rettspraksis, Fagområder generelt, Internasjonalt, Grunnlover
Beskrivelse: Database med fransk rettspraksis, lover og konvensjoner. Fra Legifrance. Noen lover overstt til engelsk og spansk.
Språk: Fransk

  N-lex
Publisert av: Europa.eu
Emner: Tsjekkia, Kroatia, Oversatte lover, Østerrike, Storbritannia, Hellas, Ungarn, Kypros, Portugal, Finland, Sverige, Spania, Frankrike, Latvia, Lover, Polen, Belgia, Slovenia, Slovakia, Danmark, Juridiske lenkesamlinger, Bulgaria, Luxembourg, Litauen, Estland, Tyskland, Nederland, EU, Italia, Romania, Malta, Irland
Beskrivelse: EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

Språk: Engelsk, Dansk, Svensk, Tysk, Spansk, Finsk

  Oljedirektoratet (OD)
Publisert av: Oljedirektoratet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Standarder, Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Lover, Petroleumsrett
Beskrivelse: Direktoratet fører tilsyn med petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og på Svalbard, rådgir Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, og gir veiledning og informasjon overfor aktørene i petroleumsvirksomheten og offentligheten.
Språk: Engelsk, Norsk

  Lover og regler
Publisert av: Helsedirektoratet
Emner: Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Norge, Sosialrett, Helserett, Rundskriv
Beskrivelse: Rettskilder innenfor Helsedirektoratets fagområde.
Språk: Norsk

  Oslo Børs
Publisert av: Oslo Børs
Emner: Uttalelser, Lover, Verdipapirrett, Norge, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Oslo Børs er Norges eneste organiserte markedsplass for omsetning av verdipapirer. Nettstedet inneholder informasjon om norske lover og forskrifter, Oslo børs' egne regler, vedtak og uttalelser, m.m.

  offentlighet.no
Publisert av: Offentlighetsutvalget
Emner: Nyhetstjenester, Tolkningsuttalelser, Norge, Lover, Forvaltningsrett, Rettspraksis
Beskrivelse: Nettsted som opplyser om offentlighet. Har med bl.a. avgjørelser, lover og regler.
Språk: Norsk

  EFTA Surveillance Authority Implementation status database
Publisert av: EFTA Surveillance Authority
Emner: Lover, EFTA, EU- og EØS-rett, Direktiver
Beskrivelse: Database inneholdende implementering av EU-direktiver under EØS-avtalen. Tidligere kjent under navnet AIDA
Språk: Engelsk

  Justitsministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Rapporter, Offentlige organer, Lover, Forskningspublikasjoner, Danmark, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Justisdepartementet i Danmark. Forskningsrapporter, andre utredninger, lover m.m.
Språk: Dansk

  European Environmental Law Homepage
Publisert av: T.M.C. Asser Instituut
Emner: Belgia, Nederland, Latvia, EU, Rettspraksis, Bosnia-Hercegovina, Sveits, Finland, Tsjekkia, Polen, Østerrike, Slovakia, Ungarn, Tyrkia, Russland, Tyskland, Storbritannia, Direktiver, Frankrike, Kroatia, Portugal, Europa, Miljørett, Spania, Litauen, Estland, Italia, Lover
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  Antitrust - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Emner: Konkurranserett, USA, Lover, Rettspraksis, Juridiske lenkesamlinger, Grunnlover
Beskrivelse: Kildesamling angående antitrust og monopolisering i amerikansk rett.
Språk: Engelsk

  Rättsinformation - Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Emner: Rettspraksis, Skatterett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Sverige, Håndbøker og oppslagsverk, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Skatterettslige rettskilder m.m. fra Skatteverkets hjemmesider
Språk: Svensk

  Arbejdsskadestyrelsen
Publisert av: Regeringen
Emner: Arbeidsrett, Annen praksis, Lover
Beskrivelse: Arbejdsskadestyrelsen ligger under Beskæftigelsesministeriet som treffer avgjørelser i arbeidsskadesaker. Siden inneholder bl.a. informasjon om rettigheter og lovgivning.
Språk: Dansk

  Browse Legislation - Scotland
Publisert av: The National Archives
Emner: Fagområder generelt, Lover, Skottland
Beskrivelse: Lovgivning i Skottland -Legislation.gov.uk
Språk: Engelsk

  Bankenes sikringsfond
Publisert av: Bankenes sikringsfond
Emner: Bankrett, Lover, Norge
Beskrivelse: Informasjonsside om hvilke lover og regler som gjelder for sikringsfondet, hvilke banker som er medlemmer, hvilke innskudd som dekkes og annen informasjon
Språk: Norsk

  Ligebehandlingsnævnet
Publisert av: Ligebehandlingsnævnet
Emner: Likestilling, Arbeidsrett, Annen praksis, Offentlige organer, Klageorganer, Lover, Danmark
Beskrivelse: Ligebehandlingsnævnet er en samlet nemd for behandling av klager over forskjellsbehandling i Danmark. Lenker til lover og regler samt avgjørelser.
Språk: Dansk

  Politiets sikkerhetstjeneste - PST
Emner: Lover, Sikkerhet, Norge, Spionasje, Politi, Instrukser, Masseødeleggelsesvåpen, Terrorisme
Beskrivelse: Hjemmesiden til PST. PST er et underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet.

Nettstedet omtaler PSTs oppgaver og historikk,samt har lenker til lovdata for lover, PST-instruksen, påtaleinstruksen og politiinstruksen m.m.

Språk: Norsk

  Dokument & Lagar
Publisert av: Sveriges riksdag
Emner: Lover, Sverige, Forarbeider, Fagområder generelt, Litteratur
Beskrivelse: Riksdagens database for lover, forarbeider m.v. Samt andre dokumenter fra riksdagen.

  Tollvesenet
Publisert av: Toll- og avgiftsdirektoratet
Emner: Statistikk, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Norge, Tollrett, Annen praksis, Rundskriv
Beskrivelse: Informasjon om tolltariffen og annet regelverk knyttet til innførsel og utførsel for næringsliv og privatpersoner.
Språk: Norsk, Engelsk

  Trademark - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Emner: Lover, Immaterialrett, Folkerett, USA, Internasjonalt, Rettspraksis
Beskrivelse: Lenkesamling for amerikansk og internasjonal varemerkerett. Lover, rettspraksis, konvensjoner, myndigheter, organisasjoner. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Lógir
Publisert av: Løgtingið
Emner: Lover, Fagområder generelt, Færøyene
Beskrivelse: Færøyske lover, ikke komplett i fulltekst. Enkelte har også dansk tekst.
Språk: Færøysk

  Lovstof - Socialministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Rettspraksis, Danmark, Sosialrett, Lover
Beskrivelse: Det danske Socialministeriets inngang til bl.a. lovstoff og avgjørelser, samt information om innenriks og sociale forhold i Danmark.
Språk: Engelsk, Dansk

  DiBK Byggeregler
Publisert av: Direktoratet for byggkvalitet
Emner: Lover, Norge, Direktiver, Entrepriserett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Kommentarer til regelverk, Rundskriv
Beskrivelse: Dagens og gamle byggeregler, samt veiledninger, rundskriv m.m.
Språk: Norsk

  Browse Legislation - Northern Ireland
Publisert av: The National Archives
Emner: Lover, Nord-Irland, Fagområder generelt
Beskrivelse: Lovgivning i Nord Irland - Legislation.gov.uk
Språk: Engelsk

  The Maritime Law and Admiralty Law Page
Publisert av: Giaschi & Margolis
Emner: Lover, Rettspraksis, Canada, Havrett, Transportrett, Sjørett
Beskrivelse: Kanadisk startside for sjørett og havrett, med mest fokus på kanadisk sjørett. Lenker til avgjørelser i fulltekst samt lenker til lovgivning.
Språk: Engelsk

  Forbrukerombudet
Publisert av: Forbrukerombudet
Emner: Lover, Offentlige organer, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Annen praksis, Rettspraksis, Norge, Standarder, Forbrukerrett
Beskrivelse: Forbrukerombudet, et forvaltningsorgan som bl.a. skal medvirke til å beskytte forbrukerne mot urimelig markedsføring, presenterer her sin virksomhet samt aktuelle lover og forskrifter. Noe på engelsk.
Språk: Norsk

  Husleietvistutvalget (for Oslo)
Publisert av: Husleietvistutvalget
Emner: Husleierett, Lover, Brosjyrer, Rettspraksis, Norge, Annen praksis, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim med hjemmel i husleieloven av 26.03.99 nr. 17 (husll.) § 12-5. Opprettet av Kommunal- og regionaldepartementet som et alternativ til forliksrådet og domstolene for å løse tvister mellom utleier og leier av bolig. Inneholder vedtak fra utvalget.
Språk: Norsk

  Det Norske Veritas
Publisert av: Det Norske Veritas
Emner: Standarder, Brosjyrer, Litteratur i fulltekst, Lover, Norge, Petroleumsrett, Bedrifter, Sjørett
Beskrivelse: Klassifikasjonsselskap, etablert 1864. Hovedkontor på Høvik utenfor Oslo.
Språk: Engelsk, Norsk

  International Privacy Law Library
Publisert av: WorldLII
Emner: Lover, Litteratur, Rettspraksis, Personvern, Internasjonalt
Beskrivelse: Tilgang til en rekke databaser med rettspraksis innen personvern, i tillegg til tidsskrifter, lovgivning og andre rettskilder. Fra WorldLII.
Språk: Engelsk

  Den norske kirke
Publisert av: Den norske kirke
Emner: Kirkerett, Norge, Forarbeider, Lover, Kirker, Offentlige organer, Rundskriv, Forvaltning, Statutter, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Her presenteres nyheter og aktuelle saker fra kirkens sentrale organer. Nettsiden inneholder også vedtekter og uttalelser, troslære, kirkens historie, statistikk og opplysninger om kirkens organisasjon. Under overskriften "Kirken fra A til Å" er det en lenke til et leksikon.
Språk: Norsk, Engelsk

  Federal Communications Commission (FCC)
Publisert av: Federal Communications Commission
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, USA, Lover, Offentlige organer, Telekommunikasjonsrett, Andre offentlige organer
Beskrivelse: Den føderale reguleringsmyndighet i fht telekommunikasjon i USA, inneholder bl.a. lover, forskrifter oa rettskilder.
Språk: Engelsk

  Yrkesskadeforsikringsforeningen - YFF
Publisert av: Yrkesskadeforsikringsforeningen
Emner: Forsikringsrett, Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Norge, Erstatningsrett, Lover
Beskrivelse: Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) er en sammenslutning av alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring i Norge. YFF har blant annet som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Nettstedet inneholder informasjon om og lenker til lovverket.

  Færøsk lovsamling - Lógasavn
Publisert av: Ukjent
Emner: Lover, Færøyene, Fagområder generelt
Beskrivelse: Søkbar systematisk lovsamling for Færøyene, på færøyisk og dansk. Inkluderer Føroyar Kunngerðasavn, Færøsk Lovtidende.
Språk: Dansk, Færøysk

  British and Irish legal information institute
Publisert av: BAILII
Emner: Irland, EU, Menneskerettigheter, Europa, EU- og EØS-rett, England, Fagområder generelt, Rettspraksis, Storbritannia, Lover, Nord-Irland, Wales, Skottland, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Lover, forskrifter og rettsavgjørelser fra England, Wales, Skottland, Nord-Irland og Irland. Samt avgjørelser fra ECJ og EMD
Språk: Engelsk

  Helsetilsynet - Regelverk
Publisert av: Helsetilsynet
Emner: Rundskriv, Norge, Barnerett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Forarbeider, Tolkningsuttalelser, Helserett, Sosialrett
Beskrivelse: Lover, forskrifter, rundskriv, forarbeider og tolkningsuttalelser vedrørende statlige myndigheters krav som retter seg mot barnevern-, sosial- og helsetjenestene og mot helsepersonell. Utvalget dekker regelverk som tilsynsmyndigheten fører tilsyn med etterlevelsen av, og noen andre som er særlig relevante.
Språk: Norsk

  Thomas - Primary Documents in American History
Publisert av: Library of Congress
Emner: Grunnlover, Statsforfatningsrett, Erklæringer, Rettshistorie, USA, Lover
Beskrivelse: Lenker til Selvstendighetserklæringen, Grunnloven, Bill of Rights, øvrige amendments og historiske grunnlovsdokumenter.
Språk: Engelsk

  Tort law
Publisert av: HG.org Worldwide Legal Directories
Emner: Organisasjoner og foreninger, Erstatningsrett, Lover, Advokater, Litteratur i fulltekst, USA, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Omfattende lenkesamling til erstatningsrettslige kilder, hovedsakelig fra USA, men også fra enkelte andre land. Fra Hieros Gamos.
Språk: Engelsk

  Oversatte lover
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Oversatte lover, Lover, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Oversatte lover og forskrifter i RTF-, HTML- og/eller PDF-format, referanser til trykte oversettelser. Fra Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo. Translated Norwegian legislation
Språk: Engelsk, Norsk

  German Law Archive
Publisert av: University of Oxford
Emner: Bibliografier, Tyskland, Rettspraksis, Fagområder generelt, Oversatte lover, Litteratur i fulltekst, Lover
Beskrivelse: Oversatte dommer og lover. Engelskspråklige artikler og bibliografier om tysk jus.
Språk: Engelsk

  Systematische Sammlung des Bundesrechts
Publisert av: Schweizerischen Eidgenossenschaft
Emner: Fagområder generelt, Lover, Sveits
Beskrivelse: Føderale sveitsiske lover og forskrifter. Tysk, fransk og italiensk tekst. Noe oversettelser til engelsk.
Språk: Italiensk, Engelsk, Fransk, Tysk

  Irish Statute Book
Publisert av: Government of Ireland
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Irland, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Lover og forskrifter for Irland. Søkefunksjon.
Språk: Engelsk

  Norges bank
Publisert av: Noregs bank
Emner: Norge, Lover, Bankrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Banker
Beskrivelse: Informasjon om penge- og finanspolitikk, Petroleumsfondet, valutareservene, lover og regelverk, rundskrivsamling 1996-, høringsuttalelser m.v. 1997-, mange rapporter og publikasjoner i fulltekst.
Språk: Engelsk, Norsk

  beck-online
Publisert av: Verlag C.H. Beck
Emner: Kommentarer til regelverk, Selskapsrett, Privatrett generelt, Handelsrett, Litteratur i fulltekst, Lover, Tyskland
Beskrivelse: Fullteksttilgang til mange av Verlag C. H. Becks juridiske standardverk, håndbøker, leksika, mange av de førende juridiske tyske tidsskrift innen juss, formularer m.m. Utvalg av avgjørelser i fulltekst. Basen inneholder også 4500 lover.

Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang.

Språk: Tysk

  Bedriftsdemokratinemnda
Publisert av: Regjeringen
Emner: Selskapsrett, Offentlige organer, Norge, Lover, Klageorganer
Beskrivelse: Bedriftsdemokratinemnda har myndighet til å gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes rett til representasjon i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og statsforetaks styrende organer. Nemnda er også gitt myndighet til å etablere fellesordninger (konsernordninger) og avgjøre klager i forbindelse med valg til styringsorganene.
Språk: Norsk, Samisk

  LILEX - Liechtensteinische Gesetze
Publisert av: Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Emner: Fagområder generelt, Liechtenstein, Lover
Beskrivelse: Søkbar database for Liechtensteins lover samlet av Rechtsdienst der Regierung.
Språk: Tysk

  European Environmental Law - lovgivning
Publisert av: Asser Institute
Emner: Traktater, Lover, Miljørett, EU, EU-lovgivning
Beskrivelse: Miljølovgivning fra EU og i tillegg noe nasjonal lovgivning.
Språk: Engelsk

  Death penalty
Publisert av: Cornell University
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Rettspraksis, Strafferett, USA, Lover
Beskrivelse: Dødsstraff i USA: lover, rettspraksis, organisasjoner m.m. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Patent- och registreringsverket
Publisert av: Patent- och registreringsverket (Sweden)
Emner: Immaterialrett, Instrukser, Statistikk, Sverige, Lover
Beskrivelse: Det svenske patentstyret. Lenker til lovverk og litteratur innenfor de forskjellige områdene (patent, design, varemerke). Tilgang til de enkelte registrene. Tilgang til Svensk Patentdatabas, Svensk Varumärkesdatabas og Svensk Designdatabas.
Språk: Svensk, Engelsk

  Gjeldende lover
Publisert av: Lovdata
Emner: Norge, Lover, Fagområder generelt
Beskrivelse: Lover ajourført i bakgrunn av nye endringer som blir kunngjort i Norsk Lovtidend. Siden har søkefunkksjon. I tillegg finnes det kronologisk, alfabetisk og systematisk register og register ordnet etter næring.
Språk: Norsk

  Regelverk fra Oslo Børs
Publisert av: Oslo Børs
Emner: Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Direktiver, Verdipapirrett, Forordninger, Uttalelser, Børsrett, Lover, Annen praksis
Beskrivelse: Oslo Børs har samlet linker til de viktigste lover og forskrifter innen børs- og verdipapirrett. Her finner du også børssirkulærer, avgjørelser fra børsen og børsklagenemden, samt andre aktuelle tekster.
Språk: Norsk

  Finanstilsynet
Publisert av: Finanstilsynet
Emner: Standarder, Inkasso, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Høringer, Revisjon, Regnskapsrett, Lover, Eiendomsmegling, Klageorganer, Pensjoner, Forsikringsrett, Selskapsrett, Offentlige organer, Litteratur i fulltekst, Norge, Bankrett, Finansrett, Årsmeldinger
Beskrivelse: Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan, underlagt finansdepartementet, som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet og på internasjonale standarder for finansielt tilsyn.

Finanstilsynet skal arbeide for at banker, forsikringsselskaper og finansieringsforetak følger lover og regler som er vedtatt for finansmarkedet. Det samme gjelder verdipapirforetak, børs og autoriserte markedsplasser, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere.

Språk: Norsk, Engelsk

  Regelverk (om bioteknologi)
Publisert av: Bioteknologinemnda
Emner: Bioteknologi, Forarbeider, Uttalelser, Norge, Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Oversikt over endel rettskilder innefor bioteknologi og genteknologi. Lenker til en rekke kilder.
Språk: Norsk

  Gesetze im Internet
Publisert av: Juris, Bundesministerium der Justiz
Emner: Fagområder generelt, Lover, Tyskland
Beskrivelse: Tyske lover og regler. Tilnærmet komplett samling av Bundesrecht. Noen lover er oversatt til engelsk.
Språk: Engelsk, Tysk

  Arbeidsretten
Publisert av: Arbeidsretten
Emner: Lover, Rettspraksis, Arbeidsrett, Norge, Domstoler
Beskrivelse: Behandler tvister rundt tariffavtaler, fredsplikt og tvister om erstatningsansvar for tariffbrudd og ulovlig arbeidskamp. Nyeste avgjørelser gjengitt.
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk

  Fishlex
Publisert av: Food and Agriculture Organization of the United Nations, FN - United Nations
Emner: Internasjonalt, Havrett, Lover, Fiskerirett
Beskrivelse: Database for traktater og nasjonale lover som regulerer fiskerirettigheter i nasjonale farvann. Fra Verdens matvareorganisasjon FAO.
Språk: Engelsk

  Energistyrelsen
Emner: Energirett, Petroleumsrett, Danmark, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forarbeider, Miljørett, Lover, Litteratur
Beskrivelse: Energiministeriet beskjeftiger seg med produksjon, forsyning og forbruk av energi og skal på statens vegne sikre, at energiutviklingen i Danmark forgår på en forsvarlig måte både samfunnsmessig, miljømessig og sikkerhetsmessig.
Språk: Engelsk, Dansk

  Northern Ireland Court Service
Publisert av: Northern Ireland Courts and Tribunals Service
Emner: Prosessrett, Brosjyrer, Nord-Irland, Domstoler, Lover, Rettspraksis
Beskrivelse: Offisiell informasjon om domstolsvesenet i Nord-Irland. Avgjørelser i utvalg fra 1999-, lover og litteratur.
Språk: Engelsk

  Gesetze im Internet
Publisert av: Die Bundesregierung, Juris
Emner: Fagområder generelt, Lover, Tyskland
Beskrivelse: Tyske lover. Fra justisdepartementet, Bundesministerium der Justiz.
Språk: Tysk

  Norsk lovkommentar
Publisert av: Gyldendal Rettsdata
Emner: Fagområder generelt, Norge, Betalingsdatabase, Lover, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: Gjeldende norske lover med kommentarer. For tilgang, kontakt ditt bibliotek. Enkelte institusjoner abonnerer på tilgang. Hvis institusjonen har IP-tilgang, trykk på knappen IP-tilgang>>
Språk: Norsk

  Intellektuel ejendomsret
Publisert av: European Commission
Emner: Lover, EU-lovgivning, Europarådet - organer
Beskrivelse: EUs lovgivning om immaterialrett. Fra Register over Gældende EF-retsforskrifter.
Språk: Engelsk, Dansk

  Patentstyret
Publisert av: Patentstyret
Emner: Tolkningsuttalelser, Immaterialrett, Lover, Forvaltning, Norge, Offentlige organer, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Hjemmesiden til Patentstyret. Lenker til norske lover og forskrifter angående patent, varemerke og design. Enkelte lover finnes også i engelsk oversettelse.
Språk: Norsk

  Skipsregistrene NIS og NOR
Publisert av: Skipsregistrene
Emner: Norge, Registre, Skip, Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Side angående Norsk internasjonalt skipsregister/Norwegian International Ship Register, Norsk Ordinært Skipsregister/Norwegian Ordinary Ship Register og Skipsbyggingsregisteret/The Shipbuilding Register. Inneholder forskrifter, veiledninger, meldingsskjemaer o.l. Registrene er søkbare.
Språk: Engelsk, Norsk

  Admiralty - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Emner: Juridiske lenkesamlinger, USA, Grunnlover, Internasjonalt, Folkerett, Rettspraksis, Lover, Sjørett
Beskrivelse: Lenkesamling for amerikansk og internasjonal sjørett: lover, rettspraksis, konvensjoner, myndigheter, organisasjoner. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Browse Legislation - UK
Publisert av: The National Archives
Emner: Lover, Storbritannia, Fagområder generelt
Beskrivelse: Lovgivning i Storbritannia fra Legislation.gov.uk. Se også ressursene Browse Legislation - Scottland, Browse Legislation - Northern Ireland og Browse Legislation - Wales.
Språk: Engelsk

  Konkurrance - EUs aktiviteter.
Publisert av: Europa.eu
Emner: Lover, EU, EU- og EØS-rett, Rettspraksis
Beskrivelse: Europa-Kommissionen arbeider for å sikre at virksomheter og regjeringer overholder EU’s regler om loyal konkurranse. Nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler. Samt institusjoner og organer.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Svensk, Dansk, Finsk

  WIPO Lex
Publisert av: World Intellectual Property Organization
Emner: Internasjonal rett, Immaterialrett, Lover, Internasjonalt, Traktater
Beskrivelse: Bibliografisk og fulltekst-base som inneholder immaterialrettslig nasjonal lovgivning fra 35 land, samt immaterialrettslige traktater.
Språk: Fransk, Spansk, Arabisk, Engelsk, Kinesisk

  Et grænseløst Europa (det indre marked)
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Markeder, Markedsrett, Lover, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om lover, rettspraksis og artikler angående det indre marked innen EU og personer, varer, tjenester og pengers frie muligheter til å bevege seg mellom land.
Språk: Portugisisk, Italiensk, Fransk, Tysk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Polsk, Engelsk

  Naalakkersuisut
Publisert av: Government of Greenland - Naalakkersuisut
Emner: Regjeringer, Offentlige organer, Statsforfatningsrett, Lover, Grønland
Beskrivelse: Hjemmesiden til Grønlands regjering.
Språk: Dansk, Engelsk, Grønlandsk

  Statens bygningstekniske etat
Publisert av: Direktoratet for byggkvalitet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Norge, Rundskriv, Fast eiendom, Plan- og bygningsrett, Lover, Offentlige organer
Beskrivelse: Den sentrale myndighet for byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
Språk: Norsk

  Karnov Danmark
Publisert av: Karnov Group
Emner: Rettspraksis, Betalingsdatabase, Danmark, Lover, Litteratur i fulltekst, Kommentarer til regelverk, Fagområder generelt
Beskrivelse: Dansk lovkommentar med henvisninger til avgjørelser og litteratur hvor man også får tilgang til EU-Karnov og Ufr. Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang.
Språk: Dansk

  Patientombuddet
Publisert av: Patientombuddet
Emner: Danmark, Offentlige organer, Lover, Helserett, Erstatningsrett, Pasienter, Klageorganer, Forvaltning
Beskrivelse: Dansk klageorgan i forhold til den faglige behandlingen i helsevesenet, klager på brudd på pasientrettigheter og klager om Patientforsikringens avgjørelser om erstatning. Lenker til relevante lover. Danmarks ankeinstans for Pasientforsikringen, som behandler søknader om erstatning for pasienter som er påført en skade i forbindelse med behandling i sykehus.
Språk: Dansk

  Lovgivning om ligestilling
Publisert av: Regeringen
Emner: Lover, Likestilling, Direktiver, Danmark
Beskrivelse: Inneholder relevant dansk lovgivning i fulltekst, fra Udenrigsministeriet
Språk: Dansk

  Transnational and Comparative Family Law: Harmonization and Implementation
Publisert av: GlobaLex
Emner: Komparativ rett, Internasjonalt, Lover, Familierett, Grunnlover
Beskrivelse: Oversikt over komparativ familierett på nettet. Fokus ligger på nasjonal implementering av internasjonale avtaler. Av Marylin Johnson Raisch.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  Finlands bank
Publisert av: Finlands bank
Emner: Lover, Bankrett, Finland, Banker
Beskrivelse: Finlands bank er den finske statens nasjonale penge-/valutatautoritet og medlem av Eurosystem
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Grønlands Hjemmestyre - lovgivning
Publisert av: Grønlands Hjemmestyre
Emner: Fagområder generelt, Grønland, Lover
Beskrivelse: Landstingslover, Landstingsforordninger og Hjemmestyrets bekendtgørelser i fulltekst 1979-.
Språk: Dansk

  Socialstyrelsen
Publisert av: Socialstyrelsen
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Helserett, Offentlige organer, Forvaltning, Sverige, Lover, Sosialrett
Beskrivelse: Ivaretar tilsyn og oppfølging av helse- og sosialsektoren i Sverige. Inneholder bl.a. regelverk og publikasjoner i fulltekst. Søkbar database.
Språk: Svensk, Engelsk

  Legislation
Publisert av: The National Archives, Her Majesty’s Government
Emner: Skottland, Storbritannia, England, Wales, Nord-Irland, Fagområder generelt, Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Offisiell søkbar online samling av lover ("acts") og forskrifter ("statutory instruments") m.v. Lovgivning i fulltekst fra Storbritannia, Nord-Irland, Skottland og Wales.
Språk: Engelsk

  OpenJurist
Publisert av: OpenJurist
Emner: Rettspraksis, Lover, Fagområder generelt, USA
Beskrivelse: OpenJurist har som mål å gjøre tilgangen til publiserte rettsavgjørelser gratis og enkel. Samlingen inneholder bl.a. avgjørelser fra USAs Høyesterett og avgjørelser fra lavere domstoler, bl.a. appelldomstolen.
Språk: Engelsk

  Learning About the Legislative Process
Publisert av: United States Senate
Emner: Rettskildelære, Statsforfatningsrett, Lover, USA
Beskrivelse: Kort oversikt over lovgivningsprosessen i U.S.A.
Om utgiver: Ett av to kamre i USAs føderale lovgivende forsamling, Kongressen.
Språk: Engelsk

  Ministerieindgang
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Forarbeider, Danmark, Fagområder generelt, Lover, Rettspraksis, Rundskriv
Beskrivelse: Gir oversikt over de enkelte ministeriers regler og lovforslag i følgende grupper: gjeldende love/lovbekendtgørelser, bekentgørelser m.v., cirkulærer, vejledninger m.v., afgørelser, lovforslag i indeværende folketingssamling, vejledninger, seneste dokumenter.
Språk: Dansk

  Hvitvasking.no
Publisert av: Finanstilsynet, ØKOKRIM
Emner: Norge, Rundskriv, Litteratur i fulltekst, Hvitvasking, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Statistikk
Beskrivelse: Rettskilder, nyheter og annet knyttet til hvitvasking.
Språk: Norsk

  Riksbanken
Publisert av: Sveriges Riksbank
Emner: Lover, Banker, Sverige, Bankrett, Offentlige organer
Beskrivelse: Riksbanken er Sveriges sentralbank som har ansvar for pengepolitikken, inflasjon, sikker og effektiv betaling. Utarbeider forskrifter angående pengepolitkk, betalingssytem o.a.
Språk: Svensk

  Familjerätt
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Familierett, Sverige, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Forarbeider
Beskrivelse: Informasjon om svensk familierett med lenker til proposisjoner, utredninger m.m. Fra Justitiedepartementet.
Språk: Svensk

  Regelverk - Tollvesenet
Publisert av: Toll- og avgiftsdirektoratet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Tollrett, Handelsrett, Norge, Kommentarer til regelverk, Annen praksis, Lover
Beskrivelse: Lover, forskrifter, kommentar til tolloven, stortingsvedtak m.m.
Språk: Norsk

  Thomas - Historical documents
Publisert av: Library of Congress
Emner: Statsforfatningsrett, Offentlig rett, USA, Lovgivningsprosess, Lover
Beskrivelse: Rettskilder fra USAs rettshistorie. Fra Library of Congress.
Språk: Engelsk

  NAVs rettskilder
Publisert av: NAV
Emner: Trygderett, Sosialrett, Lover, Rettskilder generelt, Andre dokumenter, Rundskriv, Norge
Beskrivelse: Rettskildene inneholder Folketrygdloven og andre lover innenfor NAVs virkeområde. Dette inkluderer også rundskriv, forskrifter og vedlegg m.m.

  Assembleia da República
Publisert av: Assembly of the Republic of Portugal
Emner: Portugal, Parlamenter, Andre dokumenter, Offentlige organer, Statsforfatningsrett, Lover
Beskrivelse: Portugals parlament, også engelsk og fransk tekst.Database over moderne og historiske parlamentsdokumenter. Forfatningsrettslige lover m.m.
Språk: Engelsk, Fransk, Portugisisk

  Autorisasjon, utdanning og godkjenning. Helsedirektoratet
Publisert av: Helsedirektoratet
Emner: Direktiver, Rundskriv, Skjemaer og formularer, EØS, Arbeidsrett, Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Helserett
Beskrivelse: Kontoret har ansvar for autorisasjon og lisens til helsepersonell og turnustjeneste for leger etter ny helsepersonellov. Inneholder bl. a. regelverk og skjemaer.
Språk: Norsk

  Legislationline
Publisert av: Office for Democratic Institutions and Human Rights - OSCE
Emner: Lover, Ikke-statlige organisasjoner, Strafferett, Politi, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Legislationline.org gir direkte tilgang til internasjonale normer og regler til spesifikke menneskerettigheter, i tillegg til nasjonal lovgivning og annen dokumentasjon av relevans til disse.
Språk: Russisk, Engelsk

  Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
Publisert av: Norges vassdrags- og energidirektorat
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Energirett, Lover, Litteratur i fulltekst, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser.
Språk: Engelsk, Norsk

  Rechtpraktisch.de
Publisert av: Rechtpraktisch Informationsdienste Stefan Schicker
Emner: Lover, Tyskland, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt, Offentlige organer, Rettspraksis, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Startside for tysk jus: rettspraksis, lover, myndigheter, læresteder, juridiske artikler. Etablert av advokatene Stefan Schicker og Stefan Fritz.
Språk: Tysk

  EØS-avtalen m.v.
Publisert av: Lovdata
Emner: Norge, Lover, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EØS-loven og EØS-avtalen med protokoller, dessuten Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol; Avtale om EFTA-statenes faste komité
Språk: Norsk

  Patent- og varemærkestyrelsen
Publisert av: Patent- og Varemærkestyrelsen (Danmark)
Emner: Offentlige organer, Skjemaer og formularer, Håndbøker og oppslagsverk, Rettspraksis, Brosjyrer, Immaterialrett, Danmark, Forvaltning, Annen praksis, Lover
Beskrivelse: Det danske patentstyret. Lenker til rettspraksis og lovverk, mye materiale i fulltekst. Egen database med tilgang til de forskjellige rettighetsregistrene.
Språk: Engelsk, Dansk

  Rättsnätet
Publisert av: Notisum AB
Emner: Sverige, Fagområder generelt, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Forarbeider
Beskrivelse: Svenske lover, forarbeider og forskrifter (gratis). Avgjørelser av Högsta domstolen, hovrettene, Regeringsrätten, og Arbetsdomstolen fra 1994- er betalingstjenste, men korte sammendrag fritt tilgjengelige.
Språk: Svensk

  NATLEX
Publisert av: International Labour Organization
Emner: Lover, Forarbeider, Menneskerettigheter, Arbeidsrett, Andre jurisdiksjoner, Sosialrett
Beskrivelse: ILOs database for nasjonal lovgiving om arbeidsforhold, sosiale rettigheter og relaterte menneskerettighetsregelverk. 55 000 referanser, over 300 lover i fulltekst. Sortering etter land eller emne, eller søking.
Om utgiver: ILO
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Faolex
Publisert av: Food and Agriculture Organization of the United Nations
Emner: FN, Landbruksrett, Miljøvern, Energirett, Rettskilder, Andre jurisdiksjoner, Lover
Beskrivelse: Database over nasjonal lovgivning og regulering, samt traktater om natur- og miljøvern, landbruk og fornybare ressurser.
Språk: Fransk, Spansk, Engelsk, Arabisk

  Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Publisert av: Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Lover, Urbefolkningsrett, Rettspraksis, Samerett, Norge, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Senteret har til formål å øke kunnskapen og forståelsen om urfolksrett og samiske rettigheter. Sidene inneholder blant annet artikler, utredninger, lenker til sentrale lover og dommer. Tekst på samisk, norsk, engelsk og finsk. Tidsskrift for urfolks rettigheter i fulltekst.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk

  RefWorld
Publisert av: FNs høykommissær for flyktninger, FN - United Nations
Emner: FN-dokumenter, Lover, Internasjonalt, Rettspraksis, Flyktningerett, Folkerett, FN, Internasjonal rett
Beskrivelse: Database med internasjonale dokumenter, nasjonal lovgivning om flyktninger og rapporter om menneskerettighets-situasjonen i de ulike land.
Om utgiver: United Nations High Commissioner for Refugees
Språk: Engelsk

  Parliament of Ukraine
Publisert av: Verkhovna Rada of Ukraine
Emner: Rettskilder, Lover, Parlamenter, Ukraina, Offentlige organer
Beskrivelse: Parlamentet. Sammendrag av lover på engelsk.
Språk: Engelsk, Ukrainsk

  Personuppgiftslagen
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Personvern, Sverige, Lover
Beskrivelse: Informasjon om den svenske personopplysningsloven med lenker til utredninger og annet bakgrunnsstoff. Fra Justitiedepartementet.
Språk: Svensk

  Forskningsetisk bibliotek (FBIB)
Emner: Etikk, Litteratur, Lover, Erklæringer, Andre jurisdiksjoner
Beskrivelse: FBIB gir innsikt i temaet forskningsetikk gjennom artikler, eksempler og andre publikasjoner, og har som formål å tjene til refleksjon og kommunikasjon om forskningsetiske spørsmål.
Språk: Norsk

  Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia - ECCC
Publisert av: Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
Emner: Domstoler, Rettspraksis, Fagområder generelt, Kambodsja, Regler og statutter, Lover
Beskrivelse: Ad-hoc domstol som etterforsker og straffeforfølger de ansvarlige for forbrytelser begått av Røde Khmer-regimet i Kambodsja. Opprettet etter avtale mellom FN og regjeringen.
Om utgiver: ECCC
Språk: Fransk, Engelsk

  Statsministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Instrukser, Forvaltning, Danmark, Grunnlover, Statsforfatningsrett, Litteratur, Lover, Offentlige organer
Beskrivelse: Den danske statsminsterens sekretariat. Bl.a. lover om statsforfatningen, artikler og publikasjoner.
Språk: Engelsk, Dansk

  Statens FÖRFATTNINGSDATA - FINLEX
Publisert av: FINLEX
Emner: Oversatte lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Finland, Andre offentlige dokumenter, Fagområder generelt, Rettspraksis, Lover, Forarbeider, Annen praksis
Beskrivelse: Finske lover og forskrifter (finsk- og svenskspråklig), avgjørelser (de fleste på finsk, enkelte på svensk) fra Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Marknadsdomstolen og Arbetsdomstolen, samling av oversatte lover, internasjonale avtaler, regjeringsproposisjoner, Finlands författningssamling (kunngjøringsblad for lover og forskrifter, fulltekst fra mai 1998-).
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  Die Bundesregierung
Publisert av: Die Bundesregierung
Emner: Regjeringer, Grunnlover, Offentlige organer, Tyskland, Lover, Fagområder generelt
Beskrivelse: Regjeringen i Tyskland, departementene, lover, samfunnsinformasjon.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk

  Iberlex
Publisert av: Official State Gazette Agency - Spain
Emner: Lover, Rettspraksis, Andre offentlige dokumenter, Forarbeider, Fagområder generelt, Spania
Beskrivelse: Det spanske offisielle nettstedet for rettsinformasjon. Inneholder databaser med lover, lovforslag, tekster fra parlamentet, Cortes Generales, dommer og Boletin Oficial del Estado(BOE).
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Åländsk lagstiftning
Publisert av: Ålands landskapsregering
Emner: Fagområder generelt, Lover, Åland
Beskrivelse: Ålands författningssamling og Ålands lagsamling.
Språk: Svensk

  Konkurrensverket
Publisert av: Konkurrensverket
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Konkurranserett, Rettspraksis, Lover, Markedsrett, Sverige
Beskrivelse: Etat under Näringsdepartementet i Sverige. Lover og forskrifter, rapporter i fulltekst. Avgjørelser i fulltekst sept. 1998-. Sammendrag av ankesaker pådømt av Stockholms tingsrätt og Marknadsdomstolen 1997-. Nyhetsbrevet Konkurrensnytt 2000-.
Språk: Svensk, Engelsk

  Héraðsdómstólarnir
Publisert av: hafðu samband
Emner: Island, Rettspraksis, Domstoler, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Førsteinstansdomstolene på Island. Samling av prosesslover. Domssamling og lenker til lover.
Språk: Islandsk

  HELFO pasientformidling
Publisert av: HELFO
Emner: Lover, Norge, Pasienter, Ressurssider for fag, Helserett
Beskrivelse: Dersom sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen, kan du ta kontakt med HELFO pasientformidling for å finne et annet behandlingstilbud. Brødtekst HELFO pasientformidling hjelper deg med å finne annet behandlingstilbud når sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen.
Språk: Norsk

  Bundesministerium der Justiz
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Justiz
Emner: Forvaltning, Fagområder generelt, Offentlige organer, Tyskland, Lover
Beskrivelse: Det tyske justisdepartementet. Lenker til lover og lovforslag, informasjon om sentrale rettsområder.
Språk: Tysk, Engelsk

  United States Code - Title 26 Internal Revenue Code
Publisert av: Cornell University
Emner: Skatterett, Fagområder generelt, Lover, USA
Beskrivelse: USAs skattelov i fulltekst, lagt ut av Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  Gjeldsordningsbasen
Publisert av: Regjeringen
Emner: Lover, Gjeldsordning, Prosessrett, Norge, Rettskilder generelt, Forvaltningsrett
Beskrivelse: I gjeldsordningsbasen finner du gjeldsordningsloven samt de viktigste tilhørende rettskilder.
Basen er primært ment som et hjelpemiddel for personer som arbeider profesjonelt med saksbehandling etter gjeldsordningsloven, i første rekke medarbeidere hos namsmannen.
Basen inneholder bl.a. lovteksten til gjeldsordningsloven, både opprinnelig og etter endringer. Alle forarbeider, både til den opprinnelige loven og senere endringer, rettsavgjørelser i fulltekst og, sammendrag og forskrifter gitt med hjemmel i loven.
Språk: Norsk

  Skatteministeriet - Retsinformation
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Danmark, Instrukser, Fagområder generelt, Skatterett, Rundskriv, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Det danske Skatteministeriet: lover/bekendtgørelser, cirkulære, avgjørelser, lovforslag o.a.
Språk: Dansk

  Lover, forskrifter og regelverk i samepolitikken
Publisert av: Regjeringen
Emner: Lover, Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Instrukser, Samerett
Beskrivelse: Lover, forskrifter og regelverk knyttet til temaet samepolitikk
Språk: Norsk

  IRLII
Publisert av: IRLII
Emner: Irland, Lover, Rettspraksis, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Fagområder generelt, Referansedatabaser
Beskrivelse: Irish Legal Information Initiative. Søkbar database over rettspraksis fra 1997, lover 2002-2003 og artikler fra irske juridiske tidsskrifter. Støttet av BAILII, utarbeides ved University College Cork.
Språk: Engelsk

  EØS-loven
Publisert av: Lovdata
Emner: EU- og EØS-rett, EFTA, Lover, EØS, Norge
Beskrivelse: EØS-loven med EØS-avtalens hoveddel, ODA-atalen samt ODA-avtalens protokoll 3 i fulltekst.
Språk: Norsk

  Tort
Publisert av: Cornell University
Emner: Grunnlover, Lover, USA, Erstatningsrett, Rettspraksis
Beskrivelse: Lover og rettsavgjørelser om amerikansk erstatningsrett. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Belgiske lover
Publisert av: Justel
Emner: Fagområder generelt, Belgia, Lover
Beskrivelse: Database for belgiske lover, regionale og lokale forskrifter, søkbar på nederlandsk og fransk.
Språk: Fransk, Nederlandsk

  United States Patent and Trademark Office
Publisert av: U.S. Department of Commerce
Emner: Immaterialrett, USA, Forvaltning, Offentlige organer, Lover
Beskrivelse: USAs patent- og varemerkekontor.Informasjon om kontoret og dets arbeid, lenker til lover og regelverk.
Språk: Engelsk

  Oversatte danske love
Publisert av: Københavns Universitet
Emner: Danmark, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Uoffisielle oversettelser av danske lover på nettet. Fra Juridisk Fakultetsbibliotek, København.The guide provides a collection of Danish law in English. The Faculty of Law Library does not answer for the validity of the law or the translation. Only the Danish document in the Danish Law Gazette (Lovtidende) has legal validity.
Språk: Dansk, Engelsk

  CISG Nordic
Publisert av: CISG Nordic
Emner: Danmark, Kjøpsrett, Rettspraksis, Sverige, Lover, Finland, Norge, Island
Beskrivelse: Forskningsdatabase som tilbyr nordiske dommer o.a. på orginalspråket vedrørende den internasjonale kjøpsloven, Convention for the Intenational Sales og Goods.
Språk: Engelsk

  Data Protection
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Lover, Personvern, Europa
Beskrivelse: Lenker til traktater i fulltekst, samt en oversikt over europeiske lands personvernlover. Fra Council of Europe.
Språk: Engelsk, Fransk

  Foreign Law Translations
Publisert av: University of Texas
Emner: Lover, Håndbøker og oppslagsverk, Kontraktsrett, Rettspraksis, Erstatningsrett, Forvaltningsrett, Israel, Statsforfatningsrett, Østerrike, Tyskland, Frankrike
Beskrivelse: Engelske oversettelse av lover og dommer fra Tyskland, Frankrike, Israel og Østerrike innen konstitusjonsrett, administrativ rett, kontraktsrett og erstatningsrett. Fra Institute for Transnational law, University of Texas at Austin. (Tidligere driftet av University College London.)
Språk: Engelsk

  e-commerce
Publisert av: Australian Government
Emner: Australia, E-handel, Lover
Beskrivelse: Australsk hjemmeside om e-handel utarbeidet av Attorney-General's Department. Lenker til nasjonale og internasjonale rettskilder
Språk: Engelsk

  Konkurransetilsynet
Publisert av: Konkurransetilsynet
Emner: Konkurranserett, Annen praksis, Litteratur i fulltekst, Norge, Forvaltning, Offentlige organer, Lover
Beskrivelse: Etat under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Browse Legislation - Wales
Publisert av: The National Archives
Emner: Lover, Wales, Fagområder generelt
Beskrivelse: Lovgivning i Wales - Legislation.gov.uk
Språk: Engelsk

  U.S. Code
Publisert av: Cornell University
Emner: Lover, Fagområder generelt, USA
Beskrivelse: USAs føderale lover. Søkemuligheter og registre.
Språk: Engelsk

  Cases and codes
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Rettspraksis, Lover, Fagområder generelt, USA, Grunnlover
Beskrivelse: Samleside for rettskilder: USAs føderale lover, delstatslover, rettspraksis fra Høyesterett, de føderale appelldomstolene, føderale særdomstoler og delstatsdomstoler. Fra FindLaw.
Språk: Engelsk

  Register over gældende EU-retsforskrifter
Publisert av: Europa.eu, EUR-Lex
Emner: EU, EU- og EØS-rett, Lover
Beskrivelse: Gjeldende lovgivning i EU sortert systematisk.
Språk: Engelsk, Dansk, Tysk, Svensk, Fransk

  Bundesgesetzblatt
Publisert av: Bundesanzeiger Verlag
Emner: Fagområder generelt, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Tyskland
Beskrivelse: Kunngjøringsblad for tyske lover og forskrifter fra forbundet.
Språk: Tysk

  ELKI - Länkar som samlats av Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Finlands Riksdag
Emner: Fagområder generelt, Lover, Forvaltningsrett, EU- og EØS-rett, Finland, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Emneportal innen jus, politikk, offentlig forvaltning og EU. Fra Riksdagsbiblioteket.
Språk: Engelsk, Finsk, Svensk

  Ministerialtidende.dk
Publisert av: Regeringen
Emner: Lover
Beskrivelse: I Ministerialtidende kan alle cirkulærer, veiledninger, skrivelser m.v. offentliggjøres, hvis den udstedende myndighed vurderer, at disse har almenn interesse, jf. lovtidendelovens § 5. NB! Ministerialtidende er nedlagt pr. 1. januar 2013. Her finner du elektronisk Ministerialtidende, årgangene 2008-2012.
Språk: Dansk
Type: Tekst

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Publisert av: Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Emner: Statistikk, Klageorganer, Norge, Offentlige anskaffelser, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover
Beskrivelse: Hjemmesiden til KOFA. Noe informasjon på engelsk. Behandler klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Statistikk, regelverk m.m.
Om utgiver: KOFA
Språk: Norsk

  Lagar och regler
Publisert av: Datainspektionen
Emner: Sverige, Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Personvern
Beskrivelse: Side fra det svenske datatilsynet med informasjon om lover, forskrifter m.v. innenfor personvern. Fulltekstlenker til lover og regler.
Språk: Svensk

  Skatteetaten
Publisert av: Skatteetaten
Emner: Skjemaer og formularer, Norge, Offentlige organer, Skatterett, Fagområder generelt, Lover, Forvaltning, Annen praksis
Beskrivelse: Informasjon om skattespørsmål for personer og bedrifter, elektroniske skjemaer m.m.
Språk: Norsk

  Child Rights Information Network
Publisert av: Child Rights Information Network
Emner: Standarder, Menneskerettigheter, Rettspraksis, Lover, Barnerett, Resolusjoner, Grunnlover, Uttalelser, Internasjonalt
Beskrivelse: Et nettverk av over 1100 organisasjoner i mer enn 100 land. Lenker til organisasjoner og til stoff om barns rettigheter, tematisk og geografisk ordnet.
Språk: Engelsk

  Raad van State - Conseil d'Etat - Staatsrat
Publisert av: Council of State - Belgium
Emner: Domstoler, Belgia, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Belgias øverste domstol i forvaltningssaker. Nettsiden har en database med avgjørelser fra 1994-. Samt lenker til RefLex og JuriDict.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Nederlandsk

  Pasient- og brukerombudet
Publisert av: Pasient- og brukerombudet
Emner: Offentlige organer, Rundskriv, Helserett, Norge, Forvaltning, Lover, Sosialrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Pasienter
Beskrivelse: Felles informasjonsside for Pasient- og brukerombudene i Norge. Lenker til lover, forskrifter og rundskriv.
Språk: Norsk