Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 
RSSAntall treff: 4
 

  Konkursrådet - uttalelser
Publisert av: Konkursrådet
Emner: Norge, Uttalelser, Konkursrett
Beskrivelse: Konkursrådets uttalelser vedrørende prinsipielle spørsmål som berører bobehandling.
Språk: Norsk

  Konkursrådet
Publisert av: Konkursrådet
Emner: Offentlige organer, Skjemaer og formularer, Norge, Uttalelser, Konkursrett, Forvaltning, Rundskriv, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Konkursrådet er et veiledende og rådgivende organ tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet.

Det kan blant annet avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål som vedrører bobehandling.

Disse finnes på nettstedet, i tillegg til regelverk, fagartikler, oversikt over rettsavgjørelser m.m.

Språk: Norsk

  Sveriges Domstolar
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Sverige, Fagområder generelt, Familierett, Prosessrett, Konkursrett, Boligrett, Forvaltningsrett, Domstoler, Fast eiendom
Beskrivelse:
Språk: Samisk, Svensk, Finsk, Engelsk

  Rundskriv - Konkurslovgivning
Publisert av: Konkursrådet
Emner: Rundskriv, Konkursrett, Norge
Beskrivelse: Rundskriv fra Justisdepartementet i forbindelse med konkurslovgivningen blir her gjort tilgjengelig etter hvert.
Språk: Norsk