Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 9
 

  GlobaLex
Publisert av: GlobaLex
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Andre jurisdiksjoner, Folkerett, Litteratur i fulltekst, Komparativ rett
Beskrivelse: Elektroniske oversiktsartikler innen internasjonal, komparativ og utenlandsk rett skrevet av eksperter over hele verden. Publiseres av Hauser Global Law School Program ved New York University School of Law.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Emner: Folkerett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Offentlig rett, Internasjonalt, Komparativ rett
Beskrivelse: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
Språk: Engelsk, Tysk

  Transnational and Comparative Family Law: Harmonization and Implementation
Publisert av: GlobaLex
Emner: Komparativ rett, Internasjonalt, Lover, Grunnlover, Familierett
Beskrivelse: Oversikt over komparativ familierett på nettet. Fokus ligger på nasjonal implementering av internasjonale avtaler. Av Marylin Johnson Raisch.
Språk: Engelsk

  Comparative Criminal Procedure: A Select Bibliography
Publisert av: GlobaLex
Emner: Straffeprosess, Komparativ rett, Bibliografier, Internasjonalt
Beskrivelse: Bibliografi som tar for seg de viktigste informasjonsressurser innenfor straffeprosess. Av Lyonette Louis-Jacques for Globalex.
Språk: Engelsk

  GlobaLex : Global Warming: A Comparative Guide to the E.U. and the U.S. and Their Approaches to the U.N. Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol
Publisert av: GlobaLex
Emner: FN, Miljørett, EU, USA, Komparativ rett
Beskrivelse: Guide og gjennomgang av mange informasjonsressurser og Kyoto Protokollen. Lenker til en rekke kilder. Av Deborah Paulus-Jagrič.
Språk: Engelsk

  Basic Guide to Researching Foreign Law
Publisert av: GlobaLex
Emner: Komparativ rett, Andre jurisdiksjoner, Forskningsveiledninger
Beskrivelse: Oversikt over utenlandsk rett på nettet. Av Mary Rumsey.
Språk: Engelsk

  Max-Planck-institut für ausländisches und internationales Privatrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Emner: Komparativ rett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Andre jurisdiksjoner, Internasjonal privatrett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Max Planck Intitute for Comparative and International Private Law.
Språk: Engelsk, Tysk

  Immigration Law - A Comparative Approach Guide to Immigration Law of Australia, Canada and the United States
Publisert av: GlobaLex
Emner: Australia, Fremmedrett, Komparativ rett, Canada, USA
Beskrivelse: Oversikt over fremmedrett i Australia, USA og Canada med lenker til rettskilder og institusjoner. Av Annmarie Zell for Globalex.
Språk: Engelsk

  Robbins Collection
Publisert av: University of California
Emner: Kirkerett, Rettshistorie, Komparativ rett, USA, Bibliotek
Beskrivelse: Robbins Collection er en samling av eldre og nyere litteratur ved School of Law at the University of California, Berkely. Biblioteket er et senter for forskning og undervisning nasjonalt og internasjonalt. Studier i komparativ rett og rettshistorie står sentralt, basert på omfattende samlinger av rettskilder og litteratur fra antikken, middelalder og nyere tid. Også europeisk 1800-tall er godt representert.
Språk: Engelsk