Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 25
 

  Bókassafns- og upplýsingaþjónusta Háskólans í Reykjavík
Publisert av: Reykjavik University
Emner: Island, Bibliotek
Beskrivelse: Biblioteket ved Universitetet i Reykjavik.
Språk: Islandsk

  Ríkissaksóknari
Publisert av: Ríkissaksóknari
Emner: Island, Fagområder generelt, Rettsvesen, Påtalemyndigheter
Beskrivelse: Informasjon om påtalemyndigheten i Island.
Språk: Islandsk

  Government Offices of Iceland
Publisert av: Government of Iceland
Emner: Regjeringer, Offentlige organer, Oversatte lover, Island, Fagområder generelt
Beskrivelse: Islands regjering med lenker til statsministerens kontor, departementene, offentlig statistikk og engelske versjoner av grunnloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven. Under hvert departement finnes oversatte lover i utvalg.
Om utgiver: Stjórnarráð Íslands
Språk: Islandsk, Engelsk

  Dómstólaráð
Publisert av: Dómstólaráð
Emner: Island, Domstoler
Beskrivelse: Oversikt over Islands domstoler.
Språk: Islandsk

  Hæstiréttur Islands
Publisert av: Hæstiréttur Islands
Emner: Fagområder generelt, Domstoler, Island, Rettspraksis, Høyesterett
Beskrivelse: Islands høyesterett. Nyere avgjørelser i fulltekst. Utvalgte dommer på dansk, informasjon om domstolen på engelsk.
Språk: Dansk, Islandsk, Engelsk

  Felagsdómur
Publisert av: Rettarheimild
Emner: Island, Arbeidsrett, Rettspraksis
Beskrivelse: Islandske arbeidsrettsdommer f.o.m. 2000.
Språk: Islandsk

  Héraðsdómstólarnir
Publisert av: hafðu samband
Emner: Island, Rettspraksis, Domstoler, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Førsteinstansdomstolene på Island. Samling av prosesslover. Domssamling og lenker til lover.
Språk: Islandsk

  Seðlabanki Íslands
Publisert av: Central Bank of Iceland
Emner: Banker, Island, Litteratur i fulltekst, Bankrett
Beskrivelse: Den islandske sentralbanks hjemmeside med statistikk, publikasjoner, forskning, nyheter o.a.
Språk: Islandsk, Engelsk

  Library - Bifröst
Publisert av: Bifröst University
Emner: Island, Bibliotek, Fagområder generelt
Beskrivelse: Biblioteket ved handelshøyskolen i Bifröst.
Om utgiver: Háskólinn á Bifröst
Språk: Engelsk, Islandsk

  Norden
Publisert av: Nordisk ministerråd, Nordisk råd
Emner: Færøyene, Danmark, Sverige, Grønland, Norge, Finland, Fagområder generelt, Åland, Island, Offentlige organer, Norden
Beskrivelse: Nordisk råd er et samarbeidsorgan for nasjonalforsamlingene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ministerrådet er regjeringenes samarbeidsorgan. Nettstedet inneholder generell informasjon om de nordiske land og nordisk samarbeid.
Språk: Engelsk, Svensk, Dansk, Finsk, Islandsk, Norsk

  Nations of the World - Iceland
Publisert av: Library of Congress
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Island, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt
Beskrivelse: Lenker til grunnloven, myndigheter, generell samfunnsinformasjon, andre startsider mm. Fra Kongressbiblioteket i USA.
Språk: Engelsk

  Háskólinn í Reykjavík - Lagadeild
Publisert av: Reykjavik University
Emner: Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Island
Beskrivelse: Juridisk fakultet ved Universitetet i Reykjavik. Noe engelsk tekst.
Språk: Engelsk, Islandsk

  Lögmannafélag Íslands
Publisert av: Lögmannafélag Íslands
Emner: Advokater, Organisasjoner og foreninger, Island, Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Den islandske advokatforeningen. Noe engelsk tekst.
Språk: Islandsk

  Bókasafn Háskólans á Akureyri
Publisert av: University of Akureyri
Emner: Island, Fagområder generelt, Bibliotek
Beskrivelse: Biblioteket ved Universitetet i Akureyri.
Om utgiver: Háskólans á Akureyri
Språk: Engelsk, Islandsk

  Faculty of Law - Akureyri
Publisert av: University of Akureyri
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Island
Beskrivelse: Juridisk fakultet ved Universitetet i Akureyri.
Språk: Engelsk, Islandsk

  Althingi
Publisert av: Alþingi
Emner: Parlamenter, Offentlige organer, Fagområder generelt, Island, Lover
Beskrivelse: Islands nasjonalforsamling. Årsmeldinger 1999-, komitedokumenter 2003-, lovsamling. Sider på dansk og engelsk med generell informasjon.
Språk: Islandsk

  CISG Nordic
Publisert av: CISG Nordic
Emner: Danmark, Kjøpsrett, Rettspraksis, Sverige, Finland, Lover, Norge, Island
Beskrivelse: Forskningsdatabase som tilbyr nordiske dommer o.a. på orginalspråket vedrørende den internasjonale kjøpsloven, Convention for the Intenational Sales og Goods.
Språk: Engelsk

  Gegnir
Publisert av: Gegnir
Emner: Island, Referansedatabaser
Beskrivelse: Samkatalog for islandske bibliotek.
Språk: Engelsk, Islandsk

  Researching Icelandic Law
Publisert av: GlobaLex
Emner: Island, Rettssystem, Fagområder generelt, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Introduksjon til islandske rettskilder med pekere mot onlineressurser. Av Rán Tryggvadóttir and Thordis Ingadóttir, Reykjavik Universitet. Publisert i Globalex februar 2007. Oppdatert av Erna Mathiesen.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  National and University Library of Iceland
Publisert av: The National and University Library of Iceland
Emner: Bibliotek, Island, Fagområder generelt
Beskrivelse: Islands universitets- og nasjonalbibliotek.
Språk: Engelsk, Islandsk

  Reglugerðasafn
Publisert av: Government of Iceland
Emner: Fagområder generelt, Island, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Islands forskrifter i fulltekst. Flere registre, søkefunksjon.
Språk: Islandsk

  Recent case-law relating to the Brussels and Lugano Conventions
Publisert av: EU-domstolen, Universität des Saarlandes
Emner: Sveits, Internasjonal privatrett, Rettspraksis, Traktater, EU, Island, Danmark, Norge, EU-lovgivning
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst fra fra EF-domstolen og nasjonale domstoler angående Brusselkonvensjonen og Luganokonvensjonen om verneting og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker. Samt andre rettskilder

Kronologiske og artikkelsorterte registre.

Språk: Fransk, Engelsk

  Faculty of Law
Publisert av: University of Iceland
Emner: Island, Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Juridisk fakultet ved Islands universitet.
Språk: Islandsk, Engelsk

  Avtale om EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen - ODA
Publisert av: Lovdata
Emner: Norge, Island, Fagområder generelt, Liechtenstein, EFTA
Beskrivelse: Norsk versjon av avtaleteksten.
Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. http://lovdata.no/info/fakta.html
Språk: Norsk

  Iceland.is
Publisert av: Government of Iceland
Emner: Island, Fagområder generelt, Startsider og søkemotorer
Beskrivelse: Offisiell, engelskspråklig informasjon om Island: natur, næringsliv, samfunnsforhold, utenriksforbindelser. Lenker til offentlige og private institusjoner og organisasjoner. Fra det islandske utenriksdepartementet.