Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 25
 
Bókassafns- og upplýsingaþjónusta Háskólans í Reykjavík
Publisert av: Reykjavik University
Biblioteket ved Universitetet i Reykjavik. (Mer informasjon...)

Ríkissaksóknari
Publisert av: Ríkissaksóknari
Informasjon om påtalemyndigheten i Island. (Mer informasjon...)

Government Offices of Iceland
Publisert av: Government of Iceland
Islands regjering med lenker til statsministerens kontor, departementene, offentlig statistikk og engelske versjoner av grunnloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven. Under hvert departement finnes oversatte lover i utvalg. (Mer informasjon...)

Dómstólaráð
Publisert av: Dómstólaráð
Oversikt over Islands domstoler. (Mer informasjon...)

Hæstiréttur Islands
Publisert av: Hæstiréttur Islands
Islands høyesterett. Nyere avgjørelser i fulltekst. Utvalgte dommer på dansk, informasjon om domstolen på engelsk. (Mer informasjon...)

Felagsdómur
Publisert av: Rettarheimild
Islandske arbeidsrettsdommer f.o.m. 2000. (Mer informasjon...)

Héraðsdómstólarnir
Publisert av: hafðu samband
Førsteinstansdomstolene på Island. Samling av prosesslover. Domssamling og lenker til lover. (Mer informasjon...)

Seðlabanki Íslands
Publisert av: Central Bank of Iceland
Den islandske sentralbanks hjemmeside med statistikk, publikasjoner, forskning, nyheter o.a. (Mer informasjon...)

Library - Bifröst
Publisert av: Bifröst University
Biblioteket ved handelshøyskolen i Bifröst. (Mer informasjon...)

Norden
Publisert av: Nordisk ministerråd, Nordisk råd
Nordisk råd er et samarbeidsorgan for nasjonalforsamlingene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ministerrådet er regjeringenes samarbeidsorgan. Nettstedet inneholder generell informasjon om de nordiske land og nordisk samarbeid. (Mer informasjon...)

Nations of the World - Iceland
Publisert av: Library of Congress
Lenker til grunnloven, myndigheter, generell samfunnsinformasjon, andre startsider mm. Fra Kongressbiblioteket i USA. (Mer informasjon...)

Háskólinn í Reykjavík - Lagadeild
Publisert av: Reykjavik University
Juridisk fakultet ved Universitetet i Reykjavik. Noe engelsk tekst. (Mer informasjon...)

Lögmannafélag Íslands
Publisert av: Lögmannafélag Íslands
Den islandske advokatforeningen. Noe engelsk tekst. (Mer informasjon...)

Bókasafn Háskólans á Akureyri
Publisert av: University of Akureyri
Biblioteket ved Universitetet i Akureyri. (Mer informasjon...)

Faculty of Law - Akureyri
Publisert av: University of Akureyri
Juridisk fakultet ved Universitetet i Akureyri. (Mer informasjon...)

Althingi
Publisert av: Alþingi
Islands nasjonalforsamling. Årsmeldinger 1999-, komitedokumenter 2003-, lovsamling. Sider på dansk og engelsk med generell informasjon. (Mer informasjon...)

CISG Nordic
Publisert av: CISG Nordic
Forskningsdatabase som tilbyr nordiske dommer o.a. på orginalspråket vedrørende den internasjonale kjøpsloven, Convention for the Intenational Sales og Goods. (Mer informasjon...)

Gegnir
Publisert av: Gegnir
Samkatalog for islandske bibliotek. (Mer informasjon...)

Researching Icelandic Law
Publisert av: GlobaLex
Introduksjon til islandske rettskilder med pekere mot onlineressurser. Av Rán Tryggvadóttir and Thordis Ingadóttir, Reykjavik Universitet. Publisert i Globalex februar 2007. Oppdatert av Erna Mathiesen. (Mer informasjon...)

National and University Library of Iceland
Publisert av: The National and University Library of Iceland
Islands universitets- og nasjonalbibliotek. (Mer informasjon...)

Reglugerðasafn
Publisert av: Government of Iceland
Islands forskrifter i fulltekst. Flere registre, søkefunksjon. (Mer informasjon...)

Recent case-law relating to the Brussels and Lugano Conventions
Publisert av: EU-domstolen, Universität des Saarlandes
Avgjørelser i fulltekst fra fra EF-domstolen og nasjonale domstoler angående Brusselkonvensjonen og Luganokonvensjonen om verneting og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker. Samt andre rettskilder

Kronologiske og artikkelsorterte registre. (Mer informasjon...)

Faculty of Law
Publisert av: University of Iceland
Juridisk fakultet ved Islands universitet. (Mer informasjon...)

Avtale om EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen - ODA
Publisert av: Lovdata
Norsk versjon av avtaleteksten. (Mer informasjon...)

Iceland.is
Publisert av: Government of Iceland
Offisiell, engelskspråklig informasjon om Island: natur, næringsliv, samfunnsforhold, utenriksforbindelser. Lenker til offentlige og private institusjoner og organisasjoner. Fra det islandske utenriksdepartementet. (Mer informasjon...)