Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus

OBS: Juridisk nettleser legges ned omtrent 15. juni 2024

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Fagområder

open/close topic
 

Jurisdiksjon

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSS



Antall treff: 150
 

  ASIL Electronic Resource Guide
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Humanitærrett, Voldgift, Havrett, Immaterialrett, EU- og EØS-rett, Miljørett, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, FN, Internasjonal strafferett, Internasjonal privatrett, Organisasjoner og foreninger, Krigens rett, Menneskerettigheter, EU, Internasjonalt, Strafferett, Mellomstatlige organisasjoner, Ikke-statlige organisasjoner
Beskrivelse: Veiviser til folkerett på nettet: databaser, rettskilder, organisasjoner og institusjoner. Emneinndelt.
Språk: Engelsk

  Contracts - overview - sources
Publisert av: Cornell University
Emner: Internasjonalt, Folkerett, Juridiske lenkesamlinger, Lover, Grunnlover, Rettspraksis, Kontraktsrett, USA
Beskrivelse: Lenkesamling for amerikansk og internasjonal kontraktsrett. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Privacy International
Publisert av: Privacy International
Emner: Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt, Personvern
Beskrivelse: Internasjonal personvernsorganisasjon. Lenker til nyheter, artikler og lover og traktater.
Språk: Engelsk

  EISIL-International Human Rights
Publisert av: EISIL
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Menneskerettigheter, Internasjonalt
Beskrivelse: Lenkesamling i menneskerettigheter, del av folkerettsportalen Eisil.
Om utgiver: Electronic Information System for International Law
Språk: Engelsk

  Human Rights Internet
Publisert av: Human Rights Internet - HRI
Emner: Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt
Beskrivelse: Organisasjon hvis formål er å støtte frivillige organisasjoners arbeid, tilgjengeliggjøre og spre informasjon om menneskerettigheter. Lenker og informasjon om FNs arbeid med menneskerettighetene.
Språk: Engelsk

  GATT Digital Library 1947-1994
Publisert av: Stanford University, World Trade Organization
Emner: Rettskilder generelt, Bibliotek, Handelsrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Stanford Universitys base med tilgang til og søkemuligheter i dokumenter og informasjon om GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).
Språk: Engelsk

  Westlaw
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Litteratur i fulltekst, Hong Kong, Rettspraksis, Rettskilder generelt, Lover, EU, Internasjonalt, Australia, Anglo-Amerika, Fagområder generelt
Beskrivelse: Amerikansk rettskildedatabase med hovedvekt på på anglo-amerikanske rettskilder og tidsskrifter, omfatter også rettskilder og tidsskrifter fra andre regioner.
Språk: Engelsk

  Update to Researching Intellectual Property Law in an International Context
Publisert av: LLRX
Emner: Lover, Organisasjoner og foreninger, Immaterialrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Oversikt over internasjonale avtaler og organisasjoner innenfor immaterialrett, samt en oversikt over 65 lands immaterialrettslovgivning (inkl. Norge). Av Stephanie Weigmann for LLRX
Om utgiver: Law Library Resource Xchange
Språk: Engelsk

  Amnesty International
Publisert av: Amnesty International
Emner: Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter, Internasjonalt
Beskrivelse: Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Her finnes bl.a. landbaserte rapporter i fulltekst.
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  INTERCARGO - International Association of Dry Cargo Shipowners
Publisert av: Intercargo
Emner: Interesseorganisasjoner, Sjørett, Internasjonalt, Transportrett
Beskrivelse: Etablert 1980. Internasjonal medlemsorganisasjon for skipsredere. Hovedkontor i London.
Språk: Engelsk

  ASIL Guide to electronic resources - Private international law
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Handelsrett, Internasjonal privatrett, Kjøpsrett, Voldgift, Internasjonalt
Beskrivelse: ASILs Guide til internasjonal privatrett, bl.a. kilder angående CISG og International Commercial Arbitration. Av Don Ford for American Society of International Law
Språk: Engelsk

  United Nations (UN)
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, FN, FN-organer og institusjoner, Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner
Beskrivelse: De Forente Nasjoners (FNs) hjemmesider med mye nyttig stoff om organisasjonens struktur, dagsorden, resolusjoner og dokumenter.
Språk: Russisk, Fransk, Engelsk, Spansk

  Update to International Criminal Law: A Selective Resource Guide
Publisert av: LLRX
Emner: Internasjonal strafferett, Juridiske lenkesamlinger, Forskningsveiledninger, Internasjonalt, Prosessrett, Rettskilder generelt
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  Norges Røde Kors
Publisert av: Røde kors
Emner: Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter, Humanitærrett, Norge, Internasjonalt, Ikke-statlige organisasjoner
Beskrivelse: Hjemmeside for Norges Røde Kors.
Språk: Norsk

  Minority Rights Group International
Publisert av: Minority Rights Group International
Emner: Minioritetsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Urbefolkningsrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Frivillig organisasjon som arbeider med minoriteters rettigheter. Her finnes oversikt over organisasjonens arbeid, sammendarg av rapporter m.m.
Språk: Engelsk

  ECOLEX - the gateway to international law
Publisert av: ECOLEX
Emner: Miljørett, Rettspraksis, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Lover, Referansedatabaser
Beskrivelse: Samling av databaser om internasjonal miljørett, bl.a. traktater, nasjonal lovgivning, litteratur (34000 referanser), rettsavgjørelser. Utarbeidet av FNs miljøprogram UNEP og miljøorganisasjonen IUCN.
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  Independent Expert on minority issues
Publisert av: FNs høykommissær for menneskerettigheter
Emner: Internasjonalt, FN-organer og institusjoner, FN, Minioritetsrett, Rapporter
Beskrivelse: Spesialutsending under FNs høykommisær for menneskerettigheter.
Språk: Engelsk

  WTO dispute settlement
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Annen praksis, Internasjonalt, Tvisteløsning, Handelsrett
Beskrivelse: Prosedyrer for løsning av handelstvister mellom medlemsland i Verdens handelsorganisasjon, dokumenter fra løpende og avsluttede saker.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  Reports of International Arbitral Awards -RIAA
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Internasjonalt, Voldgift, Rettspraksis, FN
Beskrivelse: Samling av internasjonale voldgiftsavgjørelser i fulltekst. Søkefunksjon.
Språk: Engelsk

  GlobaLex - Researching International Marine Environmental Law
Publisert av: GlobaLex
Emner: Miljørett, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Havrett
Beskrivelse: Guide og gjennomgang av mange informasjonsressurser innen havmiljørett.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Human Rights
Publisert av: WorldLII
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Litteratur, Internasjonalt, Rettspraksis, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Omfattende startside innen menneskerettigheter.
Språk: Engelsk

  UK P&I Club
Publisert av: UK P&I Club
Emner: Organisasjoner og foreninger, Sjøforsikring, Internasjonalt, Forsikringsrett
Beskrivelse: Verdens største P&I Club. Etablert 1869. Hovedkontor i London.
Språk: Engelsk, Japansk

  Taxbase
Publisert av: Tax Analysts
Emner: USA, Skatterett, Fagområder generelt, Internasjonalt
Beskrivelse: Tax Information Worldwide, skatterettslig portal fra USA. Nyheter m.m.
Språk: Engelsk

  ITECHLAW - International Technology Law Association
Publisert av: International Technology Law Association
Emner: Advokater, Interesseorganisasjoner, Internasjonalt, Rettsinformatikk
Beskrivelse: En av verdens største foreninger for advokater som arbeider med it-spørsmål. Medlemmer fra over 60 land.
Språk: Engelsk

  Menneskerettigheter
Publisert av: Regjeringen
Emner: Internasjonalt, Norge, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Utenriksdepartementets menneskerettighetssider.
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk

  menneskerettigheter.no
Publisert av: Menneskerettighetshuset
Emner: Internasjonalt, Juridiske lenkesamlinger, Organisasjoner og foreninger, Ikke-statlige organisasjoner, Menneskerettigheter, Litteratur
Beskrivelse: Norsk menneskerettighetsportal. Her finnes lenker til en rekke artikler, konvensjoner o.a. i fulltekst. Samt lenker til domstoler ogranisasjoner m.m.
Språk: Norsk

  International Environmental Law
Publisert av: EISIL
Emner: Havrett, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Miljørett
Beskrivelse: Portalen inneholder linker til relevante web-sider, research guides, publikasjoner, dokumenter m.m. Har en god søkefunktion.
Språk: Engelsk

  WomenWatch
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Likestilling, Internasjonalt, Kvinnerett, FN
Beskrivelse: Om kvinnespørsmål i FN, inklusiv CEDAW. Oversikt og lenker til relaterte FN-kilder.
Språk: Engelsk

  ASIL Electronic Resource Guide - International Environmental Law
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Forskningsveiledninger, Internasjonal rett, Miljørett, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt
Beskrivelse: Veiviser til internasjonal miljørett, med lenker til institusjoner, databaser og rettskilder. Av Anne Burnett for American Society of International Law.
Språk: Engelsk

  Jurisprudence - The United Nations Human Rights Treaties
Publisert av: Bayefsky.com
Emner: FN, Menneskerettigheter, Rettspraksis, Internasjonalt
Beskrivelse: Rettpraksis fra FNs trakatorganer. Gir oversikt etter land, traktat og artikkel.
Språk: Engelsk

  GlobaLex : Research Guide on International Health Law
Publisert av: GlobaLex
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Helserett, Organisasjoner og foreninger, Offentlige organer
Beskrivelse: Lenkesamling og bibliografi for sentrale ressurser innen internasjonal helserett av Chenglin Liu.
Språk: Engelsk

  Saker fra Haagdomstolen - ICJ
Publisert av: International Court of Justice
Emner: Folkerett, Internasjonalt, Rettspraksis, FN
Beskrivelse: Domstolens avgjørelser og uttalelser siden 1946.
Om utgiver: ICJ
Språk: Engelsk, Fransk

  Tax and Accounting Sites Directory
Publisert av: AccountantsWorld, LLC
Emner: Rettskilder generelt, USA, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Internasjonal skatterett, Skatterett
Beskrivelse: En omfattende nettside for nasjonal og internasjonal skatterett samt regnskap, fortrinnsvis i USA.

Inneholder publikasjoner og databaser. lover, skatteavtaler, standarder, guider, lenker til institusjoner,

Språk: Engelsk

  Update to International Commercial Arbitration - Locating the Resources
Publisert av: LLRX
Emner: Forskningsveiledninger, Internasjonalt, Voldgift, Handelsrett
Beskrivelse: Veiviser til trykte og digitale kilder om voldgift i internasjonal handelsrett. Av Jean M. Wenger for LLRX.
Språk: Engelsk

  US Department of State - Human Rights Reports
Publisert av: U.S. Government
Emner: Rapporter, Internasjonalt, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Årlig rapport om menneskerettighetssituasjonen i ulike land fra US Department of State.
Språk: Engelsk

  Comparative Criminal Procedure: A Select Bibliography
Publisert av: GlobaLex
Emner: Straffeprosess, Komparativ rett, Bibliografier, Internasjonalt
Beskrivelse: Bibliografi som tar for seg de viktigste informasjonsressurser innenfor straffeprosess. Av Lyonette Louis-Jacques for Globalex.
Språk: Engelsk

  Utenriksdepartementets traktatregister
Publisert av: Lovdata, Regjeringen
Emner: Norge, Folkerett, Internasjonalt
Beskrivelse: Informasjon om bilaterale og multilaterale overenskomster som Norge er part i: undertegningsdato/-sted, ikrafttredelse, senere endringer etc. Fulltekst på norsk og originalspråket av traktater som er publisert i "Overenskomster med fremmede stater" f.o.m. midten av 1992. Kronologisk register og søkefunksjon. Utarbeidet i samarbeid med Lovdata.
Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. http://lovdata.no/info/fakta.html
Språk: Norsk

  Legifrance - Recherche experte
Publisert av: Republique Francaise
Emner: Lover, EU, Frankrike, Rettspraksis, Fagområder generelt, Internasjonalt, Grunnlover
Beskrivelse: Database med fransk rettspraksis, lover og konvensjoner. Fra Legifrance. Noen lover overstt til engelsk og spansk.
Språk: Fransk

  Receuil des cours
Publisert av: Hague Academy of International Law
Emner: Internasjonalt, Folkerett, Bibliografier
Beskrivelse: Bibliografisk database med henvisninger til artikler basert på forelesninger ved The Hague Academy of International Law, publisert i serien Recueil des cours.
Språk: Engelsk, Fransk

  United Nations Treaty bodies database
Publisert av: FN - United Nations, FNs høykommissær for menneskerettigheter
Emner: Menneskerettigheter, FN, FN-dokumenter, Internasjonalt, Annen praksis
Beskrivelse: Avgjørelser fra Human Rights Committee, Committee against Torture, Committee on the Elimination of Racial Discrimination under FNs høykommissær for menneskerettigheter. Inneholder i fulltekst fra 1992, alle dokumenter fra FNs seks komitéer for implementering av de internasjonale menneskerettighetstraktatene (konvensjonsbaserte komitéer) . Her finnes opplysninger om ratifisering av traktater, de enkelte lands avgitte rapporter og FN-organenes kommentarer til rapportene.
Språk: Engelsk

  International Family Law: A Selective Resource Guide
Publisert av: LLRX
Emner: Familierett, Forskningsveiledninger, Internasjonalt, Juridiske lenkesamlinger, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Veiviser til trykte og digitale kilder om internasjonal familierett. Utarbeidet av Marylin J. Raisch.
Språk: Engelsk

  A Basic Guide to International Environmental Legal Research
Publisert av: GlobaLex
Emner: Internasjonalt, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, Miljørett
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  Official documents system of the United Nations - ODS
Publisert av: FN - United Nations
Emner: FN-resolusjoner, Internasjonalt, FN-dokumenter, Folkerett, FN
Beskrivelse: Database som innholder FN-dokumenter fra 1993.
Språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Russisk

  International Criminal Law Database & Commentary
Publisert av: International Criminal Law Database & Commentary
Emner: Internasjonalt, Internasjonal strafferett, Rettspraksis, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: Database med fulltekst og kommentarer til Den internasjonal straffedomstolens (International Criminal Court) vedtekter og avgjørelser. Av Mark Klamberg.
Språk: Engelsk

  The Bank for International Settlements (BIS
Publisert av: Bank for International Settlements
Emner: Litteratur i fulltekst, Banker, Internasjonalt, Bankrett
Beskrivelse: Oversikt over sentralbanker fra hele verden sine hjemmesider. Samt taler og forskningspublikasjoner innenfor bankvesen i de ulike landene.

BIS fremmer internasjonalt penge- og finanssamarbeid og som fungerer som en bank for sentrale banker

Språk: Engelsk

  World Trade Organization (WTO)
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Organisasjoner og foreninger, Handelsrett, Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt
Beskrivelse: Verdens handelsorganisasjon
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  ASIL Electronic Resource Guide - International Human Rights
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Menneskerettigheter, Forskningsveiledninger, Internasjonalt, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Veiviser til rettskilder og annet materiale om menneskerettigheter, hovedsakelig i elektronisk form. Av Marci Hoffman.
Språk: Engelsk

  International Courts & Tribunals Project
Publisert av: WorldLII
Emner: Internasjonalt, Fagområder generelt, Domstoler
Beskrivelse: Fra WorldLII. Baser over avgjørelser fra internasjonale og regionale domstoler og andre konfliktløsningsorganger. Søk i en eller flere baser samtidig.
Språk: Engelsk

  Legal Research on International Law Issues Using the Internet
Publisert av: University of Chicago
Emner: Folkerett, Internasjonalt, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Omfattende framstilling laget av Lyonette Louis-Jacques, Foreign and international law librarian and lecturer in law, University of Chicago Law School , D'Angelo Law Library
Språk: Engelsk

  OECD - Competition
Publisert av: OECD
Emner: Statistikk, Konkurranserett, Litteratur, Internasjonalt
Beskrivelse: Analyser, nyheter og informasjon felles og fra enkelte land o.a.
Om utgiver: Organisation for Economic Co-operation and Development
Språk: Engelsk

  Trademark - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Emner: Lover, Immaterialrett, Folkerett, USA, Internasjonalt, Rettspraksis
Beskrivelse: Lenkesamling for amerikansk og internasjonal varemerkerett. Lover, rettspraksis, konvensjoner, myndigheter, organisasjoner. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  The International Tax Dialogue - ITD
Publisert av: The International Tax Dialogue - ITD
Emner: Internasjonalt, Skatterett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: The International Tax Dialogue (ITD) er et samarbeidsprosjekt mellom EU, Interamerikanske utviklingsbank (IDB), OECD, Pengefondet og Verdensbanken. ITDs hensikt er å oppfordre til og tilrettelegge for diskusjoner om skattetema mellom ulike lands skatteetatsansatte, internasjonale organisasjoner og en rekke andre sentrale parter.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  Norwegian Hull Club
Publisert av: Norwegian Hull Club
Emner: Internasjonalt, Sjøforsikring, Forsikringsrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Etablert 2001 ved en sammenslåing av Bergen Hull Club og UNITAS. En av verdens største rene sjøforsikringsselskaper. Hovedkontor i Bergen. Utgir bladet Network. Skaderapporter er tilgjengelige på nettsiden i PDF-format.
Språk: Engelsk

  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Publisert av: FN - United Nations, ICTY
Emner: Domstoler, FN-organer og institusjoner, Internasjonal strafferett, Internasjonalt, FN
Beskrivelse: Hjemmesiden til ICTY
Språk: Engelsk

  Human Rights First
Publisert av: Human Rights First
Emner: Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Flyktningerett, Internasjonalt
Beskrivelse: Organisasjon, med sete i USA, som jobber med menneskerettigheter og flyktingerett over hele verden.
Språk: Engelsk

  Global Sales Law (CISG)
Publisert av: University of Basel
Emner: Kommentarer til regelverk, Rettspraksis, FN, Internasjonalt, Kjøpsrett, Handelsrett, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, veier til dommer og annet internasjonalt rettslig materiale angående CISG
Språk: Engelsk

  United Nations High Commissioner for Human Rights
Publisert av: FNs høykommissær for flyktninger
Emner: FN-organer og institusjoner, Litteratur, Menneskerettigheter, Internasjonalt, FN
Beskrivelse: FNs høykommissær for menneskerettigheter.
Om utgiver: United Nations High Commissioner for Refugees
Språk: Russisk, Fransk, Engelsk, Spansk

  European Environmental Law - dommer
Publisert av: Asser Institute
Emner: Internasjonalt, Rettspraksis, Miljørett
Beskrivelse: Miljørettsdommer fra EF-domstolen og førsteinstansretten, Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, Den internasjonale domstolen i Haag og andre domstoler.

  CIEL - Center for International Environmental Law
Publisert av: CIEL
Emner: Ikke-statlige organisasjoner, Internasjonalt, Miljørett
Beskrivelse: Institusjon som arbeider med miljørettslige spørsmål. Kontorer i Washington og Geneve.
Om utgiver: Center for International Environmental Law
Språk: Engelsk

  International Tribunal for the Law of the Sea
Publisert av: ITLOS
Emner: Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt, Domstoler, Havrett, FN, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Den internasjonale havrettsdomstolen i Hamburg.
Språk: Fransk, Engelsk

  International Privacy Law Library
Publisert av: WorldLII
Emner: Lover, Litteratur, Rettspraksis, Personvern, Internasjonalt
Beskrivelse: Tilgang til en rekke databaser med rettspraksis innen personvern, i tillegg til tidsskrifter, lovgivning og andre rettskilder. Fra WorldLII.
Språk: Engelsk

  Forwarderlaw.com
Publisert av: Forwarderlaw.com
Emner: Transportrett, Internasjonalt, Referansedatabaser
Beskrivelse: Database for internasjonal varetransportrett
Språk: Engelsk

  ASIL Electronic Resource Guide - International Criminal Law
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Forskningsveiledninger, Internasjonal strafferett, Internasjonalt
Beskrivelse: Veiviser til internasjonal strafferett: databaser, rettskilder, domstoler og andre institusjoner. Av Gail A. Partin.
Språk: Engelsk

  Dansk Institut for Internationale Studier
Publisert av: Dansk Institut for Internationale Studier - DIIS
Emner: Danmark, Internasjonal rett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Internasjonalt
Beskrivelse: Hjemmesiden til DIIS. DIIS er en uavhengig, statlig forskninsinstitusjon som driver med internasjonale studier.
Språk: Dansk, Engelsk

  ICC Legal Tools database
Publisert av: International Criminal Court
Emner: Rettskilder generelt, FN, Rettspraksis, Internasjonal strafferett, Internasjonalt
Beskrivelse: Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC)s rettskildedatabase med dokumenter relatert til krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Basen inneholder en samling av dommer og tiltalebeslutninger fra internasjonale og internasjonaliserte straffedomstoler, traktater, publikasjoner og saker fra nasjonal strafferettspleie. I tillegg finnes forarbeidene til opprettelsen av ICC og domstolens egne avgjørelser. Basen har muligheter for å bla seg fram til relevante dokumenter og dokumenttyper samt å søke seg fram via både enkelt og avansert søkeskjema. Basen lages av ICC med bistand fra med flere eksterne samarbeidspartnere hvorav den største er Senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo.
Om utgiver: ICC
Språk: Engelsk

  ENTRI Environmental Treaties and Resource Indicators
Publisert av: ENTRI Service
Emner: Internasjonalt, Miljørett
Beskrivelse: Traktater og konvensjoner innen miljørett, med oversikt over signeringer og ratifikasjoner.
Språk: Engelsk

  International Legal Research Tutorial
Publisert av: Duke University, University of California
Emner: Komparativ rett, Internasjonalt, Folkerett, Internasjonal privatrett, Forskningsveiledninger
Beskrivelse: Nettartikkel om hvordan finne og forstå internasjonal rett. Sammarbeidsprosjekt mellom Duke University School of Law og University of California, Berkeley, School of Law

  ICC - International Court of Arbitration
Publisert av: International Chamber of Commerce
Emner: Internasjonalt, Domstoler, Voldgift, Tvisteløsning, Handelsrett
Beskrivelse: Det internasjonale handelskammers voldgiftsinstitutt behandler tvister som gjelder internasjonal handel, skipsfart o.l. ved voldgift og alternativ tvisteløsning.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  Treaty Database
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Fagområder generelt, Internasjonalt
Beskrivelse: Traktatsprosjektet ved Institutt for offentlig rett UiOFormålet med traktatdatabasen er å gi studenter og praktiserende jurister en bred samling av folkerettslige traktater og grunnlagsdokumenter av praktisk betydning. Det er valgt traktater fra forskjellige rettsområder slik at databasen vil være relevant for jusstudenter gjennom hele studieløpet og for et bredt utvalg av praktiserende jurister.
Språk: Engelsk

  United Nation Documentation Research guide : Human Rights
Publisert av: FN - United Nations, Dag Hammarskjöld biblioteket
Emner: Forskningsveiledninger, Menneskerettigheter, Internasjonalt, FN
Beskrivelse: Forskningsveiledning til FN-kilder innen menneskerettigheter.
Språk: Engelsk

  Nord Pool Spot - Europe's leading power market
Publisert av: NASDAQ OMX Commodities
Emner: Internasjonalt, Energirett, Markeder
Beskrivelse: Verdens første internasjonale marked for elektrisk kraft.
Språk: Engelsk

  FindLaw for Legal Professionals, Family Law
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: USA, Statistikk, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Familierett
Beskrivelse: Dokumenter, organisasjoner, databaser, offentlige organer og andre portaler innen familierett.
Språk: Engelsk

  United Nations Sustainable Development Knowledge Platform
Publisert av: FN - United Nations
Emner: FN-resolusjoner, FN-dokumenter, Internasjonalt, FN, Bærekraftig utvikling, Traktater, Rapporter
Beskrivelse: Informasjon om ulike aspekter av bærekraftig utvikling, fra alle relevante FN-organer og FN-programmer. Omfattende nettsted som bl. a. inneholder "Agenda 21".
Språk: Engelsk

  International Chamber of Commerce - ICC
Publisert av: International Chamber of Commerce
Emner: Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger, Handelsrett
Beskrivelse: Det internasjonale handelskammer. Siden inneholder bl.a. nyhetsbrev og oversikt over publikasjoner.
Språk: Engelsk

  Multilaterals Project
Publisert av: Tufts University Massachusetts
Emner: Menneskerettigheter, Handelsrett, Folkerett, Internasjonalt, Krigens rett, Miljørett
Beskrivelse: Samling av multilaterale traktater med både kronologisk og emnemessig inngang. Hovedvekt på traktater innen miljørett, menneskerettigheter, handelsrett, krigens rett og andre områder. Søkefunksjon. Fra Fletcher School of Law and Diplomacy.
Språk: Engelsk

  Researching Constitutional Law on the Internet
Publisert av: University of Chicago
Emner: Internasjonalt, Grunnlover, Statsforfatningsrett, Bibliografier, USA, Litteratur i fulltekst, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Utviklet ved D'Angelo Law Library. Lenker til konstitusjoner, litteratur, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og andre kilder ang. statsforfatningsrett.
Språk: Engelsk

  GATT documents
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Handelsrett, Fagområder generelt, Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid
Beskrivelse: WTO’s dokumentbase, elektroniske og scannede offisielle dokumenter angående GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  Amnesty International : Annual report
Publisert av: Amnesty International
Emner: Internasjonalt, Menneskerettigheter, Rapporter
Beskrivelse: Amnestys årlige rapport om menneskerettighetssituasjonen i ulike land.
Språk: Engelsk

  Den internasjonale domstolen i Haag
Publisert av: International Court of Justice
Emner: Domstoler, FN, Internasjonalt, Folkerett, FN-organer og institusjoner
Beskrivelse: Hjemmesiden til ICJ.
Språk: Fransk, Engelsk, Russisk, Spansk

  Women's Human Rights Resources
Publisert av: University of Toronto
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Kvinnerett, Forskningsveiledninger, Menneskerettigheter, Referansedatabaser, Bibliografier, Internasjonalt
Beskrivelse: Portal for kvinners internasjonale rettigheter. Databasen inneholder artikler, dokumenter og lenker, og er annotert og søkbar. Utarbeidet av Bora Laskin Law Library.
Språk: Engelsk

  Researching the United Nations - Finding the Organization's Internal Resource Trails
Publisert av: GlobaLex
Emner: FN, Folkerett, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt
Beskrivelse: Gjennomgang av og guide til mangfoldige kilder og fakta innen FN
Språk: Engelsk

  ASIL Electronic Resource Guide: International Commercial Arbitration
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Internasjonalt, Voldgift, Internasjonal rett
Beskrivelse: Veiviser til internasjonal voldgiftsrett, med lenker til institusjoner og rettskilder. Av Gloria Miccioli for American Society of International Law.
Språk: Engelsk

  Law about aviation - overview - sources
Publisert av: Cornell University
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, USA, Internasjonalt, Luftrett
Beskrivelse: Oversikt over og lenker til juridiske kilder innen luftfart og romfart. Hovedsakelig rettskilder fra U.S.A
Språk: Engelsk

  Swedish Club
Publisert av: The Swedish Club
Emner: Forsikringsrett, Sjøforsikring, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt
Beskrivelse: P&I Club etablert i 1872. Hovedkontor i Göteborg.
Språk: Engelsk

  FindLaw for Legal Professionals, Antitrust and Trade Regulation
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Litteratur i fulltekst, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Handelsrett
Beskrivelse: Findlaws lenkesamling om antitrust og handelsrett
Språk: Engelsk

  Fishlex
Publisert av: Food and Agriculture Organization of the United Nations, FN - United Nations
Emner: Internasjonalt, Havrett, Lover, Fiskerirett
Beskrivelse: Database for traktater og nasjonale lover som regulerer fiskerirettigheter i nasjonale farvann. Fra Verdens matvareorganisasjon FAO.
Språk: Engelsk

  Oceans and the Law of the Sea
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Domstoler, FN-resolusjoner, Havrett, Internasjonalt, FN, FN-dokumenter, FN-organer og institusjoner
Beskrivelse: Samleside for ressurser innen havrett fra FNs havrettsavdeling.(UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea) Innheolder b.l.a. Havrettskonvensjonen av 1982, FN-resolusjoner og annet stoff som angår havrett.
Språk: Engelsk

  Raoul Wallenberg Institute - library
Publisert av: Raoul Wallenberg Institute
Emner: Sverige, Humanitærrett, Bibliotek, Menneskerettigheter, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt
Beskrivelse: Biblioteket ved det svenske instituttet for menneskerettigheter.
Om utgiver: The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.
Språk: Engelsk

  Judgements - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - ICTY
Publisert av: FN - United Nations, ICTY
Emner: Internasjonal strafferett, Internasjonalt, Rettspraksis, FN
Beskrivelse: Avgjørelser fra FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia.
Språk: Engelsk

  World Customs Organization (WCO)
Publisert av: World Customs Organization
Emner: Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner, Tollrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Verdens tollorganisasjon. Tekst til internasjonale tollkonvensjoner og rekommendasjoner. Lenker til tollmyndigheter i de fleste land.
Språk: Fransk, Engelsk

  United Nations treaty collection
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Traktater, Internasjonalt, FN, Folkerett
Beskrivelse: FNs trakatsamling. Traktater og internasjonale avtaler undertegnet av minst ett av FNs medlemsland.
Språk: Fransk, Engelsk

  Admiralty - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Emner: Juridiske lenkesamlinger, USA, Grunnlover, Internasjonalt, Folkerett, Rettspraksis, Lover, Sjørett
Beskrivelse: Lenkesamling for amerikansk og internasjonal sjørett: lover, rettspraksis, konvensjoner, myndigheter, organisasjoner. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  WIPO Lex
Publisert av: World Intellectual Property Organization
Emner: Internasjonal rett, Immaterialrett, Lover, Internasjonalt, Traktater
Beskrivelse: Bibliografisk og fulltekst-base som inneholder immaterialrettslig nasjonal lovgivning fra 35 land, samt immaterialrettslige traktater.
Språk: Fransk, Spansk, Arabisk, Engelsk, Kinesisk

  Unidroit
Publisert av: UNIDROIT
Emner: Internasjonal privatrett, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner
Beskrivelse: Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) er en uavhengig, mellomstatlig organisasjon der Norge er medlem, og som arbeider for å harmonisere lovgivningen på privatrettens område.
Om utgiver: The International Institute for the Unification of Private Law
Språk: Fransk, Engelsk

  Forced migration online - FMO
Publisert av: University of Oxford
Emner: Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, Tvangsflytting, Flyktningerett, Internasjonalt
Beskrivelse: Portal med fokus på flyktningerett og annen tvungen forflytning av mennesker verden over.
Språk: Engelsk

  ITOPF - International Tanker Owners Pollution Federation
Publisert av: The International Tanker Owners Pollution Federation
Emner: Sjørett, Statistikk, Litteratur i fulltekst, Internasjonalt, Forurensning, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Etablert 1968. Administrerer TOVALOP (Tanker Owners Voluntary Agreement concerning Liability for Oil Pollution). Hovedkontor i London. Yter medlemmene assistanse ved oljesølkatastrofer. Ocean Orbit og ITOPF Handbook er tilgjengelige i PDF-format. Siden har statistisk oversikt over hendelser med oljeutslipp fra tankskip.
Språk: Engelsk

  International Criminal Court - ICC
Publisert av: International Criminal Court
Emner: Internasjonalt, Internasjonal strafferett, Folkerett, Domstoler
Beskrivelse: Den internasjonale straffedomstolen i Haag.
Språk: Fransk, Engelsk

  CISG Database
Publisert av: Pace University
Emner: Kjøpsrett, FN, Uttalelser, Rettspraksis, Handelsrett, Internasjonalt, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Databasen laget av Pace University School of Law, USA, og inneholder konvensjonstekster, rettsavgjørelser, bibliografi, osv og nyttige lenker til andre relevante nettsteder.
Språk: Engelsk

  Fafo
Publisert av: Sivilombudsmannen
Emner: Velferdsrett, Internasjonalt, Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Norge
Beskrivelse: Fafo er en uavhengig stiftelse som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt.
Språk: Norsk

  The core international Human Rights Instruments and their monitoring bodies
Publisert av: FNs høykommissær for menneskerettigheter
Emner: Internasjonalt, FN, Folkerett, Menneskerettigheter, Erklæringer
Beskrivelse: Ti mest sentrale menneskerettighetskonvensjonene fra FN i fulltekst, med informasjon om ratifikasjoner og reservasjoner. Samt lenker til de respektive konvensjonenes kontrollorganer.
Språk: Engelsk

  Zimmerman's Research Guide - Arbitration, Mediation and Alternative Dispute Resolution
Publisert av: LexisNexis
Emner: Voldgift, Megling, Internasjonalt, Tvisteløsning, USA, Forskningsveiledninger
Beskrivelse: Amerikansk forskningsveiledning med lenker til ressurser. Noe internsajonal rett.
Språk: Engelsk

  The Committee on the Rights of the Child (CRC)
Publisert av: FNs høykommissær for menneskerettigheter
Emner: Internasjonalt, FN, Barnerett
Beskrivelse: FN's barnekomite har ansvar for FNs konvensjon om barnets rettigheter (FNs barnekonvensjon). Her finnes informasjon om komiteens arbeid, tolkningsveildninger og protokoller til konvensjonen m.m.
Språk: Engelsk

  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Publisert av: Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC
Emner: Miljørett, Rapporter, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid
Beskrivelse: FNs klimapanel er et samarbeid mellom FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon.
Språk: Fransk, Russisk, Spansk, Arabisk, Engelsk, Kinesisk

  Internet economy
Publisert av: OECD
Emner: E-handel, Internasjonalt, Rettsinformatikk, Telekommunikasjonsrett, Forbrukerrett
Beskrivelse: Side med rapporter, statistikk m.m. fra OECD angående elektronisk handel.
Språk: Fransk, Engelsk

  The Division for the Advancement of Women (DAW)
Emner: FN, FN-organer og institusjoner, Traktater, Internasjonalt, Likestilling, Diskriminering, Kvinnerett
Beskrivelse: FNs komité for avskaffelse av diskriminering mot kvinner (the Division for the Advancement of Women - DAW) har ansvar for konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW). Her finnes informasjon om komiteens arbeid, tolkningsveiledning til konvensjonen, individklageavgjørelser m.m.
Språk: Engelsk

  Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk
Publisert av: Kopinor
Emner: Immaterialrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Til norsk ved Astri M. Lund.
Språk: Norsk

  Transnational and Comparative Family Law: Harmonization and Implementation
Publisert av: GlobaLex
Emner: Komparativ rett, Internasjonalt, Lover, Familierett, Grunnlover
Beskrivelse: Oversikt over komparativ familierett på nettet. Fokus ligger på nasjonal implementering av internasjonale avtaler. Av Marylin Johnson Raisch.
Språk: Engelsk

  International Air and Space Law
Publisert av: Georgetown University
Emner: Fagområder generelt, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Internasjonalt, Luftrett
Beskrivelse: Internasjonal luftfart og romvirksomhet: traktater, myndigheter, organisasjoner m.m. Fra Georgetown University Law Library
Språk: Engelsk

  Virtuelle Fachbibliothek Recht
Publisert av: Staatsbibliothek zu Berlin
Emner: Internasjonalt, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt, Referansedatabaser, Tyskland
Beskrivelse: Juridisk emneportal og bibliotekskatalog.
Språk: Tysk

  Traktater - en bibliografi
Publisert av: Universitetet i Bergen
Emner: Bibliografier, Internasjonalt, Folkerett
Beskrivelse: Bibliografisk database over etterspurte traktater og lignende dokumenter med henvisninger til publikasjon og eventuelle nettversjoner. NB! sist oppdatert i 2008 Utarbeidet av Kirsti Lothe Jacobsen, Det juridiske fakultetsbibliotek, Bergen
Språk: Norsk

  International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism
Publisert av: The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism
Emner: Menneskerettigheter, Diskriminering, Ikke-statlige organisasjoner, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Frivillig organisasjon som arbeider mot rasediskriminering og rasisme.
Språk: Engelsk

  International Labour Organization (ILO)
Publisert av: FN - United Nations, International Labour Organization
Emner: FN, Organisasjoner og foreninger, Arbeidsrett, Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner, Interesseorganisasjoner, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Den internasjonale arbeidsorganisasjonen er et fagorgan under FN som arbeider for mest mulig ensartet arbeidslovgivning i medlemslandene. Database med søkefunksjon.
Om utgiver: ILO
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  Inter-Parliamentary Union -IPU
Emner: Internasjonalt samarbeid, Internasjonalt, Litteratur i fulltekst, Statsforfatningsrett, Håndbøker og oppslagsverk, Rapporter
Beskrivelse: IPU er en internasjonal organisasjon der mer enn 130 nasjonale parlamenter er medlemmer. Fokus på verdensomspennende dialog regjeringer imellom, samarbeid, menneskerettigheter og demokrati.

E-bøker og artikler i fulltekst, samt rapporter og håndbøker.

Språk: Engelsk

  UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law.
Publisert av: FN - United Nations, UNICTRAL
Emner: Voldgift, FN-resolusjoner, Kjøpsrett, FN-dokumenter, Annen praksis, Model law, FN-organer og institusjoner, Handelsrett, FN, Rettspraksis, Internasjonalt
Beskrivelse: Her finnes konvensjoner og andre tekster, samt oversikt over ratifikasjoner. Organisasjonen har en egen arbeidsgruppe for voldgift.
Om utgiver: United Nations Commission on International Trade Law
Språk: Russisk, Engelsk, Fransk, Spansk

  Anglo-American contract models and Norwegian or other civil law governing law
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Kontraktsrett, Norge, Litteratur i fulltekst, Internasjonalt, Litteratur, Forskningsprosjekter
Beskrivelse: Forskningsprosjekt ved Institutt for Privatrett, juridisk fakultet, UiO.

Avsluttet 30.06.11

Språk: Engelsk

  WTO and GATT Research
Publisert av: New York University School of Law
Emner: Internasjonalt, FN, Handelsrett, Forskningsveiledninger
Beskrivelse: Gjennomgang av relevante kilder i handelsrett.
Språk: Engelsk

  OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Publisert av: OECD
Emner: Internasjonalt samarbeid, Internasjonalt, Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Her finnes rapporter i fulltekst, statistikk om medlemslandene mm.
Språk: Engelsk, Fransk

  Research Guide on International Tax Law
Publisert av: GlobaLex
Emner: Internasjonalt, Rettskilder generelt, Forskningsveiledninger, Internasjonal skatterett
Beskrivelse: Forskningsveiledning om internasjonal skatterett av Christopher C. Dykes.
Språk: Engelsk

  The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
Publisert av: The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
Emner: Interesseorganisasjoner, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger, Transportrett
Beskrivelse: Etablert 1. mai 1985 i henhold til Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk av 9. mai 1980 (COTIF). Hovedkontor i Bern. Språk: fransk og tysk, subsidiært engelsk. Konvensjonstekst med vedlegg og oppdateringer er tilgjengelige i fulltekst.
Om utgiver: OTIF
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk

  RefWorld
Publisert av: FNs høykommissær for flyktninger, FN - United Nations
Emner: FN-dokumenter, Lover, Internasjonalt, Rettspraksis, Flyktningerett, Folkerett, FN, Internasjonal rett
Beskrivelse: Database med internasjonale dokumenter, nasjonal lovgivning om flyktninger og rapporter om menneskerettighets-situasjonen i de ulike land.
Språk: Engelsk

  Oversikt over ILO-konvensjoner og norske ratifikasjoner
Publisert av: Regjeringen
Emner: Arbeidsrett, Internasjonalt, Norge, FN
Beskrivelse: Kun oversikt ikke lenker til konvensjonene.
Språk: Norsk

  International Air Transport Association (IATA)
Publisert av: International Air Transport Association
Emner: Luftrett, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Medlemsorganisasjon for flyselskaper. Arbeider bl.a. med koordinering av fraktdokumenter, priser og rater, sikkerhet osv. Samarbeider med ICAO. Sekretariat i Genève. Samling av lenker til andre organisasjoner, utdanningsinstitusjoner o.l.
Språk: Engelsk

  United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR
Publisert av: FNs høykommissær for flyktninger
Emner: Internasjonalt, Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Litteratur, FN-organer og institusjoner, Statistikk, FN, Litteratur i fulltekst, Flyktningerett
Beskrivelse: FNs høykommisær for flyktninger. Her finnes kart, statistikk og annen aktuell informasjon i fulltekst.
Språk: Engelsk

  Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Emner: Folkerett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Offentlig rett, Internasjonalt, Komparativ rett
Beskrivelse: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
Språk: Engelsk, Tysk

  Nobelinstituttets bibliotek
Publisert av: Det Norske Nobelinstitutt
Emner: Norge, Internasjonalt, Bibliotek, Folkerett, FN
Beskrivelse: Spesialbibliotek for politisk historie (1800-), folkerett, fredssak og internasjonal økonomi. Depotbibliotek for publikasjoner fra FN og andre organisasjoner.
Språk: Norsk, Engelsk

  IFEX - the global network defending and promoting free expression
Publisert av: IFEX
Emner: Internasjonalt, Interesseorganisasjoner, Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Ytringsfrihet
Beskrivelse: IFEX er et samarbeidsorgan for ytringsfrihets-organisasjoner over hele verden. Her finnes bl.a. oversikt over rapporterte brudd på ytringsfriheten.
Språk: Spansk, Fransk, Arabisk, Engelsk

  The World Bank
Publisert av: The World Bank Group
Emner: Internasjonalt, Folkerett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Hjemmesiden til Verdensbanken, hvor du finner informasjon om og fra Verdensbanken. En del materiale tilgjengelig i fulltekst.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk, Russisk

  Hieros Gamos
Publisert av: HG.org Worldwide Legal Directories
Emner: Internasjonalt, USA, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt
Beskrivelse: Juridisk database med materiale fra hele verden, særlig god dekning for USA. Ca. 70 juridiske emner med informasjon inndelt etter land. Egne seksjoner for advokater og juridiske studenter.
Språk: Engelsk

  Human Rights Library
Publisert av: University of Minnesota
Emner: Internasjonalt, Menneskerettigheter, Rettskilder generelt, Juridiske lenkesamlinger, Bibliotek
Beskrivelse: Startside med lenke til mer enn 21 000 dokumenter og mer enn 4000 menneskerettighets-sider på nettet. Sortert etter region, emne og andre kriterier. Har også søkemotor for flere nettsteder. Fra University of Minnesota
Språk: Engelsk

  EISIL
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Internasjonal rett, Internasjonalt, Folkerett, Rettskilder generelt
Beskrivelse: EISIL er en portal for internasjonal rett. Portalen inneholder lenker til primærkilder, autorative nettsteder, samt forskningsveiledeninger
Språk: Engelsk

  Gard P&I Club
Publisert av: Gard
Emner: Forsikringsrett, Organisasjoner og foreninger, Sjøforsikring, Internasjonalt
Beskrivelse: Assuranceforeningen Gard. Hovedkontor i Arendal.
Språk: Engelsk

  International Monetary Fund
Emner: Bankrett, Rapporter, Finansrett, Litteratur i fulltekst, Statistikk, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Det internasjonale pengefond. Publikasjoner i fulltekst fra 1997- .
Språk: Spansk, Arabisk, Engelsk, Fransk, Russisk, Kinesisk, Japansk

  UNICEF
Publisert av: unicef, FN - United Nations
Emner: FN-organer og institusjoner, FN, Barnerett, Internasjonalt
Beskrivelse: FNs barnefond
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk

  Comite Maritime International - CMI
Publisert av: Comite Maritime International
Emner: Sjørett, Ikke-statlige organisasjoner, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Etablert 1897. Hovedkontor i Antwerpen. Verden eldste internasjonale organisasjon innen sjørett. Arbeider med internasjonale standarder og konvensjoner. Nettsiden har oversikt over Brussel-, IMO- og FN-konvensjoner med ratifikasjoner.
Om utgiver: CMI
Språk: Engelsk

  Skuld P&I Club
Publisert av: Skuld
Emner: Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt, Forsikringsrett, Sjøforsikring
Beskrivelse: Assuranceforeningen Skuld. Etablert 1897. Hovedkontor i Oslo.
Språk: Engelsk

  OHCHR - Documents
Publisert av: FNs høykommissær for menneskerettigheter, FN - United Nations
Emner: FN-dokumenter, Internasjonalt, FN, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Søkbar base vedlikeholdt av Høykommisæren for menneskerettigheter, over dokumenter fra FN-organer opprettet ved FN-charteret.
Språk: Engelsk

  UNILEX
Publisert av: UNIDROIT
Emner: Kjøpsrett, Annen praksis, Voldgift, Internasjonalt, Rettspraksis, Bibliografier, Handelsrett, Kontraktsrett
Beskrivelse: Base med rettspraksis og bibliografi omkring United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) og UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.
Språk: Engelsk

  Baltic and International Maritime Council (BIMCO)
Publisert av: BIMCO
Emner: Sjørett, Interesseorganisasjoner, Internasjonalt
Beskrivelse: Etablert 1905. Hovedkontor i København. Verdens største private skipsfartsorganisasjon. Utgir bl.a. Forms of Approved Documents og Bimco Bulletin. Deler av nettstedet er kun for medlemmer.
Språk: Engelsk

  Trademark Database Portal
Publisert av: World Intellectual Property Organization
Emner: Immaterialrett, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt
Beskrivelse: Informasjon om varemerker og oversikt over og veier til varemerkebaser i forskjellige land (Trademark Database Portal).
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  GRID Arendal - United Nations Environment Programme, Global Resource Information Database
Publisert av: GRID-Arendal
Emner: FN, Internasjonalt, Litteratur i fulltekst, Sentre, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Informasjonssenter for FNs miljøprogram.
Språk: Engelsk

  The Hague Conventions on Private International Law
Publisert av: Hague Conference on Private International Law
Emner: Traktater, Internasjonalt, Internasjonal privatrett
Beskrivelse: Haag-konvensjonene vedrørende internasjonal privatrett.
Språk: Engelsk, Tysk

  Udenrikshandel - EUs aktiviteter
Publisert av: Europa.eu
Emner: Handelsrett, EU, Internasjonalt, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om lover, rettspraksis og artikler angående handel over landegrensene.
Språk: Tysk, Dansk, Engelsk, Svensk, Finsk, Fransk

  WHO
Publisert av: World Health Organization
Emner: FN, Internasjonalt, FN-organer og institusjoner, Helserett
Beskrivelse: Verdens helseorganisasjon er FNs særorganisasjon for helse.
Språk: Fransk, Spansk, Engelsk, Russisk

  TRIPS material on the WTO website
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Direktiver, Immaterialrett, Handelsrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Informasjon fra Verdens handelsorganisasjon om handel med immaterielle rettigheter (TRIPS: trade-related aspects of intellectual property rights). Lenker til TRIPS-avtalen og andre konvensjoner og direktiver innen immaterialrett.
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  Child Rights Information Network
Publisert av: Child Rights Information Network
Emner: Standarder, Menneskerettigheter, Rettspraksis, Lover, Barnerett, Resolusjoner, Grunnlover, Uttalelser, Internasjonalt
Beskrivelse: Et nettverk av over 1100 organisasjoner i mer enn 100 land. Lenker til organisasjoner og til stoff om barns rettigheter, tematisk og geografisk ordnet.
Språk: Engelsk

  Admirality and Maritime Law Guide
Publisert av: Betancourt, Van Hemmen, Greco & Kenyon
Emner: Sjørett, USA, Internasjonalt, Rettskilder generelt
Beskrivelse: Amerikansk sjørettsside med annoterte lenker til internasjonale og nasjonale rettskilder, litteratur osv.
Språk: Engelsk

  Human Rights Watch
Publisert av: Human Rights Watch
Emner: Rapporter, Ikke-statlige organisasjoner, Uttalelser, Forskningspublikasjoner, Årsmeldinger, Menneskerettigheter, Internasjonalt
Beskrivelse: Nettsted for Human Rights Watch, en internasjonal ikke-statlig organisasjon (NGO) som driver med forskning og beslutningspåvirkning vedrørende menneskerettigheter. På nettstedet finnes bl.a. landbaserte rapporter i fulltekst.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk, Spansk, Arabisk, Kinesisk, Japansk, Russisk

  Human Rights Watch World report
Publisert av: Human Rights Watch
Emner: Ikke-statlige organisasjoner, Internasjonalt, Årsmeldinger, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Årlig rapport om menneskerettighetssituasjonen i ulike land fra Human Rights Watch.
Språk: Engelsk

  WTO - Legal texts
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid, Traktater, Handelsrett
Beskrivelse: Inneholder de fleste avtaler som ble resultat av 1986–94 Uruguay Round forhandlingene.
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk

  United Nations Environment Programme
Publisert av: FNs miljøprogram (UNEP)
Emner: Miljørett, FN-organer og institusjoner, FN, Internasjonalt
Beskrivelse: Offisiell hjemmeside for FNs miljøprogram.
Språk: Kinesisk, Engelsk, Spansk, Fransk