Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Fagområder

open/close topic
 

Jurisdiksjon

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 80
 

  Canadian Bar Association
Publisert av: The Canadian Bar Association
Emner: Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Canada
Beskrivelse: Canadas juristforbund.
Språk: Engelsk, Fransk

  Foreningen for Fangers Pårørende (FFP)
Publisert av: Foreningen for Fangers Pårørende
Emner: Kriminologi, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: Forening som tilbyr støtte og rådgivning til pårørende til innsatte i fengsel
Språk: Norsk

  Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar - LVK
Publisert av: Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar - LVK
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Kommunalrett, Energirett
Beskrivelse: Interesseorganisasjon for 154 kommuner som berøres av kraftutbygging eller av anlegg, reguleringer eller andre inngrep i tilknytning til kraftverk. Alle kommuner med kraftutbygging av noe størrelse innenfor sine grenser er medlem.
Språk: Norsk

  Dansk forening for arbeidsret
Publisert av: Dansk Forening for Arbejdsret
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett, Danmark
Beskrivelse: Arbeider for å fremme kunnskap om utviklingen av den individuelle og kollektive arbeidsrett.
Språk: Dansk

  Abelia
Publisert av: Næringslivets Hovedorganisasjon, Abelia
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Telekommunikasjonsrett
Beskrivelse: NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. En bransjeorganisasjon for kunnskaps- og teknologibedriftene som arbeider for medlemmenes næringspolitiske interesser
Språk: Norsk

  Privacy International
Publisert av: Privacy International
Emner: Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt, Personvern
Beskrivelse: Internasjonal personvernsorganisasjon. Lenker til nyheter, artikler og lover og traktater.
Språk: Engelsk

  The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Publisert av: Cefor
Emner: Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Standarder, Forsikringsrett, Norden, Sjøforsikring
Beskrivelse: Etablert 1911. Hovedkontor i Oslo. Medlemsorganisasjon for nordiske forsikringsselskaper engasjert i sjøforsikring. Nettsiden inneholder lenker til fulltekstversjoner på norsk og engelsk av Norsk sjøforsikringsplan, kaskovilkår og varevilkår. Informasjonsbladet CEFOR Circular er tilgjengelig i PDF-format.
Språk: Engelsk

  Eforum.no
Publisert av: Standard Norge
Emner: Norge, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, E-handel
Beskrivelse: Norsk interesseorganisasjon for aktører innen elektronisk handel og forretningsdrift.
Språk: Norsk

  INTERCARGO - International Association of Dry Cargo Shipowners
Publisert av: Intercargo
Emner: Interesseorganisasjoner, Sjørett, Internasjonalt, Transportrett
Beskrivelse: Etablert 1980. Internasjonal medlemsorganisasjon for skipsredere. Hovedkontor i London.
Språk: Engelsk

  Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Publisert av: OLF- Oljeindustriens Landsforening
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge, Rapporter, Petroleumsrett
Beskrivelse: OLF er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk sokkel.
Språk: Norsk

  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Publisert av: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Emner: Norge, Interesseorganisasjoner, Helserett, Sosialrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Med sine 70 medlemsorganisasjoner som til sammen har mer enn 325.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.
Språk: Norsk

  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Publisert av: YS
Emner: Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, hovedorganisasjon på arbeidstakersiden
Om utgiver: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Språk: Norsk

  Landsforeningen for nakkeskadde - LFN
Publisert av: Landsforeningen for nakkeskadde
Emner: Erstatningsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: Landsforeningen er en interesseorganisasjon etablert i 1993 og ledes av tidligere skadde. Foreningen tilbyr bistand til folk med nakkeslengskade.
Språk: Norsk

  Akademikerne
Publisert av: Akademikerne
Emner: Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Hovedorganisasjon for langtidsutdannede arbeidstakere
Språk: Norsk

  LO
Publisert av: Landsorganisasjonen i Norge
Emner: Organisasjoner og foreninger, Norge, Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett
Beskrivelse: Landsorganisasjonen i Norge, Norges største lønnstakerorganisasjon.
Språk: Norsk, Engelsk

  Copyswede
Publisert av: Copyswede
Emner: Interesseorganisasjoner, Sverige, Organisasjoner og foreninger, Immaterialrett
Beskrivelse: Paraplyorganisasjon for 14 svenske opphavsrettsorganisasjoner. Lenker til lover, direktiver og avtaler.
Språk: Engelsk, Svensk

  Minority Rights Group International
Publisert av: Minority Rights Group International
Emner: Minioritetsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Urbefolkningsrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Frivillig organisasjon som arbeider med minoriteters rettigheter. Her finnes oversikt over organisasjonens arbeid, sammendarg av rapporter m.m.
Språk: Engelsk

  MLA - Maritime Law Association of the United States
Publisert av: The Maritime Law Association of the United States
Emner: Sjørett, Rapporter, Interesseorganisasjoner, USA, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  Huseiernes Landsforbund
Publisert av: Huseiernes landsforbund
Emner: Boligrett, Norge, Organisasjoner og foreninger, Fast eiendom, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av bolighus, eierseksjoner, sameier, borettslag og næringseiendommer.
Språk: Norsk

  The Chartered Institute of Taxation
Publisert av: The Chartered Institute of Taxation
Emner: Interesseorganisasjoner, Skatterett, Offentlige organer, Storbritannia
Beskrivelse: Organ for rådgivning, informasjon og utdanning for skattespesialister, private og offentlige ansatte i Storbritannia.

  ITOPF - International Tanker Owners Pollution Federation
Publisert av: The International Tanker Owners Pollution Federation
Emner: Sjørett, Statistikk, Litteratur i fulltekst, Internasjonalt, Forurensning, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Etablert 1968. Administrerer TOVALOP (Tanker Owners Voluntary Agreement concerning Liability for Oil Pollution). Hovedkontor i London. Yter medlemmene assistanse ved oljesølkatastrofer. Ocean Orbit og ITOPF Handbook er tilgjengelige i PDF-format. Siden har statistisk oversikt over hendelser med oljeutslipp fra tankskip.
Språk: Engelsk

  Advokatsamfundet
Publisert av: Advokatsamfundet
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Danmark, Advokater, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den danske bransjeorganisasjonen for advokater.
Språk: Dansk

  Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
Publisert av: Norsk Organisasjon for Asylsøkere
Emner: Norge, Interesseorganisasjoner, Flyktningerett
Beskrivelse: NOAS’ virksomhet fordeler seg mellom rettshjelp, informasjonsvirksomhet, og faglig og politisk arbeid for å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet og velferd.
Språk: Norsk

  KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Publisert av: KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Emner: Tariffavtaler, Interesseorganisasjoner, Norge, Arbeidsrett
Beskrivelse: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.
Språk: Norsk

  Norsk forening for bygge- & entrepriserett - Entrepriseforeningen
Publisert av: Norsk forening for bygge- & entrepriserett
Emner: Entrepriserett, Interesseorganisasjoner, Byggerett, Foredrag, Norge
Beskrivelse: Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett ble stiftet i 1984. Foreningen er en uavhengig organisasjon med formål å fremme interessen og kjennskapet til norsk og internasjonal bygge- og entrepriserett og dermed sammenhengende rettsspørsmål. På nettsidene ligger blant annet alle presentasjonene fra alle foredrag som er holdt i foreningen siden 2006 under lenken “tidligere arrangementer”. Dette omfatter blant annet en rekke foredrag av professorene på Det juridiske fakultet i Oslo.
Språk: Norsk

  European Trade Union Confederation - ETUC
Publisert av: The European Trade Union Confederation - ETUC
Emner: Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett, Litteratur i fulltekst, EU, Resolusjoner
Beskrivelse: Hjemmesiden til ETUC, som ble etablert i 1973 for å ivareta arbeidsfolks interesser i Europa og for å representere dem i EU. Inneholder bl.a. resolusjoner, publikasjoner, m.m.
Språk: Engelsk, Fransk

  Virke - Hovedorganisasjonen
Emner: Arbeidsrett, Norge, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Virke er er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 16 500 virksomheter innen bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet.( Tidligere Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon.)
Språk: Norsk

  ITECHLAW - International Technology Law Association
Publisert av: International Technology Law Association
Emner: Advokater, Interesseorganisasjoner, Internasjonalt, Rettsinformatikk
Beskrivelse: En av verdens største foreninger for advokater som arbeider med it-spørsmål. Medlemmer fra over 60 land.
Språk: Engelsk

  Lögmannafélag Íslands
Publisert av: Lögmannafélag Íslands
Emner: Advokater, Organisasjoner og foreninger, Island, Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Den islandske advokatforeningen. Noe engelsk tekst.
Språk: Islandsk

  Finlands advokatförbund
Publisert av: Finlands advokatförbund
Emner: Advokater, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Finland, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den finske advokatforeningen. Lenker til medlemsfirmaer.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  Landsorganisationen i Danmark
Publisert av: Landsorganisationen i Danmark
Emner: Interesseorganisasjoner, Danmark, Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Den danske landsorganisasjonen (LO).
Språk: Dansk, Engelsk

  KS
Publisert av: KS
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: KS,tidligere Kommunenes sentralforbund, er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner og fylkeskommuner.
Språk: Norsk, Spansk, Engelsk

  Electronic Privacy Information Center (EPIC)
Publisert av: Electronic Privacy Information Center (EPIC)
Emner: Personvern, USA, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Amerikansk personvernsorganisasjon. Har lenker til nyheter, lover og regler, andre personvernsorganisasjoner, litteratur m.m.
Språk: Engelsk

  International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO)
Publisert av: International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO)
Emner: Immaterialrett, Interesseorganisasjoner, Ikke-statlige organisasjoner
Beskrivelse: IFFRO er en uavhengig organisasjon etablert med basis i fundamentale internasjonale copyright-prinsipper ut fra Bern og Universal Copyright konvensjonene.
Språk: Engelsk

  Landsforeningen for Trafikkskadde (LTN)
Publisert av: Landsforeningen for trafikkskadde
Emner: Erstatningsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: LTN tilbyr faglig råd og veiledning samt bistand ved eventuell erstatningssak. Har oversikt over spesialister, advokater og trygdeordninger som kan være aktuelle for skadelidte.
Språk: Norsk

  Politiets Fellesforbund
Publisert av: Politiets Fellesforbund
Emner: Interesseorganisasjoner, Politi, Norge
Beskrivelse: Fagorganisasjonen i politi- og lensmannsetaten.
Språk: Norsk

  NHO
Publisert av: Næringslivets Hovedorganisasjon
Emner: Norge, Arbeidsrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Næringslivets Hovedorganisasjon. Den største norske arbeidsgiver-organisasjonen.
Språk: Engelsk, Norsk

  International Labour Organization (ILO)
Publisert av: FN - United Nations, International Labour Organization
Emner: FN, Organisasjoner og foreninger, Arbeidsrett, Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner, Interesseorganisasjoner, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Den internasjonale arbeidsorganisasjonen er et fagorgan under FN som arbeider for mest mulig ensartet arbeidslovgivning i medlemslandene. Database med søkefunksjon.
Om utgiver: ILO
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  critcrim.org - Critical Criminology Information and Resources
Publisert av: critcrim.org
Emner: Interesseorganisasjoner, Kriminologi, USA, Litteratur i fulltekst, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Uavhengig nettsted hvor organisasjoner og privatpersoner kan legge ut publikasjoner og nyheter innen kritisk kriminologi. Lenker til tidsskrift (Critical Criminology: An International Journal), nyhetsbrev og fulltekstmateriale.
Språk: Engelsk

  Norsk Industri
Publisert av: Norsk Industri
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Arbeidsrett
Beskrivelse: Sammenslåing av Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Prosessindustriens Landsforening (PIL).
Språk: Norsk

  Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Publisert av: Dansk Arbejdsgiverforening
Emner: Danmark, Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett
Beskrivelse: DA er hovedorganisasjon for 13 arbeidsgiverorganisasjoner på det private arbeidsmarked innen industri, handel, transport og bygg- og anlegg.
Språk: Dansk

  The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
Publisert av: The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
Emner: Interesseorganisasjoner, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger, Transportrett
Beskrivelse: Etablert 1. mai 1985 i henhold til Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk av 9. mai 1980 (COTIF). Hovedkontor i Bern. Språk: fransk og tysk, subsidiært engelsk. Konvensjonstekst med vedlegg og oppdateringer er tilgjengelige i fulltekst.
Om utgiver: OTIF
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk

  Sparebankforeningen
Publisert av: Sparebankforeningen
Emner: Norge, Organisasjoner og foreninger, Bankrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Ivaretar medlemmers (121 sparebankers) interesser overfor myndighetene og er høringsinstans for lovforslag som berører selskapenes virksomhet
Språk: Norsk

  Sveriges advokatsamfund
Publisert av: Sveriges advokatsamfund
Emner: Sverige, Organisasjoner og foreninger, Advokater, Interesseorganisasjoner, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til advokatforeningen i Sverige.
Språk: Engelsk, Svensk

  Leieboerforeningen
Publisert av: Leieboerforeningen
Emner: Norge, Boligrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Rådgivningskontoret for leieboere. Interesseforening for leietakere. informasjon om leieboerjus, nyheter, boligpolitikk og økonomi.
Språk: Norsk

  International Air Transport Association (IATA)
Publisert av: International Air Transport Association
Emner: Luftrett, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Medlemsorganisasjon for flyselskaper. Arbeider bl.a. med koordinering av fraktdokumenter, priser og rater, sikkerhet osv. Samarbeider med ICAO. Sekretariat i Genève. Samling av lenker til andre organisasjoner, utdanningsinstitusjoner o.l.
Språk: Engelsk

  Forbrukerrådet
Publisert av: Forbrukerrådet
Emner: Norge, Forbrukerrett, Organisasjoner og foreninger, Forvaltning, Offentlige organer, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Tematiske innganger med informasjon.
Språk: Norsk

  Den norske lægeforening
Publisert av: Den Norske Legeforening
Emner: Interesseorganisasjoner, Pasienter, Norge, Helserett, Organisasjoner og foreninger, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Nettstedet inneholder bl.a. legeforeningens etiske retningslinjer, og artikler i fulltekst fra Tidsskrift for Den norske lægeforening.
Språk: Norsk

  Skattebetalerforeningen
Publisert av: Skattebetalerforeningen
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, Norge, Skatterett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Privat interesseorganisasjon for personlige skattytere og bedrifter. Informasjon om skattespørsmål, lenker til lover og regler, skjemaer m.v.
Språk: Norsk

  Finans Norge
Publisert av: Finansnæringens Fellesorganisasjon
Emner: Bankrett, Statistikk, Norge, Finansrett, Organisasjoner og foreninger, Velferdsrett, Forsikringsrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Finans Norge representerer hele finansnæringen i Norge, og ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Organisasjonen het da Finansnæringens Fellesorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge.
Om utgiver: FNO
Språk: Engelsk, Norsk

  North America - Bar Associations
Publisert av: HG.org Worldwide Legal Directories
Emner: Fagområder generelt, Mexico, Organisasjoner og foreninger, Canada, USA, Interesseorganisasjoner, Advokater
Beskrivelse: Advokatforeninger i USA, Canada og Mexico. Fra Hieros Gamos.
Språk: Engelsk

  Norsk Pasientforening
Publisert av: Norsk Pasientforening
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger, Pasienter
Beskrivelse: En uavhengig organisasjon som arbeider for pasienters rettigheter
Språk: Norsk

  Finansieringsselskapenes Forening - FINFO
Publisert av: Finansieringsselskapenes Forening
Emner: Norge, Statistikk, Finansrett, Høringer, Uttalelser, Banker, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Finfo ivaretar medlemmenes interesser overfor myndighetene, er høringsinstans for lovforslag som berører selskapenes virksomhet, gir medlemmene bistand i spørsmål av juridisk art o.a.
Språk: Norsk

  Den Danske Dommerforening
Publisert av: Den Danske Dommerforening
Emner: Interesseorganisasjoner, Danmark, Forarbeider, Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt
Beskrivelse: Medlemmene er dommere som er ansat ved Danmarks Domstole. Foreningen gir løpende høringssvar om lovforslag og betænkninger. Oversigt over utvalgte høringssvar i årsberetningen
Språk: Dansk

  Norges Rederiforbund
Publisert av: Norges Rederiforbund
Emner: Arbeidsrett, Norge, Interesseorganisasjoner, Petroleumsrett, Sjørett, Transportrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Arbeidsgiverorganisasjon for utenriksfart og offshore. Etablert 1909. Hovedkontor i Oslo. Forbundets kvartalsvise statistikkoversikt er tilgjengelig i PDF-format. Nettstedet har ordliste for shipping- og offshoretermer.
Språk: Norsk, Engelsk

  Unio
Publisert av: Unio
Emner: Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon.
Språk: Norsk

  IFEX - the global network defending and promoting free expression
Publisert av: IFEX
Emner: Internasjonalt, Interesseorganisasjoner, Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Ytringsfrihet
Beskrivelse: IFEX er et samarbeidsorgan for ytringsfrihets-organisasjoner over hele verden. Her finnes bl.a. oversikt over rapporterte brudd på ytringsfriheten.
Språk: Spansk, Fransk, Arabisk, Engelsk

  Det Europeiske økonomiske og sosiale utvalg
Publisert av: Europa.eu
Emner: Interesseorganisasjoner, EU- og EØS-rett
Beskrivelse:
Språk: Spansk, Fransk, Tysk, Polsk, Estisk, Litauisk, Svensk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Dansk, Italiensk, Portugisisk, Slovakisk

  Advokatforeningen
Publisert av: Advokatforeningen
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Advokater
Beskrivelse: Den Norske Advokatforening er en interesseorganisasjon for advokater.
Språk: Norsk

  Norsk forening for jus og edb
Publisert av: Norsk forening for jus og edb
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger, Rettsinformatikk
Beskrivelse: Nfje er et flerfaglig forum der medlemmene kan utveksle synspunkter, erfaringer, informasjon og kunnskaper om jus og informasjonsteknologi.
Språk: Norsk

  The Law Society
Publisert av: The Law Society
Emner: Organisasjoner og foreninger, Storbritannia, Advokater, Interesseorganisasjoner, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den britiske advokatforeningen. Database med adresser til medlemsfirmaene.
Språk: Engelsk

  Norges juristforbund
Publisert av: Norges juristforbund
Emner: Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Interesse- og arbeidstakerorganisasjon for norske jurister og juridiske studenter.
Språk: Norsk

  Det Kriminalpræventive Råd (DKR)
Publisert av: Det kriminalpræventive råd (DKR)
Emner: Kriminalitet, Kriminologi, Sikkerhet, Danmark, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: DKR består av forskjellige myndigheter, foreninger, private og offentlige organisasjoner som arbeider for forebyggelse av kriminalitet.
Språk: Dansk

  DJØF
Publisert av: Danmarks Jurist- og Økonomforbund
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, Danmark, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Danmarks Jurist- og Økonomforbund
Språk: Dansk

  Norges Naturvernforbund
Publisert av: Naturvernforbundet
Emner: Norge, Miljørett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Norges Naturvernforbund ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon.
Språk: Norsk, Engelsk

  Spekter
Publisert av: Arbeidsgiverforeningen Spekter
Emner: Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett, Norge, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Arbeidsgiverforening for de statlige helseforetakene og bedrifter innenfor bl.a. transport, kultur og forskning.
Språk: Norsk

  Baltic and International Maritime Council (BIMCO)
Publisert av: BIMCO
Emner: Sjørett, Interesseorganisasjoner, Internasjonalt
Beskrivelse: Etablert 1905. Hovedkontor i København. Verdens største private skipsfartsorganisasjon. Utgir bl.a. Forms of Approved Documents og Bimco Bulletin. Deler av nettstedet er kun for medlemmer.
Språk: Engelsk

  Clara
Publisert av: Clara
Emner: Immaterialrett, Norge, Rettskilder generelt, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Informasjonstjeneste fra 6 norske opphavsrettsorganisasjoner: BONO, Kopinor,Norwaco, TONO, FONO, GRAMO Informasjon om klarering av opphavsrettigheter, lenker til organisasjoner og immaterialrettslig materiale i Norge og utlandet.
Språk: Norsk

  Verdipapirfondenes forening - VFF
Publisert av: Verdipapirfondenes forening - VFF
Emner: Norge, Annen praksis, Interesseorganisasjoner, Finansrett, Verdipapirrett
Beskrivelse: Verdipapirfondenes forening (VFF) er interesseorganisasjonen for norsk verdipapirfondsbransj. Foreningen utarbeider, oppdaterer og håndhever bransjenormer.

  IRU - International Road Transport Union
Publisert av: International Road Transport Union
Emner: Organisasjoner og foreninger, Andre jurisdiksjoner, Transportrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Etablert 1948. Internasjonal paraplyorganisasjon for veitransportindustrien. Hovedkontor i Geneve. Arbeider bl.a. med sikkerhetsproblemer. Administrerer TIR -systemet. Nettstedet har IRUs resolusjoner m.m. i fulltekst og lenker til de nasjonale medlemsorganisasjonene.
Om utgiver: IRU
Språk: Engelsk, Fransk

  Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Publisert av: Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Emner: Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Kriminalomsorg, Norge, Arbeidsrett
Beskrivelse: Fagforbund i kriminalomsorgen.
Språk: Norsk

  FIATA - International Federation of Freight Forwarders Associations
Publisert av: FIATA
Emner: Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Andre jurisdiksjoner, Transportrett
Beskrivelse: Etablert i Wien 31. mai 1926. Hovedkontor i Zürich. FIATA er verdens største uavhengige organisasjon innen transport. Arbeider for samordning av speditørsektoren. Organisasjonen har regionale komiteer i Afrika, Amerika, Asia og Europa og tre institutter: Airfreight Institute (AFI), Customs Affairs Institute (CAI) og Multimodal Transport Institute (MTI). Publiserer bl.a. FIATA Review.
Om utgiver: International Federation of Freight Forwarders Associations Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés Internationale Föderation der Spediteurorganisationen
Språk: Engelsk

  Native American Rights Fund
Publisert av: Native American Rights Fund - NARF
Emner: Urbefolkningsrett, Indianere, USA, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: NARF er et ideelt advokatkontor som tilbyr juridisk hjelp til indianerstammer, -organisasjoner og enkeltpersoner i USA.
Språk: Engelsk

  Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Publisert av: Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Emner: Kriminalitet, Kriminologi, Organisasjoner og foreninger, Norge, Kriminalomsorg, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: En uavhengig politisk organisasjon og pressgruppe innen norsk kriminal- og fengselspolitikk.
Språk: Engelsk, Norsk

  Trafikkforsikringsforeningen (TFF)
Publisert av: Trafikkforiskringsforeningen (TFF)
Emner: Interesseorganisasjoner, Vegtrafikkrett, Forsikringsrett, Norge
Beskrivelse: TFF tar seg av sentrale oppgaver innenfor motorvogntrafikk og skader forvoldt av ukjente, uforsikrede og utenlandske motorvogner.
Om utgiver: Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter loven pliktige til å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen (TFF).
Språk: Engelsk, Norsk

  Den norske dommerforening
Publisert av: Norges juristforbund
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den norske Dommerforeningen (NJ-D) er en medlemsseksjon i Norges Juristforbund og organiserer norske dommere på alle nivåer.
Språk: Norsk

  Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Publisert av: Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Emner: Arbeidsrett, Kriminalomsorg, Organisasjoner og foreninger, Norge, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: KY organiserer fengselsbetjenter, verksbetjenter, miljøterapeuter og administrativt personell.
Om utgiver: KY
Språk: Norsk

  The danish institute for human rights
Publisert av: Institut for menneskerettigheder - IMR
Emner: Interesseorganisasjoner, Danmark, Menneskerettigheter
Beskrivelse: IMR skal være et sterkt senter for innsamling, utvikling og formidling av kunnskap om menneskerettigheter, både i forhold til danske, europeiske og internationale forhold.
Språk: Dansk

  Industri Energi (IE)
Publisert av: Industri Energi
Emner: Energirett, Petroleumsrett, Norge, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Fagforbundet for ansatte i industri og energi på land og sokkel.
Språk: Norsk

  Stiftelsen för rättsinformation
Publisert av: Stiftelsen för rättsinformation
Emner: Rettsinformatikk, Interesseorganisasjoner, Sverige, Rettskilder
Beskrivelse: Stiftelse som arbeider for at svenske rettskilder og annet juridisk materiale skal samordnes og gjøres elektronisk tilgjengelig.
Språk: Svensk