Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 11
 

  GlobaLex - Researching International Marine Environmental Law
Publisert av: GlobaLex
Emner: Miljørett, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Havrett
Beskrivelse: Guide og gjennomgang av mange informasjonsressurser innen havmiljørett.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  ASIL Electronic Resource Guide
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Humanitærrett, Voldgift, Havrett, Immaterialrett, EU- og EØS-rett, Miljørett, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, FN, Internasjonal strafferett, Krigens rett, Internasjonal privatrett, Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter, EU, Internasjonalt, Strafferett, Mellomstatlige organisasjoner, Ikke-statlige organisasjoner
Beskrivelse: Veiviser til folkerett på nettet: databaser, rettskilder, organisasjoner og institusjoner. Emneinndelt.
Språk: Engelsk

  International Tribunal for the Law of the Sea
Publisert av: ITLOS
Emner: Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt, Domstoler, Havrett, FN, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Den internasjonale havrettsdomstolen i Hamburg.
Språk: Fransk, Engelsk

  Institut für Seerecht und Seehandelsrecht
Publisert av: Universität Hamburg
Emner: Havrett, Tyskland, Sjørett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Tilknyttet universitet i Hamburg. Tysklands ledende senter for sjørett. Bindeledd mellom Universitetet i Hamburg og FNs internasjonale havrettsdomstol (ITLOS).
Språk: Tysk

  International Environmental Law
Publisert av: EISIL
Emner: Havrett, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Miljørett
Beskrivelse: Portalen inneholder linker til relevante web-sider, research guides, publikasjoner, dokumenter m.m. Har en god søkefunktion.
Om utgiver: Electronic Information System for International Law
Språk: Engelsk

  Fishlex
Publisert av: Food and Agriculture Organization of the United Nations, FN - United Nations
Emner: Internasjonalt, Havrett, Lover, Fiskerirett
Beskrivelse: Database for traktater og nasjonale lover som regulerer fiskerirettigheter i nasjonale farvann. Fra Verdens matvareorganisasjon FAO.
Språk: Engelsk

  Oceans and the Law of the Sea
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Domstoler, FN-resolusjoner, Havrett, Internasjonalt, FN, FN-dokumenter, FN-organer og institusjoner
Beskrivelse: Samleside for ressurser innen havrett fra FNs havrettsavdeling.(UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea) Innheolder b.l.a. Havrettskonvensjonen av 1982, FN-resolusjoner og annet stoff som angår havrett.
Språk: Engelsk

  Marine and shipping law unit (MASLU) - TC Beirne School of Law
Publisert av: The University of Queensland
Emner: Havrett, Sjørett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Australia
Beskrivelse: Australia. Etablert 1999. Driver forskning og undervisning innen sjørett og beslektede emner. Vil arrangere prosedyrekonkurranse i voldgift annet hvert år (første gang i juli 2000).
Språk: Engelsk

  The Maritime Law and Admiralty Law Page
Publisert av: Giaschi & Margolis
Emner: Lover, Rettspraksis, Canada, Havrett, Transportrett, Sjørett
Beskrivelse: Kanadisk startside for sjørett og havrett, med mest fokus på kanadisk sjørett. Lenker til avgjørelser i fulltekst samt lenker til lovgivning.
Språk: Engelsk

  International Maritime Organisation
Publisert av: International Maritime Organization
Emner: FN, Havrett, Sjørett, Miljørett, Forurensning, FN-organer og institusjoner
Beskrivelse: FN-organisasjon med hovedkontor i London. Formelt etablert 1948, men møtte første gang i 1959. Arbeider med internasjonale standarder og konvensjoner knyttet til sikkerhet og forurensing. Stort bibliotek med søkbar, systematisk ordnet bibliografi. Tidsskriftet IMO News ligger i fulltekst.
Om utgiver: IMO
Språk: Engelsk

  Netherlands Institute for the law of the Sea (NILOS)
Publisert av: Universiteit Utrecht
Emner: Havrett, Bibliografier, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Nederland, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Tilknyttet det juridiske fakultet ved universitetet i Utrecht. Instituttet driver forskning innen havrett, med spesiell vekt på vern og bevaring av det marine miljøet. NILOS Newsletter og et utvalg artikler er tilgjengelige i fulltekst. Instituttet utgir årboken International Organizations and the Law of the Sea.
Språk: Nederlandsk, Engelsk