Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 29
 

  WTO and GATT Research
Publisert av: New York University School of Law
Emner: Internasjonalt, FN, Handelsrett, Forskningsveiledninger
Beskrivelse: Gjennomgang av relevante kilder i handelsrett.
Språk: Engelsk

  Regelverk - Tollvesenet
Publisert av: Toll- og avgiftsdirektoratet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Tollrett, Handelsrett, Norge, Kommentarer til regelverk, Annen praksis, Lover
Beskrivelse: Lover, forskrifter, kommentar til tolloven, stortingsvedtak m.m.
Språk: Norsk

  GATT Digital Library 1947-1994
Publisert av: Stanford University, World Trade Organization
Emner: Rettskilder generelt, Bibliotek, Handelsrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Stanford Universitys base med tilgang til og søkemuligheter i dokumenter og informasjon om GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).
Språk: Engelsk

  World Trade Organization (WTO)
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Organisasjoner og foreninger, Handelsrett, Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt
Beskrivelse: Verdens handelsorganisasjon
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Oslo Handelskammers institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning
Publisert av: Oslo Handelskammer
Emner: Voldgift, Tvisteløsning, Norge, Handelsrett
Beskrivelse: Organ innen Oslo Handelskammer for privat behandling av forretningstvister. Dette gjelder for nasjonale og internasjonale konflikter innen områdene industri, handel, skipsfart og annen forretningsvirksomhet.
Språk: Norsk

  ASIL Guide to electronic resources - Private international law
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Handelsrett, Internasjonal privatrett, Kjøpsrett, Voldgift, Internasjonalt
Beskrivelse: ASILs Guide til internasjonal privatrett, bl.a. kilder angående CISG og International Commercial Arbitration. Av Don Ford for American Society of International Law
Språk: Engelsk

  FindLaw for Legal Professionals, Antitrust and Trade Regulation
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Litteratur i fulltekst, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Handelsrett
Beskrivelse: Findlaws lenkesamling om antitrust og handelsrett
Språk: Engelsk

  WTO dispute settlement
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Annen praksis, Internasjonalt, Tvisteløsning, Handelsrett
Beskrivelse: Prosedyrer for løsning av handelstvister mellom medlemsland i Verdens handelsorganisasjon, dokumenter fra løpende og avsluttede saker.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  Institutionen redovisning och handelsrätt
Publisert av: Hanken - Svenska handelshögskolan
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Skatterett, Finland, Handelsrett
Beskrivelse: Institutt ved den svenskspråklige handelshøyskolen i Helsinki.
Språk: Svensk, Engelsk

  Erhvervsjura studiet
Publisert av: Aalborg Universitet
Emner: Handelsrett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Danmark
Beskrivelse: Erhvervsjurastudiet kombinerer jus og økonomi, et studie ved Den Juridiske skole, Aalborgs universitet.

  EFTA - European Free Trade Association
Publisert av: EFTA
Emner: Organisasjoner og foreninger, EU- og EØS-rett, Statistikk, Mellomstatlige organisasjoner, Handelsrett, EFTA, Rapporter
Beskrivelse: Den europeiske frihandelsorganisasjonen.
Språk: Engelsk

  Global Sales Law (CISG)
Publisert av: University of Basel
Emner: Kommentarer til regelverk, Rettspraksis, FN, Internasjonalt, Kjøpsrett, Handelsrett, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, veier til dommer og annet internasjonalt rettslig materiale angående CISG
Språk: Engelsk

  CISG Database
Publisert av: Pace University
Emner: Kjøpsrett, FN, Uttalelser, Rettspraksis, Handelsrett, Internasjonalt, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Databasen laget av Pace University School of Law, USA, og inneholder konvensjonstekster, rettsavgjørelser, bibliografi, osv og nyttige lenker til andre relevante nettsteder.
Språk: Engelsk

  NAFTA Secretariat
Publisert av: NAFTA - North American Free Trade Agreement
Emner: USA, Mexico, Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Canada, Handelsrett
Beskrivelse: NAFTAs (North American Free Trade Agreement) sekretariat. Den nordamerikanske frihandelsavtalen i fulltekst, regler og avgjørelser.
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  WTO documents online
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Internasjonalt samarbeid, Litteratur i fulltekst, Handelsrett, Rettskilder
Beskrivelse: Dokumenter, inkludert juridiske, fra verdens handelsorganisasjon(WTO).
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  UNILEX
Publisert av: UNIDROIT
Emner: Kjøpsrett, Annen praksis, Voldgift, Internasjonalt, Rettspraksis, Bibliografier, Handelsrett, Kontraktsrett
Beskrivelse: Base med rettspraksis og bibliografi omkring United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) og UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.
Om utgiver: The International Institute for the Unification of Private Law
Språk: Engelsk

  ICC - International Court of Arbitration
Publisert av: International Chamber of Commerce
Emner: Internasjonalt, Domstoler, Voldgift, Tvisteløsning, Handelsrett
Beskrivelse: Det internasjonale handelskammers voldgiftsinstitutt behandler tvister som gjelder internasjonal handel, skipsfart o.l. ved voldgift og alternativ tvisteløsning.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  Update to International Commercial Arbitration - Locating the Resources
Publisert av: LLRX
Emner: Forskningsveiledninger, Internasjonalt, Voldgift, Handelsrett
Beskrivelse: Veiviser til trykte og digitale kilder om voldgift i internasjonal handelsrett. Av Jean M. Wenger for LLRX.
Om utgiver: Law Library Resource Xchange
Språk: Engelsk

  Udenrikshandel - EUs aktiviteter
Publisert av: Europa.eu
Emner: Handelsrett, EU, Internasjonalt, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om lover, rettspraksis og artikler angående handel over landegrensene.
Språk: Tysk, Dansk, Engelsk, Svensk, Finsk, Fransk

  beck-online
Publisert av: Verlag C.H. Beck
Emner: Kommentarer til regelverk, Selskapsrett, Privatrett generelt, Handelsrett, Litteratur i fulltekst, Lover, Tyskland
Beskrivelse: Fullteksttilgang til mange av Verlag C. H. Becks juridiske standardverk, håndbøker, leksika, mange av de førende juridiske tyske tidsskrift innen juss, formularer m.m. Utvalg av avgjørelser i fulltekst. Basen inneholder også 4500 lover.

Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang.

Språk: Tysk

  International Chamber of Commerce - ICC
Publisert av: International Chamber of Commerce
Emner: Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger, Handelsrett
Beskrivelse: Det internasjonale handelskammer. Siden inneholder bl.a. nyhetsbrev og oversikt over publikasjoner.
Språk: Engelsk

  Islamic and Middle Eastern Law Materials on the Net
Publisert av: University of London
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Finansrett, Offentlig rett, Midtøsten, Familierett, Litteratur i fulltekst, Handelsrett, FN-resolusjoner, Islamsk rett
Beskrivelse: Islamske kildeskrifter i engelsk oversettelse, artikler om islamsk rett, lenker til lover og annet kildemateriale fra islamske land. Fra SOAS.
Språk: Engelsk

  Multilaterals Project
Publisert av: Tufts University Massachusetts
Emner: Menneskerettigheter, Handelsrett, Folkerett, Internasjonalt, Krigens rett, Miljørett
Beskrivelse: Samling av multilaterale traktater med både kronologisk og emnemessig inngang. Hovedvekt på traktater innen miljørett, menneskerettigheter, handelsrett, krigens rett og andre områder. Søkefunksjon. Fra Fletcher School of Law and Diplomacy.
Språk: Engelsk

  TRIPS material on the WTO website
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Direktiver, Immaterialrett, Handelsrett, Internasjonalt
Beskrivelse: Informasjon fra Verdens handelsorganisasjon om handel med immaterielle rettigheter (TRIPS: trade-related aspects of intellectual property rights). Lenker til TRIPS-avtalen og andre konvensjoner og direktiver innen immaterialrett.
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  Nærings- og fiskeridepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Fiskerirett, Norge, Offentlige organer, Næringsrett, Handelsrett
Beskrivelse: Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.
Språk: Engelsk, Samisk, Norsk

  GATT documents
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Handelsrett, Fagområder generelt, Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid
Beskrivelse: WTO’s dokumentbase, elektroniske og scannede offisielle dokumenter angående GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law.
Publisert av: FN - United Nations, UNICTRAL
Emner: Voldgift, FN-resolusjoner, Kjøpsrett, Annen praksis, FN-dokumenter, Model law, FN-organer og institusjoner, Handelsrett, FN, Rettspraksis, Internasjonalt
Beskrivelse: Her finnes konvensjoner og andre tekster, samt oversikt over ratifikasjoner. Organisasjonen har en egen arbeidsgruppe for voldgift.
Om utgiver: United Nations Commission on International Trade Law
Språk: Russisk, Engelsk, Fransk, Spansk

  WTO - Legal texts
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid, Traktater, Handelsrett
Beskrivelse: Inneholder de fleste avtaler som ble resultat av 1986–94 Uruguay Round forhandlingene.
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk

  Wex - Commercial law
Publisert av: Cornell University
Emner: Handelsrett, USA
Beskrivelse: Wex - Commercial Law fra The Legal Information Institute (LII) er en nettside som publiserer forskning ved Cornell Law School. Kildesamlinger inkluderer U.S. Code, Supreme Court opinions, og andre artikler om juridiske emner.
Språk: Engelsk