Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 27
 

  WTO and GATT Research
Publisert av: New York University School of Law
Emner: Internasjonalt, FN, Handelsrett, Forskningsveiledninger
Beskrivelse: Gjennomgang av relevante kilder i handelsrett.
Språk: Engelsk

  Research Guide on International Tax Law
Publisert av: GlobaLex
Emner: Internasjonalt, Rettskilder generelt, Forskningsveiledninger, Internasjonal skatterett
Beskrivelse: Forskningsveiledning om internasjonal skatterett av Christopher C. Dykes.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  ASIL Electronic Resource Guide
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Humanitærrett, Voldgift, Havrett, Immaterialrett, EU- og EØS-rett, Miljørett, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, FN, Internasjonal strafferett, Krigens rett, Internasjonal privatrett, Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter, EU, Internasjonalt, Strafferett, Mellomstatlige organisasjoner, Ikke-statlige organisasjoner
Beskrivelse: Veiviser til folkerett på nettet: databaser, rettskilder, organisasjoner og institusjoner. Emneinndelt.
Språk: Engelsk

  A Basic Guide to International Environmental Legal Research
Publisert av: GlobaLex
Emner: Internasjonalt, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, Miljørett
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  ASIL Electronic Resource Guide - International Economic Law
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Forskningsveiledninger, Internasjonal rett, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Veiviser til elektoniske kilder innen internasjonal , med lenker til institusjoner og rettskilder. Hovedvekt på USA. Av Jean M. Wenger for American Society of International Law.
Språk: Engelsk

  Women's Human Rights Resources
Publisert av: University of Toronto
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Kvinnerett, Forskningsveiledninger, Menneskerettigheter, Referansedatabaser, Bibliografier, Internasjonalt
Beskrivelse: Portal for kvinners internasjonale rettigheter. Databasen inneholder artikler, dokumenter og lenker, og er annotert og søkbar. Utarbeidet av Bora Laskin Law Library.
Språk: Engelsk

  Scottish Legal History - A Research Guide
Publisert av: GlobaLex
Emner: Rettshistorie, Forskningsveiledninger, Skottland
Beskrivelse: Oversikt over Skottlands rettshistorie. Av Yasmin Morais for GlobaLex.
Språk: Engelsk

  Researching the United Nations - Finding the Organization's Internal Resource Trails
Publisert av: GlobaLex
Emner: FN, Folkerett, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt
Beskrivelse: Gjennomgang av og guide til mangfoldige kilder og fakta innen FN
Språk: Engelsk

  ASIL Electronic Resource Guide - International Human Rights
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Menneskerettigheter, Forskningsveiledninger, Internasjonalt, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Veiviser til rettskilder og annet materiale om menneskerettigheter, hovedsakelig i elektronisk form. Av Marci Hoffman.
Språk: Engelsk

  Update to International Criminal Law: A Selective Resource Guide
Publisert av: LLRX
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Forskningsveiledninger, Internasjonalt, Prosessrett, Rettskilder generelt, Internasjonal strafferett
Beskrivelse:
Om utgiver: Law Library Resource Xchange
Språk: Engelsk

  Basic Guide to Researching Foreign Law
Publisert av: GlobaLex
Emner: Komparativ rett, Andre jurisdiksjoner, Forskningsveiledninger
Beskrivelse: Oversikt over utenlandsk rett på nettet. Av Mary Rumsey.
Språk: Engelsk

  French Law on the Internet - The Basics and Free Resources
Publisert av: GlobaLex
Emner: Forskningsveiledninger, Frankrike, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Oversikt over fransk rett, med fokus på forretningjus og fritt tilgjengelige ressurser på internett. Av Emmanuel Barthe for GlobaLex.
Språk: Engelsk

  Selected U.N. Resources and Research Tools - Overview and Search Tips for Legal Research
Publisert av: GlobaLex
Emner: FN, Forskningsveiledninger, FN-dokumenter, Fagområder generelt
Beskrivelse: Oversikt over og veiledning i søking etter FN-ressurser.
Språk: Engelsk

  Forced migration online - FMO
Publisert av: University of Oxford
Emner: Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, Tvangsflytting, Flyktningerett, Internasjonalt
Beskrivelse: Portal med fokus på flyktningerett og annen tvungen forflytning av mennesker verden over.
Språk: Engelsk

  Doing Legal Research in Romania
Publisert av: GlobaLex
Emner: Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, Romania, Rettskilder generelt, Rettssystem
Beskrivelse: Oversikt over Romanias rettssystem med lenker til rettskilder og institusjoner. Av Dana Neacu.
Språk: Engelsk

  DagDok
Publisert av: Uppsala Universitet
Emner: Folkerett, Forskningsveiledninger, FN, FN-dokumenter
Beskrivelse: Guide til FN-dokumentasjon. Utarbeidet ved Dag Hammarskjöld-biblioteket ved Uppsala Universitetsbibliotek.
Språk: Svensk, Engelsk

  ASIL Electronic Resource Guide - International Criminal Law
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Forskningsveiledninger, Internasjonal strafferett, Internasjonalt
Beskrivelse: Veiviser til internasjonal strafferett: databaser, rettskilder, domstoler og andre institusjoner. Av Gail A. Partin.
Språk: Engelsk

  International Environmental Law
Publisert av: EISIL
Emner: Havrett, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Miljørett
Beskrivelse: Portalen inneholder linker til relevante web-sider, research guides, publikasjoner, dokumenter m.m. Har en god søkefunktion.
Om utgiver: Electronic Information System for International Law
Språk: Engelsk

  Mini Research Guide to the Law of Liechtenstein
Publisert av: LLRX
Emner: Forskningsveiledninger, Fagområder generelt, Liechtenstein
Beskrivelse: Oversikt over litteratur og nettsteder om rettsforhold i Liechtenstein. Av Ted Metzler for Law Library Resource Xchange.
Språk: Engelsk

  Zimmerman's Research Guide - Arbitration, Mediation and Alternative Dispute Resolution
Publisert av: LexisNexis
Emner: Voldgift, Megling, Internasjonalt, Tvisteløsning, USA, Forskningsveiledninger
Beskrivelse: Amerikansk forskningsveiledning med lenker til ressurser. Noe internsajonal rett.
Språk: Engelsk

  ASIL Electronic Resource Guide - International Environmental Law
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Forskningsveiledninger, Internasjonal rett, Miljørett, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt
Beskrivelse: Veiviser til internasjonal miljørett, med lenker til institusjoner, databaser og rettskilder. Av Anne Burnett for American Society of International Law.
Språk: Engelsk

  International Legal Research Tutorial
Publisert av: Duke University, University of California
Emner: Komparativ rett, Internasjonalt, Folkerett, Internasjonal privatrett, Forskningsveiledninger
Beskrivelse: Nettartikkel om hvordan finne og forstå internasjonal rett. Sammarbeidsprosjekt mellom Duke University School of Law og University of California, Berkeley, School of Law

  Guide to Researching the Council of Europe
Publisert av: LLRX
Emner: Europa, Fagområder generelt, Forskningsveiledninger
Beskrivelse: En innføring i og oversikt over Europarådet med mange pekere videre, forfattet av Anne Burnett
Språk: Engelsk

  United Nation Documentation Research guide : Human Rights
Publisert av: FN - United Nations, Dag Hammarskjöld Library
Emner: Forskningsveiledninger, Menneskerettigheter, Internasjonalt, FN
Beskrivelse: Forskningsveiledning til FN-kilder innen menneskerettigheter.
Språk: Engelsk

  Update to International Commercial Arbitration - Locating the Resources
Publisert av: LLRX
Emner: Forskningsveiledninger, Internasjonalt, Voldgift, Handelsrett
Beskrivelse: Veiviser til trykte og digitale kilder om voldgift i internasjonal handelsrett. Av Jean M. Wenger for LLRX.
Språk: Engelsk

  Tribal law gateway
Publisert av: National Indian Law Library
Emner: Rettskilder generelt, Urbefolkningsrett, USA, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Nordamerikanske indianerstammers lover.
Språk: Engelsk

  International Family Law: A Selective Resource Guide
Publisert av: LLRX
Emner: Familierett, Forskningsveiledninger, Internasjonalt, Juridiske lenkesamlinger, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Veiviser til trykte og digitale kilder om internasjonal familierett. Utarbeidet av Marylin J. Raisch.
Språk: Engelsk