Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 13
 

  Forskningsdatabasen.dk
Publisert av: Styrelsen for Bibliotek og Medier
Emner: Fagområder generelt, Forskningspublikasjoner, Danmark, Referansedatabaser
Beskrivelse: Inneholder henvisninger til danske forskningspublikasjoner, -projekter og -institusjoner. Utg.: DEF / Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.
Språk: Engelsk, Dansk

  SSRN - Legal Scholarship Network
Publisert av: Social Science Electronic Publishing, Inc
Emner: Litteratur i fulltekst, Rettsøkonomi, Offentlig rett, Litteratur, Andre jurisdiksjoner, Fagområder generelt, Rettsfilosofi, Forskningspublikasjoner
Beskrivelse: SSRN (Social Science Research Network) er en database for førpublisering og markedsføring av vitenskaplige arbeider.

Databasen inneholder b.l.a. "working papers" (artikkelutkast og lignende), publiserte artikler og sammendrag av artikler med informasjon om hvor det er publisert.

SSRN er delt inn etter ulike fagdisipliner, hvor Legal Scholarship Network (LSN) er en av de. Her finner man en rekke forskningspublikasjonsserier fra en rekke forskningsinstitusjoner. B.l.a. University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series

Språk: Engelsk

  Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Bibliotek, Fagområder generelt, Forskningspublikasjoner, Litteratur i fulltekst, Norge
Beskrivelse: Skriftserien fra Juridisk bibliotek, tidligere Det juridiske fakultetsbibliotek, ved Universitetet i Oslo. I skriftserien publiseres skrifter som omhandler jus og informasjon - og da særlig temaer som kan relateres til bibliotekets samlinger og virksomhet. Utgivelser fra og med nr. 19 er kun tilgjengelige i elektronisk versjon.
Språk: Engelsk, Norsk

  Statistisk sentralbyrå SSB
Publisert av: Statistisk sentralbyrå
Emner: Forskningspublikasjoner, Fagområder generelt, Litteratur i fulltekst, Statistikk, Norge
Beskrivelse:
Om utgiver: SSB
Språk: Norsk, Engelsk

  Justitsministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Rapporter, Offentlige organer, Lover, Forskningspublikasjoner, Danmark, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Justisdepartementet i Danmark. Forskningsrapporter, andre utredninger, lover m.m.
Språk: Dansk

  BORA - Bergen Open Research Archive
Publisert av: Universitetet i Bergen
Emner: Norge, Forskningspublikasjoner, Fagområder generelt
Beskrivelse: Institusjonelt arkiv for faglig og forskningsrelatert materiale fra Universitetet i Bergen. Driftet av Universitetsbiblioteket i Bergen.
Språk: Engelsk

  European Research Papers Archive (ERPA)
Publisert av: ERPA network
Emner: Fremmedrett, Juridiske lenkesamlinger, Forskningspublikasjoner, Europa
Beskrivelse: Et felles nettsted for forskningsdokumenter fra bla. Harward Law School, ARENA (Oslo), Max Planck Institute, Robert Schuman Centre og EIoP.
Språk: Engelsk

  DUO - digitale utgivelser ved UiO
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Forskningspublikasjoner, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Institusjonelt arkiv for faglig og forskningsrelatert materiale fra Universitetet i Oslo. Ansvarlig for tjenesten er Universitetsbiblioteket i Oslo.
Språk: Engelsk, Norsk

  Referansedatabasen OIL
Publisert av: Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet
Emner: Litteratur, Litteratur i fulltekst, Norge, Petroleumsrett, Forskningspublikasjoner, Referansedatabaser, Norden
Beskrivelse: Databasen OIL er en bibliografisk database med omfattende dekning av nordisk petroleumslitteratur registrert i perioden 1974-2006. Noen lenker til litteratur i fulltekst. Databasen er basert på Oljedirektoratets biblioteksamling og et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner innen petroleumsfagene i Norge.
Språk: Norsk

  Munin
Publisert av: Universitetet i Tromsø
Emner: Fagområder generelt, Forskningspublikasjoner, Norge
Beskrivelse: Universitetet i Tromsøs åpne vitenarkiv for faglig og forskningsrelatert materiale
Språk: Engelsk, Norsk

  Senter for rettsinformatikk - forskningspublikasjoner
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Forskningspublikasjoner, Norge, Litteratur, Rettsinformatikk
Beskrivelse: Lenker til litteratur utgitt av medarbeidere ved Senter for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk, og til serier o.l. utgitt av senteret og avdelingen.
Språk: Norsk

  Human Rights Watch
Publisert av: Human Rights Watch
Emner: Rapporter, Ikke-statlige organisasjoner, Forskningspublikasjoner, Uttalelser, Årsmeldinger, Menneskerettigheter, Internasjonalt
Beskrivelse: Nettsted for Human Rights Watch, en internasjonal ikke-statlig organisasjon (NGO) som driver med forskning og beslutningspåvirkning vedrørende menneskerettigheter. På nettstedet finnes bl.a. landbaserte rapporter i fulltekst.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk, Spansk, Arabisk, Kinesisk, Japansk, Russisk

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Publisert av: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Arbeidsmiljø, Forskningspublikasjoner, Danmark
Beskrivelse: NFA er det nasjonalt senter for arbeidsmiljøforskning På dansk og engelsk
Språk: Dansk, Engelsk