Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 7
 

  Bioteknologinemnda
Publisert av: Bioteknologinemnda
Emner: Etikk, Norge, Uttalelser, Offentlige organer, Litteratur i fulltekst, Rapporter, Bioteknologi, Forvaltning
Beskrivelse: Frittstående og rådgivende instans oppnevnt av Regjeringen, hjemlet i bioteknologiloven og genteknologiloven. Lover, uttalelser og publikasjoner.
Språk: Norsk

  Human Rights and Legal Affairs: Bioethics
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Bioteknologi, Europa, Etikk
Beskrivelse: Europarådets juridiske enhets informasjon om etiske og juridiske aspekter på transplantasjon, genetikk, bioteknikk, eutanasi, psykiatri.
Språk: Engelsk

  Bioethics Resources on the Web
Publisert av: U.S. Department of Health & Human Services
Emner: Bioteknologi, Etikk, USA, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Lenkesamling innenfor bioetikk samlet av National Institutes of Health (USA). Hovedvekt på amerikanske ressurser.
Språk: Engelsk

  European Group on Ethics in Science and New Technologies - EGE
Publisert av: Europa.eu, Europakommisjonen
Emner: EU- og EØS-rett, Etikk, Rapporter, EU, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: EU-kommisjonens etiske gruppe. EGEs uttalelser og publikasjoner i fulltekst, samt lenker til nasjonale etiske råd.

EGE arbeider med etiske spørsmål i forbindelse med vitenskap og ny teknologi i forbindelse med EU-Kommissionens lovgivningsarbeid.


  The International Bioethics Committee (IBC)
Publisert av: FN-sambandet
Emner: Fagområder generelt, Etikk, FN-organer og institusjoner, Bioteknologi
Beskrivelse: FN temaside, med informasjon om og deklarasjoner og resolusjoner i full tekst vedrørende bioetikk. Fra bl.a. International Bioethics Committee (IBC) samt Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC).
Språk: Engelsk

  Etiske retningslinjer for statstjenesten.
Publisert av: Regjeringen
Emner: Litteratur i fulltekst, Forvaltningsrett, Norge, Etikk
Beskrivelse: Etiske retningslinjer for statstjenesten.
Språk: Norsk, Engelsk

  Forskningsetisk bibliotek (FBIB)
Emner: Etikk, Litteratur, Lover, Erklæringer, Andre jurisdiksjoner
Beskrivelse: FBIB gir innsikt i temaet forskningsetikk gjennom artikler, eksempler og andre publikasjoner, og har som formål å tjene til refleksjon og kommunikasjon om forskningsetiske spørsmål.
Språk: Norsk