Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Emne

open/close topic
 
 • Klageorganer (1)
 • Offentlige organer (1)

Fagområde

open/close topic
 
 • Bankrett (1)
 • Eiendomsmegling (1) Fjern
 • Finansrett (1)
 • Forsikringsrett (1) Fjern
 • Inkasso (1)
 • Pensjoner (1)
 • Regnskapsrett (1)
 • Revisjon (1)
 • Selskapsrett (1)

Jurisdiksjon

open/close topic
 
 • Norge (1)

Rettskilder

open/close topic
 
 • Forskrifter og Kongelige resolusjoner (1)
 • Litteratur i fulltekst (1)
 • Lover (1)
 • Rundskriv (1)
 • Standarder (1)
 • Årsmeldinger (1)

Utgiver

open/close publisher
 
 • Finanstilsynet (1)

Språk

open/close publisher
 
 • Engelsk (1)
 • Norsk (1)
 
RSSAntall treff: 1
 
Finanstilsynet
Publisert av: Finanstilsynet
Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan, underlagt finansdepartementet, som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet og på internasjonale standarder for finansielt tilsyn.

Finanstilsynet skal arbeide for at banker, forsikringsselskaper og finansieringsforetak følger lover og regler som er vedtatt for finansmarkedet. Det samme gjelder verdipapirforetak, børs og autoriserte markedsplasser, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere.

(Mer informasjon...)