Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 4
 

  International Labour Organization (ILO)
Publisert av: FN - United Nations, International Labour Organization
Emner: FN, Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt, Mellomstatlige organisasjoner, Interesseorganisasjoner, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Den internasjonale arbeidsorganisasjonen er et fagorgan under FN som arbeider for mest mulig ensartet arbeidslovgivning i medlemslandene. Database med søkefunksjon.
Om utgiver: ILO
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  Oversikt over ILO-konvensjoner og norske ratifikasjoner
Publisert av: Regjeringen
Emner: Arbeidsrett, Internasjonalt, Norge, FN
Beskrivelse: Kun oversikt ikke lenker til konvensjonene.
Språk: Norsk

  The International Labour Organization (ILO)
Publisert av: International Labour Organization
Emner: FN, FN-organer og institusjoner, Arbeidsrett
Beskrivelse: FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet.
Språk: Engelsk

  Labordoc - ILO Library
Publisert av: International Labour Organization
Emner: Arbeidsrett, FN, Litteratur i fulltekst, Referansedatabaser
Beskrivelse: ILO Librarys database med veier til trykte og elektroniske publikasjoner angående arbeidsrett og beslektede temaer.
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk