Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 42
 

  Arbetsdomstolen
Publisert av: Arbetsdomstolen - Finland
Emner: Arbeidsrett, Domstoler, Finland
Beskrivelse: Arbeidsdomstolen i Finland. Nyere avgjørelser (bare på finsk). FINLEX har avgjørelser fra 1970-.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  Patent- og registerbestyrelsen
Publisert av: Patent- och registerstyrelsen (Finland)
Emner: Offentlige organer, Registre, Immaterialrett, Lover, Finland
Beskrivelse: Nettstedet til det finske registrerings- og patentstyret, som har ansvaret for registreringen av selskaper, stiftelser og foreninger, samt registreringen av patenter, nyttemodeller, varemerker og design. Nettstedet inneholder registre og informasjon om områdenes lovverk.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Selma
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Emner: Fagområder generelt, Finland, Bibliotek
Beskrivelse: Hovedkatalogen til Riksdagsbiblioteket i Finland.
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Atekst
Publisert av: Retriever AS
Emner: England, Betalingsdatabase, Aviser og nyheter, Norge, Sverige, Finland
Beskrivelse: Mediearkiv som inneholder b.l.a. alle 48 aviser, tidligere kjent som A-presseavisene. Norsk TV/radio og Web, samt Engelske, svenske og finsksvenske kilder. Tilgang for UiO-, UiB- og UiTØ-brukere.
Språk: Svensk, Engelsk, Samisk, Norsk

  Institutet för mänskliga rättigheter
Publisert av: Åbo Akademi University
Emner: Menneskerettigheter, Finland, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Frittstående institutt, grunnlagt i 1985, ved Åbo Akademi. Institute for Human Rights
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Brottspåföljdsmyndigheten
Publisert av: Brottspåföljdsmyndigheten - Finland
Emner: Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Fagområder generelt, Kriminalomsorg, Finland
Beskrivelse: Kriminalomsorgen i Finland.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
Publisert av: University of Turku
Emner: Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Finland
Beskrivelse: Juridisk fakultet ved Universitetet i Turku (Åbo). Noe informasjon på engelsk.
Språk: Finsk, Engelsk

  suomi.fi - det offentliga Finland
Publisert av: Statskontoret
Emner: Offentlige organer, Rettskilder generelt, Skjemaer og formularer, Forvaltningsrett, Finland
Beskrivelse: Portal for forvaltningstjenester i Finland. Lenker til offentlige organer, rettskilder m.m.
Språk: Svensk, Engelsk, Finsk

  Institutionen redovisning och handelsrätt
Publisert av: Hanken - Svenska handelshögskolan
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Skatterett, Finland, Handelsrett
Beskrivelse: Institutt ved den svenskspråklige handelshøyskolen i Helsinki.
Språk: Svensk, Engelsk

  Norden
Publisert av: Nordisk ministerråd, Nordisk råd
Emner: Færøyene, Danmark, Grønland, Sverige, Norge, Fagområder generelt, Finland, Åland, Island, Offentlige organer, Norden
Beskrivelse: Nordisk råd er et samarbeidsorgan for nasjonalforsamlingene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ministerrådet er regjeringenes samarbeidsorgan. Nettstedet inneholder generell informasjon om de nordiske land og nordisk samarbeid.
Språk: Engelsk, Svensk, Dansk, Finsk, Islandsk, Norsk

  Rättsvetenskap - Åbo Akademi
Publisert av: Åbo Akademi University
Emner: Fagområder generelt, Finland, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Utdanning i rettvitenskap ved Åbo akademi det svenskspråklige universitetet i Turku (Åbo).

  Högsta domstolen - Korkein Oikeus
Publisert av: Korkein Oikeus - Högsta domstolen
Emner: Rettspraksis, Finland, Domstoler, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til Finlands Høyesterett. Beskrivelse av domstolen og dens virksomhet, sammendrag av de nyeste avgjørelsene.
Språk: Finsk, Samisk, Svensk, Engelsk

  Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisert av: Helsingfors universitet
Emner: Fagområder generelt, Finland, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Helsinki.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Finlands advokatförbund
Publisert av: Finlands advokatförbund
Emner: Advokater, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Finland, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den finske advokatforeningen. Lenker til medlemsfirmaer.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Finlands Riksdag
Emner: Fagområder generelt, Bibliotek, Finland
Beskrivelse: Riksdagens bibliotek er et offentlig bibliotek for jus og samfunnsfag. Flere søkbare kataloger og databaser.
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Riksåklagarämbetet
Publisert av: Riksåklagarämbetet - Finland
Emner: Finland, Påtalemyndigheter, Fagområder generelt
Beskrivelse: Informasjon om påtalemyndigheten i Finland.
Språk: Svensk, Engelsk, Finsk

  Finlands bank
Publisert av: Finlands bank
Emner: Lover, Bankrett, Finland, Banker
Beskrivelse: Finlands bank er den finske statens nasjonale penge-/valutatautoritet og medlem av Eurosystem
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Högsta förvaltningsdomstolen
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Emner: Forvaltningsrett, Domstoler, Finland
Beskrivelse: Finlands øverste instans i forvaltningsrettslige saker.
Språk: Samisk, Svensk, Fransk, Finsk, Engelsk

  Brottsförebyggande.fi - Rådet för brottsförebyggande
Publisert av: Rådet för brottsförebyggande (Finland)
Emner: Kriminalomsorg, Kriminalitet, Finland, Offentlige organer, Kriminologi
Beskrivelse: Rådet för brottsförebyggande (Rikoksentorjuntaneuvosto) er et rådgivende organ i Finland som arbeider med kriminalitetsforebyggende tiltak, og for å forbedre sikkerheten og trygghetsfølelsen i samfunnet.
Språk: Finsk, Engelsk, Svensk

  Rättsväsendet
Publisert av: Justitieministeriet (Finland)
Emner: Domstoler, Rettsvesen, Finland
Beskrivelse: Oversikt over rettsvesenet i Finland: domstolene, påtalemyndigheten, rettshjelp, tvangsfullbyrdelse, med lenker. Skjemaer og nyhetstjeneste. Fra Justitieministeriet.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  N-lex
Publisert av: Europa.eu
Emner: Tsjekkia, Kroatia, Oversatte lover, Østerrike, Storbritannia, Hellas, Ungarn, Kypros, Portugal, Finland, Sverige, Spania, Frankrike, Latvia, Lover, Polen, Belgia, Slovenia, Slovakia, Danmark, Juridiske lenkesamlinger, Bulgaria, Luxembourg, Litauen, Estland, Tyskland, Nederland, EU, Italia, Romania, Malta, Irland
Beskrivelse: EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

Språk: Engelsk, Dansk, Svensk, Tysk, Spansk, Finsk

  Högsta förvaltningsdomstolen - beslut
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Emner: Rettspraksis, Forvaltningsrett, Finland, Menneskerettigheter, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst på finsk av den finske forvaltningsdomstolen 2002-. Europarettslige avgjørelser i fulltekst, 2005- Sammendrag på svensk av avgjørelser 1997-. For eldre avgjørelser, se FINLEX som dekker fra 1944-. Noe informasjon på engelsk og fransk.
Språk: Finsk, Svensk

  Justitieministeriet - Oikeusministeriö
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Forvaltning, Finland
Beskrivelse: Hjemmesiden til justisdepartementet i Finland.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen - Markkinaoikeus
Emner: Domstoler, Markedsrett, Rettspraksis, Konkurranserett, Finland
Beskrivelse: Særdomstol for markedsførings- og konkurranserett. Avgjørelser 2002- på språket de blir avgitt. FINLEX har avgjørelser fra 1979-.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Grundlagen
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Grunnlover, Finland, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Om Finlands grunnlov og statsforfatning. Lenker til grunnlovstekst og annen informasjon på flere språk. Fra Justitieministeriet.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk, Finsk, Spansk, Svensk, Samisk, Russisk

  Republiken Finlands president
Publisert av: Republiken Finlands president
Emner: Statsoverhoder, Finland, Presidenter
Beskrivelse: Presidentembetet i Finland. Finsk, svensk og engelsk tekst.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  Faculty of Law
Publisert av: University of Lapland - Lapin Yliopisto
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Finland, Fagområder generelt
Beskrivelse: Juridisk fakultet ved Lapplands universitet, Rovaniemi.
Språk: Finsk, Engelsk

  European Environmental Law Homepage
Publisert av: T.M.C. Asser Instituut
Emner: Belgia, Nederland, Latvia, EU, Rettspraksis, Bosnia-Hercegovina, Sveits, Finland, Tsjekkia, Polen, Østerrike, Slovakia, Ungarn, Tyrkia, Russland, Tyskland, Storbritannia, Direktiver, Frankrike, Kroatia, Portugal, Europa, Miljørett, Spania, Litauen, Estland, Italia, Lover
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  Suomi.fi
Publisert av: Statskontoret
Emner: Offentlige organer, Finland
Beskrivelse: Offentlig informasjon i Finland. Adresser og lenker til myndigheter og statlige organer. Emneinndelt, med søkemulighet.
Språk: Svensk, Finsk

  Statens FÖRFATTNINGSDATA - FINLEX
Publisert av: FINLEX
Emner: Oversatte lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Finland, Andre offentlige dokumenter, Fagområder generelt, Rettspraksis, Lover, Forarbeider, Annen praksis
Beskrivelse: Finske lover og forskrifter (finsk- og svenskspråklig), avgjørelser (de fleste på finsk, enkelte på svensk) fra Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Marknadsdomstolen og Arbetsdomstolen, samling av oversatte lover, internasjonale avtaler, regjeringsproposisjoner, Finlands författningssamling (kunngjøringsblad for lover og forskrifter, fulltekst fra mai 1998-).
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  The Department of Law in the University of Eastern Finland
Publisert av: University of Eastern Finland
Emner: Finland, Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Avdeling for jus ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Joensuu. Noe informasjon på engelsk.
Språk: Engelsk, Finsk

  Helka
Publisert av: Helsingfors universitet
Emner: Fagområder generelt, Finland, Referansedatabaser, Litteratur
Beskrivelse: Katalogen ved Helsinki universitetsbibliotek.
Språk: Finsk, Engelsk, Svensk

  Suomen Eduskunta - Finlands riksdag
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Forarbeider, Parlamenter, Finland
Beskrivelse: Beskrivelse av den finske nasjonalforsamlingen og dens virksomhet. Søkbart arkiv for forarbeider og andre dokumenter i fulltekst fra 1991-, debatter fra 1999-.
Språk: Finsk, Engelsk, Svensk, Fransk

  Sámediggi - Saamelaiskäräjät
Publisert av: Sámediggi – Sametinget - Finland
Emner: Finland, Samerett, Forvaltning, Offentlige organer
Beskrivelse: Sametinget i Finland.
Språk: Samisk, Finsk, Engelsk

  CISG Nordic
Publisert av: CISG Nordic
Emner: Danmark, Kjøpsrett, Rettspraksis, Sverige, Lover, Finland, Norge, Island
Beskrivelse: Forskningsdatabase som tilbyr nordiske dommer o.a. på orginalspråket vedrørende den internasjonale kjøpsloven, Convention for the Intenational Sales og Goods.
Språk: Engelsk

  Domstolarna
Publisert av: Domstolarna - Oikeuslaitos
Emner: Domstoler, Fagområder generelt, Finland
Beskrivelse: Informasjon om domstolene i Finland. Fra Justitieministeriet.
Språk: Engelsk, Finsk, Svensk

  Indigenous Peoples
Publisert av: WorldLII
Emner: Canada, Malaysia, Russland, Menneskerettigheter, Urbefolkningsrett, Bangladesh, Norge, Nicaragua, USA, Peru, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Grønland, Chile, Rettskilder generelt, Sverige, Brasil, Finland, Mexico, Venezuela, Colombia, New Zealand, Spania, Australia, Ecuador, Juridiske lenkesamlinger, FN, Guatemala
Beskrivelse: Startside for urfolksrett fra Australasian Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  Riksdagsbiblioteket, Helsinki
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Emner: Bibliotek, Finland, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til Riksdagsbiblioteket i Helsinki.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  ELKI - Länkar som samlats av Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Finlands Riksdag
Emner: Fagområder generelt, Lover, Forvaltningsrett, EU- og EØS-rett, Finland, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Emneportal innen jus, politikk, offentlig forvaltning og EU. Fra Riksdagsbiblioteket.
Språk: Engelsk, Finsk, Svensk

  Statsrådet - valtioneuvosto
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Offentlige organer, Regjeringer, Fagområder generelt, Finland
Beskrivelse: Regjeringen i Finland. Lenker til ministeriene. Utvalgte regjeringsdokumenter. Finsk, svensk og engelsk tekst.
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Helsingfors universitetsbibliotek
Publisert av: Helsingfors universitet
Emner: Fagområder generelt, Finland, Bibliotek
Beskrivelse: Universitetsbiblioteket for b.l.a. juridiske fag ved Universitetet i Helsingfors.
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Finnish Law on the Internet
Publisert av: GlobaLex
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Rettssystem, Finland, Fagområder generelt
Beskrivelse: Oversikt over Finlands rettssystem, med lenker til rettskilder og institusjoner. Av Sami Sarvilinna for GlobaLex, oppdatert av Erika Bergström.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk