Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 42
 
Arbetsdomstolen
Publisert av: Arbetsdomstolen - Finland
Arbeidsdomstolen i Finland. Nyere avgjørelser (bare på finsk). FINLEX har avgjørelser fra 1970-. (Mer informasjon...)

Patent- og registerbestyrelsen
Publisert av: Patent- och registerstyrelsen (Finland)
Nettstedet til det finske registrerings- og patentstyret, som har ansvaret for registreringen av selskaper, stiftelser og foreninger, samt registreringen av patenter, nyttemodeller, varemerker og design. Nettstedet inneholder registre og informasjon om områdenes lovverk. (Mer informasjon...)

Selma
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Hovedkatalogen til Riksdagsbiblioteket i Finland. (Mer informasjon...)

Atekst
Publisert av: Retriever AS
Mediearkiv som inneholder b.l.a. alle 48 aviser, tidligere kjent som A-presseavisene. Norsk TV/radio og Web, samt Engelske, svenske og finsksvenske kilder. Tilgang for UiO-, UiB- og UiTØ-brukere. (Mer informasjon...)

Institutet för mänskliga rättigheter
Publisert av: Åbo Akademi University
Frittstående institutt, grunnlagt i 1985, ved Åbo Akademi. Institute for Human Rights (Mer informasjon...)

Brottspåföljdsmyndigheten
Publisert av: Brottspåföljdsmyndigheten - Finland
Kriminalomsorgen i Finland. (Mer informasjon...)

Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
Publisert av: University of Turku
Juridisk fakultet ved Universitetet i Turku (Åbo). Noe informasjon på engelsk. (Mer informasjon...)

suomi.fi - det offentliga Finland
Publisert av: Statskontoret
Portal for forvaltningstjenester i Finland. Lenker til offentlige organer, rettskilder m.m. (Mer informasjon...)

Institutionen redovisning och handelsrätt
Publisert av: Hanken - Svenska handelshögskolan
Institutt ved den svenskspråklige handelshøyskolen i Helsinki. (Mer informasjon...)

Norden
Publisert av: Nordisk ministerråd, Nordisk råd
Nordisk råd er et samarbeidsorgan for nasjonalforsamlingene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ministerrådet er regjeringenes samarbeidsorgan. Nettstedet inneholder generell informasjon om de nordiske land og nordisk samarbeid. (Mer informasjon...)

Rättsvetenskap - Åbo Akademi
Publisert av: Åbo Akademi University
Utdanning i rettvitenskap ved Åbo akademi det svenskspråklige universitetet i Turku (Åbo). (Mer informasjon...)

Högsta domstolen - Korkein Oikeus
Publisert av: Korkein Oikeus - Högsta domstolen
Hjemmesiden til Finlands Høyesterett. Beskrivelse av domstolen og dens virksomhet, sammendrag av de nyeste avgjørelsene. (Mer informasjon...)

Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisert av: Helsingfors universitet
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Helsinki. (Mer informasjon...)

Finlands advokatförbund
Publisert av: Finlands advokatförbund
Den finske advokatforeningen. Lenker til medlemsfirmaer. (Mer informasjon...)

Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Finlands Riksdag
Riksdagens bibliotek er et offentlig bibliotek for jus og samfunnsfag. Flere søkbare kataloger og databaser. (Mer informasjon...)

Riksåklagarämbetet
Publisert av: Riksåklagarämbetet - Finland
Informasjon om påtalemyndigheten i Finland. (Mer informasjon...)

Finlands bank
Publisert av: Finlands bank
Finlands bank er den finske statens nasjonale penge-/valutatautoritet og medlem av Eurosystem (Mer informasjon...)

Högsta förvaltningsdomstolen
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Finlands øverste instans i forvaltningsrettslige saker. (Mer informasjon...)

Brottsförebyggande.fi - Rådet för brottsförebyggande
Publisert av: Rådet för brottsförebyggande (Finland)
Rådet för brottsförebyggande (Rikoksentorjuntaneuvosto) er et rådgivende organ i Finland som arbeider med kriminalitetsforebyggende tiltak, og for å forbedre sikkerheten og trygghetsfølelsen i samfunnet. (Mer informasjon...)

Rättsväsendet
Publisert av: Justitieministeriet (Finland)
Oversikt over rettsvesenet i Finland: domstolene, påtalemyndigheten, rettshjelp, tvangsfullbyrdelse, med lenker. Skjemaer og nyhetstjeneste. Fra Justitieministeriet. (Mer informasjon...)

N-lex
Publisert av: Europa.eu
EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

(Mer informasjon...)

Högsta förvaltningsdomstolen - beslut
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Avgjørelser i fulltekst på finsk av den finske forvaltningsdomstolen 2002-. Europarettslige avgjørelser i fulltekst, 2005- Sammendrag på svensk av avgjørelser 1997-. For eldre avgjørelser, se FINLEX som dekker fra 1944-. Noe informasjon på engelsk og fransk. (Mer informasjon...)

Justitieministeriet - Oikeusministeriö
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Hjemmesiden til justisdepartementet i Finland. (Mer informasjon...)

Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen - Markkinaoikeus
Særdomstol for markedsførings- og konkurranserett. Avgjørelser 2002- på språket de blir avgitt. FINLEX har avgjørelser fra 1979-. (Mer informasjon...)

Grundlagen
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Om Finlands grunnlov og statsforfatning. Lenker til grunnlovstekst og annen informasjon på flere språk. Fra Justitieministeriet. (Mer informasjon...)

Republiken Finlands president
Publisert av: Republiken Finlands president
Presidentembetet i Finland. Finsk, svensk og engelsk tekst. (Mer informasjon...)

Faculty of Law
Publisert av: University of Lapland - Lapin Yliopisto
Juridisk fakultet ved Lapplands universitet, Rovaniemi. (Mer informasjon...)

European Environmental Law Homepage
Publisert av: T.M.C. Asser Instituut
(Mer informasjon...)

Suomi.fi
Publisert av: Statskontoret
Offentlig informasjon i Finland. Adresser og lenker til myndigheter og statlige organer. Emneinndelt, med søkemulighet. (Mer informasjon...)

Statens FÖRFATTNINGSDATA - FINLEX
Publisert av: FINLEX
Finske lover og forskrifter (finsk- og svenskspråklig), avgjørelser (de fleste på finsk, enkelte på svensk) fra Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Marknadsdomstolen og Arbetsdomstolen, samling av oversatte lover, internasjonale avtaler, regjeringsproposisjoner, Finlands författningssamling (kunngjøringsblad for lover og forskrifter, fulltekst fra mai 1998-). (Mer informasjon...)

The Department of Law in the University of Eastern Finland
Publisert av: University of Eastern Finland
Avdeling for jus ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Joensuu. Noe informasjon på engelsk. (Mer informasjon...)

Helka
Publisert av: Helsingfors universitet
Katalogen ved Helsinki universitetsbibliotek. (Mer informasjon...)

Suomen Eduskunta - Finlands riksdag
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Beskrivelse av den finske nasjonalforsamlingen og dens virksomhet. Søkbart arkiv for forarbeider og andre dokumenter i fulltekst fra 1991-, debatter fra 1999-. (Mer informasjon...)

Sámediggi - Saamelaiskäräjät
Publisert av: Sámediggi – Sametinget - Finland
Sametinget i Finland. (Mer informasjon...)

CISG Nordic
Publisert av: CISG Nordic
Forskningsdatabase som tilbyr nordiske dommer o.a. på orginalspråket vedrørende den internasjonale kjøpsloven, Convention for the Intenational Sales og Goods. (Mer informasjon...)

Domstolarna
Publisert av: Domstolarna - Oikeuslaitos
Informasjon om domstolene i Finland. Fra Justitieministeriet. (Mer informasjon...)

Indigenous Peoples
Publisert av: WorldLII
Startside for urfolksrett fra Australasian Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

Riksdagsbiblioteket, Helsinki
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Hjemmesiden til Riksdagsbiblioteket i Helsinki. (Mer informasjon...)

ELKI - Länkar som samlats av Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Finlands Riksdag
Emneportal innen jus, politikk, offentlig forvaltning og EU. Fra Riksdagsbiblioteket. (Mer informasjon...)

Statsrådet - valtioneuvosto
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Regjeringen i Finland. Lenker til ministeriene. Utvalgte regjeringsdokumenter. Finsk, svensk og engelsk tekst. (Mer informasjon...)

Helsingfors universitetsbibliotek
Publisert av: Helsingfors universitet
Universitetsbiblioteket for b.l.a. juridiske fag ved Universitetet i Helsingfors. (Mer informasjon...)

Finnish Law on the Internet
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over Finlands rettssystem, med lenker til rettskilder og institusjoner. Av Sami Sarvilinna for GlobaLex, oppdatert av Erika Bergström. (Mer informasjon...)