Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 7
 

  Jordskifterettene
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Emner: Domstoler, Fast eiendom, Norge
Beskrivelse: Informasjon om jordskifterettens oppgaver, adresser til de ulike jordskifterettene, kravskjema, brosjyrer.
Språk: Norsk

  Statens bygningstekniske etat
Publisert av: Direktoratet for byggkvalitet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Norge, Rundskriv, Fast eiendom, Plan- og bygningsrett, Lover, Offentlige organer
Beskrivelse: Den sentrale myndighet for byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
Språk: Norsk

  Grunnboken
Publisert av: Kartverket
Emner: Registre, Tinglysning, Fast eiendom, Norge
Beskrivelse: Nettisde om Grunnboken med informasjon om Grunnboken, lenker til bestilling av grunnbokutskrift og kopibestilling av tinglyst dokument.
Språk: Norsk

  Statens sivilrettsforvaltning
Publisert av: Statens sivilrettsforvaltning
Emner: Forvaltning, Barnerett, Voldsofre, Offentlige organer, Fri rettshjelp, Erstatningsrett, Arverett, Siktede, Fast eiendom, Rettskilder generelt, Norge
Beskrivelse: Statens sivilrettsforvaltning fatter vedtak på flere sivilrettslige felt: rettshjelp, erstatning etter straffeforfølging, tomtefeste og stadfestelse av testamenter. De utøver også sekretariatsfunksjoner for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets rettferdsvederlagsutvalg, Den rettsmedisinske kommisjon og for Barnesakkyndig kommisjon. Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter og er premissleverandør i forhold til lovarbeid på fagområdene. Oversikt over og noen lenker til rettskilder innefor fagområdene.
Om utgiver: Tidligere Justissekretariatene
Språk: Engelsk

  Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester
Publisert av: Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester
Emner: Klageorganer, Annen praksis, Norge, Fast eiendom, Eiendomsmegling
Beskrivelse: Behandler tvister mellom foretak eller advokat som driver eiendomsmegling og selger, kjøper eller øvrige interessenter om de objekter foretaket/advokaten formidler og om oppdragstakers plikter etter eiendomsmeglingsloven.
Vedtak i fulltekst.
Språk: Norsk

  Sveriges Domstolar
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Sverige, Fagområder generelt, Familierett, Prosessrett, Boligrett, Konkursrett, Forvaltningsrett, Domstoler, Fast eiendom
Beskrivelse:
Språk: Samisk, Svensk, Finsk, Engelsk

  Huseiernes Landsforbund
Publisert av: Huseiernes landsforbund
Emner: Boligrett, Norge, Organisasjoner og foreninger, Fast eiendom, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av bolighus, eierseksjoner, sameier, borettslag og næringseiendommer.
Språk: Norsk