Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 38
 
Internet Medieval Sourcebook: Medieval legal history
Publisert av: Fordham University
Nettsted med rettshistoriske kilder fra blant annet romerriket og middelalderen. Samlet av Paul Hastall ved Fordham University. (Mer informasjon...)

Council of Europe
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Hjemmesiden til Europarådet (Mer informasjon...)

WorldLII - Western Europe
Publisert av: WorldLII
Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Vest-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Fra World Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

Europarådets traktater - Council of Europe Treaty Office
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Inneholder alle traktatene fra Europarådet, med søkefunksjoner. For hver traktat finnes teksten, "Explanatory reports", lister over signaturer, ratifikasjoner og reservasjoner. Offisielt nettsted fra Europarådets traktatkontor. (Mer informasjon...)

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Europarådets torturkomité. Alle besøksrapportene er tilgjengelige i fulltekst og søkbare i en database. (Mer informasjon...)

European Court of Human Rights - Case law
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Avgjørelser av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Komplett samling av dommer og andre dokumenter i fulltekst fra domstolen, kommisjonen og ministerkomitéen, søkbare i databasen HUDOC. (Mer informasjon...)

Traktater om De europeiske fellesskap og Den europeiske Union
Publisert av: EUR-Lex
Traktater om Det europeiske fellesskap og Den europeiske union, ajourført med de endringer som er foretatt ved Amsterdam-traktaten. Har også med Nice-traktaten som endrer de tidligere traktater. Dansk tekst, lenker til andre språk. (Mer informasjon...)

European Court of Human Rights
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, i Strasbourg. Informasjon om domstolen, lenker til dommer og informasjon for personer som ønsker å klage inn saker. (Mer informasjon...)

Global Courts - Supreme courts decisions - Europed
Publisert av: Global Courts
Høyesterettsavgjørelser fra land i Europa. Sammenstilt av sorenskriver Stein Schjølberg. (Mer informasjon...)

North Atlantic Treaty Organisation
Publisert av: NATO
Forsvarsallianse av 19 uavhengige nasjoner. (Mer informasjon...)

Finding the Law - the Micro-States and Small Jurisdictions of Europe
Publisert av: LLRX
Samlet oversikt over rettskilder i Andorra, Gibraltar, Isle of Man, Kanaløyene, Kosovo, Kypros, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nord-Kypros, Republika Srpska, San Marino, Transdnestr og Vatikanstaten. Av Andrew Grossman for Law Library Resource Xchange. (Mer informasjon...)

EMK - Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter
Publisert av: Lovdata
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - EMK på norsk. Vedlegg til menneskerettsloven. (Mer informasjon...)

World legal materials from Europe
Publisert av: Cornell University
Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land. Utarbeidet av The Legal Information Institute ved Cornell Law School. (Mer informasjon...)

European Patent Office (EPO)
Publisert av: Det europeiske patentkontoret - EPO
EPO er Det europeiske patentkontoret. Informasjon om kontoret og dets arbeid. Lenker til regelverk, bl.a. Den europeiske patentkonvensjonen (European Patent Convention, EPC). (Mer informasjon...)

Directorate General Human Rights and Rule of Law(DGII)
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Nyheter og annen informasjon fra Europarådets generaldirektorat for menneskerettigheter. (Mer informasjon...)

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa - OSSE/OSCE
Publisert av: Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE
Offisielt nettsted for OSSE. Dokumenter i fulltekst, fra 1973. (Mer informasjon...)

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Transport Division
Publisert av: FNs økonomiske kommisjon for Europa (ECE)
FN-organisasjon med mandat og arbeidsprogram fra UNECE Inland Transport Committee (ITC). Arbeider for å fremme internasjonal transport på vei, jernbane og innenlandske vannveier. Nettstedet gir tilgang til møtedokumenter i fulltekst fra 1998 på engelsk, fransk og russisk. Organisasjonen er bl.a. sekretariat for ECOSOC Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (Mer informasjon...)

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - ECHR
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - EMK. (Mer informasjon...)

European Environmental Law Homepage
Publisert av: T.M.C. Asser Instituut
(Mer informasjon...)

European Research Papers Archive (ERPA)
Publisert av: ERPA network
Et felles nettsted for forskningsdokumenter fra bla. Harward Law School, ARENA (Oslo), Max Planck Institute, Robert Schuman Centre og EIoP. (Mer informasjon...)

Paris Memorandum of Port State Control
Publisert av: Paris Memorandum of Port State Control
Undertegnet i Paris i 1982 av 14 europeiske stater. Arbeider med sikkerhetskontroll av skip. Inspektører lagrer informasjonen i en felles database ( i Saint Malo, Frankrike). Nettsiden inneholder bl.a. oversikt over utestengte og tilbakeholdte skip, og månedens rustholk. (Mer informasjon...)

WorldLII - Eastern Europe
Publisert av: WorldLII
Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Øst-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Utarbeidet av Australasian Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

Statewatch
Publisert av: Statewatch
Frivillig organisasjon som arbeider for menneskerettigheter og informasjonsfrihet i EU. Database med over 25 000 poster. (Mer informasjon...)

World Legal Information Institute
Publisert av: WorldLII
Database for juridisk materiale fra de fleste land i verden. Søkemulighet og mange registre. Samarbeidsprosjekt mellom juridiske institusjoner i flere verdensdeler. (WorldLII) (Mer informasjon...)

Globalcourts - Supreme courts decisions around the world
Publisert av: Stein Schjølberg
Høysterettsavgjørelser fra endel av verdens land. Sammenstilt av sorenskriver Stein Schjølberg. (Mer informasjon...)

Menneskerettighetsdomstolen -norske sammendrag
Publisert av: Lovdata, Universitetet i Oslo
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Sammendragene er utarbeidet av Senter for menneskerettigheter. Sammendragene fra før 2006 er laget av ulike personer over lang tid, hvor det ofte ble stilt andre krav til innhold, omfang og oppbygning. Et sammendrag vil være tilgjengelig på denne siden i ett år fra den legges ut. (Mer informasjon...)

Human Rights and Legal Affairs: Bioethics
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Europarådets juridiske enhets informasjon om etiske og juridiske aspekter på transplantasjon, genetikk, bioteknikk, eutanasi, psykiatri. (Mer informasjon...)

British and Irish legal information institute
Publisert av: BAILII
Lover, forskrifter og rettsavgjørelser fra England, Wales, Skottland, Nord-Irland og Irland. Samt avgjørelser fra ECJ og EMD (Mer informasjon...)

Data Protection
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Lenker til traktater i fulltekst, samt en oversikt over europeiske lands personvernlover. Fra Council of Europe. (Mer informasjon...)

Guide to Researching the Council of Europe
Publisert av: LLRX
En innføring i og oversikt over Europarådet med mange pekere videre, forfattet av Anne Burnett (Mer informasjon...)

Global Courts
Publisert av: Global Courts
Portalen gir tilgang til Supreme Court avgjørelser i 129 land, eller veier til dem, enten det er gratis eller betaltjenester. (Mer informasjon...)

Europa-Parlamentet
Publisert av: Europa-Parlamentet
Medlemmene av Europa-Parlamentet velges ved direktevalg i EUs medlemsland hvert femte år. Parlamentet er sammen med Rådet en av Eus viktigste institusjoner. (Mer informasjon...)

The Legal 500
Samleside for oversikt over advokater o.l. fra over 100 land. Under hvert land er advokatene delt inn i fagområder. (Mer informasjon...)

Travaux Prépatoires of the convention (ECHR)
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Forarbeider til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, EMK. Tilgjengeliggjort av biblioteket ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. (Mer informasjon...)

Personal data protection and privacy
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Informasjonsside om personvern. Lenker til sentrale dokumenter. Fra Council of Europe (Mer informasjon...)

European Digital Rights
Publisert av: European Digital Rights
Sammenslutning av organisasjoner i europeiske land med formål å fremme personvern og ytringsfrihet ved kommunikasjon på internett. Siden inneholder bl.a. lenke til nyhetsbrevet EDRI-gram. (Mer informasjon...)

Jean Monnet Center
Publisert av: New York University School of Law, The Straus Institute for the Advanced Study of Law & Justice, The Tikvah Center for Law & Jewish Civilization
Senter for Europastudier ved New York University School of Law. Avhandlinger og kursmateriale om europeisk rett og internasjonal handelsrett. (Mer informasjon...)

Nations of the world
Publisert av: Library of Congress
Pekere til lover, offentlige myndigheter mm., sammenstilt av Kongressbiblioteket i USA. Omfatter de fleste land i verden. (Mer informasjon...)