Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Rettskilde

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 94
 

  Juridisk Institut - Syddansk Universitet
Publisert av: Syddansk Universitet
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Danmark, Forretningsjus
Beskrivelse: Spesialisert på forretningsjus, avdelinger i Odense, Kolding og Sønderborg.
Språk: Engelsk, Dansk

  Rigsadvokaten
Publisert av: Rigsadvokaten
Emner: Fagområder generelt, Danmark, Rettspraksis, Litteratur i fulltekst, Påtalemyndigheter, Rettsvesen
Beskrivelse: Påtalemyndigheten i Danmark. Organisasjon, adresser. Rigsadvokatens Meddelelser og Rigsadvokaten Informerer fra 2000-, årsberetninger fra 1997-.
Språk: Dansk, Engelsk

  Dansk forening for arbeidsret
Publisert av: Dansk Forening for Arbejdsret
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett, Danmark
Beskrivelse: Arbeider for å fremme kunnskap om utviklingen av den individuelle og kollektive arbeidsrett.
Språk: Dansk

  Det juridiske fakultet - Universitetet i København
Publisert av: Københavns Universitet
Emner: Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Danmark
Beskrivelse: Hjemmesiden til det juridiske fakultet ved Københavns Universitet
Språk: Dansk

  Danmarks nationalbank
Publisert av: Danmarks Nationalbank
Emner: Banker, Bankrett, Danmark, Uttalelser, Forarbeider
Beskrivelse: Nationalbankens formål er å opretholde et sikkert pengevæsen og å lette og regulere pengeomsetning og kredittgivning
Språk: Engelsk, Dansk

  Lovtidende.dk
Publisert av: lovtidende.dk
Emner: Danmark, Lover, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den danske Lovtidende har f.o.m. årgang 2008 gått over til elektronisk versjon. Danske love, anordninger, forskrifter, bekendtgørelser og overenskomster.
Språk: Dansk

  REX
Publisert av: Det Kongelige Bibliotek
Emner: Referansedatabaser, Danmark
Beskrivelse: Det Kongelige bibliotek og Københavns Universitets biblioteks- og informationsservice. Bibliotekskatalogen til det kongelge bibliotek og Københavns Universitet
Språk: Engelsk, Dansk

  Retsinformation
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Danmark, Andre offentlige dokumenter, Annen praksis, Fagområder generelt, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover
Beskrivelse: Statens juridiske online informasjonssystem. Lover, Folketingets forhandlinger, lov- og beslutningsforslag m.v.
Språk: Dansk

  Højesteret
Publisert av: Danmarks domstole
Emner: Høyesterett, Fagområder generelt, Domstoler, Danmark, Rettspraksis
Beskrivelse: Danmarks høyesterett. Resymé av avgjørelser fra de siste 6 måneder.
Språk: Dansk, Engelsk, Fransk

  Forbrugerklager
Publisert av: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Emner: Annen praksis, Forbrukerrett, Danmark
Beskrivelse: Prinsippielle avgjørelser av Forbrugerklagenævnet i Danmark fra 1991-.
Språk: Dansk

  Det juridiske fakultetets bibliotek
Publisert av: Københavns Universitet
Emner: Fagområder generelt, Danmark, Bibliotek
Beskrivelse: Det Juridiske Fakultetsbibliotek er en del af Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice, KUBIS
Språk: Engelsk, Dansk

  Dansk forum for IT-ret
Publisert av: Dansk forum for IT-ret
Emner: Danmark, Rettsinformatikk, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Forum med fokus på it-rettslige spørsmål. Lenker til dommer i fulltekst.
Språk: Dansk

  Danmarks Domstole
Publisert av: Danmarks domstole
Emner: Litteratur, Domstoler, Danmark, Rapporter, Fagområder generelt, Skjemaer og formularer
Beskrivelse: Informasjon om domstolene og rettssystemet i Danmark. En rekke publikasjoner som årsrapporter, handlingsplaner m.m. Lenker til domstolenes hjemmesider.
Språk: Dansk

  Det Kongelige Bibliotek
Publisert av: Københavns Universitet, Det Kongelige Bibliotek
Emner: Danmark, Fagområder generelt, Bibliotek
Beskrivelse: Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nasjonalbibliotek og Universitetsbibliotek for Københavns Universitet.
Språk: Engelsk, Dansk

  Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration)
Publisert av: Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration)
Emner: Voldgift, Annen praksis, Danmark
Beskrivelse: Siden inneholder lenker til bl.a. statutter og regler på dansk, engelsk og tysk.
Språk: Tysk, Fransk, Dansk, Engelsk

  Energistyrelsen
Emner: Energirett, Petroleumsrett, Danmark, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forarbeider, Miljørett, Lover, Litteratur
Beskrivelse: Energiministeriet beskjeftiger seg med produksjon, forsyning og forbruk av energi og skal på statens vegne sikre, at energiutviklingen i Danmark forgår på en forsvarlig måte både samfunnsmessig, miljømessig og sikkerhetsmessig.
Språk: Engelsk, Dansk

  borger.dk
Publisert av: Digitaliseringsstyrelsen
Emner: Offentlige organer, Danmark
Beskrivelse: Veiviser til offentlig informasjon i Danmark: samfunnsforhold, myndigheter (over 8000 adresser), lovgivning, offentlige publikasjoner m.m.

  Udbudsportalen.dk
Publisert av: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Emner: Danmark, Offentlige anskaffelser, Konkurranserett, Rettskilder generelt
Beskrivelse: Samarbeid mellom virksomheter og det offentlige. Inneholder bl.a. regel- og rettspraksis i det offentlige-private samspill, bl.a. ved anbud.
Språk: Dansk

  Law Department, Copenhagen Business School
Publisert av: Copenhagen Business School
Emner: Danmark, Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Juridisk avdeling, Handelshøjskolen i København
Språk: Engelsk, Dansk

  Researching Danish Law
Publisert av: GlobaLex
Emner: Danmark, Fagområder generelt, Juridiske lenkesamlinger, Rettssystem
Beskrivelse: Oversikt over Danmarks rettssystem med lenker til rettskilder og institusjoner. Av Rasmus H. Wandall og Steen Rosendahl for GlobaLex.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  Statsbiblioteket
Publisert av: Statsbiblioteket
Emner: Referansedatabaser, Fagområder generelt, Bibliotek, Danmark
Beskrivelse: Hovedbibliotek for Aarhus universitet.
Språk: Dansk, Engelsk

  Juridisk Institut
Publisert av: Aarhus Universitetet
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Danmark
Beskrivelse: Juridisk institutt ved Universitetet i Aarhus.
Språk: Dansk

  Skatteministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Offentlige organer, Skatterett, Danmark, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Skatteministeriet er den sentrale skattemyndigheten i Danmark. Informasjon om lover, lovforslag og annet.
Språk: Dansk

  Erstatningsnævnet
Publisert av: Erstatningsnævnet
Emner: Voldsofre, Offentlige organer, Erstatningsrett, Danmark, Forvaltning, Lover
Beskrivelse: Erstatningsnævnet og dets sekretariat sørger for behandling av søknader om erstatning i henhold til offererstatningsloven i Danmark.
Språk: Dansk

  Dansk Juridisk Bibliografi 1988-98
Publisert av: Det Kongelige Bibliotek
Emner: Danmark, Fagområder generelt, Bibliografier
Beskrivelse: Under Det kongelige Bibliotek.
Språk: Dansk

  Beskæftigelsesministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Forvaltning, Forarbeider, Arbeidsrett, Offentlige organer, Danmark, Lover, Arbeidsmiljø
Beskrivelse: Det danske arbeidsdepartementet. Siden innholder lenker til lover, lovforslag m.m. innenfor arbeidsrett.
Språk: Engelsk, Dansk

  Personalestyrelsen
Publisert av: Regeringen, Personalestyrelsen
Emner: Danmark, Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner, Arbeidsrett
Beskrivelse: Personalestyrelsen er den danske stats arbeidsgiverorganisasjon. Nettsiden inneholder veier til lover, regler, cirkulærer samt de statlige overenskomster og avtaler.
Språk: Dansk

  Advokatsamfundet
Publisert av: Advokatsamfundet
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Danmark, Advokater, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den danske bransjeorganisasjonen for advokater.
Språk: Dansk

  Dommer - LO Danmark
Publisert av: Landsorganisationen i Danmark
Emner: EU- og EØS-rett, Rettspraksis, Danmark, EU, Arbeidsrett
Beskrivelse: Utvalgte avgørelser fra arbeidsrettslig relevante rettsinstanser i Danmark samt fra Retten i Første Instans og EF-Domstolen. Dekning frem til september 2008.
Språk: Dansk

  Karnov Danmark
Publisert av: Karnov Group
Emner: Rettspraksis, Betalingsdatabase, Danmark, Lover, Litteratur i fulltekst, Kommentarer til regelverk, Fagområder generelt
Beskrivelse: Dansk lovkommentar med henvisninger til avgjørelser og litteratur hvor man også får tilgang til EU-Karnov og Ufr. Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang.
Språk: Dansk

  bibliotek.dk
Publisert av: Dansk BiblioteksCenter
Emner: Danmark, Litteratur, Bibliotek
Beskrivelse: Felleskatalog for de danske folke- og forskningsbibliotekene. Omfatter både bøker og avis- og tidsskriftartikler.
Språk: Dansk, Engelsk

  FOCOFIMA
Publisert av: Københavns Universitet
Emner: Selskapsrett, Finansrett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Danmark
Beskrivelse: FOCOFIMA, Forum for Company Law and Financial Market Law, er et senter for forskning og undervisning innenfor selskapsrett og kapitalmarkedsrett ved Københavns Universitet, Det juridiske fakultet.
Språk: Engelsk, Dansk

  Norden
Publisert av: Nordisk ministerråd, Nordisk råd
Emner: Færøyene, Danmark, Grønland, Sverige, Norge, Fagområder generelt, Finland, Åland, Island, Offentlige organer, Norden
Beskrivelse: Nordisk råd er et samarbeidsorgan for nasjonalforsamlingene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ministerrådet er regjeringenes samarbeidsorgan. Nettstedet inneholder generell informasjon om de nordiske land og nordisk samarbeid.
Språk: Engelsk, Svensk, Dansk, Finsk, Islandsk, Norsk

  Miljø- og Fødevareministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Fagområder generelt, Lover, Forarbeider, Offentlige organer, EU, Danmark
Beskrivelse: Miljø- og Fødevareministeriet er dannet ved en sammenlægning af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministerierne blev sammenlagt i forbindelse med udnævnelsen af Lars Løkke Rasmussens regering den 28. juni 2015. Inneholder bl.a. lenker til gjeldende miljølovgivning og lovforslag. Samt EU-lovgivning.
Språk: Engelsk, Dansk

  Ankestyrelsen - Afgørelser
Publisert av: Ankestyrelsen
Emner: Sosialrett, Klageorganer, Danmark, Trygderett
Beskrivelse: Database for sosial- og trygderettslige avgjørelser fra Ankestyrelsen. Fra 1980-.
Språk: Dansk

  Domstolsstyrelsen
Publisert av: Regeringen, Danmarks domstole
Emner: Danmark, Offentlige organer, Fagområder generelt, Domstoler, Forvaltning
Beskrivelse: Den danske Domstolsstyrelsen har som oppgave å administrere og utvikle Danmarks Domstole. Noe informasjon på engelsk, fransk og arabisk.
Språk: Dansk

  Patientombuddet
Publisert av: Patientombuddet
Emner: Danmark, Offentlige organer, Lover, Helserett, Erstatningsrett, Pasienter, Klageorganer, Forvaltning
Beskrivelse: Dansk klageorgan i forhold til den faglige behandlingen i helsevesenet, klager på brudd på pasientrettigheter og klager om Patientforsikringens avgjørelser om erstatning. Lenker til relevante lover. Danmarks ankeinstans for Pasientforsikringen, som behandler søknader om erstatning for pasienter som er påført en skade i forbindelse med behandling i sykehus.
Språk: Dansk

  Folketingets Ombudsmand
Publisert av: Folketingets Ombudsmand
Emner: Danmark, Uttalelser, Offentlige organer, Annen praksis, Forvaltningsrett, Litteratur i fulltekst, Forvaltning
Beskrivelse: Folketingets Ombudsmand i Danmark skal kontrollere statlige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.
Språk: Tysk, Dansk, Russisk, Engelsk, Spansk, Fransk

  Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Publisert av: Aarhus Universitetet
Emner: Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Danmark
Beskrivelse: Hjemmesiden til Juridisk Institut ved universitetet i Aarhus.
Språk: Dansk, Engelsk

  Landsorganisationen i Danmark
Publisert av: Landsorganisationen i Danmark
Emner: Interesseorganisasjoner, Danmark, Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Den danske landsorganisasjonen (LO).
Språk: Dansk, Engelsk

  Lovgivning om ligestilling
Publisert av: Regeringen
Emner: Lover, Likestilling, Direktiver, Danmark
Beskrivelse: Inneholder relevant dansk lovgivning i fulltekst, fra Udenrigsministeriet
Språk: Dansk

  IT- og telestyrelsen
Publisert av: IT- og Telestyrelsen
Emner: Lover, Forvaltning, Telekommunikasjonsrett, Statistikk, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Danmark, Litteratur, Offentlige organer, Rettsinformatikk
Beskrivelse: En del av Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i Danmark. Lenker til lover og regler innen it- og teleområdet, samt til diverse publikasjoner i fulltekst.
Språk: Dansk, Engelsk

  Arbejdstilsynet
Publisert av: Arbejdstilsynet
Emner: EU, Danmark, Arbeidsrett, Offentlige organer, Uttalelser, Arbeidsmiljø, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Rettspraksis
Beskrivelse: Arbeidstilsynet i Danmark.
Språk: Dansk

  N-lex
Publisert av: Europa.eu
Emner: Tsjekkia, Kroatia, Oversatte lover, Østerrike, Storbritannia, Hellas, Ungarn, Kypros, Portugal, Finland, Sverige, Spania, Frankrike, Latvia, Lover, Polen, Belgia, Slovenia, Slovakia, Danmark, Juridiske lenkesamlinger, Bulgaria, Luxembourg, Litauen, Estland, Tyskland, Nederland, EU, Italia, Romania, Malta, Irland
Beskrivelse: EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

Språk: Engelsk, Dansk, Svensk, Tysk, Spansk, Finsk

  Danmarks statistikk
Publisert av: Danmarks Statistik
Emner: Statistikk, Danmark, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hovedkilden til statistikk angående danske forhold
Språk: Dansk

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Publisert av: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Arbeidsmiljø, Forskningspublikasjoner, Danmark
Beskrivelse: NFA er det nasjonalt senter for arbeidsmiljøforskning På dansk og engelsk
Språk: Dansk, Engelsk

  Ministerieindgang
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Forarbeider, Danmark, Fagområder generelt, Lover, Rettspraksis, Rundskriv
Beskrivelse: Gir oversikt over de enkelte ministeriers regler og lovforslag i følgende grupper: gjeldende love/lovbekendtgørelser, bekentgørelser m.v., cirkulærer, vejledninger m.v., afgørelser, lovforslag i indeværende folketingssamling, vejledninger, seneste dokumenter.
Språk: Dansk

  Forskningsdatabasen.dk
Publisert av: Styrelsen for Bibliotek og Medier
Emner: Fagområder generelt, Forskningspublikasjoner, Danmark, Referansedatabaser
Beskrivelse: Inneholder henvisninger til danske forskningspublikasjoner, -projekter og -institusjoner. Utg.: DEF / Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.
Språk: Engelsk, Dansk

  Stop piratkopiering
Publisert av: Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Kulturministeriet, Eksportrådet, Sikkerhedsstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen (Danmark), Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
Emner: Piratkopiering, Danmark, Immaterialrett
Beskrivelse: Hjemmeside fra Ministeriernes Netværk om Piratkopiering, det offentliges portal til bekjempelsen av piratkopiering i Danmark.
Språk: Dansk

  Miljøstyrelsen
Publisert av: Miljøstyrelsen
Emner: Offentlige organer, Danmark, Miljørett, Forvaltning
Beskrivelse: Administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse. Underlagt Miljøministeriet i Danmark.
Språk: Engelsk, Dansk

  Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Publisert av: Dansk Arbejdsgiverforening
Emner: Danmark, Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett
Beskrivelse: DA er hovedorganisasjon for 13 arbeidsgiverorganisasjoner på det private arbeidsmarked innen industri, handel, transport og bygg- og anlegg.
Språk: Dansk

  Børnerådet
Publisert av: Børnerådet
Emner: Barnerett, Danmark, Offentlige organer
Beskrivelse: Statlig dansk råd med oppgave å sikre barns rettigheter.
Språk: Dansk

  Anklagemyndigheden
Publisert av: Rigsadvokaten
Emner: Danmark, Kunngjøringer, Færøyene, Instrukser, Rettspraksis - register, Påtalemyndigheter, Forvaltning, Straffeprosess, Rettspraksis, Grønland, Offentlige organer
Beskrivelse: Påtalemyndighetene i Danmark. Består av Riksadvokaten, tre statsadvokater med tilhørende politidistrikt, samt politidistriktene for Grønland og Færøyene. Mulighet for søk i rettskilder og inngang via emne
Språk: Dansk

  Pasientombuddet
Publisert av: Regeringen
Emner: Sosialrett, Fagområder generelt, Helserett, Danmark, Pasienter
Beskrivelse: Patientombuddet fungerer som én samlet inngang for pasienter, som ønsker å klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Patientombuddet behandler også klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over Patientforsikringens afgørelser om erstatning.
Språk: Dansk

  Jurauddannelsen
Publisert av: Aalborg Universitet
Emner: Danmark, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Juridisk studium ved universitetet i Ålborg.
Språk: Dansk

  Patent- og varemærkestyrelsen
Publisert av: Patent- og Varemærkestyrelsen (Danmark)
Emner: Offentlige organer, Skjemaer og formularer, Håndbøker og oppslagsverk, Rettspraksis, Brosjyrer, Danmark, Immaterialrett, Forvaltning, Annen praksis, Lover
Beskrivelse: Det danske patentstyret. Lenker til rettspraksis og lovverk, mye materiale i fulltekst. Egen database med tilgang til de forskjellige rettighetsregistrene.
Språk: Engelsk, Dansk

  CBS Bibliotek
Publisert av: Copenhagen Business School
Emner: Danmark, Fagområder generelt, Bibliotek
Beskrivelse: CBS Bibliotek er universitetsbiblioteket ved Copenhagen Business School.
Språk: Engelsk, Dansk

  Karnov Group Denmark
Publisert av: Karnov Group, Thomson Reuters
Emner: Danmark, Andre jurisdiksjoner, Fagområder generelt, Forlag
Beskrivelse: Danskt forlag, tidligere Thomson Reuters.
Språk: Dansk

  Kendelser, domme og bødevedtagelser
Publisert av: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Emner: Annen praksis, Rettspraksis, Danmark, Konkurranserett
Beskrivelse: Nettside fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark. Inneholder det danske Konkurrenceankenævnets kjennelser 1996-, konkurranserettslige domstolsavgjørelser m.m.
Språk: Engelsk, Dansk

  Justitsministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Rapporter, Offentlige organer, Lover, Forskningspublikasjoner, Danmark, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Justisdepartementet i Danmark. Forskningsrapporter, andre utredninger, lover m.m.
Språk: Dansk

  Statsministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Instrukser, Forvaltning, Danmark, Grunnlover, Statsforfatningsrett, Litteratur, Lover, Offentlige organer
Beskrivelse: Den danske statsminsterens sekretariat. Bl.a. lover om statsforfatningen, artikler og publikasjoner.
Språk: Engelsk, Dansk

  Det Administrative Bibliotek
Publisert av: Det Administrative Bibliotek
Emner: Danmark, Forvaltning, Rettskilder, Fagområder generelt
Beskrivelse: Statlige publikasjoner, som Betænkninger i fulltekst.
Språk: Dansk

  DJØF Forlag
Publisert av: Danmarks Jurist- og Økonomforbund
Emner: Fagområder generelt, Danmark, Forlag
Beskrivelse: Danmarks Jurist- og Økonomforbunds forlagsvirksomhet.
Språk: Engelsk, Dansk

  Ligebehandlingsnævnet
Publisert av: Ligebehandlingsnævnet
Emner: Likestilling, Arbeidsrett, Annen praksis, Offentlige organer, Klageorganer, Lover, Danmark
Beskrivelse: Ligebehandlingsnævnet er en samlet nemd for behandling av klager over forskjellsbehandling i Danmark. Lenker til lover og regler samt avgjørelser.
Språk: Dansk

  Den Danske Dommerforening
Publisert av: Den Danske Dommerforening
Emner: Interesseorganisasjoner, Danmark, Forarbeider, Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt
Beskrivelse: Medlemmene er dommere som er ansat ved Danmarks Domstole. Foreningen gir løpende høringssvar om lovforslag og betænkninger. Oversigt over utvalgte høringssvar i årsberetningen
Språk: Dansk

  Ministeriet for sundehed- og forebyggelse - SUM
Publisert av: Regeringen
Emner: Helserett, Offentlige organer, Fagområder generelt, Danmark
Beskrivelse: Hjemmesiden til Ministeriet for sundehed- og forebyggelse, primært rettet mot borgere, andre offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner samt presse.
Språk: Engelsk, Dansk

  Lovstof - Socialministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Rettspraksis, Danmark, Sosialrett, Lover
Beskrivelse: Det danske Socialministeriets inngang til bl.a. lovstoff og avgjørelser, samt information om innenriks og sociale forhold i Danmark.
Språk: Engelsk, Dansk

  Direktoratet for kriminalforsorgen (Danmark)
Publisert av: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Emner: Rettsvesen, Kriminalomsorg, Forvaltning, Offentlige organer, Danmark, Fagområder generelt
Beskrivelse: Kriminalomsorgen i Danmark.
Språk: Dansk

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Publisert av: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Emner: Konkurranserett, Offentlige organer, Offentlige anskaffelser, Forbrukerrett, Forvaltning, Rettskilder generelt, Danmark
Beskrivelse: Etat under Økonomi- og Erhvervsministeriet i Danmark. Lover og forskrifter, rapporter i fulltekst om konkurranse, energi, anbud, statsstøtte. Avgjørelser i fulltekst 1998-. Nyhetsbrevet KonkurrenceNyt 1996-.
Språk: Dansk

  Folketinget
Publisert av: Folketinget
Emner: Fagområder generelt, Danmark, Parlamenter, Offentlige organer
Beskrivelse: Danmarks nasjonalforsamling. Informasjon om lovarbeid, valg, partiene m.m. Forarbeider og andre dokumenter tilbake til 1997-98.
Språk: Dansk, Engelsk

  Ligebehandlingsnævnet
Publisert av: Ligebehandlingsnævnet
Emner: Danmark, Arbeidsrett, Annen praksis, Diskriminering, Likestilling
Beskrivelse: Det danske Ligebehandlingsnævnets avgjørelser.

  Erhvervsjura studiet
Publisert av: Aalborg Universitet
Emner: Handelsrett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Danmark
Beskrivelse: Erhvervsjurastudiet kombinerer jus og økonomi, et studie ved Den Juridiske skole, Aalborgs universitet.

  Ankestyrelsen
Publisert av: Ankestyrelsen
Emner: Statistikk, Klageorganer, Spania, Litteratur i fulltekst, Velferdsrett, Annen praksis, Danmark, Sosialrett
Beskrivelse: Ankestyrelsen i Danmark er landets øverste klageinstans på velfærdsområdet der borgernes rettssikkerhed er utgangspunktet. Har egen database over Principafgørelser eller antatte prinsippsaker.
Språk: Dansk

  Natur- og Miljøklagenævnet - historiske afgørelser
Publisert av: Natur- og Miljøklagenævnet
Emner: Klageorganer, Offentlige organer, Danmark, Miljørett, Annen praksis
Beskrivelse: Øverste klageinstans for en rekke avgjørelser truffet i henhold til danske miljølover. Avgjørelser fra 1/1-2011 til 1/2-2017 Avgjørelser i fulltekst. Kronologisk liste og søkefunksjon.
Språk: Dansk

  Sundhet.dk
Publisert av: Regeringen
Emner: Danmark, Offentlige organer, Helserett, Forvaltning, Pasienter
Beskrivelse: Det danske offentlige sundhedsvæsen portal.
Språk: Dansk

  Skatteministeriet - Retsinformation
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Danmark, Instrukser, Fagområder generelt, Skatterett, Rundskriv, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Det danske Skatteministeriet: lover/bekendtgørelser, cirkulære, avgjørelser, lovforslag o.a.
Språk: Dansk

  Patientforsikringen
Publisert av: Patientforsikringen
Emner: Forsikringsrett, Offentlige organer, Organisasjoner og foreninger, Erstatningsrett, Pasienter, Danmark
Beskrivelse: Behandler søknader om erstatning fra pasienter som er påført en skade i forbindelse med behandling i danske sykehus.
Språk: Engelsk, Dansk

  Dansk Institut for Internationale Studier
Publisert av: Dansk Institut for Internationale Studier - DIIS
Emner: Danmark, Internasjonal rett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Internasjonalt
Beskrivelse: Hjemmesiden til DIIS. DIIS er en uavhengig, statlig forskninsinstitusjon som driver med internasjonale studier.
Språk: Dansk, Engelsk

  Afgørelser, domme, kjendelser, meddelelser mv.
Publisert av: Regeringen
Emner: Fagområder generelt, Skatterett, Rettspraksis, Danmark, Uttalelser
Beskrivelse: Avgjørelser og uttalelser av danske domstoler og forvaltningsorganer angående skatter og avgifter fra 2000-. Fra SKAT, del av Skatteministeriets korncern.
Språk: Dansk

  Det Kriminalpræventive Råd (DKR)
Publisert av: Det kriminalpræventive råd (DKR)
Emner: Kriminalitet, Kriminologi, Sikkerhet, Danmark, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: DKR består av forskjellige myndigheter, foreninger, private og offentlige organisasjoner som arbeider for forebyggelse av kriminalitet.
Språk: Dansk

  forbrug.dk
Publisert av: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Emner: Danmark, Forbrukerrett, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Offentlig forbrukerportal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark. Noe informasjon på engelsk.
Språk: Dansk

  Oversatte danske love
Publisert av: Københavns Universitet
Emner: Danmark, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Uoffisielle oversettelser av danske lover på nettet. Fra Juridisk Fakultetsbibliotek, København.The guide provides a collection of Danish law in English. The Faculty of Law Library does not answer for the validity of the law or the translation. Only the Danish document in the Danish Law Gazette (Lovtidende) has legal validity.
Språk: Dansk, Engelsk

  DJØF
Publisert av: Danmarks Jurist- og Økonomforbund
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, Danmark, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Danmarks Jurist- og Økonomforbund
Språk: Dansk

  Magnus Informatik
Publisert av: Wolters Kluwer
Emner: Fagområder generelt, Danmark, Forlag
Beskrivelse: Dansk leverandør av trykte og elektroniske oppslagsverk innen lovgivning og revisjon.
Språk: Dansk

  CISG Nordic
Publisert av: CISG Nordic
Emner: Danmark, Kjøpsrett, Rettspraksis, Sverige, Lover, Finland, Norge, Island
Beskrivelse: Forskningsdatabase som tilbyr nordiske dommer o.a. på orginalspråket vedrørende den internasjonale kjøpsloven, Convention for the Intenational Sales og Goods.
Språk: Engelsk

  Grundloven
Publisert av: Folketinget
Emner: Danmark, Statsforfatningsrett, Grunnlover
Beskrivelse: Folketingets side om den danske Grundloven.
Språk: Dansk

  Natur- og miljøklagenævnets afgørelser
Publisert av: Natur- og Miljøklagenævnet
Emner: Danmark, Miljørett
Beskrivelse: Natur- og Miljøklagenævnet er en uavhengig klagemyndighet for administrative avgjørelser innenfor plan-, natur- og miljøområdet. Overordnet myndighet i fredningssaker i Danmark. Klageinstans for avgjørelser etter flere lover om regulering av fast eiendom. Prinsippavgjørelser i redigert form fra 1993-.
Språk: Dansk

  Konkurrence - afgørelser
Publisert av: Regeringen
Emner: Konkurranserett, Danmark, Annen praksis
Beskrivelse: Avgjørelser fra den danske Konkurrencestyrelsens og Konkurransereådet på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hjemmesider.
Språk: Engelsk, Dansk

  Forsknngscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationssstudier (FAOS)
Publisert av: Københavns Universitet
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Arbeidsrett, Danmark
Beskrivelse: FAOS er tilknyttet Sociologisk Institut, Københavns Universitet, og har spesialisert seg på studier av arbeidsmarkedsrelasjoner i dansk, nordisk og europeisk sammenheng.
Språk: Dansk

  Datatilsynet (Danmark)
Publisert av: Datatilsynet (Danmark)
Emner: Danmark, Offentlige organer, Personvern, Forvaltning
Beskrivelse: Danmarks forvaltningsorgan for saker som angår personopplysninger. Lovgivning og andre dokumenter i fulltekst.
Språk: Dansk, Engelsk

  The danish institute for human rights
Publisert av: Institut for menneskerettigheder - IMR
Emner: Interesseorganisasjoner, Danmark, Menneskerettigheter
Beskrivelse: IMR skal være et sterkt senter for innsamling, utvikling og formidling av kunnskap om menneskerettigheter, både i forhold til danske, europeiske og internationale forhold.
Språk: Dansk

  Recent case-law relating to the Brussels and Lugano Conventions
Publisert av: European Court of Justice, Universität des Saarlandes
Emner: Sveits, Internasjonal privatrett, Rettspraksis, Traktater, EU, Island, Danmark, Norge, EU-lovgivning
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst fra fra EF-domstolen og nasjonale domstoler angående Brusselkonvensjonen og Luganokonvensjonen om verneting og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker. Samt andre rettskilder

Kronologiske og artikkelsorterte registre.

Språk: Fransk, Engelsk

  Politiets hjemmeside
Publisert av: Rigspolitiet
Emner: Fagområder generelt, Danmark, Politi
Beskrivelse: Hjemmesiden til politiet i Danmark. Rapporter, skjemaer m.m.
Språk: Fransk, Dansk, Engelsk, Tysk

  Folketingets dokumenter
Publisert av: Folketinget
Emner: Danmark, Fagområder generelt, Forarbeider
Beskrivelse: Det danske Folketingets dokumenter. Lovforslag m.m. Under ”Webarkiv” tilbake til 1985.
Språk: Dansk