Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 12
 

  ComLaw
Publisert av: Australian Government
Emner: Australia, Lover, Fagområder generelt, Grunnlover
Beskrivelse: Søkbar database over Australienske lover og reguleringer.

Har også tematiske innganger m.m.

Språk: Engelsk

  Cyberspace
Publisert av: Australian Legal Information Institute
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Australia, Rettsinformatikk
Beskrivelse: Startside fra Australian Legal Information Institute med lenker til sider og artikler som angår jus og informasjonsteknologi.
Språk: Engelsk

  Westlaw
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Litteratur i fulltekst, Hong Kong, Rettspraksis, Rettskilder generelt, Lover, EU, Internasjonalt, Australia, Anglo-Amerika, Fagområder generelt
Beskrivelse: Amerikansk rettskildedatabase med hovedvekt på på anglo-amerikanske rettskilder og tidsskrifter, omfatter også rettskilder og tidsskrifter fra andre regioner.
Språk: Engelsk

  The Australian Institute of Crimonology
Publisert av: The Australian Institute of Criminology
Emner: Australia, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Kriminologi
Beskrivelse:
Om utgiver: AIC
Språk: Engelsk

  Cyberspace Law and Policy Centre
Publisert av: University of New South Wales
Emner: Rettsinformatikk, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Australia
Beskrivelse: Senter ved Faculty of Law, University of New South Wales, Sydney, Australia.
Språk: Engelsk

  Immigration Law - A Comparative Approach Guide to Immigration Law of Australia, Canada and the United States
Publisert av: GlobaLex
Emner: Australia, Fremmedrett, Komparativ rett, Canada, USA
Beskrivelse: Oversikt over fremmedrett i Australia, USA og Canada med lenker til rettskilder og institusjoner. Av Annmarie Zell for Globalex.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  e-commerce
Publisert av: Australian Government
Emner: Australia, E-handel, Lover
Beskrivelse: Australsk hjemmeside om e-handel utarbeidet av Attorney-General's Department. Lenker til nasjonale og internasjonale rettskilder
Språk: Engelsk

  Indigenous Peoples
Publisert av: WorldLII
Emner: Canada, Malaysia, Russland, Menneskerettigheter, Urbefolkningsrett, Bangladesh, Norge, Nicaragua, USA, Peru, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Grønland, Chile, Rettskilder generelt, Sverige, Brasil, Finland, Mexico, Venezuela, Colombia, New Zealand, Spania, Australia, Ecuador, Juridiske lenkesamlinger, FN, Guatemala
Beskrivelse: Startside for urfolksrett fra Australasian Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  Australasian Legal Information Institute (AustLII)
Publisert av: Australian Legal Information Institute
Emner: Fagområder generelt, Rettskilder generelt, Australia, New Zealand, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Lenker til rettskilder og myndigheter fra Australia og Nez Zealand.
Språk: Engelsk

  Marine and shipping law unit (MASLU) - TC Beirne School of Law
Publisert av: The University of Queensland
Emner: Havrett, Sjørett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Australia
Beskrivelse: Australia. Etablert 1999. Driver forskning og undervisning innen sjørett og beslektede emner. Vil arrangere prosedyrekonkurranse i voldgift annet hvert år (første gang i juli 2000).
Språk: Engelsk

  Guide to Online Research Resources for the Australian Federal Legal System with some Reference to the State Level
Publisert av: GlobaLex
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt, Australia, Rettssystem
Beskrivelse: Oversikt over Australias føderale rettssystem med lenker til rettspraksis og institusjoner. Av Petal Kinder for GlobaLex.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Australasia
Publisert av: WorldLII
Emner: Australia, Rettskilder generelt, Fagområder generelt, New Zealand, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Juridisk lenkesamling for Australia og New Zealand. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk