Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 4
 

  UDs handlingsplaner og årsrapporter om menneskerettigheter
Publisert av: Regeringen
Emner: Årsmeldinger, Andre dokumenter, Menneskerettigheter, Norge
Beskrivelse: Handlingsplaner og årsrapporter om menneskerettigheter fra Utenriksdepartementet.
Språk: Norsk

  Finanstilsynet
Publisert av: Finanstilsynet
Emner: Standarder, Inkasso, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Høringer, Revisjon, Regnskapsrett, Lover, Eiendomsmegling, Klageorganer, Pensjoner, Offentlige organer, Forsikringsrett, Selskapsrett, Litteratur i fulltekst, Norge, Bankrett, Finansrett, Årsmeldinger
Beskrivelse: Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan, underlagt finansdepartementet, som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet og på internasjonale standarder for finansielt tilsyn.

Finanstilsynet skal arbeide for at banker, forsikringsselskaper og finansieringsforetak følger lover og regler som er vedtatt for finansmarkedet. Det samme gjelder verdipapirforetak, børs og autoriserte markedsplasser, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere.

Språk: Norsk, Engelsk

  Human Rights Watch
Publisert av: Human Rights Watch
Emner: Rapporter, Ikke-statlige organisasjoner, Forskningspublikasjoner, Uttalelser, Årsmeldinger, Menneskerettigheter, Internasjonalt
Beskrivelse: Nettsted for Human Rights Watch, en internasjonal ikke-statlig organisasjon (NGO) som driver med forskning og beslutningspåvirkning vedrørende menneskerettigheter. På nettstedet finnes bl.a. landbaserte rapporter i fulltekst.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk, Spansk, Arabisk, Kinesisk, Japansk, Russisk

  Human Rights Watch World report
Publisert av: Human Rights Watch
Emner: Ikke-statlige organisasjoner, Internasjonalt, Årsmeldinger, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Årlig rapport om menneskerettighetssituasjonen i ulike land fra Human Rights Watch.
Språk: Engelsk