Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 8
 

  Brottsoffermyndigheten
Publisert av: Brottsoffermyndigheten
Emner: Offentlige organer, Sverige, Voldsofre, Andre offentlige organer, Erstatningsrett
Beskrivelse: Svenske myndigheters organ som behandler søknad om voldsoffererstatning
Språk: Svensk

  Federal Communications Commission (FCC)
Publisert av: Federal Communications Commission
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, USA, Lover, Offentlige organer, Telekommunikasjonsrett, Andre offentlige organer
Beskrivelse: Den føderale reguleringsmyndighet i fht telekommunikasjon i USA, inneholder bl.a. lover, forskrifter oa rettskilder.
Språk: Engelsk

  Konfliktrådet
Publisert av: Konfliktrådet
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Tvisteløsning, Andre offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Konfliktrådsordningen er underlagt Justisdepartementet som en del av strafferettspleien. Her finnes bl.a. oversikt over alle konfliktrådene i Norge, statistikk og lover.
Språk: Norsk

  Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker - Gjenopptakelseskommisjonen
Publisert av: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Emner: Andre offentlige organer, Straffeprosess, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med rettskraftig dom skal få ny behandling av sin sak i retten. Inneholder dokumenter og avgjørelser fom 2004.
Språk: Norsk

  Diskrimineringsombudsmannen
Publisert av: Diskrimineringsombudsmannen
Emner: Offentlige organer, Sverige, Diskriminering, Likestilling, Andre offentlige organer
Beskrivelse: Statlig myndighet som overvåker den svenske likestillingsloven.
Språk: Svensk

  Husbanken
Publisert av: Husbanken
Emner: Norge, Sosialrett, Offentlige organer, Boligrett, Rettskilder generelt, Andre offentlige organer, Banker
Beskrivelse: Etat under Kommunal- og regionaldepartementet. Inneholder bl.a. regler om bostøtte og komplett regelverk for tildeling av lån og tilskudd.
Språk: Norsk

  The Library of Congress
Publisert av: Library of Congress
Emner: Bibliotek, USA, Offentlige organer, Andre offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Kongressbiblioteket i USA, et av verdens største, ikke minst innen juridiske fag. Søkbar katalog.
Språk: Engelsk

  Competition & Markets Authority CMA
Publisert av: Competition & Markets Authority CMA
Emner: Andre offentlige organer, Offentlige organer, Konkurranserett, Storbritannia
Beskrivelse: Konkurransetilsynet i Storbritannia
Språk: Engelsk