Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 8
 

  Landinfo
Publisert av: Landinfo
Emner: Rapporter, Flyktningerett, Menneskerettigheter, Andre dokumenter, Norge, Utlendingsrett, Forvaltning
Beskrivelse: Landinfo er en del av utlendingsforvaltningen og administrativt underlagt UDI med hovedfokus på menneskerettighets-situasjonen i land Norge mottar flyktninger og asylsøkere fra. Lenker til nettbaserte kilder Landinfo selv ofte konsulterer.
Språk: Norsk

  DORIE - dokumentasjon og forskning om spørsmål vedrørende EU-institusjonene
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU-institusjoner og organer, EU- og EØS-rett, Andre dokumenter, EU
Beskrivelse: DORIE står for "dokumentasjon og forskning om spørsmål vedrørende EU-institusjonene". Databasen skal gi fagfolk som interesserer seg for spørsmål vedrørende EU-institusjonene, adgang til den dokumentsamling som Europa-Kommissionen har bygget opp gjennom årene til eget bruk. Samlingen er ikke uttømmende, men inneholder utvalgte dokumenter eller utdrag av dokumenter om institusjonene, EUs beslutningsgang og de forskjellige regjeringskonferanser (og konventet i 2002-2003), som hadde ansvaret for å revidere de opprinnelige traktater. Søkespråk på engelsk og fransk.
Språk: Dansk, Fransk, Engelsk

  UDs handlingsplaner og årsrapporter om menneskerettigheter
Publisert av: Regeringen
Emner: Årsmeldinger, Andre dokumenter, Menneskerettigheter, Norge
Beskrivelse: Handlingsplaner og årsrapporter om menneskerettigheter fra Utenriksdepartementet.
Språk: Norsk

  Archive of European Integration - AEI
Publisert av: University of Pittsburg
Emner: EU, Andre dokumenter
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  NAVs rettskilder
Publisert av: NAV
Emner: Trygderett, Sosialrett, Lover, Rettskilder generelt, Andre dokumenter, Rundskriv, Norge
Beskrivelse: Rettskildene inneholder Folketrygdloven og andre lover innenfor NAVs virkeområde. Dette inkluderer også rundskriv, forskrifter og vedlegg m.m.

  Assembleia da República
Publisert av: Assembly of the Republic of Portugal
Emner: Portugal, Parlamenter, Andre dokumenter, Offentlige organer, Statsforfatningsrett, Lover
Beskrivelse: Portugals parlament, også engelsk og fransk tekst.Database over moderne og historiske parlamentsdokumenter. Forfatningsrettslige lover m.m.
Språk: Engelsk, Fransk, Portugisisk

  KOM-dokumenter
Publisert av: Folketinget
Emner: EU- og EØS-rett, Andre dokumenter, EU
Beskrivelse: KOM-dokumenter (forslag m.m. fra Europakommisjonen) i fulltekst fra 1999-. Fra Folketingets EU-oplysning, Danmark.
Språk: Dansk

  Basic documents pertaining to human rights in the Inter-American system
Publisert av: Organization of American States
Emner: Traktater, Statutter, Menneskerettigheter, Andre dokumenter, Amerika
Beskrivelse: Konvensjoner, protokoller og andre dokumenter fra Den mellomstatlige amerikanske menneskerettighetskommisjonen.
Om utgiver: OAS
Språk: Engelsk