Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Regelverk og praksis i UDI
Publisert av: Utlendingsdirektoratet
Emner: Norge, Statsforfatningsrett, Utlendingsrett, Rettskilder generelt
Beskrivelse: Rettskilder som ligger til grunn for UDIs praktisering av regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk. Rettskildene omfatter regelverk og praksis på utlendingsrettens og statsborgerrettens område. Inndeling etter emne og rettskilder.
Om utgiver: UDI
Godkjent: 2011-07-06
Språk: Norsk