Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Publisert av: Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda)
Emner: Bioteknologi, Helserett, Organisasjoner og foreninger, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Nemnda er en uavhengig nemnd som avgjør søknader om preimplantasjonsdiagnostikk for å utelukke alvorlig, arvelig sykdom, jf. bioteknologiloven § 2A-1 annet ledd, jf. § 2A-4. Nemnda avgjør videre søknader om preimplantasjonsdiagnostikk i kombinasjon med vevstyping med sikte på at et kommende barn kan bli donor for et alvorlig sykt søsken.
Godkjent: 2013-07-09
Språk: Norsk