Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Politikerarkiv m.v. fra NSD
Publisert av: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
Emner: Statistikk, Statsforfatningsrett, Parlamenter, Offentlig rett, Norge
Beskrivelse: Data om Stortinget er delt inn i tre hovedområder: Biografier over politikere (politikerarkivene), voteringer, og fraksjonsdata fra komitéinnstillinger. I tillegg er det tilrettelagt et mindre datasett med dokument-8 forslag
Godkjent: 2014-03-12
Språk: Norsk