Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus

OBS: Juridisk nettleser legges ned omtrent 15. juni 2024

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Landinfo
Publisert av: Landinfo
Emner: Rapporter, Flyktningerett, Menneskerettigheter, Andre dokumenter, Norge, Utlendingsrett, Forvaltning
Beskrivelse: Landinfo er en del av utlendingsforvaltningen og administrativt underlagt UDI med hovedfokus på menneskerettighets-situasjonen i land Norge mottar flyktninger og asylsøkere fra. Lenker til nettbaserte kilder Landinfo selv ofte konsulterer.
Godkjent: 2018-08-09
Språk: Norsk