Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Landinfo
Publisert av: Landinfo
Emner: Flyktningerett, Menneskerettigheter, Utlendingsrett, Forvaltning, Rapporter, Norge, Andre dokumenter
Beskrivelse: Landinfo er en del av utlendingsforvaltningen og administrativt underlagt UDI med hovedfokus på menneskerettighets-situasjonen i land Norge mottar flyktninger og asylsøkere fra. Lenker til nettbaserte kilder Landinfo selv ofte konsulterer.
Godkjent: 2012-02-17
Språk: Norsk