Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Instrukser mv.
Publisert av: Lovdata
Emner: Forvaltningsrett, Norge, Instrukser
Beskrivelse: Instrukser er regelsett gitt av forvaltningen og som primært retter seg mot forvaltningens ansatte.
Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. http://lovdata.no/info/fakta.html
Godkjent: 2012-02-17
Språk: Norsk