Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 ICJ-Norge
Publisert av: International Court of Justice
Emner: Diskriminering, Menneskerettigheter, Personvern, Humanitærrett, Internasjonal strafferett, Advokater, Flyktningerett
Beskrivelse: Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) er en nasjonal avdeling av International Commission of Jurists (ICJ). ICJ er en uavhengig, internasjonal organisasjon (NGO) med sekretariat i Genève, stiftet i 1952.
Om utgiver: ICJ
Godkjent: 2014-02-13