Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 ESA European surveillance authority-/ EFTAs overvåkningsorgan
Publisert av: EFTA
Emner: EFTA, EU- og EØS-rett, EØS
Beskrivelse: EFTAs overvåkningsorgan påser at EFTA-landene følger EØS-reglene i EFTA-området. ESA har i så måte tilsvarende overvåkningsoppgaver som Kommisjonen har i EU. ESA ledes av et kollegium med tre medlemmer, ett fra hvert av de tre EFTA-landene i EØS.
Godkjent: 2012-01-25
Språk: Norsk, Islandsk, Tysk