Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Det Europæiske Råd
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer, EU, Fagområder generelt
Beskrivelse: Det Europæiske Råd fastlegger Den Europeiske Unions overordnede politiske retningslinjer og prioriteter. Med Lisboatraktatens ikrafttredelse den 1. desember 2009 blev Det Europeiske Råd en institusjon.
Godkjent: 2013-07-09
Språk: Italiensk, Estisk, Spansk, Fransk, Portugisisk, Engelsk, Svensk, Dansk, Tysk