Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Permanent Court of Arbitration
Publisert av: Permanent Court of Arbitration
Emner: Domstoler, Voldgift
Beskrivelse: Den permanente voldgiftsdomstolen i Haag behandler tvister mellom stater, tvister mellom stater og privatpersoner og tvister som involverer mellomstatlige organisasjoner. Nettstedet inneholder bl.a. relevante konvensjoner, prosedyreregler og enkelte saker i fulltekst.
Godkjent: 2013-03-12
Språk: Fransk, Engelsk