Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Sosialrett, Helserett, Norge, Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt
Beskrivelse: NKVTS formål er å styrke kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress.
Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.
Godkjent: 2013-07-10
Språk: Engelsk, Norsk