Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 United Nations Treaty bodies database
Publisert av: FNs høykommissær for menneskerettigheter, FN - United Nations
Emner: Menneskerettigheter, Annen praksis, FN, Internasjonalt, FN-dokumenter
Beskrivelse: Avgjørelser fra Human Rights Committee, Committee against Torture, Committee on the Elimination of Racial Discrimination under FNs høykommissær for menneskerettigheter. Inneholder i fulltekst fra 1992, alle dokumenter fra FNs seks komitéer for implementering av de internasjonale menneskerettighetstraktatene (konvensjonsbaserte komitéer) . Her finnes opplysninger om ratifisering av traktater, de enkelte lands avgitte rapporter og FN-organenes kommentarer til rapportene.
Godkjent: 2011-07-14
Språk: Engelsk