Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Unidroit
Publisert av: UNIDROIT
Emner: Internasjonal privatrett, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner
Beskrivelse: Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) er en uavhengig, mellomstatlig organisasjon der Norge er medlem, og som arbeider for å harmonisere lovgivningen på privatrettens område.
Om utgiver: The International Institute for the Unification of Private Law
Godkjent: 2011-07-29
Språk: Fransk, Engelsk